Annons:
Farnaz Arbabi, ny konstnärlig ledare på Unga Klara. Foto: Sara P Borgström.
Teater
Kultur
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

Hon gör teater för unga utan pekpinnar

Hyllade regissören Farnaz Arbabi har satt upp föreställningar i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö, Växjö och i Köpenhamn. Nu blir hon ny konstnärlig ledare för Unga Klara i Stockholm och får en egen, fast scen att verka från.

Uppdraget som ny konstnärlig ledare för Unga Klara delar Farnaz Arbabi med skådespelaren Gustav Deinoff. Deras tillträde är ingen liten sak. Företrädaren Suzanne Osten skapade teatern 1975, och har sedan dess drivit scenen, som har vuxit till en institution i svenskt kulturliv.

Farnaz Arbabi tar emot på det som blir hennes och Gustav Dei­noffs kontor från och med 1 juli.

– Det är speciellt att ta över en verksamhet som är så pass präglad av en person, säger hon.

Suzanne Osten har varit banbrytande på många olika områden. Dels när det gäller Unga Klaras huvuduppdrag – att göra konstnärlig teater för barn – och dels genom att hon har skapat sina föreställningar i en process med publiken. Också scenogra-fiskt har hennes arbete varit nyskapande: hon har använt hela teatern – foajén, skrymslen och vrår – under uppsättningarna.

Farnaz Arbabi säger att teatern självklart kommer att påverkas av att få två nya konstnärliga ledare.

– Men samtidigt är vi båda skolade här, i traditionen och arbetssättet. Jag har tagit det med mig även när jag inte har arbetat just här.

Farnaz Arbabi föddes i Irans huvudstad Teheran år 1977. Familjen kom till Sverige och Stock-holm två år senare. Föräldrarna var inte kulturutövare, hennes intresse för teater väcktes genom Vår Teater-gruppen i Husby. Först för att skåde­spela, och sedan – när hon i tonåren blev varse »att det fanns någon som bestämde vad alla skulle göra« – för regi.

Hon var på Unga Klara första gången­ som besökare, i mellanstadiet. Som 22-åring inledde hon sin professionella teaterbana här, som regiassistent åt Suzanne Osten. Då hade hon följt allt på scenen under tio års tid.

– Barnperspektivet genomsyrar allt vi gör. Det är ett populärt begrepp, men vad det innebär kan man ha olika tolkningar av. För mig handlar det inte om att vi måste göra teater för barn, utan om att identifiera ett maktförhållande. Barn är den mest maktlösa gruppen i samhället i dag, och barn betraktas och behandlas ofta som just en grupp.

Det finns på vissa håll, menar Farnaz Arbabi, ett problematiskt tilltal inom barnkultur. På Unga Klara vill man ta barn på allvar, prata med dem som man skulle prata med vilken vuxen som helst.

– Vissa andra tänker nyttoperspektiv: Nu ska vi lära barnen något om mobbning eller hur dåligt det är med knark. Den typen av uppfostran och moraltänkande har inte vi. Vi gör konstnärlig teater för barn.

Det här engagemanget för barnkultur, är det något du alltid har haft?

– Nu blir jag ju ett slags representant för barnkultur, som konstnärlig ledare för Unga Klara.Men jag vet inte om jag varit aktiv på det viset tidigare. När jag gör tea-ter utgår jag mycket från mig själv som ung. På något sätt tänker jag alltid på vad som gav mig något slags insikt eller som stärkte mig då. Att jag har den där inre, lilla människan som referens tror jag ligger bakom att många av mina föreställningar har fungerat så bra för en ung publik, även när det inte har varit uttalad ungdomsteater.

Är det en uppfordrande inre person?

– Nej, inte särskilt. Men jag känner ett ansvar för den. Jag vill ge något till-baka.

Farnaz Arbabi har varvat nyskrivna pjäser med välkända verk. Klassiker som Vilhelm Mobergs Utvandrarna och Anton Tjechovs Måsen har hon bearbetat så att de utspelar sig i nutid, med problem och frågeställningar så som de ser ut i dag. I stället för fattiga småländska bönder som vill till USA har hon skildrat människor från samtidens oroshärdar som söker sig till Sverige.

Till hösten är hon aktuell med en ny pjäs, skriven av återkommande sam­arbetspartnern Jonas Hassen Khemiri.­ Föreställningen »≈« eller »Ungefär lika med«, som det matematiska tecknet utläses, spelas emellertid inte på Unga Klara, utan på Dramaten. Ämnet är det eko-nomiska systemet, och vad det gör med oss som människor och medborgare.

– Den är lite mörkare, lite dystrare än hans tidigare pjäser. Men det är svårt att undvika det, tror jag, när det handlar om ekonomi. Ganska många har fått det lite bättre på senare år. Men det gäller medelklassen. Klyftorna har blivit större och det är superförrädiskt. Det gör att många har svårt att förstå att det finns barn som lever i fattigdom, som inte har kläder att hålla dem varma eller mat på bordet, i Sverige, år 2014. Det är så otroligt för många, de har svårt att förstå att det faktiskt ser ut så.

Farnaz Arbabi
  • Ålder: 36 år.
  • Bor: Stockholm.
  • Aktuell: Delar från och med 1 juli det konstnärliga ledar­skapet för Unga Klara i Stockholm med Gustav Deinoff. Ungefär lika med har urpremiär på Dramaten 23 oktober. 
Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.