Annons:

Kongress avgör vad förbundet ska heta

Ska Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på förbundets extrakongress 23 maj. Förbundsstyrelsen står fast vid sitt ursprungliga förslag, Sterka.

Förra året föreslog förbundsstyrelsen att Fackförbundet ST skulle byta namn till Fackförbundet Sterka. Men när frågan skulle avgöras vid en extrakongress i oktober blev det aldrig någon omröstning, i stället återremitterades frågan.

Kritiken från kongressombuden handlade bland annat om hur processen skötts, att det inte fanns alternativa namn att ta ställning till – och att Sterka stavades med e och inte med ä.

Sedan dess har ytterligare namn­förslag samlats in, det har hållits namnkonferenser, och en fokusgrupp har diskuterat sju av namnen.

Extrakongressen får nu möjlighet att välja mellan Sterka, det nya förslaget Publikt – samma som medlemstidningen – och det befintliga namnet ST.

Men förbundsstyrelsen har inte ändrat uppfattning och förordar fortsatt att förbundet ska heta Sterka, säger STs ordförande Britta Lejon.

– Vi behöver byta namn. Vårt nuvarande namn är inte optimalt, vilket delvis beror på att det ser ut som en förkortning. Vi är övertygade om att om vi blir mer tydliga som avsändare så under­lättar det för oss att bli synliga och att kunna värva nya medlemmar bättre. Sterka är tänkt att signalera »tillsammans blir vi starka«, och »vi förbättrar och stärker villkoren för våra medlemmar«.

Bland ledande företrädare i förbundet går åsikterna om processen och förbundsnamnet isär.

STs avdelningsordförande inom Kriminalvården, Per Sunneborn, sitter i förbundsstyrelsen, men är likväl kritisk till att processen tagit alldeles för mycket kraft. Han är också negativ till att man fört in namnet Publikt och nu har tre namn i stället för två att ta ställning till, vilket ändrat förutsättningarna för röstningen. Men han tror inte att det blir något namnbyte.

– Publikt kommer vi aldrig att kunna få heta, för vi kommer inte få loss det rent juridiskt. Det är min bedömning.

Siv Norlin, avdelningsordförande för ST inom Försäkringskassan och ledamot i förbundsstyrelsen, är övertygad om att det spelar roll vad förbundet heter.

– Inte för oss som redan är med, men för andra utanför förbundet och för dem som vi vill ska gå med i ST.

Hennes avdelning har inte tagit ställning i namnfrågan, men stod bakom Sterka vid förra årets extrakongress.

Inte heller ST inom universitets- och högskoleområdet har beslutat om någon gemensam linje ännu. Men Alejandra Pizarro Carrasco, sektionsordförande för ST vid Stockholms universitet, tycker att processen måste få ett avslut:

– Jag tycker personligen att namnet ska signalera att det är anställda i staten som berörs, och där räcker vare sig Sterka eller Publikt ända fram. Men jag tror att vad det än blir kommer vi att kunna leva med det.

Karin Svenning, ordförande för ST inom Polisen, säger att hennes styrelse fortfarande är oenig.

– Jag har inte hört något om att det namn som tillkommit, Publikt, skulle ha ändrat på det. Det är viktigt med namnet, men det viktigaste är vad man fyller det med – innehållet.

Ämnen: ST, namnbyte, Sterka
Statstjänstemannaförbundet blev fackförbundet ST

Namnet ST är inte någon förkortning. Förbundet hette tidigare Statstjänstemanna­förbundet, men bytte namn 2003. Sedan dess är det full­ständiga namnet Fackförbundet ST. 2015 beslutades att förbundsnamnet skulle ses över – en process som ledde fram till förbundsstyrelsens förslag att byta namn till Fackförbundet Sterka.

