Annons:
Omställningsavtalet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Hur kunde ni gå med på det avtalet?

Ledningen för ST inom universitets- och högskoleområdet är missnöjda med det nya omställningsavtalet för anställda i staten. Förbundet har sålt ut de tidsbegränsat anställda och doktoranderna för att få behålla tryggheten för de tillsvidareanställda, anser de. STs förbundsordförande Britta Lejon svarar att ilskan bör riktas mot Arbetsgivarverket.

Vi är inte nöjda med det nya omställningsavtalet för anställda inom staten!

Efter att ha tagit del av förhandlingsresultatet undrar vi hur STs förbundsstyrelse kunde medverka till ett avtal som skiljer på anställda och anställda. Vi som har sagt att alla är lika mycket värda!

Ni vet att andelen tidsbegränsat anställda i staten är stor, nästan 25 procent, och inom vår sektor är den än större. Det kommer att ta sex års anställning hos samma arbets­givare för att omfattas fullt ut av stödet från omställningsavtalet. Vi som har sagt att vi arbetar för rättvisa!

Ni vet att det inom vår sektor finns 10 000 doktorander vars avhandlingsarbete och resultat utgör en stor del av den forskning som bedrivs i Sverige. Dessa doktorander kommer inte att omfattas alls av omställningsavtalet. Vi som har sagt att vi är arbetsplatsfacket för alla!

Ni vet att omställningsavtalet kommer att innebära än sämre arbetsmiljö, fler tysta arbetsplatser, färre kritiska röster och försämrad arbetsplats­demokrati. Vi som har sagt att alla har rätt till trygga arbetsvillkor!

Vad vann vi? Ni sålde ut de tids­begränsat anställda och doktoranderna för att få behålla delar av tryggheten för de tillsvidareanställda. Vi som har sagt att vi står för gemenskap och sammanhållning!

Hur kunde förbundsstyrelsen låta bli att föra en diskussion inom förbundet om en gemensam vision om att försvara och utveckla vårt värdefulla statliga trygghetsavtal? Vi som har sagt att samarbete ger styrka!

Hur kunde ni låta bli att ta strid för det mest grundläggande i en facklig organisation: anställningsvillkoren för de mest utsatta? Vi som har sagt att vårt viktigaste mål är goda arbetsvillkor!

Om vi tillsammans står upp och arbetar för ett avtal med lika villkor för alla anställda har vi stora möjligheter att undanröja de orättvisa villkoren i det nya omställnings­avtalet.

Vi undrar om förbundsstyrelsen kommer att stå bakom oss i våra krav inför nästa avtalsrörelse?

  • Att oskicket med slentrianmässiga tidsbegränsade anställningar måste upphöra.
  • Att stödet i det nya omställningsavtalet på ett mycket bättre sätt ska täcka de behov som finns.
  • Att stödet i omställningsavtalet ska omfatta alla – oavsett bakgrund, livsvillkor och position på arbetsplatsen.

 

Annika Aronsson,
ordförande för ST inom universistet och högskolor

Evalena Moser,
vice ordförande

Alejandra P Carrasco,
andra vice ordförande 

 

Svar: Besvikna på arbetsgivarna

Ilskan över försämringar för doktorander ska riktas mot Arbetsgivarverket. Det var med stor irritation vi tog oss an förhandlingarna med Arbetsgivarverket efter att de sagt upp trygghetsavtalet. De hade som enda ambition att försämra villkoren för de 250 000 anställda som berörs av avtalet.

Vi hade omfattande diskussioner inom förbundet, vid bland annat avtalsråd där ni tillsammans med andra ST-avdelningar deltog. Uppdraget till förbundsstyrelsen från avtalsrådet var näst intill enhälligt att fortsätta förhandla. Detta för att inte riskera att stå utan ett trygghetsavtal i en situation när stora förändringar sker i staten.

I statlig sektor finns många visstidsanställda. Vi arbetar både avtalsvägen och med opinionsbildning för att den andelen ska minska. En förbättring vi nådde efter långa och hårda förhandlingar med Arbetsgivarverket är att visstidsanställda i det nya omställningsavtalet redan från två års visstidsanställning kan få del av Trygghetsstiftelsens insatser vid risk för arbetslöshet. Tidigare var gränsen tre år.

Det är klart att vi är besvikna över att Arbetsgivarverket så hårdnackat och okänsligt drev sitt krav på att försämra för doktorander. Det vi ändå lyckades åstadkomma var att doktoranderna, i likhet med andra visstidsanställda, får del av Trygghetsstiftelsens insatser för att få ett nytt jobb. Dessutom vill vi särskilt påminna om att det för de doktorander som är medlemmar i ST finns en inkomstförsäkring som täcker upp inkomstbortfallet vid arbetslöshet.

Vi kommer att fortsätta att driva kravet att Sveriges doktorander ska ha trygga och goda arbetsvillkor. Vi kommer också att fortsatt prioritera att minska andelen visstidsanställda i staten och att missbruket av staplade visstidsanställningar ska upphöra.

Vi vill påminna om att vi som jobbar på statligt uppdrag fortfarande har ett av de bättre omställningsavtalen på arbetsmarknaden.


Fackförbundet STs förbundsstyrelse genom Britta Lejon, förbundsordförande.

 

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.