Annons:
Farnaz Arbabi, ny konstnärlig ledare på Unga Klara. Foto: Sara P Borgström.
Teater
Kultur
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

Hon gör teater för unga utan pekpinnar

Hyllade regissören Farnaz Arbabi har satt upp föreställningar i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö, Växjö och i Köpenhamn. Nu blir hon ny konstnärlig ledare för Unga Klara i Stockholm och får en egen, fast scen att verka från.

Uppdraget som ny konstnärlig ledare för Unga Klara delar Farnaz Arbabi med skådespelaren Gustav Deinoff. Deras tillträde är ingen liten sak. Företrädaren Suzanne Osten skapade teatern 1975, och har sedan dess drivit scenen, som har vuxit till en institution i svenskt kulturliv.

Farnaz Arbabi tar emot på det som blir hennes och Gustav Dei­noffs kontor från och med 1 juli.

– Det är speciellt att ta över en verksamhet som är så pass präglad av en person, säger hon.

Suzanne Osten har varit banbrytande på många olika områden. Dels när det gäller Unga Klaras huvuduppdrag – att göra konstnärlig teater för barn – och dels genom att hon har skapat sina föreställningar i en process med publiken. Också scenogra-fiskt har hennes arbete varit nyskapande: hon har använt hela teatern – foajén, skrymslen och vrår – under uppsättningarna.

Farnaz Arbabi säger att teatern självklart kommer att påverkas av att få två nya konstnärliga ledare.

– Men samtidigt är vi båda skolade här, i traditionen och arbetssättet. Jag har tagit det med mig även när jag inte har arbetat just här.

Farnaz Arbabi föddes i Irans huvudstad Teheran år 1977. Familjen kom till Sverige och Stock-holm två år senare. Föräldrarna var inte kulturutövare, hennes intresse för teater väcktes genom Vår Teater-gruppen i Husby. Först för att skåde­spela, och sedan – när hon i tonåren blev varse »att det fanns någon som bestämde vad alla skulle göra« – för regi.

Hon var på Unga Klara första gången­ som besökare, i mellanstadiet. Som 22-åring inledde hon sin professionella teaterbana här, som regiassistent åt Suzanne Osten. Då hade hon följt allt på scenen under tio års tid.

– Barnperspektivet genomsyrar allt vi gör. Det är ett populärt begrepp, men vad det innebär kan man ha olika tolkningar av. För mig handlar det inte om att vi måste göra teater för barn, utan om att identifiera ett maktförhållande. Barn är den mest maktlösa gruppen i samhället i dag, och barn betraktas och behandlas ofta som just en grupp.

Det finns på vissa håll, menar Farnaz Arbabi, ett problematiskt tilltal inom barnkultur. På Unga Klara vill man ta barn på allvar, prata med dem som man skulle prata med vilken vuxen som helst.

– Vissa andra tänker nyttoperspektiv: Nu ska vi lära barnen något om mobbning eller hur dåligt det är med knark. Den typen av uppfostran och moraltänkande har inte vi. Vi gör konstnärlig teater för barn.

Det här engagemanget för barnkultur, är det något du alltid har haft?

– Nu blir jag ju ett slags representant för barnkultur, som konstnärlig ledare för Unga Klara.Men jag vet inte om jag varit aktiv på det viset tidigare. När jag gör tea-ter utgår jag mycket från mig själv som ung. På något sätt tänker jag alltid på vad som gav mig något slags insikt eller som stärkte mig då. Att jag har den där inre, lilla människan som referens tror jag ligger bakom att många av mina föreställningar har fungerat så bra för en ung publik, även när det inte har varit uttalad ungdomsteater.

Är det en uppfordrande inre person?

– Nej, inte särskilt. Men jag känner ett ansvar för den. Jag vill ge något till-baka.

Farnaz Arbabi har varvat nyskrivna pjäser med välkända verk. Klassiker som Vilhelm Mobergs Utvandrarna och Anton Tjechovs Måsen har hon bearbetat så att de utspelar sig i nutid, med problem och frågeställningar så som de ser ut i dag. I stället för fattiga småländska bönder som vill till USA har hon skildrat människor från samtidens oroshärdar som söker sig till Sverige.

Till hösten är hon aktuell med en ny pjäs, skriven av återkommande sam­arbetspartnern Jonas Hassen Khemiri.­ Föreställningen »≈« eller »Ungefär lika med«, som det matematiska tecknet utläses, spelas emellertid inte på Unga Klara, utan på Dramaten. Ämnet är det eko-nomiska systemet, och vad det gör med oss som människor och medborgare.

– Den är lite mörkare, lite dystrare än hans tidigare pjäser. Men det är svårt att undvika det, tror jag, när det handlar om ekonomi. Ganska många har fått det lite bättre på senare år. Men det gäller medelklassen. Klyftorna har blivit större och det är superförrädiskt. Det gör att många har svårt att förstå att det finns barn som lever i fattigdom, som inte har kläder att hålla dem varma eller mat på bordet, i Sverige, år 2014. Det är så otroligt för många, de har svårt att förstå att det faktiskt ser ut så.

Farnaz Arbabi
  • Ålder: 36 år.
  • Bor: Stockholm.
  • Aktuell: Delar från och med 1 juli det konstnärliga ledar­skapet för Unga Klara i Stockholm med Gustav Deinoff. Ungefär lika med har urpremiär på Dramaten 23 oktober. 
Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.