Inlagt av Maj Lassander fre, 05/18/2018 - 11:33
Jag tycker att vi struntar I namnbyte det är inte det som är det viktiga för att bli attraktiva för nya medlemmar det är vad vi gör och hur vi syns I bruset som är det viktiga. Om vi nu måste byta namn så tänker jag att Stärka med ä är väl det riktiga som ju då blir starka intenationellt. Sterka vet vi inte vad det är och är inte ett dugg tydligt. Nya svenskar kanske påpekar felstavningen :-) Vänliga hälsningar från Maj
Inlagt av Sven Måhlén ons, 05/16/2018 - 14:06
ST:s tidskrift Publikt har väl inte haft juridiska problem att få heta Publikt; varför skulle förbundet få svårt med juridiken att antaga samma namn som den tidning man äger? En synpunkt på kongressens arbetsprocess och på anförd problematisering av att det nu finns fler namnförslag än två: Det finns ju egentligen bara två namnförslag som hittills planerats att läggas fram på kongressagendan; Publikt och Sterka. Det tredje "alternativet" är att ST kvarstår som förbundsnamn tills vidare, vilket ju tydligen blir konsekvensen om inget av de två namnförslagen vinner tillräckligt många röster. Ska det vara så svårt för en av det svenska samhällets smartaste fackliga sammanslutningar att orka ta ställning till TVÅ namn på en kongress? Jag skulle önska att det funnes fler förslag att diskutera och välja mellan; jag skickade in även namnförslaget Publica till namnberedningen. Vad har hänt med detta? Jag yrkar att kongressen tar upp även detta namnförslag på namnvalspunkten. Det spelar roll vad förbundet heter. Sterka ser fortfarande ut som en lång förkortning.
HögskolanNyhetDet finns väldigt lite kunskap om hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är vid svenska högskolor och universitet, visar en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet.
SysselsättningNyhetFör tolfte månaden i rad går arbetslösheten nedåt, redovisar Arbetsförmedlingen. I september fanns 343 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än ett år tidigare.
A-kassanNyhetRegeringen höjer Arbetsförmedlingens anslagskredit för att täcka ökade kostnader för a-kassan. Arbetsförmedlingen får 2,2 miljarder kronor ytterligare för arbetslöshetsersättningen under 2018.
ArbetsmiljöverketFördjupningArbetsmiljöverket har efter en period av nedskärningar fått mer resurser att inspektera och ställa krav på svenska arbetsmiljöer. Inspektörerna ska både reda ut dramatiska händelser och uppmuntra ett systematiskt arbetsmiljö­arbete. Publikt följde ST-medlemmarna Monica Engström och Johan Allarveus på inspektioner i Skövde och Eksjö.
StatsförvaltningNyhetFem myndigheter har utsetts till pilotmyndigheter i Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning. De fem ska ingå i det som delegationen kallar Tillitsverkstaden.
POLISENNyhetBristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
HögskolanNyhetVar tredje högskoleanställd som jobbar med forskning och undervisning har en tidsbegränsad anställning. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har förkortat väntetiderna för utländska studenter som söker uppehållstillstånd för studier. Den genomsnittliga väntetiden för den som söker uppehållstillstånd i ett studerandeärende är 50 dagar.
OmställningsmedelNyhetMyndigheterna avsätter årligen medel som ska gå till att öka medarbetarnas möjligheter vid omställning. Men Publikts granskning av 20 myndigheter visar att pengar samlas på hög. Mer än en halv miljard kronor ligger oanvända.
DemokratiNyhetSverige har EUs mest hållbara demokrati, medan Polen och Ungern rasar på rankningen, enligt den tyska stiftelsen Bertelsmann. Det demokratiska läget har försämrats i mer än hälften av EUs länder.
ArbetsförmedlingenNyhetDe nyanställda säger upp sig. De luttrade rycker på axlarna åt nedläggningshotet, men menar att hela situationen suger musten ur personalen. Anne Linderoth, Katarina Hokkanen Gustafsson och Ann-Christin Carlvret tror att en nedläggning av Arbetsförmedlingen skulle ta tid. »Men det är klart man undrar hur politikerna har tänkt«, säger Katarina Hokkanen Gustafsson.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har genomfört sin årliga granskning av a-kassornas årsredovisningar. IAF konstaterar att Byggnadsarbetarnas, Svensk handels, Fastighets och Elektrikernas har för stort eget kapital.
