Annons:

Konkurrensen går ut över de anställda

Företag som slåss om trafiken på svenska spår dumpar priserna för att vinna anbud. Det skapar osäkerhet för både trafikanter och medarbetare.

Sverige har gått före när det handlar om att avreglera järnvägstrafiken och många företag vill in på spåren för att visa vad de kan. Försvararna av den svenska järnvägspolitiken – som infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd – menar att konkurrensen stimulerar aktörerna att förbättra sig och pressa sina kostnader. Kritikerna säger att avregleringen är en bidragande orsak till att tågen inte längre går som tåget, bland annat eftersom de vinstdrivande aktörerna sparar in på underhåll och service.

När Publikt granskar dagens situation på de svenska spåren blir det tydligt att företag många gånger lämnar skambud för att vinna upphandlingarna. Och att det är medarbetarna som får betala. Särskilt anmärkningsvärt är att det i stor utsträckning är andra länders statliga bolag som dumpar priserna – och de anställdas villkor.

För någonstans måste pengarna tas. »De har inte mycket annat än personalen att spara på«, konstaterar STs sektionsordförande Doris Philip som i sommar går över från Veolia till Arriva, ägt av tyska staten.

I många fall misstänker fackets representanter att anbudsgivarna helt enkelt kalkylerat med alldeles för låga löner och dåliga villkor för personalen. När kontraktet sedan är vunnet får medarbetarna höra att pengarna inte räcker till och att de anställdas krav på anständiga arbetsförhållanden och konkurrenskraftig ersättning skulle få företaget att gå omkull.

När personal tvingas gå över till bolag som vunnit en upphandling tack vare en glädjekalkyl blir bristerna uppenbara i arbetsgivarorganisationernas ihärdiga argumentation för att löner enbart ska sättas lokalt och med hänsyn till företagets lönsamhet.

Kostnadsjakten riskerar också att gå ut över arbetsmiljön. Publikt har tidigare berättat om hur ombordpersonal på tåg drabbas av hot och våld. Att då föreslå ensamarbete av besparingsskäl är knappast ett steg i rätt riktning.

Taktiken med skambud har dessutom i flera fall lett till kaos i trafiken. Det danska statliga företaget DSBs dotterbolag hamnade i ekonomiska svårigheter och fick dra sig ur region­trafiken i södra och västra Sverige.

Danska medier har avslöjat att företaget räknade med en avkastning långt under konkurrenternas och den danska riks­revisionen kunde konstatera att danska skattebetalare subventionerat svenska tågresenärer i strid med EUs regler.

Nu körs regiontrafiken i södra Sverige i stället av Veolia – till betydligt högre pris.

Tågtrafiken är viktig för tillväxt och miljö. Vi äger vårt järnvägsnät tillsammans och har rätt att kräva att det fungerar. Och precis som i alla andra branscher måste de anställda ha anständiga villkor, trygga anställningar och en god arbetsmiljö.

Signalerna om hur illa det är ställt på spåren oroar. Oavsett vad man i grunden anser om konkurrens i trafiken måste det vidtas åtgärder för att de anställda ska få rimliga förhållanden och för att systemen ska fungera. 

 

Alexander Armiento

Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.