Annons:
DITT JOBB
På jobbet
AVSofia Brax0 kommentarerTyck till!

Kollegerna som stjäl din kraft

Blir du alldeles tom och trött efter att ha haft med vissa kolleger att göra? Utan att riktigt förstå varför? Då kan du ha träffat på en energitjuv, säger Ingalill Roos, som skrivit en bok som heter just så.

Energitjuvar finns i alla skepnader. Från de uppenbara krångelpellarna och besserwissrarna till de som verkar trevliga men ändå lämnar dig men en känsla av att på något sätt ha gjort fel.

–Eftersom energitjuvar finns överallt, är det inte ovanligt att man råkar ut för en på sin arbetsplats, säger Ingalill Roos.

Hon är inte bara författare, utan arbetar också som auktoriserad socionom och samtalsterapeut i Göteborg.

Sitt begrepp energitjuv baserar hon helt och hållet på den vedertagna psykologiska mekanismen projektion: att lägga över sina olustkänslor på andra.

–Det är något som vi alla kan göra oss skyldiga till någon gång emellanåt. Men energitjuvarna sätter det i system. Ofta är de människor som bär på en massa vrede, mindervärde eller maktlöshet från det förflutna.

Denna börda binder mycket av deras psykiska energi. Så för att avreagera sig lassar de över sina oönskade känslor på växeltelefonisten, sin närmaste chef eller någon annan oskyldig människa.

För att kunna projicera på dig, måste de först slå an samma känslosträng hos dig som vibrerar inom dem själva. Bär de på vrede, behöver de provocera fram åtminstone lite irritation. Då öppnas portarna, och deras oönskade känsla kan välla över dig. Nu är det du som får härbärgera den, och du känner dig förmodligen tung, handlingsförlamad och i många fall även förvirrad – den här känslan går ju inte att härleda till något konkret.

–När man på en arbetsplats kan lyfta upp och inspirera varandra, ger det alla extra energi. Att ha en energitjuv i arbetslaget är däremot krävande, säger Ingalill Roos. Jag tror att det ligger bakom en stor del av dagens sjukskrivningar. Av de utbrända människor som kommit till mig för samtalsterapi, har alla haft någon bredvid sig som tagit deras energi.

Vissa människor faller lättare offer för energitjuvar än andra. Särskilt de som växt upp med energitjuvar i familjen. Oftast drabbas välvilliga människor som har lätt att ta på sig skuld, även om den inte är deras.

–Det är ganska svårt att komma åt energitjuvarna, eftersom deras metoder är så förrädiska. Men visst går det.

Så genomskådar du energitjuven

 • Börja tänka i termer av givare och tagare. Känn efter vilka människor på ditt jobb som gör dig glad och upplyft och vilka som gör dig trött och nedstämd.

 • Finns det kollegor i vars sällskap du aldrig kommer till din rätt? Eller sådana som du känner dig oförklarligt trött och olustig efter att ha mött, trots att de log vänligt hela tiden?

 • En energitjuv vill sällan ge riktigt beröm. Har du gjort något bra kommer den att ignorera det eller leta fel.

 • Energitjuvar lyssnar sällan. Ett tydligt tecken är att de inte ställer följdfrågor. I stället blir det ett enkelriktat samtal där de uttrycker sig i påståenden.

 • En energitjuv anklagar dig gärna utan fog. Och vänder alltid skulden mot dig när det uppstår tvister: Hade inte du gjort så, hade detta aldrig hänt. Symptomatiskt är att det inte går att reda ut konflikter eftersom tjuven aldrig vill se sin del.

 • Energitjuvar vill ofta ha sista ordet. De har svårt att acceptera någon annans förslag rakt av, utan att först ändra det och gör det till sitt. De har också ofta ett behov av att hävda sig i alla lägen, veta lite bättre.

 • En del energitjuvar försöker förödmjuka dig verbalt, öppet eller smygande, för att få dig att känna dig mindre värd.

 • Vissa energitjuvar är ständigt motvalls, krånglar och trasslar. Enkla saker blir alltid komplicerade med dem.

Så skyddar du dig mot energitjuven

 • Skaffa dig kunskap om det här beteendet. När du genomskådat energitjuven kommer du att inse när du inte själv bär ansvar för situationen som uppstått. Då får du lättare att hålla dig likgiltig inför provokationer, så att de inte tar din kraft och energi.Om du blir anklagad kan du lugnt och sakligt lägga tillbaka skulden: Jag är ledsen, men så ser jag det inte alls. Det där får stå för dig.

 • Det är sunt att försöka hålla distans till den som ständigt stjäl din energi. Minimera kontakten, inom ramen för vad som är möjligt. Tro aldrig »bara jag ger mer, så kommer han/hon att bli snäll«. Det är precis tvärt om. Var i stället korrekt och helt opersonlig, sluta att bjuda på den där extra vänligheten. När ingen längre fjäskar med energitjuven, förlorar denne sin maktställning i gruppen.

 • Lär dig att ta steget över till din egen sida vid konflikter. Våga lita på din känsla när den säger att det här inte var ditt fel. Sluta att ge energitjuven förståelse och ursäkt. Eftersom en sådan person aldrig kommer att se saken ur ditt perspektiv, är det desto viktigare att du själv gör det. Klargör att du inte har någon del i situationen som uppkommit och att du förväntar dig ett respektfullt bemötande. Övertygelsen om att du har rätt att försvara dig ska kännas ända inifrån, då märks det på utsidan också.

 • Enkla frågor kan hjälpa dig förmedla att du inte tänker finna dig i att tjuven avreagerar sig på dig. Får du en otrevlig eller tvetydig kommentar, fråga lugnt: Vad menar du med det? Varför säger du så? Då faller ofta tjuvens projektion. Använder du den här tekniken tillräckligt länge, slutar tjuven till slut att försöka.

 • Var beredd på en motreaktion den dag du slutar ställa upp som energigivare. När tjuven känner sitt maktövertag försvinna, är risken stor att den lägger extra kraft på att trycka ner dig. Du kan få höra att du är egoistisk och elak. Då är det viktigt att hålla ut tills tjuven ger upp. Ett annat motdrag kan vara att börja fjäska för dig. Då är det lätt att sänka garden. Men gå inte i den fällan. Det gäller att vara medveten om det spel som pågår. Annars lär det inte dröja länge innan du får en kniv i ryggen.

 • Hys inga förhoppningar om att du ska få energitjuven att fatta vad den håller på med. Det enda du kan påverka är dina egna strategier för att skydda din energi.

Det här kan göras på organisationsnivå

Energistöld sorterar utan tvekan under rubriken psykosocial arbetsmiljö och är därmed både en organisatorisk och facklig angelägenhet. Tveka därför inte att vända dig till din fackliga företrädare om det förekommer på din arbetsplats!

Det är viktigt att ledningen inser att fenomenet finns och tar eventuella klagomål på allvar. Om man sedan sätter strålkastarljuset på fenomenet och uttalar tydligt att alla bör sätta gränser för energitjuvarna, blir det svårare för dessa att härja fritt. Misstänker man omfattande energistöld i organisationen, kan det löna sig att ta in extern professionell hjälp.

Fotnot: Ingalill Roos bok heter Energitjuvar i familjen, i relationen och på jobbet och den är utgiven på Forum.

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.