Annons:
Gästkrönika
Krönika
AVJenny Aschenbrenner0 kommentarerTyck till!

Jenny Aschenbrenner: Trakasserande män agerar inte i ett vakuum

Vittnesmålen om sexuella trakasserier växer lavinartat i samband med #metoo, och att avslöja murkna arbetsklimat på arbetsplatser är nödvändigt. Men samma saker kommer att hända igen om inte hela den struktur som normaliserat en skillnad i människovärde mellan kvinnor och män rivs ned, skriver Jenny Aschenbrenner.
Jenny Aschenbrenner.Bild:Sara R Acedo

Hur kunde alla kvinnor veta och nästan alla män bli chockade? Vilket sorts samhälle skapar en offentlig hemlighet av den dignitet som #metoo blottlagt? Just nu verkar de flesta, i alla fall i offentligheten, vara överens om att det rör sig om en mansroll vars avarter accepterats alltför länge.

Men hur kommer ens vissa män på idén att med sådan systematisk envetenhet sabotera för kvinnor, på deras arbetsplatser?

Lavinen av vittnesmål från olika branscher inleddes av kvinnliga skådespelare. Bland deras hårresande berättelser fastnar jag för en detalj som återkommer i incident efter incident från olika inspelningar inom film och tv. Här är ett exempel:

”Han vägrade läsa emot när bilden låg på mig, kunde inte sina repliker och kunde börja garva mitt i scenen när jag hade replik och bara gå därifrån.”

Och ett till:

”Han vägrar att spela mot mig, så jag får ett blickriktnings-märke att spela mot i stället. Precis innan tagningen tar han bort blickriktningsmärket så att jag ska tappa fattningen.”

Skådespelarkolleger som vägrar att se sin kvinnliga motspelare i ögonen under en scen för att hindra henne från att upprätthålla sin professionalitet. Det är en listigt uttänkt härskarteknik som inte har något med sex att göra i den vanliga bemärkelsen av åtrå, längtan och begär, utan bara med sex som maktmedel.

Som ett sätt att trycka dit kvinnor just när de har som mest behov av professionalitet, ett sätt att undergräva deras yrkesrolls fundament och få dem att misslyckas.

Det är en impuls som föds ur det institutionaliserade nedvärderandet av kvinnors arbete som finns på hela den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om sabotage av kvinnors yrkesliv, ett metodiskt nedmalande av kvinnor i deras professionella positioner. Det är en fråga om makt – om maktobalans och snedfördelade resurser mellan män och kvinnor.

Budskapet att kvinnors arbete är mindre värt än mäns, att deras prestationer och kompetens anses mindre viktiga, förs fram hela tiden. Det förs fram genom löneskillnaderna, det kommuniceras genom kvinnors lägre pensioner, genom glastaken som byggts ovanför kvinnors huvuden. Allt hänger ihop.

Att peka ut förövare och avslöja ruttna arbetsklimat på enskilda arbetsplatser är nödvändigt. Men samma saker kommer att hända igen om inte hela den ruttna struktur som normaliserat en skillnad i människovärde mellan kvinnor och män rivs ned. Vi kallar oss jämställda – men har fortfarande en arbetsmarknad som godtar att kvinnor missgynnas systematiskt när det kommer till befordringar och löneförhöjningar, trots att de i decennier presterat bättre än män i alla mätbara kategorier.

Det sänder signaler som plockas upp av enskilda män med dålig impulskontroll och usel kvinnosyn. De agerar inte i ett vakuum och för att få stopp på dem krävs en grundläggande förändring.

Jenny Aschenbrenner, frilansande kritiker och kulturjournalist

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.