Annons:
Gästkrönika
Krönika
0 kommentarerTyck till!

Karin Henriksson: Torra termer blir fula ord i USA

Ord som fördelningspolitik är fula ord i USA, skriver Karin Henriksson, journalist baserad i Washington. Den ideologiska striden om statsmakten och dess finansiering är mer aktuell än någonsin, menar hon.

Klasskamp? Nej. Om man var med i svallvågorna efter 1968 och i tidens anda pluggade på lite om Marx, Engels och ryska revolutionen är det lätt att avfärda just dessa anklagelser mot USAs president Barack Obama.

Detsamma gäller påståendena om att han är socialist eller kommunist (eller fascist, nazist, marxist – andra begrep som lite ostrukturerat surrar i luften). Något tal om femårsplaner, åt var och en efter behov eller övertagande av produktionsmedlen har det definitivt inte varit.

Men, det är förvisso en kamp, en gammal ideologisk strid om statsmakten och finansieringen av statsmakten. Den striden ställs nu tydligare på sin spets än någonsin tidigare under mina över 20 år i ett Washington som en vanlig amerikan en gång kallade för »kloak«. Det är nämligen sådant man kan häva ur sig om »the government« i delar av den amerikanska allmänheten, där tilltron till både folkvalda och myndigheter befinner sig på bottennivå.

Dock vill de flesta behålla sociala förmåner intakta och när storbolagschefer får frågor om vad de skulle vilja se mer av svarar de »satsningar på utbildning och infrastruktur«.

— •l• —

Jaha, tänker mandå, det låter som samma prioriteringar som Obama håller fram – men som kostar skattepengar och spär på budgetunderskottet.

I Sverige och övriga Västeuropa skulle man antagligen tala i torra termer som industripolitik och fördelningspolitik. Men även sådana begrepp är fula ord i USA. Något som Obama fick erfara under valrörelsen när han till »Rörmokar-Joe« inför tv-kameran sade att han är för att »sprida välståndet«.

Bland dem som önskar sig riktig klasskamp – och sådana finns, faktiskt – ropades det »ja, ja, ja« efter ett mer kraftfullt budgettal av Obama där han dessutom fastslog att han gladeligen skulle stoltsera med märket »klasskrigare« om det är så hans förslag om en miljonärsskatt uppfattas.

— •l• —

Republikaner på alla nivåer bekänner sig till en inga-höjda-skatter-filosofi. Det blev kännbart när relativt nyvalda guvernörer i flera delstater tidigare i år tvingade fram avskedanden, nedskärningar i pensioner och begränsningar av vissa fackliga rättigheter bland delstatsanställda. Då framgick att sextiotalsidéer som solidaritet inte heller är ett utmärkande amerikanskt drag på ett mer övergripande plan. (I den privata sfären finns däremot ofta stor generositet och vilja att hjälpa medmänniskor.) I stället för ilska över att privatanställdas pensioner urholkats riktades folks vrede mot alltför frikostiga pensioner till poliser, lärare och vaktmästare. Förmåner som, enligt denna historieskrivning, förhandlats fram i ohelig allians mellan facken och politiker som de backat upp.

En gång diskuterade jag med en svensk bekant vad »värn­skatt« kunde tänkas heta på amerikansk engelska. Nu har svaret kommit: »Buffett-regeln«, efter miljardären Warren Buffett som med sina krav på att de rika ska bidra med mer pengar till den amerikanska statskassan fick Obama att tydligare ta ställning för höjda skatter.

