Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

Kampanj mot tryggheten

Det är inte anställningstrygghetens fel att ungdomar går utan arbete. Lobbykampanjen mot lagen om anställningsskydd bygger inte på fakta.

Folket håller inte med. Fakta talar emot. Ändå tycks det vara på väg att bli »sanning« att lagen om anställningsskydd, las, är omodern och leder till att unga går arbetslösa. En aggressiv lobbykampanj har varit framgångsrik.

I partipolitiken företräds åsikterna av Centerpartiet, som envetet kräver att anställningskyddet ska luckras upp.
I dagarna har även Folkpartiet tagit ett steg på samma väg.

 Bakom den breda kampanjen mot turordningsreglerna vid uppsägning – »sist in, först ut« – står företagsägarna. Under förhandlingarna om ett nytt huvudavtal stod frågan högt på Svenskt Näringslivs agenda. Men i stället för att försöka nå en kompromiss lämnade man förhandlingsbordet och satsade på att förmå regeringen att ändra lagen.

Strategin går ut på att framhålla ett behjärtansvärt syfte: att bekämpa ungdomsarbetslösheten. De borgerliga ungdomsförbunden har engagerats i striden och trumpetar villigt ut budskapet – men med få hänvisningar till fakta.

För arbetsrätten borde inte göra arbetsgivare rädda att anställa unga. Den som vill testa ett oprövat kort kan erbjuda allmän visstidsanställning i upp till två år. Eller provanställa på en fast tjänst i ett halvår.

Inte heller leder lagen till att unga med kort anställningstid kastas ut i lång arbetslöshet. Ytterst få unga är arbets­lösa för att de tvingats lämna ett fast jobb, visar siffror från TCO. Och de som gjort det får oftast raskt ett nytt.

Det är lätt att misstänka att attackerna snarare har som mål att det ska bli lättare att säga upp oönskade medarbetare. Det skulle göra det möjligt att låta unga, friska krafter ta över deras jobb.

Även i de partier som nu vill försvaga anställningstryggheten luftas sådana farhågor. »Vad händer med den unga gravida kvinna där kanske arbetsgivaren använder arbetsbrist som svepskäl för att man inte vill ha en person som är borta över ett år?« frågade Folkpartiets Birgitta Ohlsson i debatten på landsmötet. Det går att ställa samma fråga om exempelvis ett »obekvämt« skyddsombud.

 I praktiken är las inte något större problem för företagen. I SEBs företagarpanel svarade bara 8 procent att turordningsreglerna tvingat dem att under krisen göra sig av med kompetens de velat ha kvar. Bland företag med under tio anställda var siffran 3 procent.

Det är inte konstigt. Vår arbetsmarknadslagstiftning är flexibel i internationell jämförelse, visar OECDs rankning. Den som inte är kvalificerad att utföra det arbete som blir kvar får sägas upp. I mindre företag får arbetsgivaren dessutom undanta två personer från listan. Därutöver går det att komma överens med facket om att frångå turordningsreglerna. Även de centrala parterna kan träffa avtal om andra lösningar – vilket man exempelvis gjort på myndighetsområdet.

 Den väl orkestrerade kampanjen kan ge intrycket att en bred allmänhet vill avskaffa sin egen anställningtrygghet. Men så är det inte. Bara 17 procent är negativa till turordningsreglerna, visar en undersökning från fackförbundet SSR. 68 procent säger att las är ett skydd mot att bli uppsagd på ett rättsosäkert sätt.

Lobbykampanjen vill få oss att tro att ett rimligt anställningsskydd hotar tillväxten och leder till att unga inte får jobb. Det är dags att sticka hål på den bluffen.

Alexander Armiento
chefredaktör

Inlagt av Hm tis, 12/01/2009 - 03:47
Det är en vidrig kampanj och centern har köpt allt med hull och hår. Om några år blir det brist på arbetskraft, det är vad arbetsgivarna bör tänka på. De som kan bör lämna landet, sedan kan arbetsgivarna stå där med sina usla villkor och försöka övertrumfa varandra när de inte får folk till sina nedgångna arbetsplatser. De bästa vill inte ha det dåligt.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.