Annons:
Arbetsmarknadspolitik
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Jobbpolitik i obalans

I stället för att höja de arbetslösas kompetens satsar regeringen på att vänja dem vid dåliga villkor. Det är kränkande – och ett samhällsekonomiskt slöseri, skriver Josefin Brink (V).

Konsekvenserna av den borgerliga regeringens avveckling av den aktiva arbetsmarknadspolitiken blir allt allvarligare. Allt fler arbetslösa fastnar i långtidsarbetslöshet. På två och ett halvt år har antalet långtidsarbetslösa mer än fördubblats. Samtidigt uppger allt fler arbetsgivare att de inte kan hitta personal med den kompetens de efterfrågar.

Denna obalans har regeringen ett stort ansvar för, då den avvecklat stora delar av den aktiva arbetsmarknads­politiken. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen minskats med 62 procent och antalet deltagare i den kommunala vuxenutbildningen har minskat med 18 procent.

 

I stället för att rusta de arbetslösa genom satsningar på kunskapshöjande och utvecklande insatser har regeringen nästan helt begränsat Arbetsförmedlingens insatser till de så kallade garantierna – jobb- och utvecklings­garantin och jobbgarantin för ungdomar. Sedan garantierna infördes har antalet deltagare i dessa program i det närmaste exploderat. I februari år var inte mindre än 91 000 personer inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin och 45 000 ung­domar i jobbgarantin för ungdomar. Det motsvarar 75 procent av alla programdeltagare.

Men några resurser för aktiva åtgärder finns knappt i garantiprogrammen. Enligt Arbetsförmedlingens statistik deltog i februari 2011 endast 15 procent av dem som var inskrivna i jobbgarantin för unga och 24 procent av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 i en aktiv insats i form av praktik, utbildning eller stöd till start av näringsverksamhet.

 

Den stora majoriteten av programdeltagarna får alltså inga aktiva insatser alls. Föga förvånande fylls därför den så kallade Fas 3 på i snabb takt. Fas 3 är utan tvekan den sämsta och mest kränkande arbetsmarknads­åtgärden sedan 1930-talets krisår.
I Fas 3 anvisas deltagarna en »varaktig samhälls­nyttig sysselsättning«, motsvarande hela sitt arbetsutbud. Ingen lön utgår. Tvärtom är deltagande ett villkor för att få behålla aktivitetsstödet eller, i värsta fall, socialbidraget från kommunen. Arbetsgivaren däremot får generösa 5 000 kronor per månad och deltagare som ett »anordnarstöd«. Vad dessa pengar används till, under de två år en anvisning minst pågår, är en gåta. Vad är det för slags handledning en vuxen människa behöver i två års tid som kräver en så generös ersättning för arbetsgivaren?

Fas 3-jobben har naturligtvis fått allvarliga undanträngningseffekter. Fackförbundet Kommunal har börjat neka Fas 3-anvisingar eftersom det är uppenbart att deltagarna, tvärtemot instruktionerna, utför ordinarie arbetsuppgifter. I andra fall har företag upptäckt hur lukrativt det är att ta emot långtidsarbetslösa och erbjuder föga meningsfull eller ingen sysselsättning alls för deltagarna, medan de håvar in stora belopp från staten. Det är inget mindre än en skandal att Arbetsförmedlingen ska åläggas att gynna den typen av geschäft på arbetslösas bekostnad.

 

Att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström nu aviserat hårdare kontroller av Fas 3-anordnarna är förstås bra, men grundproblemet består: Det är ett faktum att regeringens arbetsmarknadspolitik inte syftar till att stärka de arbetssökandes yrkeskompetens, utan till att sätta press på den enskilde att sänka sina anspråk på lön och arbetsvillkor. Den avvecklade arbetsmarknads- och utbildningspolitiken är en strategi för att förvandla en växande grupp människor till ett proletariat beredda att ta i stort sett vilka jobb som helst. Det är kränkande och destruktivt för de enskilda, och ett samhällsekonomiskt slöseri som försvårar strukturomvandling och produktivitetstillväxt i hela ekonomin. Det är hög tid att återupprätta en aktiv arbetsmarknadspolitik värd namnet.

 

Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Inlagt av Mona tors, 05/05/2011 - 10:22
Vilken bra beskrivning; att nästan ingen får en chans till att höja sin kompetens för att passa aktuell arbetsmarknad.
I stället skall man "praktisera" vänja sig att jobba gratis
och inte nog med det praktikgivaren får dessutom betalt. Vilket får den sökande att känna sig ännu mer nedtryckt och
ovärdig.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.