Annons:

Kongress avgör vad förbundet ska heta

Ska Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på förbundets extrakongress 23 maj. Förbundsstyrelsen står fast vid sitt ursprungliga förslag, Sterka.

Förra året föreslog förbundsstyrelsen att Fackförbundet ST skulle byta namn till Fackförbundet Sterka. Men när frågan skulle avgöras vid en extrakongress i oktober blev det aldrig någon omröstning, i stället återremitterades frågan.

Kritiken från kongressombuden handlade bland annat om hur processen skötts, att det inte fanns alternativa namn att ta ställning till – och att Sterka stavades med e och inte med ä.

Sedan dess har ytterligare namn­förslag samlats in, det har hållits namnkonferenser, och en fokusgrupp har diskuterat sju av namnen.

Extrakongressen får nu möjlighet att välja mellan Sterka, det nya förslaget Publikt – samma som medlemstidningen – och det befintliga namnet ST.

Men förbundsstyrelsen har inte ändrat uppfattning och förordar fortsatt att förbundet ska heta Sterka, säger STs ordförande Britta Lejon.

– Vi behöver byta namn. Vårt nuvarande namn är inte optimalt, vilket delvis beror på att det ser ut som en förkortning. Vi är övertygade om att om vi blir mer tydliga som avsändare så under­lättar det för oss att bli synliga och att kunna värva nya medlemmar bättre. Sterka är tänkt att signalera »tillsammans blir vi starka«, och »vi förbättrar och stärker villkoren för våra medlemmar«.

Bland ledande företrädare i förbundet går åsikterna om processen och förbundsnamnet isär.

STs avdelningsordförande inom Kriminalvården, Per Sunneborn, sitter i förbundsstyrelsen, men är likväl kritisk till att processen tagit alldeles för mycket kraft. Han är också negativ till att man fört in namnet Publikt och nu har tre namn i stället för två att ta ställning till, vilket ändrat förutsättningarna för röstningen. Men han tror inte att det blir något namnbyte.

– Publikt kommer vi aldrig att kunna få heta, för vi kommer inte få loss det rent juridiskt. Det är min bedömning.

Siv Norlin, avdelningsordförande för ST inom Försäkringskassan och ledamot i förbundsstyrelsen, är övertygad om att det spelar roll vad förbundet heter.

– Inte för oss som redan är med, men för andra utanför förbundet och för dem som vi vill ska gå med i ST.

Hennes avdelning har inte tagit ställning i namnfrågan, men stod bakom Sterka vid förra årets extrakongress.

Inte heller ST inom universitets- och högskoleområdet har beslutat om någon gemensam linje ännu. Men Alejandra Pizarro Carrasco, sektionsordförande för ST vid Stockholms universitet, tycker att processen måste få ett avslut:

– Jag tycker personligen att namnet ska signalera att det är anställda i staten som berörs, och där räcker vare sig Sterka eller Publikt ända fram. Men jag tror att vad det än blir kommer vi att kunna leva med det.

Karin Svenning, ordförande för ST inom Polisen, säger att hennes styrelse fortfarande är oenig.

– Jag har inte hört något om att det namn som tillkommit, Publikt, skulle ha ändrat på det. Det är viktigt med namnet, men det viktigaste är vad man fyller det med – innehållet.

Ämnen: ST, namnbyte, Sterka
Statstjänstemannaförbundet blev fackförbundet ST

Namnet ST är inte någon förkortning. Förbundet hette tidigare Statstjänstemanna­förbundet, men bytte namn 2003. Sedan dess är det full­ständiga namnet Fackförbundet ST. 2015 beslutades att förbundsnamnet skulle ses över – en process som ledde fram till förbundsstyrelsens förslag att byta namn till Fackförbundet Sterka.

