Annons:

Kongress avgör vad förbundet ska heta

Ska Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på förbundets extrakongress 23 maj. Förbundsstyrelsen står fast vid sitt ursprungliga förslag, Sterka.

Förra året föreslog förbundsstyrelsen att Fackförbundet ST skulle byta namn till Fackförbundet Sterka. Men när frågan skulle avgöras vid en extrakongress i oktober blev det aldrig någon omröstning, i stället återremitterades frågan.

Kritiken från kongressombuden handlade bland annat om hur processen skötts, att det inte fanns alternativa namn att ta ställning till – och att Sterka stavades med e och inte med ä.

Sedan dess har ytterligare namn­förslag samlats in, det har hållits namnkonferenser, och en fokusgrupp har diskuterat sju av namnen.

Extrakongressen får nu möjlighet att välja mellan Sterka, det nya förslaget Publikt – samma som medlemstidningen – och det befintliga namnet ST.

Men förbundsstyrelsen har inte ändrat uppfattning och förordar fortsatt att förbundet ska heta Sterka, säger STs ordförande Britta Lejon.

– Vi behöver byta namn. Vårt nuvarande namn är inte optimalt, vilket delvis beror på att det ser ut som en förkortning. Vi är övertygade om att om vi blir mer tydliga som avsändare så under­lättar det för oss att bli synliga och att kunna värva nya medlemmar bättre. Sterka är tänkt att signalera »tillsammans blir vi starka«, och »vi förbättrar och stärker villkoren för våra medlemmar«.

Bland ledande företrädare i förbundet går åsikterna om processen och förbundsnamnet isär.

STs avdelningsordförande inom Kriminalvården, Per Sunneborn, sitter i förbundsstyrelsen, men är likväl kritisk till att processen tagit alldeles för mycket kraft. Han är också negativ till att man fört in namnet Publikt och nu har tre namn i stället för två att ta ställning till, vilket ändrat förutsättningarna för röstningen. Men han tror inte att det blir något namnbyte.

– Publikt kommer vi aldrig att kunna få heta, för vi kommer inte få loss det rent juridiskt. Det är min bedömning.

Siv Norlin, avdelningsordförande för ST inom Försäkringskassan och ledamot i förbundsstyrelsen, är övertygad om att det spelar roll vad förbundet heter.

– Inte för oss som redan är med, men för andra utanför förbundet och för dem som vi vill ska gå med i ST.

Hennes avdelning har inte tagit ställning i namnfrågan, men stod bakom Sterka vid förra årets extrakongress.

Inte heller ST inom universitets- och högskoleområdet har beslutat om någon gemensam linje ännu. Men Alejandra Pizarro Carrasco, sektionsordförande för ST vid Stockholms universitet, tycker att processen måste få ett avslut:

– Jag tycker personligen att namnet ska signalera att det är anställda i staten som berörs, och där räcker vare sig Sterka eller Publikt ända fram. Men jag tror att vad det än blir kommer vi att kunna leva med det.

Karin Svenning, ordförande för ST inom Polisen, säger att hennes styrelse fortfarande är oenig.

– Jag har inte hört något om att det namn som tillkommit, Publikt, skulle ha ändrat på det. Det är viktigt med namnet, men det viktigaste är vad man fyller det med – innehållet.

Ämnen: ST, namnbyte, Sterka
Statstjänstemannaförbundet blev fackförbundet ST

Namnet ST är inte någon förkortning. Förbundet hette tidigare Statstjänstemanna­förbundet, men bytte namn 2003. Sedan dess är det full­ständiga namnet Fackförbundet ST. 2015 beslutades att förbundsnamnet skulle ses över – en process som ledde fram till förbundsstyrelsens förslag att byta namn till Fackförbundet Sterka.

