Annons:
Det gäller att lyssna ordentligt. På andra - och på sig själv.<br> ILLUSTRATION: JANETTA NYBERG
Kommunikation
Ditt jobb
AVSofia Brax0 kommentarerTyck till!

Konsten att bli överens

Ska man bli ense och det inte gäller vardagliga eller triviala frågor gäller det att lyssna ordentligt. På andra – och på sig själv.

På arbetsplatser pågår ständig kommunikation.

– Ändå saknar de flesta kunskap om kommunikationens grunder, säger organisationskonsulten Eva Grundelius.

Därför har hon skrivit boken Helt överens! om de fyra förmågor som behövs för att kunna bli just det.

Vanliga jobbsamtal, menar hon, brukar vara dåligt strukturerade, alltför artiga, ytliga, oreflekterade och påverkade av grupptryck.

– De flesta fattar inte att det finns bättre kommunikation än så. Visst, det sättet att kommunicera duger jättebra när vi handlar på rutin, följer våra vanor.

Många frågor, menar hon, kan också hanteras på det sättet. Men så fort vi ska göra något nytt eller svårt, behöver utvecklas eller har någon typ av problem, så räcker inte det vanliga samtalet till. Det vanligaste problemet är att vi har för bråttom, att vi inte tagit reda på hur andra ser på saken, vilket ofta leder till en maktkamp om vem som har rätt och fel.

– Vi tror ofta att lyssna betyder hålla med. Men lyssna betyder egentligen att försöka förstå. Om alla parter gör det, får vi en mycket bättre bild av situationen. Och om alla sedan lyssnar inåt till sig själva och försöker hitta svar som verkligen håller, så blir resultatet ofta kreativt och innebär att man lär sig genom att omvärdera.

Eva Grundelius modell, Hållbar kommunikation, bygger på fyra förmågor, som behöver användas i en bestämd ordning för att man ska kunna bli helt överens.

– Syftet är att det ska leda till beslut som håller att bygga vidare på, för alla parter.

När kommunikationsförmågorna används i rätt ordning utvecklas vi, menar hon. Slarvar vi med en förmåga eller med ordningen får vi dåligt fungerande kommunikation.

Människor är olika bra på de olika förmågorna. Oftast är det någon av förmågorna vi tycker är särskilt svår och helst undviker.

– Men när vi förstår det, kan vi i stället hjälpa varandra med det vi själva är bra på.

Och genom att öva går det att utveckla förmågorna, säger Eva Grundelius.                  

Fyra steg för en bra kommunikation

1. Djuplyssna till andra

Förmågan att lyssna empatiskt men neutralt till andra så att vi verkligen förstår dem – även när vi inte håller med om det som sägs.

Så här gör du: Rikta hela din uppmärksamhet mot talaren. Gå in i talarens berättelse, tänk dig att du är i talarens kläder. Ta emot det som sägs utan att värdera, försök bara förstå. Önska att berättaren ska kunna uttrycka det han eller hon vill. Glöm bort dig själv för en stund.

Övning: Prova med en kollega. Avsätt tid och gå undan. Låt den andra prata till punkt utan att bli avbruten. Om det dyker upp frågor, spara dem. När du lyssnat klart, sammanfatta. Den som berättat avgör om du uppfattat rätt. Byt sedan.

2. Djupfråga

Förmågan att ställa oss frågan hur helheten hänger ihop, i situationer där vi är oense eller där något inte stämmer. Formulera en klok fråga i stället för att bråka om vem som har rätt.

Så här gör du: Formulera de frågor som uppstår i den motsättning du stött på. Hur hänger allt ihop? Ställ saken på sin spets, sök efter den avgörande frågan. Ofta utmanar djupfrågorna antaganden, egna och andras. De är också en inbjudan att se saker från ett nytt perspektiv. Om du ställer dem till någon annan, var beredd att djuplyssna på svaren.

Övning: Utgå ifrån en verklig vardagskonflikt. Samla information så du får en bra bild. Respektera och tag med även sådant som du själv inte håller med om. Se vilka motsättningar som finns. Betrakta det hela som ett pussel som inte går ihop. Vad är det du behöver fråga?

3. Djuplyssna till dig själv

Förmågan att lyssna inåt till sig själv, efter klokare svar på djupfrågan: Lösningar som verkligen håller för alla berörda. Svar som också känns rätt innerst inne.

Så här gör du: Slappna av och nollställ dig inombords. Fokusera på frågeställningen. Låt tankar och känslor komma, utan krav på prestation. Allt är värt att lyssna på – undvik självcensur. Registrera budskapen: bilder, känslor, ord. Utforska vad de kan betyda.

Övning: Utgå från något som du inte förstår eller är missnöjd med. Sök uppriktigt efter vad ditt inre har att säga om saken, enligt beskrivningen ovan. När du har lyssnat klart: granska de nya idéerna med hjälp av förnuftet. Verkar de vettiga?

4. Djuptala

Förmågan att tala uppriktigt både om det vi tycker att vi vet och att klart och tydligt våga uttala tvivel. I stället för att vara alltför artig.

Så här gör du: Var uppriktig, dela med dig av dina övertygelser men också dina tvivel. Ta dig själv på allvar, erkänn de känslor du har och säg det du måste säga. Våga stå upp för din sanning, den behövs.

Övning: Testa på en mindre laddad vardagssituation, till exempel om ni är oense om var ni ska äta lunch. När du blir varm i kläderna kan du använda metoden på svårare frågor, som till exempel att be din chef om hjälp med att prioritera bland arbetsuppgifterna när du har för mycket att göra.

