Annons:

Kongress avgör vad förbundet ska heta

Ska Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på förbundets extrakongress 23 maj. Förbundsstyrelsen står fast vid sitt ursprungliga förslag, Sterka.

Förra året föreslog förbundsstyrelsen att Fackförbundet ST skulle byta namn till Fackförbundet Sterka. Men när frågan skulle avgöras vid en extrakongress i oktober blev det aldrig någon omröstning, i stället återremitterades frågan.

Kritiken från kongressombuden handlade bland annat om hur processen skötts, att det inte fanns alternativa namn att ta ställning till – och att Sterka stavades med e och inte med ä.

Sedan dess har ytterligare namn­förslag samlats in, det har hållits namnkonferenser, och en fokusgrupp har diskuterat sju av namnen.

Extrakongressen får nu möjlighet att välja mellan Sterka, det nya förslaget Publikt – samma som medlemstidningen – och det befintliga namnet ST.

Men förbundsstyrelsen har inte ändrat uppfattning och förordar fortsatt att förbundet ska heta Sterka, säger STs ordförande Britta Lejon.

– Vi behöver byta namn. Vårt nuvarande namn är inte optimalt, vilket delvis beror på att det ser ut som en förkortning. Vi är övertygade om att om vi blir mer tydliga som avsändare så under­lättar det för oss att bli synliga och att kunna värva nya medlemmar bättre. Sterka är tänkt att signalera »tillsammans blir vi starka«, och »vi förbättrar och stärker villkoren för våra medlemmar«.

Bland ledande företrädare i förbundet går åsikterna om processen och förbundsnamnet isär.

STs avdelningsordförande inom Kriminalvården, Per Sunneborn, sitter i förbundsstyrelsen, men är likväl kritisk till att processen tagit alldeles för mycket kraft. Han är också negativ till att man fört in namnet Publikt och nu har tre namn i stället för två att ta ställning till, vilket ändrat förutsättningarna för röstningen. Men han tror inte att det blir något namnbyte.

– Publikt kommer vi aldrig att kunna få heta, för vi kommer inte få loss det rent juridiskt. Det är min bedömning.

Siv Norlin, avdelningsordförande för ST inom Försäkringskassan och ledamot i förbundsstyrelsen, är övertygad om att det spelar roll vad förbundet heter.

– Inte för oss som redan är med, men för andra utanför förbundet och för dem som vi vill ska gå med i ST.

Hennes avdelning har inte tagit ställning i namnfrågan, men stod bakom Sterka vid förra årets extrakongress.

Inte heller ST inom universitets- och högskoleområdet har beslutat om någon gemensam linje ännu. Men Alejandra Pizarro Carrasco, sektionsordförande för ST vid Stockholms universitet, tycker att processen måste få ett avslut:

– Jag tycker personligen att namnet ska signalera att det är anställda i staten som berörs, och där räcker vare sig Sterka eller Publikt ända fram. Men jag tror att vad det än blir kommer vi att kunna leva med det.

Karin Svenning, ordförande för ST inom Polisen, säger att hennes styrelse fortfarande är oenig.

– Jag har inte hört något om att det namn som tillkommit, Publikt, skulle ha ändrat på det. Det är viktigt med namnet, men det viktigaste är vad man fyller det med – innehållet.

Ämnen: ST, namnbyte, Sterka
Statstjänstemannaförbundet blev fackförbundet ST

Namnet ST är inte någon förkortning. Förbundet hette tidigare Statstjänstemanna­förbundet, men bytte namn 2003. Sedan dess är det full­ständiga namnet Fackförbundet ST. 2015 beslutades att förbundsnamnet skulle ses över – en process som ledde fram till förbundsstyrelsens förslag att byta namn till Fackförbundet Sterka.

Inlagt av Maj Lassander fre, 05/18/2018 - 11:33
Jag tycker att vi struntar I namnbyte det är inte det som är det viktiga för att bli attraktiva för nya medlemmar det är vad vi gör och hur vi syns I bruset som är det viktiga. Om vi nu måste byta namn så tänker jag att Stärka med ä är väl det riktiga som ju då blir starka intenationellt. Sterka vet vi inte vad det är och är inte ett dugg tydligt. Nya svenskar kanske påpekar felstavningen :-) Vänliga hälsningar från Maj
Inlagt av Sven Måhlén ons, 05/16/2018 - 14:06
ST:s tidskrift Publikt har väl inte haft juridiska problem att få heta Publikt; varför skulle förbundet få svårt med juridiken att antaga samma namn som den tidning man äger? En synpunkt på kongressens arbetsprocess och på anförd problematisering av att det nu finns fler namnförslag än två: Det finns ju egentligen bara två namnförslag som hittills planerats att läggas fram på kongressagendan; Publikt och Sterka. Det tredje "alternativet" är att ST kvarstår som förbundsnamn tills vidare, vilket ju tydligen blir konsekvensen om inget av de två namnförslagen vinner tillräckligt många röster. Ska det vara så svårt för en av det svenska samhällets smartaste fackliga sammanslutningar att orka ta ställning till TVÅ namn på en kongress? Jag skulle önska att det funnes fler förslag att diskutera och välja mellan; jag skickade in även namnförslaget Publica till namnberedningen. Vad har hänt med detta? Jag yrkar att kongressen tar upp även detta namnförslag på namnvalspunkten. Det spelar roll vad förbundet heter. Sterka ser fortfarande ut som en lång förkortning.
StatsförvaltningNyhetDet mesta talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.