Annons:

Konkurrensen går ut över de anställda

Företag som slåss om trafiken på svenska spår dumpar priserna för att vinna anbud. Det skapar osäkerhet för både trafikanter och medarbetare.

Sverige har gått före när det handlar om att avreglera järnvägstrafiken och många företag vill in på spåren för att visa vad de kan. Försvararna av den svenska järnvägspolitiken – som infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd – menar att konkurrensen stimulerar aktörerna att förbättra sig och pressa sina kostnader. Kritikerna säger att avregleringen är en bidragande orsak till att tågen inte längre går som tåget, bland annat eftersom de vinstdrivande aktörerna sparar in på underhåll och service.

När Publikt granskar dagens situation på de svenska spåren blir det tydligt att företag många gånger lämnar skambud för att vinna upphandlingarna. Och att det är medarbetarna som får betala. Särskilt anmärkningsvärt är att det i stor utsträckning är andra länders statliga bolag som dumpar priserna – och de anställdas villkor.

För någonstans måste pengarna tas. »De har inte mycket annat än personalen att spara på«, konstaterar STs sektionsordförande Doris Philip som i sommar går över från Veolia till Arriva, ägt av tyska staten.

I många fall misstänker fackets representanter att anbudsgivarna helt enkelt kalkylerat med alldeles för låga löner och dåliga villkor för personalen. När kontraktet sedan är vunnet får medarbetarna höra att pengarna inte räcker till och att de anställdas krav på anständiga arbetsförhållanden och konkurrenskraftig ersättning skulle få företaget att gå omkull.

När personal tvingas gå över till bolag som vunnit en upphandling tack vare en glädjekalkyl blir bristerna uppenbara i arbetsgivarorganisationernas ihärdiga argumentation för att löner enbart ska sättas lokalt och med hänsyn till företagets lönsamhet.

Kostnadsjakten riskerar också att gå ut över arbetsmiljön. Publikt har tidigare berättat om hur ombordpersonal på tåg drabbas av hot och våld. Att då föreslå ensamarbete av besparingsskäl är knappast ett steg i rätt riktning.

Taktiken med skambud har dessutom i flera fall lett till kaos i trafiken. Det danska statliga företaget DSBs dotterbolag hamnade i ekonomiska svårigheter och fick dra sig ur region­trafiken i södra och västra Sverige.

Danska medier har avslöjat att företaget räknade med en avkastning långt under konkurrenternas och den danska riks­revisionen kunde konstatera att danska skattebetalare subventionerat svenska tågresenärer i strid med EUs regler.

Nu körs regiontrafiken i södra Sverige i stället av Veolia – till betydligt högre pris.

Tågtrafiken är viktig för tillväxt och miljö. Vi äger vårt järnvägsnät tillsammans och har rätt att kräva att det fungerar. Och precis som i alla andra branscher måste de anställda ha anständiga villkor, trygga anställningar och en god arbetsmiljö.

Signalerna om hur illa det är ställt på spåren oroar. Oavsett vad man i grunden anser om konkurrens i trafiken måste det vidtas åtgärder för att de anställda ska få rimliga förhållanden och för att systemen ska fungera. 

 

Alexander Armiento

Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.