Annons:
DITT JOBB
På jobbet
AVSofia Brax0 kommentarerTyck till!

Kollegerna som stjäl din kraft

Blir du alldeles tom och trött efter att ha haft med vissa kolleger att göra? Utan att riktigt förstå varför? Då kan du ha träffat på en energitjuv, säger Ingalill Roos, som skrivit en bok som heter just så.

Energitjuvar finns i alla skepnader. Från de uppenbara krångelpellarna och besserwissrarna till de som verkar trevliga men ändå lämnar dig men en känsla av att på något sätt ha gjort fel.

–Eftersom energitjuvar finns överallt, är det inte ovanligt att man råkar ut för en på sin arbetsplats, säger Ingalill Roos.

Hon är inte bara författare, utan arbetar också som auktoriserad socionom och samtalsterapeut i Göteborg.

Sitt begrepp energitjuv baserar hon helt och hållet på den vedertagna psykologiska mekanismen projektion: att lägga över sina olustkänslor på andra.

–Det är något som vi alla kan göra oss skyldiga till någon gång emellanåt. Men energitjuvarna sätter det i system. Ofta är de människor som bär på en massa vrede, mindervärde eller maktlöshet från det förflutna.

Denna börda binder mycket av deras psykiska energi. Så för att avreagera sig lassar de över sina oönskade känslor på växeltelefonisten, sin närmaste chef eller någon annan oskyldig människa.

För att kunna projicera på dig, måste de först slå an samma känslosträng hos dig som vibrerar inom dem själva. Bär de på vrede, behöver de provocera fram åtminstone lite irritation. Då öppnas portarna, och deras oönskade känsla kan välla över dig. Nu är det du som får härbärgera den, och du känner dig förmodligen tung, handlingsförlamad och i många fall även förvirrad – den här känslan går ju inte att härleda till något konkret.

–När man på en arbetsplats kan lyfta upp och inspirera varandra, ger det alla extra energi. Att ha en energitjuv i arbetslaget är däremot krävande, säger Ingalill Roos. Jag tror att det ligger bakom en stor del av dagens sjukskrivningar. Av de utbrända människor som kommit till mig för samtalsterapi, har alla haft någon bredvid sig som tagit deras energi.

Vissa människor faller lättare offer för energitjuvar än andra. Särskilt de som växt upp med energitjuvar i familjen. Oftast drabbas välvilliga människor som har lätt att ta på sig skuld, även om den inte är deras.

–Det är ganska svårt att komma åt energitjuvarna, eftersom deras metoder är så förrädiska. Men visst går det.

Så genomskådar du energitjuven

 • Börja tänka i termer av givare och tagare. Känn efter vilka människor på ditt jobb som gör dig glad och upplyft och vilka som gör dig trött och nedstämd.

 • Finns det kollegor i vars sällskap du aldrig kommer till din rätt? Eller sådana som du känner dig oförklarligt trött och olustig efter att ha mött, trots att de log vänligt hela tiden?

 • En energitjuv vill sällan ge riktigt beröm. Har du gjort något bra kommer den att ignorera det eller leta fel.

 • Energitjuvar lyssnar sällan. Ett tydligt tecken är att de inte ställer följdfrågor. I stället blir det ett enkelriktat samtal där de uttrycker sig i påståenden.

 • En energitjuv anklagar dig gärna utan fog. Och vänder alltid skulden mot dig när det uppstår tvister: Hade inte du gjort så, hade detta aldrig hänt. Symptomatiskt är att det inte går att reda ut konflikter eftersom tjuven aldrig vill se sin del.

 • Energitjuvar vill ofta ha sista ordet. De har svårt att acceptera någon annans förslag rakt av, utan att först ändra det och gör det till sitt. De har också ofta ett behov av att hävda sig i alla lägen, veta lite bättre.

 • En del energitjuvar försöker förödmjuka dig verbalt, öppet eller smygande, för att få dig att känna dig mindre värd.

 • Vissa energitjuvar är ständigt motvalls, krånglar och trasslar. Enkla saker blir alltid komplicerade med dem.

Så skyddar du dig mot energitjuven

 • Skaffa dig kunskap om det här beteendet. När du genomskådat energitjuven kommer du att inse när du inte själv bär ansvar för situationen som uppstått. Då får du lättare att hålla dig likgiltig inför provokationer, så att de inte tar din kraft och energi.Om du blir anklagad kan du lugnt och sakligt lägga tillbaka skulden: Jag är ledsen, men så ser jag det inte alls. Det där får stå för dig.

 • Det är sunt att försöka hålla distans till den som ständigt stjäl din energi. Minimera kontakten, inom ramen för vad som är möjligt. Tro aldrig »bara jag ger mer, så kommer han/hon att bli snäll«. Det är precis tvärt om. Var i stället korrekt och helt opersonlig, sluta att bjuda på den där extra vänligheten. När ingen längre fjäskar med energitjuven, förlorar denne sin maktställning i gruppen.

 • Lär dig att ta steget över till din egen sida vid konflikter. Våga lita på din känsla när den säger att det här inte var ditt fel. Sluta att ge energitjuven förståelse och ursäkt. Eftersom en sådan person aldrig kommer att se saken ur ditt perspektiv, är det desto viktigare att du själv gör det. Klargör att du inte har någon del i situationen som uppkommit och att du förväntar dig ett respektfullt bemötande. Övertygelsen om att du har rätt att försvara dig ska kännas ända inifrån, då märks det på utsidan också.

 • Enkla frågor kan hjälpa dig förmedla att du inte tänker finna dig i att tjuven avreagerar sig på dig. Får du en otrevlig eller tvetydig kommentar, fråga lugnt: Vad menar du med det? Varför säger du så? Då faller ofta tjuvens projektion. Använder du den här tekniken tillräckligt länge, slutar tjuven till slut att försöka.

 • Var beredd på en motreaktion den dag du slutar ställa upp som energigivare. När tjuven känner sitt maktövertag försvinna, är risken stor att den lägger extra kraft på att trycka ner dig. Du kan få höra att du är egoistisk och elak. Då är det viktigt att hålla ut tills tjuven ger upp. Ett annat motdrag kan vara att börja fjäska för dig. Då är det lätt att sänka garden. Men gå inte i den fällan. Det gäller att vara medveten om det spel som pågår. Annars lär det inte dröja länge innan du får en kniv i ryggen.

 • Hys inga förhoppningar om att du ska få energitjuven att fatta vad den håller på med. Det enda du kan påverka är dina egna strategier för att skydda din energi.

Det här kan göras på organisationsnivå

Energistöld sorterar utan tvekan under rubriken psykosocial arbetsmiljö och är därmed både en organisatorisk och facklig angelägenhet. Tveka därför inte att vända dig till din fackliga företrädare om det förekommer på din arbetsplats!

Det är viktigt att ledningen inser att fenomenet finns och tar eventuella klagomål på allvar. Om man sedan sätter strålkastarljuset på fenomenet och uttalar tydligt att alla bör sätta gränser för energitjuvarna, blir det svårare för dessa att härja fritt. Misstänker man omfattande energistöld i organisationen, kan det löna sig att ta in extern professionell hjälp.

Fotnot: Ingalill Roos bok heter Energitjuvar i familjen, i relationen och på jobbet och den är utgiven på Forum.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, konstaterar Arbetsmiljöverket efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten. Det kommer Riksrevisionen fram till efter en granskning. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
STNyhetValberedningen föreslår att EvaLena Moser, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet, väljs till ny ordinarie ledamot i STs förbundsstyrelse. Fyllnadsvalet sker på förbundsstämman 23 maj.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.