Inlagt av Maj Lassander fre, 05/18/2018 - 11:33
Jag tycker att vi struntar I namnbyte det är inte det som är det viktiga för att bli attraktiva för nya medlemmar det är vad vi gör och hur vi syns I bruset som är det viktiga. Om vi nu måste byta namn så tänker jag att Stärka med ä är väl det riktiga som ju då blir starka intenationellt. Sterka vet vi inte vad det är och är inte ett dugg tydligt. Nya svenskar kanske påpekar felstavningen :-) Vänliga hälsningar från Maj
Inlagt av Sven Måhlén ons, 05/16/2018 - 14:06
ST:s tidskrift Publikt har väl inte haft juridiska problem att få heta Publikt; varför skulle förbundet få svårt med juridiken att antaga samma namn som den tidning man äger? En synpunkt på kongressens arbetsprocess och på anförd problematisering av att det nu finns fler namnförslag än två: Det finns ju egentligen bara två namnförslag som hittills planerats att läggas fram på kongressagendan; Publikt och Sterka. Det tredje "alternativet" är att ST kvarstår som förbundsnamn tills vidare, vilket ju tydligen blir konsekvensen om inget av de två namnförslagen vinner tillräckligt många röster. Ska det vara så svårt för en av det svenska samhällets smartaste fackliga sammanslutningar att orka ta ställning till TVÅ namn på en kongress? Jag skulle önska att det funnes fler förslag att diskutera och välja mellan; jag skickade in även namnförslaget Publica till namnberedningen. Vad har hänt med detta? Jag yrkar att kongressen tar upp även detta namnförslag på namnvalspunkten. Det spelar roll vad förbundet heter. Sterka ser fortfarande ut som en lång förkortning.
POLISENNyhetPolisen vill lösa sina rekryteringsbehov genom ett nytt, femte lärosäte för polisutbildning, utökad distansutbildning och polisutbildning för specialister inom andra områden. Bättre villkor och arbetsmiljö ska också underlätta rekryteringen av 20 000 personer till 2024.
SocialförsäkringarNyhetRiksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har anmält Försäkringskassans hantering av assistansersättning till Justitiekanslern, JK. RBU anser att myndigheten gjort sig skyldig till domstolstrots.
PolisenNyhetNu begär Polisen att 1 020 studenter antas till polisutbildningen våren 2019, uppger Ekot. Anledningen är polisbristen. Samtidigt föreslår ST inom Polisen i Gävleborg ett snabbspår för civilanställda till polisbehörighet.
Val 2018FördjupningFler statsanställda som kan dela på arbetsbördan är den viktigaste valfrågan för facket, säger STs ordförande Britta Lejon. Publikt har frågat de åtta riksdagspartierna om deras syn på arbetsmarknadspolitiken.
HÄLSANyhetFör första gången på sex år minskar sjukfrånvaron i staten. Men sjuktalen behöver sänkas snabbt de kommande tre åren för att nå regeringens mål, enligt en rapport från Statskontoret.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att förstärka sitt samarbete och för att göra övergången från sjukskrivning till arbete enklare.
EUNyhetRiksdagen har med 164 röster mot 144 beslutat att i ett motiverat yttrande till EU-kommissionen säga nej till förslaget att inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå.
EXTRAKONGRESSNyhetBara 3 av 70 var för namnbyte från Fackförbundet ST till Fackförbundet Sterka när ST-företrädare inom universitets- och högskoleområdet samlades till ordförandekonferens. Flertalet vill ha kvar Fackförbundet ST, och i andra hand Publikt, säger avdelningsordförande Annika Aronsson.
ArbetsmiljöNyhetChefer i offentlig sektor arbetar under orimligt stor press. Det anser socialminister Annika Strandhäll, S. I ett studiosamtal hos Aftonbladet morgon diskuterade hon chefers arbetsvillkor med Sacos ordförande Göran Arrius.
NORGENyhetUngefär 6 200 statsanställda i Norge kommer att gå ut i strejk på torsdag morgon, om inte de pågående medlingsförsöken i löneförhandlingarna lyckas. Fyra fack står bakom varslet – LO, Unio, Akademikerna och YS.
PolisenNyhetEn arbetsmiljöenkät inom Polismyndigheten får skarp kritik av anställda, därför att de förväntades svara direkt till chefen. Men enkäten hade godkänts i förväg av facken, uppger Ekot.
ArbetsmarknadNyhetAllt fler äldre arbetar längre. 125 000 fler över 55 år är i jobb i dag jämfört med för tio år sedan, enligt Arbetsförmedlingen. Nästan åtta av tio i åldern 55-64 år jobbar, men också bland dem över 65 har sysselsättningen ökat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har satsat stort på att flytta myndighetsjobb från Stockholm till mindre orter. Men när myndigheterna själva bestämmer hamnar de flesta nya jobben likväl i Stockholm, Göte­borg och Malmö och andra större städer, visar Publikts granskning.
KRIMINALVÅRDENNyhetNästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.
MigrationsverketNyhetSkyddsombudet Oskari Lundahl på Migrationsverkets förvar Kållered tycker inte att problemen med hot och våld tas på tillräckligt stort allvar.
