Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Gnälliga kollegor
Ditt jobb
AVFatima Grönblad1 kommentarerTyck till!

Knepen som kan bryta en gnällkultur

Gnälliga arbetskamrater kan dränera hela sin omgivning på energi. Men rak konfrontation fungerar sällan. Byt ämne i stället, eller välj ett annat bord på fikarasten som ett sätt att markera.

När en eller flera kolleger för femti­elfte gången leder in samtalet kring fika­bordet på inkompetenta chefer, meningslösa omorganisationer eller det allmänna förfallet i samhället kan en viss trötthet infinna sig. Du har redan hört alla argument förr. Och om du försöker nyansera samtalet genom att peka på något positivt får du snabbt mothugg.

Kerstin Lilje Brinck har i sitt jobb som konsult inom organisations- och ledarutveckling mött flera arbets­grupper som fastnat i en gnällkultur. Den kan vara svår att bryta.

– En grupp kan sluta sig samman kring många saker. Antingen kring att vi ska lyckas, eller att det är för jäkligt här. Gnället kan fungera som en snutte­filt, och då kan det vara svårt att ställa sig utanför.

Drivkraften bakom att människor klagar behöver inte vara att skapa förändring, menar Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut. Ofta kan det snarare handla om att söka lindring i stunden.

– Om man klagar på chefen på en kaffe­rast och blir lyssnad på och bekräftad av sina kolleger skapas en känsla av att ha något gemensamt. Det kan göra att man mår bättre på kort sikt, utan att något har gjorts åt själva problemet.

Liria Ortiz har själv erfarenhet av att jobba i arbetsgrupper där gnälliga personer drar ned stämningen.

– Det är så otroligt tråkigt. I stället för att rasten blir en stund då man kan skoja och få energi blir det tvärtom. På sådana arbetsplatser har jag und­vikit att gå och dricka kaffe med de and­ra.

En skillnad mellan konstruktiv kritik och gnäll är att det förra är framåt­riktat och innefattar förslag om lösningar. En annan är att gnäll ofta gäller saker som ligger utanför den egna kontrollen, menar Kerstin Lilje Brinck.

– Man lägger fokus där ute, på sådant som det inte går att styra över, i stället för att fundera på vad som kan hjälpa oss framåt här och nu. Ett skäl till det kan vara en känsla av maktlöshet.

För att kunna jobba tillsammans med andra i en hierarkisk organisation behöver man ta ansvar för både sig själv och det större sammanhanget, betonar Kerstin Lilje Brinck.

– Det är nödvändigt att inordna sig i system och beslut, och samtidigt fundera på hur man kan använda sina förmågor för att bidra till helheten. Och den som känner att organisationens inriktning går för mycket emot de egna värderingarna och behoven måste fundera på om den är på rätt ställe, tycker jag.

Men alla har inte ställt sig den frågan, är hennes erfarenhet.

– Då kan det bli att personen fortsätter köra till vänster fast alla andra kör till höger. »Jag vill vara här och då borde allt annat ändra på sig.«

Den som vant sig vid att betrakta tillvaron genom ett missnöjt filter kan också ha svårt att ta in förbättringar som faktiskt sker.

– Dem som man har klagat på kanske byts ut, eller så genomförs det en rejäl förändring. Då vill den som klagar inte se det, utan personen har på något sätt redan bestämt sig, och snappar bara upp det som passar ihop med den egna bilden.

Att konfrontera personer som gnäller fungerar sällan, menar Kerstin Lilje Brinck. Då finns en risk att de går i försvarsställning.

– Det funkar inte att bara säga »gud vad du gnäller« eller »nu tycker jag att du ska se lite positivt på det här«.

Liria Ortiz rekommenderar i stället att försöka få in samtalet på ett annat spår.

– Du kan säga: »Jag är inte så pigg på att prata om chefen igen, kan vi prata om något annat?« Eller så byter du bara samtalsämne. Det handlar om att på ett eller annat sätt signalera var du själv står och visa att du inte trivs, utan att vara konfrontativ.

Det är med gnäll som med annat mänskligt beteende – det man får bekräftelse för tenderar man att göra mer av.

– Genom att inte ge uppmärksamhet bidrar du till att inte förstärka beteendet. Okej, lyssna en eller två minuter, men kommentera inte, ge inte näring till gnället, säger Liria Ortiz.

Ibland kan det ligga andra saker bakom – kanske stress eller oroskänslor som personen inte kunnat eller vågat sätta ord på. Då kan det fungera att fråga hur personen mår och verkligen lyssna på svaret.

Men det gäller att kunna göra det utan att själv vara frustrerad, menar Kerstin Lilje Brinck.

– För att det ska bli bra behöver du göra det med värme och hjärta, utifrån att du har en vilja att bidra, inte bara för att du vill få stopp på gnället.

Så kan du hejda klagandet
  • Markera med ditt eget beteende att du hellre pratar om annat. På så sätt undviker du att göda gnällkulturen.
  • Om du orkar och om du hittar ett bra läge: Fråga på ett vänligt sätt hur den som gnäller mår.
  • Ta upp frågor som det gnälls om på ett allmänt plan, med hela gruppen. »Jag har märkt att vi inte är nöjda med situa­tionen. Kan vi diskutera hur vi kan göra för att det ska bli bättre?«
  • Var uppmärksam på ditt eget beteende! Händer det att du själv fastnar i klagomål och ältande, utan att se framåt?
  • Om du är chef: Skapa forum för att medarbetarna ska kunna ventilera sin oro, i stort och i smått, och visa att du verkligen lyssnar.
Inlagt av Love Blom ons, 03/07/2018 - 16:49
Gillar artikeln skarpt. Saknar lite fördjupning om skitprat om kollegor.
Tack för goda handfasta tips, lätta att översätta i andra sammanhang. Som skitprat
Mvh
Love
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.