Annons:
Medarbetare vid SMHI i Sundsvall erbjuds tjänst på huvudkontoret i Norrköping. Bild:Mostphotos

Intern kritik mot att SMHI lägger ned i Malmö

I dag finns SMHI på fem orter i Sverige. Men nu ska två kontor läggas ned och ett flyttas. Det har skapat oro och många meteorologer överväger nu att sluta.

De kommande åren ska SMHI omorganiseras. Kontoren i Malmö och Sundsvall läggs ned senast 2020. Personalen i Malmö erbjuds jobb i Göteborg och de som jobbar i Sundsvall går antingen i pension eller får flytta till Norrköping.  Under 2019 flyttas dessutom kontoret i Upplands Väsby till Uppsala. Men huvudkontoret ska vara kvar i Norrköping.

Med verksamheten samlad på tre orter - Norrköping, Uppsala och Göteborg - kommer alla kontor att ha bredare och bättre beredskap och kunna täcka upp för varandra vid behov, menar Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI.

– Bakgrunden är att vi eftersträvar en långsiktig strategi för kompetensförsörjning, effektiv prognosproduktion och ekonomi. Vi behöver vässa oss och ha beredskap för att klara hård konkurrens, eftersom vi också verkar på en kommersiell marknad.

Men bland de femton meteorologer som jobbar i Malmö är irritationen stor.

– Vi fick vara med i en utredning som handlade om att eventuellt lägga ned lokalkontoren och flytta allt till Norrköping i stället. Så vi tog fram ett underlag om varför vi ansåg att Malmö skulle vara kvar. Något annat var inte aktuellt. Men sedan ändrades strategin och beslutet att flytta oss till Göteborg fattades utan att vi fick komplettera utifrån de nya förutsättningarna, säger Johan Wiksten, som är prognosmeteorolog och STs arbetsplatsombud.

Enligt Johan Wiksten kommer bara ett fåtal att flytta med till Göteborg.

– Vi har inte något emot själva strategin, att samla verksamheten på tre ställen. Men att lägga ned Malmö, där vi redan nu jobbar ungefär som vi ska göra i den nya organisationen, är helt uppåt väggarna. Dessutom kommer inte den nya prognosenheten i Göteborg rymmas i nuvarande lokaler, vilket man märkligt nog inte kollat upp innan beslutet fattades. Så nu måste man lösa det, säger han.

STs avdelningsordförande på SMHI, Katarina Losjö, förstår att det finns en oro. Men hon tycker att beslutet om flytt har gått rätt till och att det är nödvändigt för den långsiktiga verksamheten.

– Det finns en oro och en frustration över att flytta på bra och fungerande verksamhet, vilket är förståeligt. Från fackligt perspektiv tycker jag ändå det har skötts på ett bra sätt. Vi har fått vara delaktiga i processen, både i samverkanssystemet och i olika referensgrupper.

Flytten av kontoret i Upplands Väsby har andra orsaker – där handlar det om osäkerhet kring lokalerna. Hyresvärden har signalerat att man kanske inte får vara kvar på längre sikt. Att flyttlasset går till Uppsala innebär dock att en del meteorologer överväger att sluta för att resvägen blir för lång. Men generaldirektören Rolf Brennerfelt står fast vid beslutet.

– Upplands Väsby är inte en stabil lösning. Jag har också räknat ut att regeringen tycker att det är bättre om vi flyttar utanför Stockholmsområdet. Uppsala har det bästa att erbjuda lokal- och pendlingsmässigt i förhållande till Upplands Väsby.

Bli den första att tycka till!
POLISEN/KRIMINALVÅRDENNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde inte tillräckligt för att utreda anklagelser om trakasserier mellan kolleger på ett lokalkontor, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett beslut.
ArbetsförmedlingenNyhetYlva Johansson har nominerats till posten som Sveriges EU-kommissionär och kommer med stor sannolikhet att lämna jobbet som arbetsmarknadsminister. Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmdlingen, säger till Publikt att han hoppas att tillsättningen av en ny minister ska gå fort.
ArbetsmarknadNyhetTvå av tre i åldersgruppen 18-29 år tror att de kommer att byta karriär under sitt liv. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts av Omställningsfonden. För att möta förändringen på arbetsmarknaden lanserar fonden tre reformförslag.
FörsäkringskassanNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan arbetar med förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Trots att forskning visar att dessa insatser kan vara effektiva används de i låg utsträckning, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.
MigrationsverketNyhetFör ett år sedan avskedades Daniel López från Migrationsverket, där han varit anställd i över 30 år. Men i juli ogiltigförklarade Arbetsdomstolen, AD, avskedet och nu är han tillbaka på jobbet.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen rustar ned sina insatser för arbetssökande kraftigt, visar en genomgång i Dagens Nyheter. Antalet anställda har minskat med en femtedel, 130 lokalkontor lagts ner och budgeten för privata aktörer har minskat med 40 procent.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att följa upp och utvärdera den reform om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde i kraft 1 juli 2018.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.