SjukpenningNyhetLäkare klarar inte att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan leda till brister i rättssäkerhet och enhetlighet.
JämställdhetNyhetDen nordiska jämställdhetspolitiken har lett till ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och därmed kraftigt stärkt BNP-ökningen i Norden, enligt en rapport från samarbetsorganisationen OECD.
SjukpenningNyhetFörvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är närmast högre instans, uppger Ekot.
OMLOKALISERINGNyhetFack och arbetsgivare på myndigheterna har inlett förhandlingar om de anställdas villkor när regeringen beslutar om omlokaliseringar. ”Vi har konstruktiva diskussioner”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
POLISENNyhetPolismyndigheten måste göra om sin upphandling av pass, slår Kammarrätten i Stockholms län fast i en dom. Orsaken är att Polisen inte kunnat visa att andra leverantörer än anbudsvinnaren Svenska pass inte missgynnats.
POLISENNyhetEn tidigare inköpschef vid Polisen får löneavdrag för att han ägnat sig åt fastighetsaffärer på arbetstid och utan att meddela arbetsgivaren. Media rapporterade om affärerna, vilket riskerat att försämra Polisens anseende, enligt myndighetens personalansvarsnämnd.
RättsväsendetNyhetSveriges advokater dömer ut förvaltningsdomstolarna i en undersökning från organisationen Rättvis skatteprocess. Sex av tio advokater anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och sju av tio anser att domarna är dåligt motiverade.
A-kassanNyhetAntalet karensdagar i a-kassan minskas från sju till sex från 2 juli. En enig riksdag har ställt sig bakom regeringens förslag. Regeringen beslutade i torsdags om ändringen i lagen.
ArbetsmiljöNyhetVar tredje myndighetsanställd Jusek-medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren, skriver två företrädare för förbundet i en debattartikel.
FORSKNINGNyhetRådmannen Johan Modin får regeringens uppdrag att förbereda inrättandet av den nya myndigheten Etikprövningsnämnden. Nämnden startar sin verksamhet 1 januari 2019.
ArbetsmarknadNyhetAntalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser har konsekvent överskattats. Det kommer Riksrevisionen fram till i en granskning av insatser under åren 2006 till 2015.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen stoppar användningen av sitt nya verktyg för att matcha arbetssökande nyanlända mot jobb. Verktyget Jobskills kan användas för flyktingsspionage, uppger SVT.
EUNyhetDe offentliganställdas fackförbund i Europa, EPSU, har beslutat att stämma EU-kommissionen inför domstol. Striden gäller minimiregler för inflytande för statligt anställda vid omställningar.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverkets interna arbete för att motverka oegentligheter behöver styras upp rejält, anser myndighetens internrevision. Exempelvis saknas fortfarande en ordning för att hantera incidenter där ledningen är inblandad – trots de senaste årens skandaler kring tidigare generaldirektören och överdirektören.
FackligtNyhetEU-ländernas gemensamma deklaration om sociala rättigheter är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver näringslivets forskningsinstitut Ratio i en rapport. TCOs Europachef Per Hilmersson håller inte med.
migrationsverketNyhetMigrationsverket gjorde fel när en arbetstagare i Mälardalen blev uppsagd från sin provanställning, enligt ST som stämmer myndigheten i Arbetsdomstolen. Målet är principiellt viktigt, enligt förbundsjurist Joakim Lindqvist.
DANMARKNyhetParterna inom stat och kommun i Danmark har efter omfattande konfliktvarsel kommit överens om ett nytt treårigt avtal. Avtalet säkrar ett reallönelyft, enligt fackförbundet HK Stat.
ArbetsförmedlingenNyhetCoachföretag som avslöjats med meningslösa aktiviteter och misstänkt fusk skulle stoppas av Arbetsförmedlingen. Men i verkligheten blev flera av dem kvar och fick ännu mer pengar, uppger SVT.
HögskolanNyhetAntalet helårspersoner vid universitet och högskolor ökade med 290 under 2017. Totalt fanns 60 600 helårspersoner vid lärosätena, varav nästan 10 000 doktorander.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetNio höga chefer på Försäkringskassan och fyra före detta generaldirektörer har undertecknat ett skarpt brev till regeringen om avsättningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. ”Beslutet är helt obegripligt”, säger Adriana Lender, tidigare generaldirektör på myndigheten.
FörsäkringskassanNyhetRegeringens beslut att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik. Om det inte är olagligt är det åtminstone ett högst olämpligt beslut, skriver förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, i en debattartikel i Svenska dagbladet.
HögskolanNyhetRiggade anställningar och nepotism är en del av verkligheten när högskolan rekryterar personal. Det menar fackförbundet Sulf i en rapport som granskar anställningsprocessen vid tre lärosäten.