Karin Henriksson är journalist baserad i Washington där hon rapporterar för bland andra Svenska Dagbladet.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetEn handläggare och ST-medlem på Göteborgs universitet fick avdrag på lönen efter att ha blivit jävsanklagad och beskylld för att ha försökt ta ledigt med lön utan att ha rätt till det. Nu river Arbetsdomstolen upp beslutet.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för åren 2016-2020. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassans tidigare generaldirektör Ann-Marie Begler förnekar uppgifter om att hon slutade frivilligt. I en skrivelse till riksdagens konstitutionsutskott, KU, skriver hon att den uppgiften är ”en total nyhet”, uppger TT.
Individuell lönesättningFördjupningDen som presterar bra ska få mer betalt. Det är grundtanken bakom individuell lönesättning. Men forskning visar att sambandet mellan lön och prestation är svagt. Många vet inte ens vad de ska göra för att få mer i plånboken.
POSTNORDNyhetSjunkande volymer gör att prissättningen för inrikesbrev måste förändras, skriver regeringen i ett förslag.
ArbetsförmedlingenNyhetDet blir svårt att förändra Arbetsförmedlingen i enlighet med januariavtalet. Det säger tidigare statssekreteraren Irene Wennemo till Ekot. Hon deltog själv i förhandlingarna mellan regeringen och Centern och Liberalerna.
SpårtrafikNyhetSeko går till Arbetsdomstolen för att tvinga arbetsgivaren Transdev att betala skadestånd i konflikten om ob-ersättning till tågvärdar. I den nya stämningen dubblar Seko kravet på allmänt skadestånd från 10 000 till 20 000 kronor per person.
NaturvårdsverketNyhetI vårändringsbudgeten får Naturvårdsverket tillbaka omkring 1,2 miljarder kronor på de anslag som i M-KD-budgeten drogs ned med 2,7 miljarder kronor. Men ovisshet om myndigheten får använda anslaget till egen personal försenar arbetet, säger generaldirektören Björn Risinger till Publikt.
MIGRATIONSVERKETNyhetFrån årsskiftet ska Migrationsverket sköta migrationsverksamheten vid ambassader och konsulat. Myndigheten tar därmed också över ansvaret för en del av utlandspersonalen.
Statens institutionsstyrelseNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Också Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska SiS. Beskedet välkomnas av ST.
A-kassanNyhetDet är fortfarande stora skillnader i bedömningar mellan a-kassorna och Arbetsförmedlingen när de bedömer arbetslösas rätt till ersättning. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetRegeringskansliet försökte påverka vilka uppgifter som Försäkringskassan lämnade ut till medier i samband med att generaldirektören Ann-Marie Begler sparkades. Det framgår av mejl som Dagens Nyheter tagit del av.
StatsbudgetenNyhetDet gick bra för staten under 2018. I sin årsredovisning pekar regeringen på att statens budget gick med 80 miljarder kronor i överskott under året. Det är 18 miljarder kronor bättre än under 2018.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.
DigitaliseringNyhetStaten måste se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det kravet framför nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har fått en mer restriktiv inställning till att medarbetare distansarbetar, skriver medarbetaren Christer Järild i en debattartikel i Publikt. Enligt honom förekommer det att reglerna tillämpas godtyckligt och medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats.
UpphovsrättNyhetEUs ministerråd röstade ja till det nya upphovsrättsdirektivet, som sedan tidigare godkänts av EU-parlamentet. Direktivet fick 19 ja-röster, medan Sverige och ytterligare fem länder röstade mot.
PostnordNyhetVi måste minska våra krav på tillgänglighet och utdelning för att säkra postservicen till alla i hela landet. Den varningsflaggan hissar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport om postmarknadens utveckling.
ArbetsmiljöNyhetSjuktalen för unga statsanställda är oväntat höga. Därför gör Arbetsgivarverket och Vinnova en satsning för att hitta metoder att motverka ohälsan bland unga medarbetare på myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrots att myndigheten står inför det ”största varslet i modern tid” gav regeringen inte Arbetsförmedlingen något extra anslag i vårändringsbudgeten. ”Nu finns det inga pengar till att lindra fallet”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
OffentlighetsprincipenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen kritik mot utrikesdepartementet, UD, för hanteringen av allmänna handlingar. JO är mycket kritisk till att en journalist fått vänta mer än ett halvår på besked om handlingar han begärt.
KulturNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av effekterna av fri entré till de statliga museerna, sedan regeringen i budgetpropositionen föreslagit att museerna ska fortsätta med gratis inträde.
MigrationNyhetEn tidigare anställd på Migrationsverket greps på torsdagen misstänkt för att på falska grunder ha hjälpt 121 afghaner att få visum till Sverige, uppger SVT. Mannen släpptes senare, men utredningen fortsätter.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder en övning för personal inom Kriminalvården som bär pepparsprej blev ett vakthavande befäl sprejad med skarp sprej i ansiktet av en kollega. Det hela var ett misstag till följd av ett tänkt skämt där skarp sprej förväxlades med oskarp, enligt en internutredning.
STNyhetSamma dag som vårändringsbudgeten presenterades samlades anställda och fackligt förtroendevalda inom ST utanför riksdagen för att protestera mot att regeringen inte skjuter till mer pengar till Arbetsförmedlingen. ”Om neddragningarna blir verklighet så raderas förutsättningarna för en nationell sammanhållen arbetsmarknadspolitik”, säger STs ordförande Britta Lejon till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården fick 335 extra miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Men myndigheten hade begärt 800 miljoner. ”Det här löser inte våra problem”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.