Annons:
Omställningsavtalet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Hur kunde ni gå med på det avtalet?

Ledningen för ST inom universitets- och högskoleområdet är missnöjda med det nya omställningsavtalet för anställda i staten. Förbundet har sålt ut de tidsbegränsat anställda och doktoranderna för att få behålla tryggheten för de tillsvidareanställda, anser de. STs förbundsordförande Britta Lejon svarar att ilskan bör riktas mot Arbetsgivarverket.

Vi är inte nöjda med det nya omställningsavtalet för anställda inom staten!

Efter att ha tagit del av förhandlingsresultatet undrar vi hur STs förbundsstyrelse kunde medverka till ett avtal som skiljer på anställda och anställda. Vi som har sagt att alla är lika mycket värda!

Ni vet att andelen tidsbegränsat anställda i staten är stor, nästan 25 procent, och inom vår sektor är den än större. Det kommer att ta sex års anställning hos samma arbets­givare för att omfattas fullt ut av stödet från omställningsavtalet. Vi som har sagt att vi arbetar för rättvisa!

Ni vet att det inom vår sektor finns 10 000 doktorander vars avhandlingsarbete och resultat utgör en stor del av den forskning som bedrivs i Sverige. Dessa doktorander kommer inte att omfattas alls av omställningsavtalet. Vi som har sagt att vi är arbetsplatsfacket för alla!

Ni vet att omställningsavtalet kommer att innebära än sämre arbetsmiljö, fler tysta arbetsplatser, färre kritiska röster och försämrad arbetsplats­demokrati. Vi som har sagt att alla har rätt till trygga arbetsvillkor!

Vad vann vi? Ni sålde ut de tids­begränsat anställda och doktoranderna för att få behålla delar av tryggheten för de tillsvidareanställda. Vi som har sagt att vi står för gemenskap och sammanhållning!

Hur kunde förbundsstyrelsen låta bli att föra en diskussion inom förbundet om en gemensam vision om att försvara och utveckla vårt värdefulla statliga trygghetsavtal? Vi som har sagt att samarbete ger styrka!

Hur kunde ni låta bli att ta strid för det mest grundläggande i en facklig organisation: anställningsvillkoren för de mest utsatta? Vi som har sagt att vårt viktigaste mål är goda arbetsvillkor!

Om vi tillsammans står upp och arbetar för ett avtal med lika villkor för alla anställda har vi stora möjligheter att undanröja de orättvisa villkoren i det nya omställnings­avtalet.

Vi undrar om förbundsstyrelsen kommer att stå bakom oss i våra krav inför nästa avtalsrörelse?

  • Att oskicket med slentrianmässiga tidsbegränsade anställningar måste upphöra.
  • Att stödet i det nya omställningsavtalet på ett mycket bättre sätt ska täcka de behov som finns.
  • Att stödet i omställningsavtalet ska omfatta alla – oavsett bakgrund, livsvillkor och position på arbetsplatsen.

 

Annika Aronsson,
ordförande för ST inom universistet och högskolor

Evalena Moser,
vice ordförande

Alejandra P Carrasco,
andra vice ordförande 

 

Svar: Besvikna på arbetsgivarna

Ilskan över försämringar för doktorander ska riktas mot Arbetsgivarverket. Det var med stor irritation vi tog oss an förhandlingarna med Arbetsgivarverket efter att de sagt upp trygghetsavtalet. De hade som enda ambition att försämra villkoren för de 250 000 anställda som berörs av avtalet.

Vi hade omfattande diskussioner inom förbundet, vid bland annat avtalsråd där ni tillsammans med andra ST-avdelningar deltog. Uppdraget till förbundsstyrelsen från avtalsrådet var näst intill enhälligt att fortsätta förhandla. Detta för att inte riskera att stå utan ett trygghetsavtal i en situation när stora förändringar sker i staten.

I statlig sektor finns många visstidsanställda. Vi arbetar både avtalsvägen och med opinionsbildning för att den andelen ska minska. En förbättring vi nådde efter långa och hårda förhandlingar med Arbetsgivarverket är att visstidsanställda i det nya omställningsavtalet redan från två års visstidsanställning kan få del av Trygghetsstiftelsens insatser vid risk för arbetslöshet. Tidigare var gränsen tre år.

Det är klart att vi är besvikna över att Arbetsgivarverket så hårdnackat och okänsligt drev sitt krav på att försämra för doktorander. Det vi ändå lyckades åstadkomma var att doktoranderna, i likhet med andra visstidsanställda, får del av Trygghetsstiftelsens insatser för att få ett nytt jobb. Dessutom vill vi särskilt påminna om att det för de doktorander som är medlemmar i ST finns en inkomstförsäkring som täcker upp inkomstbortfallet vid arbetslöshet.

Vi kommer att fortsätta att driva kravet att Sveriges doktorander ska ha trygga och goda arbetsvillkor. Vi kommer också att fortsatt prioritera att minska andelen visstidsanställda i staten och att missbruket av staplade visstidsanställningar ska upphöra.

Vi vill påminna om att vi som jobbar på statligt uppdrag fortfarande har ett av de bättre omställningsavtalen på arbetsmarknaden.


Fackförbundet STs förbundsstyrelse genom Britta Lejon, förbundsordförande.

 

Bli den första att tycka till!
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde inte tillräckligt för att utreda anklagelser om trakasserier mellan kolleger på ett lokalkontor, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett beslut.
ArbetsförmedlingenNyhetYlva Johansson har nominerats till posten som Sveriges EU-kommissionär och kommer med stor sannolikhet att lämna jobbet som arbetsmarknadsminister. Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmdlingen, säger till Publikt att han hoppas att tillsättningen av en ny minister ska gå fort.
ArbetsmarknadNyhetTvå av tre i åldersgruppen 18-29 år tror att de kommer att byta karriär under sitt liv. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts av Omställningsfonden. För att möta förändringen på arbetsmarknaden lanserar fonden tre reformförslag.
FörsäkringskassanNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan arbetar med förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Trots att forskning visar att dessa insatser kan vara effektiva används de i låg utsträckning, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.
MigrationsverketNyhetFör ett år sedan avskedades Daniel López från Migrationsverket, där han varit anställd i över 30 år. Men i juli ogiltigförklarade Arbetsdomstolen, AD, avskedet och nu är han tillbaka på jobbet.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen rustar ned sina insatser för arbetssökande kraftigt, visar en genomgång i Dagens Nyheter. Antalet anställda har minskat med en femtedel, 130 lokalkontor lagts ner och budgeten för privata aktörer har minskat med 40 procent.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att följa upp och utvärdera den reform om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde i kraft 1 juli 2018.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina medlemsförsäkringar när förbundet nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare, enligt ett tilläggsdirektiv till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.