Annons:
Gästkrönika
Krönika
0 kommentarerTyck till!

Karin Henriksson: Torra termer blir fula ord i USA

Ord som fördelningspolitik är fula ord i USA, skriver Karin Henriksson, journalist baserad i Washington. Den ideologiska striden om statsmakten och dess finansiering är mer aktuell än någonsin, menar hon.

Klasskamp? Nej. Om man var med i svallvågorna efter 1968 och i tidens anda pluggade på lite om Marx, Engels och ryska revolutionen är det lätt att avfärda just dessa anklagelser mot USAs president Barack Obama.

Detsamma gäller påståendena om att han är socialist eller kommunist (eller fascist, nazist, marxist – andra begrep som lite ostrukturerat surrar i luften). Något tal om femårsplaner, åt var och en efter behov eller övertagande av produktionsmedlen har det definitivt inte varit.

Men, det är förvisso en kamp, en gammal ideologisk strid om statsmakten och finansieringen av statsmakten. Den striden ställs nu tydligare på sin spets än någonsin tidigare under mina över 20 år i ett Washington som en vanlig amerikan en gång kallade för »kloak«. Det är nämligen sådant man kan häva ur sig om »the government« i delar av den amerikanska allmänheten, där tilltron till både folkvalda och myndigheter befinner sig på bottennivå.

Dock vill de flesta behålla sociala förmåner intakta och när storbolagschefer får frågor om vad de skulle vilja se mer av svarar de »satsningar på utbildning och infrastruktur«.

— •l• —

Jaha, tänker mandå, det låter som samma prioriteringar som Obama håller fram – men som kostar skattepengar och spär på budgetunderskottet.

I Sverige och övriga Västeuropa skulle man antagligen tala i torra termer som industripolitik och fördelningspolitik. Men även sådana begrepp är fula ord i USA. Något som Obama fick erfara under valrörelsen när han till »Rörmokar-Joe« inför tv-kameran sade att han är för att »sprida välståndet«.

Bland dem som önskar sig riktig klasskamp – och sådana finns, faktiskt – ropades det »ja, ja, ja« efter ett mer kraftfullt budgettal av Obama där han dessutom fastslog att han gladeligen skulle stoltsera med märket »klasskrigare« om det är så hans förslag om en miljonärsskatt uppfattas.

— •l• —

Republikaner på alla nivåer bekänner sig till en inga-höjda-skatter-filosofi. Det blev kännbart när relativt nyvalda guvernörer i flera delstater tidigare i år tvingade fram avskedanden, nedskärningar i pensioner och begränsningar av vissa fackliga rättigheter bland delstatsanställda. Då framgick att sextiotalsidéer som solidaritet inte heller är ett utmärkande amerikanskt drag på ett mer övergripande plan. (I den privata sfären finns däremot ofta stor generositet och vilja att hjälpa medmänniskor.) I stället för ilska över att privatanställdas pensioner urholkats riktades folks vrede mot alltför frikostiga pensioner till poliser, lärare och vaktmästare. Förmåner som, enligt denna historieskrivning, förhandlats fram i ohelig allians mellan facken och politiker som de backat upp.

En gång diskuterade jag med en svensk bekant vad »värn­skatt« kunde tänkas heta på amerikansk engelska. Nu har svaret kommit: »Buffett-regeln«, efter miljardären Warren Buffett som med sina krav på att de rika ska bidra med mer pengar till den amerikanska statskassan fick Obama att tydligare ta ställning för höjda skatter.

Karin Henriksson är journalist baserad i Washington där hon rapporterar för bland andra Svenska Dagbladet.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.