Så här kan det se ut:

Det hade låst sig mellan Monica på registreringen och hennes chef Ann-Louise, när kontoret skulle omorganiseras och arbetsuppgifterna förändras. För att hitta en hållbar lösning började de med att djuplyssna till varandra i tur och ordning. När de målat upp en gemensam bild, av både det de var överens om och det de var oense om, formulerade de en gemensam djupfråga: Hur skulle en hållbar lösning kunna se ut? Och så tog de en paus i mötet och djuplyssnade till sig själva efter lösningar som skulle kunna fungera och kännas okej för båda parter. När de återses ska de djuptala och presentera sina förslag. Förhoppningsvis kan de finna en väg framåt tillsammans som inte är en dålig kompromiss, utan något som båda kan acceptera och bygga vidare på.

 

Ämnen: Arbetsmiljö
Formulerade eget koncept

Eva Grundelius är biolog och organisationskonsult. Hon utgick ursprungligen från den amerikanske professorn Warren Zieglers kommunikationsmodeller. Men i sitt eget arbete har hon utvecklat nya processer som hon upptäckte fungerade mycket bättre, något hon beskriver i sin första bok "Hållbar kommunikation". Hon har sedan studeat olika kommunikationsmodeller för att kunna formulera ett eget koncept, vilket hon gör i boken "Helt överens!"
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetUppgiven och kaotisk. Så beskriver Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, stämningen på myndigheten efter varslet.
Göteborgs universitetNyhetMedarbetare som hotats till livet och hatats i sociala medier. Uppmärksamheten kring djurförsök på sex hundar vid Göteborgs universitet utlöste en stor kris vid lärosätet. Nu ska en samlad polisanmälan göras. ”Vi var inte beredda”, säger Jörgen Svensson, säkerhetschef.
Ny säkerhetsskyddslagNyhetDet kan handla om spelskulder eller en kriminell familjemedlem. Anställda med säkerhetsklassade tjänster kan förlora sina arbetsuppgifter och sitt jobb – utan att de själva eller deras fackliga företrädare får veta varför. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
HÖGSKOLANNyhetMer än hälften av de statliga myndigheternas utsläpp från flygresor kommer från universitets- och högskoleområdet, uppger Sveriges Radios Ekot.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde fel när myndigheten inte hjälpte en arbetslös kvinna att skydda sin sjukpenninggrundade inkomst, SGI. Det slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
ArbetsmarknadNyhetFör att klara välfärden fram till år 2030 kommer det enligt Arbetsförmedlingen att behövas närmare en halv miljon fler i jobb i Sverige. Det kommer enligt en rapport att förutsätta en betydande nettoinvandring.
PubliktNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar i syfte att förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, hävdas det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
HögskolanNyhetYtterligare fyra personer kommer att ställas inför rätta för fusk på högskoleprovet, uppger Dagens Nyheter. De finns bland dem som polisen hittade i fuskföretagets kundlistor.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetAllt fler anställda söker sig från Arbetsförmedlingen efter vinterns varsel om uppsägning av 4 500 medarbetare, skriver Arbetsvärlden. I februari ökade antalet avgångar med 37 procent jämfört med samma månad i fjol.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
ForskningNyhetAndelen svenskar som påbörjar en forskarutbildning har halverats de senaste tio åren, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en analys. Det kan inte helt förklaras av att man börjar sina doktorandstudier senare eller små årskullar, skriver myndigheten.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
SPÅRTRAFIKENNyhetLokförare som är med om tillbud riskerar att få vänta i timmar på någon som kommer ut och möter dem vid olycksplatsen. Skyddsombud har uppmärksammat arbetsgivaren MTR på problemet i flera år, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.
DomstolNyhetRegeringen vill att det ska gå snabbare att utse en offentlig försvarare åt bland andra unga kriminella. Domstolsverket får därför i uppdrag att föreslå hur utvidgad beredskap för brådskande beslut ska kunna ordnas.
KriminalvårdenNyhetRegeringen vill ha hårdare kontroll av villkorligt frigivna. Därför föreslås att den som blir villkorligt frigiven ska kunna få elektronisk fotboja, exempelvis för att skydda brottsoffer.
ArbetsmiljöNyhetMobbning påverkar inte bara den individ som mobbas, enligt ny dansk forskning. Risken för långtidssjukskrivning ökar med omkring 20 procent för alla på en arbetsplats där mobbning förekommer.
EUNyhetEU har enats om nya regler för att skydda visselblåsare som slår larm om brott mot EUs lagar. Överenskommelsen välkomnas av bland andra Europafacket och Transparency International, TI.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar en hög chef inom Polisen för att ha använt sin privata e-postadress i tjänsten. Med en privat e-postadress finns risk för att allmänna handlingar inte diarieförs och att utlämnande försvåras, menar JO.
UpphandlingNyhetDet händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller anställdas närstående. Det finns stor risk för förtroendeskada i samband med sådana inköp, konstaterar Riksrevisionen.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten sjunker snabbare bland män än bland kvinnor, enligt Arbetsförmedlingen. En förklaring är att allt fler utrikes födda män får jobb. Antalet arbetslösa har minskat med 18 000 personer det senaste året.
SidaNyhetEn av de fyra svenska medborgare som omkom vid flygkraschen i Etiopien i söndags var anställd vid Sida, bekräftar myndigheten i ett pressmeddelande.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.
JämställdhetNyhetUnder 2018 ökade andelen kvinnliga chefer i staten, visar Arbetsgivarverkets statistik. Av drygt 17 000 statliga chefer var 44 procent kvinnor. Andelen har ökat med en procentenhet per år.