Annons:
Försäkringar
Nyhet
0 kommentarerTyck till!

Kolla om fackets rabatt ger lägst pris

Det är värt att kontrollera om den hemförsäkring du kan teckna via facket är det billi­gaste alternativet för just dig. »Det bolag ditt förbund har valt kan vara dyrare trots rabatten. Premierna skiljer sig mycket åt«, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Publikt har i en serie artiklar granskat hur de försäkringar som ST-medlemmar erbjuds står sig i jämförelse med de medlemsförsäkringar som fackförbunden Jusek, Seko, Unionen och ­Vision erbjuder.

De villa- och hemförsäkringar som erbjuds via fackförbunden är i stort sett desamma som de som kan tecknas privat. Till skillnad från de personförsäkringar som Publikt granskat är det dock inte lika lätt att få en generell bild av premierna. Bolagen kan också erbjuda försäkringar vars omfattning skiljer sig åt.

– Det är svårkontrollerat, konstaterar Peter Stark på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Orsaken är att premierna sätts utifrån en mängd faktorer. De kan bero på bostadens storlek, antalet personer i hushållet, försäkringens innehåll och risken för skador i det område där bostaden ligger. Det kan dessutom hända att något bolag lägger sitt pris lågt i syfte att ta marknadsandelar.

– Att teckna en facklig villahem- ­eller hemförsäkring kan vara en jättebra affär. Men mitt råd är att kontrollera premierna även i andra bolag, säger Peter Stark.

STs medlemmar erbjuds tio procents rabatt på villa- och hemförsäkring i Trygg-Hansa.

Medlemmar i Unionen får 20 procents rabatt på Ifs »stor«-alternativ förs­ta året, och därefter 10 procent. Enligt If är det på en redan rabatterad prislista.

Medlemmar i Jusek, Seko och Vision­ erbjuds reducerade priser i Folksam. Men exakt hur stor rabatten är i förhållande till ordinarie pris vill inte bolaget svara på. Enligt en jämförelse på Visions hemsida får förbundets medlemmar ungefär tio procents rabatt.

För att jämföra bolagens priser har Publikt på deras hemsidor kontrollerat vad några bostäder kostar att försäkra privat, utan medlems­rabatt. Lösöret har försäkrats till 1 miljon kronor i de fall man behöver ange ett belopp.

När Publikt testar ett par villor är STs samarbetsbolag Trygg-Hansa billigast. I en Stockholmsförort skiljer det drygt 4 000 kronor per år mellan högsta och lägsta premie, i en småländsk ort drygt 2 000 kronor.

För en bostadsrätt i Stockholm respektive Småland skiljer det drygt 2 000 respektive drygt 400 kronor per år.
I båda fallen ligger Trygg-Hansa i mellanskiktet.

– I andra delar av Sverige eller med andra fastigheter kan det se annorlunda ut, så det lönar sig att jämföra, säger Peter Stark.

STs ekonomichef Minna Engberg, som sitter i förbundets försäkringskommitté, instämmer.

– I och med att hemförsäkringen inte är framförhandlad på samma sätt som personförsäkringarna ska man vara en kritisk konsument. Det som är rätt för en person i en situation på en ort behöver inte vara rätt för en annan.

Viktigt kontrollera vad hemförsäkringen täcker

Innehållet i de försäkringar som erbjuds genom olika fackförbund skiljer sig åt. Kontrollera vad som gäller för läckage och åldersavdrag, råder Konsumenternas försäkringsbyrå.

Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, ger rådet att kolla vad försäkringsvillkoren säger om skador vid läckage, eftersom vissa bolag bara ersätter sådana skador kring och i byggnadens struktur, inte i själva tätskiktet och ytskiktet.

– En annan sak att kontrollera är det maximala åldersavdraget, säger Peter Stark.

Åldersavdrag innebär att du måste betala en del av kostnaden själv när en äldre byggnadsdel eller installation byts ut mot en ny.

Vanligtvis täcker en försäkring byggnadens fulla värde, men för lösöre finns oftast ett tak för försäkrings­beloppet. STs försäkring hos Trygg-Hansa och Unionens försäkring hos If har båda en standardsumma på 1 miljon kronor. De förbund som samarbetar med Folksam har inget tak för ersättningen.

ST och Unionen har förhandlat till sig premiebefrielse vid arbetslöshet för den som tecknar hemförsäkring via facket, något som annars är ovanligt.

Försäkringar för hemmet
  • Hemförsäkring: Innehåller egendomsskydd för lösöre, reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd.
  • Hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt: Bostadsrättsinnehavare ansvarar för de flesta typer av skador som inträffar i bostaden. Försäkringen är ofta ett tillägg till hemförsäkringen, men i vissa bolag en separat försäkring.
  • Villaförsäkring: Oftast erbjuds villahemförsäkring, kombinerad hemförsäkring och villaförsäkring. Själva villaförsäkringen ger skydd för byggnad och tomtmark, ansvarsskydd och rättsskydd. 
Bli den första att tycka till!
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.