Inlagt av Maj Lassander fre, 05/18/2018 - 11:33
Jag tycker att vi struntar I namnbyte det är inte det som är det viktiga för att bli attraktiva för nya medlemmar det är vad vi gör och hur vi syns I bruset som är det viktiga. Om vi nu måste byta namn så tänker jag att Stärka med ä är väl det riktiga som ju då blir starka intenationellt. Sterka vet vi inte vad det är och är inte ett dugg tydligt. Nya svenskar kanske påpekar felstavningen :-) Vänliga hälsningar från Maj
Inlagt av Sven Måhlén ons, 05/16/2018 - 14:06
ST:s tidskrift Publikt har väl inte haft juridiska problem att få heta Publikt; varför skulle förbundet få svårt med juridiken att antaga samma namn som den tidning man äger? En synpunkt på kongressens arbetsprocess och på anförd problematisering av att det nu finns fler namnförslag än två: Det finns ju egentligen bara två namnförslag som hittills planerats att läggas fram på kongressagendan; Publikt och Sterka. Det tredje "alternativet" är att ST kvarstår som förbundsnamn tills vidare, vilket ju tydligen blir konsekvensen om inget av de två namnförslagen vinner tillräckligt många röster. Ska det vara så svårt för en av det svenska samhällets smartaste fackliga sammanslutningar att orka ta ställning till TVÅ namn på en kongress? Jag skulle önska att det funnes fler förslag att diskutera och välja mellan; jag skickade in även namnförslaget Publica till namnberedningen. Vad har hänt med detta? Jag yrkar att kongressen tar upp även detta namnförslag på namnvalspunkten. Det spelar roll vad förbundet heter. Sterka ser fortfarande ut som en lång förkortning.
#metooNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, kritiserar bland annat Domstolsverket och Åklagarmyndigheten för brister i myndigheternas rutiner när det gäller trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
ÖppenhetNyhetDatainspektionen, DI, gjorde fel när myndigheten vägrade att lämna ut vissa uppgifter i en handling till en journalist. Det slår kammarrätten fast i ett beslut.
Omlokalisering NyhetArbetsgivarverket har inte backat om att anställda har arbetsskyldighet på nya orten vid omlokalisering, men har gått med på förbättringar i stödet till dem som drabbas. Det är resultatet av fackens förhandlingar om villkoren vid omlokalisering.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetI en departementspromemoria föreslår utbildningsdepartementet att högskolans basår ska moderniseras så att den kan kombineras med andra högskoleintroducerande utbildningar.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar och tillsätter en särskild utredare för att analysera och föreslå vilka uppgifter den nya myndigheten ska ansvara för.
DiskrimineringNyhetAtt utestänga en kvinna från anställning därför att hon av religiösa skäl vägrat hälsa genom att ta i hand utgör diskriminering. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast i en dom.
StatsförvaltningNyhetDen nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap invigdes igår av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Myndigheten har lokaliserats till Gävle och Nader Ahmadi är generaldirektör.
ArbetsmiljöNyhetVi presterar bäst på jobbet om vi kan uppsöka ett tyst rum eller sitta i en tyst zon, när vi ska utföra jobb som kräver koncentration. Det är en slutsats av en studie som gjorts vid Högskolan i Gävle.
StatsförvaltningNyhetStatliga myndigheters inköp av konsulttjänster har stora brister. Det gäller till exempel redovisning, samordning, behovsanalyser och uppföljning. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
StatsförvaltningNyhetKustbevakningen lyfter genomsnittet när myndigheten för första gången är med i Kantar Sifos anseendeundersökning. Med 61 poäng hamnar Kustbevakningen allra högst när det gäller svenskarnas förtroende.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska i alla län, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet på juli var 339 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än för ett år sedan.
#metooNyhetRegeringen satsar ytterligare 120 miljoner kronor mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. 95 miljoner går till att stärka statliga myndigheters arbete och 25 miljoner till kommunernas socialtjänst.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassans kostnader för socialförsäkringen kommer att växa de närmaste åren. Det framgår av myndighetens prognos som lämnats till regeringen.
LÄNSSTYRELSERNANyhetEfter ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen kan skogsbiologen Sebastian Kirppu fortsätta inventera skyddsvärd skog. Åtminstone tills vidare. ”Jag ser ADs fingervisning som en klar markering till länsstyrelsen om att de fattat ett felaktigt beslut”, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck.
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.