Annons:
Omställningsavtalet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Hur kunde ni gå med på det avtalet?

Ledningen för ST inom universitets- och högskoleområdet är missnöjda med det nya omställningsavtalet för anställda i staten. Förbundet har sålt ut de tidsbegränsat anställda och doktoranderna för att få behålla tryggheten för de tillsvidareanställda, anser de. STs förbundsordförande Britta Lejon svarar att ilskan bör riktas mot Arbetsgivarverket.

Vi är inte nöjda med det nya omställningsavtalet för anställda inom staten!

Efter att ha tagit del av förhandlingsresultatet undrar vi hur STs förbundsstyrelse kunde medverka till ett avtal som skiljer på anställda och anställda. Vi som har sagt att alla är lika mycket värda!

Ni vet att andelen tidsbegränsat anställda i staten är stor, nästan 25 procent, och inom vår sektor är den än större. Det kommer att ta sex års anställning hos samma arbets­givare för att omfattas fullt ut av stödet från omställningsavtalet. Vi som har sagt att vi arbetar för rättvisa!

Ni vet att det inom vår sektor finns 10 000 doktorander vars avhandlingsarbete och resultat utgör en stor del av den forskning som bedrivs i Sverige. Dessa doktorander kommer inte att omfattas alls av omställningsavtalet. Vi som har sagt att vi är arbetsplatsfacket för alla!

Ni vet att omställningsavtalet kommer att innebära än sämre arbetsmiljö, fler tysta arbetsplatser, färre kritiska röster och försämrad arbetsplats­demokrati. Vi som har sagt att alla har rätt till trygga arbetsvillkor!

Vad vann vi? Ni sålde ut de tids­begränsat anställda och doktoranderna för att få behålla delar av tryggheten för de tillsvidareanställda. Vi som har sagt att vi står för gemenskap och sammanhållning!

Hur kunde förbundsstyrelsen låta bli att föra en diskussion inom förbundet om en gemensam vision om att försvara och utveckla vårt värdefulla statliga trygghetsavtal? Vi som har sagt att samarbete ger styrka!

Hur kunde ni låta bli att ta strid för det mest grundläggande i en facklig organisation: anställningsvillkoren för de mest utsatta? Vi som har sagt att vårt viktigaste mål är goda arbetsvillkor!

Om vi tillsammans står upp och arbetar för ett avtal med lika villkor för alla anställda har vi stora möjligheter att undanröja de orättvisa villkoren i det nya omställnings­avtalet.

Vi undrar om förbundsstyrelsen kommer att stå bakom oss i våra krav inför nästa avtalsrörelse?

  • Att oskicket med slentrianmässiga tidsbegränsade anställningar måste upphöra.
  • Att stödet i det nya omställningsavtalet på ett mycket bättre sätt ska täcka de behov som finns.
  • Att stödet i omställningsavtalet ska omfatta alla – oavsett bakgrund, livsvillkor och position på arbetsplatsen.

 

Annika Aronsson,
ordförande för ST inom universistet och högskolor

Evalena Moser,
vice ordförande

Alejandra P Carrasco,
andra vice ordförande 

 

Svar: Besvikna på arbetsgivarna

Ilskan över försämringar för doktorander ska riktas mot Arbetsgivarverket. Det var med stor irritation vi tog oss an förhandlingarna med Arbetsgivarverket efter att de sagt upp trygghetsavtalet. De hade som enda ambition att försämra villkoren för de 250 000 anställda som berörs av avtalet.

Vi hade omfattande diskussioner inom förbundet, vid bland annat avtalsråd där ni tillsammans med andra ST-avdelningar deltog. Uppdraget till förbundsstyrelsen från avtalsrådet var näst intill enhälligt att fortsätta förhandla. Detta för att inte riskera att stå utan ett trygghetsavtal i en situation när stora förändringar sker i staten.

I statlig sektor finns många visstidsanställda. Vi arbetar både avtalsvägen och med opinionsbildning för att den andelen ska minska. En förbättring vi nådde efter långa och hårda förhandlingar med Arbetsgivarverket är att visstidsanställda i det nya omställningsavtalet redan från två års visstidsanställning kan få del av Trygghetsstiftelsens insatser vid risk för arbetslöshet. Tidigare var gränsen tre år.

Det är klart att vi är besvikna över att Arbetsgivarverket så hårdnackat och okänsligt drev sitt krav på att försämra för doktorander. Det vi ändå lyckades åstadkomma var att doktoranderna, i likhet med andra visstidsanställda, får del av Trygghetsstiftelsens insatser för att få ett nytt jobb. Dessutom vill vi särskilt påminna om att det för de doktorander som är medlemmar i ST finns en inkomstförsäkring som täcker upp inkomstbortfallet vid arbetslöshet.

Vi kommer att fortsätta att driva kravet att Sveriges doktorander ska ha trygga och goda arbetsvillkor. Vi kommer också att fortsatt prioritera att minska andelen visstidsanställda i staten och att missbruket av staplade visstidsanställningar ska upphöra.

Vi vill påminna om att vi som jobbar på statligt uppdrag fortfarande har ett av de bättre omställningsavtalen på arbetsmarknaden.


Fackförbundet STs förbundsstyrelse genom Britta Lejon, förbundsordförande.

 

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.