NaturvårdsverketNyhetDen vilthandläggare på Naturvårdsverket som utrett frågan om pilbågsjakt och samtidigt privat driver ett jaktföretag är inte jävig, enligt Naturvårdsverkets bedömning. Men på grund av uppmärksamheten väljer myndigheten ändå att byta handläggare för ärendet, skriver Altinget.
ÅklagarmyndighetenNyhetÅklagarmyndigheten i Blekinge slår larm om underbemanning, samtidigt som arbetsuppgifterna blivit fler. Resultatet blir att ärenden blir liggande, åtal försenas och vittnesmål blir inaktuella, uppger SVT.
HögskolanNyhetKina är det vanligaste ursprungslandet för gäststudenter vid svenska lärosäten, enligt Migrationsverkets statistik. Under 2017 fick 1 927 kinesiska studenter uppehållstillstånd för studier.
PensionNyhetStatens tjänstepensionsverk, SPV, och Finansinspektionen, FI, har tillsammans tagit fram en interaktiv film om hur olika händelser i livet påverkar tjänstepension från statlig anställning.
DigitaliseringNyhetI kölvattnet av it-skandalen på Transportstyrelsen föreslår Digitaliseringsrättsutredningen att straffsanktionerad tystnadsplikt införs för anställda hos leverantörer av it-tjänster till myndigheterna. Flera tunga remissinstanser ställer sig bakom förslaget.
StatsförvaltningNyhetAtt myndigheter anlitar icke auktoriserade tolkar är ett hot mot rättssäkerheten. Det anser Kammarkollegiet, som ansvarar för auktorisationen, uppger SVT.
ArbetsmiljöNyhetVilka rehabiliteringsinsatser en arbetsgivare sätter in för sina sjukskrivna medarbetare beror på vem som är sjuk. Kvinnor får insatser oftare än män och högutbildade oftare än lågutbildade, visar en studie från Linköpings universitet.
KorruptionNyhetGeneraldirektören för Statens musikverk och två högt uppsatta chefer på Statens kulturråd döms av hovrätten för mutbrott och tagande av muta. De tre har låtit sig bjudas på dyra middagar av företrädare för kulturlivet.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den så kallade oförklarade löneskillnaden minskar snabbast inom staten.
ArbetsmiljöNyhetNär företagshälsan Avonova frågat de anställda på sina anslutna arbetsplatser säger 19 av 20 att de trivs på jobbet. Siffrorna bygger på mer än 28 000 hälsoundersökningar.
SpårtrafikenNyhetDet finns inga avtalshinder för Arriva att införa kundvärdar med färre befogenheter än dagens tågvärdar, konstaterar Skånetrafiken som utrett om bolagets planer på förändringar vid Pågatågen strider mot avtalet.
SkatteverketNyhetRegeringen har föreslagit att Skatteverket ska få utvidgade möjligheter att utreda brott kopplade till myndighetens verksamhet. Nu har lagrådet lämnat sitt yttrande och anser att man bör förtydliga hur långt Skatteverkets befogenheter sträcker sig.
FörsäkringskassanNyhetDet tog mer än ett år för Försäkringskassan att utreda en persons rätt till barnbidrag i Sverige efter inflyttning från Storbritannien. En oacceptabelt lång väntetid, slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
HögskolanNyhetUtbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är den största satsning som Uppsala universitet och Akademiska hus någonsin har gjort tillsammans. 1,2 miljarder kronor ska investeras i 30 000 kvadratmeter nya lokaler.
KriminalvårdenNyhetEn av flera orsaker till Kriminalvårdens underskott är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
FINLANDNyhetFyra finska fackförbund tar i dag ut cirka 30 000 privatanställda i strejk. Åtgärden är en politisk protest mot regeringens planer på att försämra anställningstryggheten för anställda i småföretag, uppger Yle.
KriminalvårdenNyhetFörra året ökade antalet anmälningar om hot och våld mot anställda inom Kriminalvården. De flesta fallen handlade om en enskild klient som hotat en anställd efter att ha delgivits ett negativt besked, skriver myndigheten i en ny rapport.