Annons:
Det gäller att lyssna ordentligt. På andra - och på sig själv.<br> ILLUSTRATION: JANETTA NYBERG
Kommunikation
Ditt jobb
AVSofia Brax0 kommentarerTyck till!

Konsten att bli överens

Ska man bli ense och det inte gäller vardagliga eller triviala frågor gäller det att lyssna ordentligt. På andra – och på sig själv.

På arbetsplatser pågår ständig kommunikation.

– Ändå saknar de flesta kunskap om kommunikationens grunder, säger organisationskonsulten Eva Grundelius.

Därför har hon skrivit boken Helt överens! om de fyra förmågor som behövs för att kunna bli just det.

Vanliga jobbsamtal, menar hon, brukar vara dåligt strukturerade, alltför artiga, ytliga, oreflekterade och påverkade av grupptryck.

– De flesta fattar inte att det finns bättre kommunikation än så. Visst, det sättet att kommunicera duger jättebra när vi handlar på rutin, följer våra vanor.

Många frågor, menar hon, kan också hanteras på det sättet. Men så fort vi ska göra något nytt eller svårt, behöver utvecklas eller har någon typ av problem, så räcker inte det vanliga samtalet till. Det vanligaste problemet är att vi har för bråttom, att vi inte tagit reda på hur andra ser på saken, vilket ofta leder till en maktkamp om vem som har rätt och fel.

– Vi tror ofta att lyssna betyder hålla med. Men lyssna betyder egentligen att försöka förstå. Om alla parter gör det, får vi en mycket bättre bild av situationen. Och om alla sedan lyssnar inåt till sig själva och försöker hitta svar som verkligen håller, så blir resultatet ofta kreativt och innebär att man lär sig genom att omvärdera.

Eva Grundelius modell, Hållbar kommunikation, bygger på fyra förmågor, som behöver användas i en bestämd ordning för att man ska kunna bli helt överens.

– Syftet är att det ska leda till beslut som håller att bygga vidare på, för alla parter.

När kommunikationsförmågorna används i rätt ordning utvecklas vi, menar hon. Slarvar vi med en förmåga eller med ordningen får vi dåligt fungerande kommunikation.

Människor är olika bra på de olika förmågorna. Oftast är det någon av förmågorna vi tycker är särskilt svår och helst undviker.

– Men när vi förstår det, kan vi i stället hjälpa varandra med det vi själva är bra på.

Och genom att öva går det att utveckla förmågorna, säger Eva Grundelius.                  

Fyra steg för en bra kommunikation

1. Djuplyssna till andra

Förmågan att lyssna empatiskt men neutralt till andra så att vi verkligen förstår dem – även när vi inte håller med om det som sägs.

Så här gör du: Rikta hela din uppmärksamhet mot talaren. Gå in i talarens berättelse, tänk dig att du är i talarens kläder. Ta emot det som sägs utan att värdera, försök bara förstå. Önska att berättaren ska kunna uttrycka det han eller hon vill. Glöm bort dig själv för en stund.

Övning: Prova med en kollega. Avsätt tid och gå undan. Låt den andra prata till punkt utan att bli avbruten. Om det dyker upp frågor, spara dem. När du lyssnat klart, sammanfatta. Den som berättat avgör om du uppfattat rätt. Byt sedan.

2. Djupfråga

Förmågan att ställa oss frågan hur helheten hänger ihop, i situationer där vi är oense eller där något inte stämmer. Formulera en klok fråga i stället för att bråka om vem som har rätt.

Så här gör du: Formulera de frågor som uppstår i den motsättning du stött på. Hur hänger allt ihop? Ställ saken på sin spets, sök efter den avgörande frågan. Ofta utmanar djupfrågorna antaganden, egna och andras. De är också en inbjudan att se saker från ett nytt perspektiv. Om du ställer dem till någon annan, var beredd att djuplyssna på svaren.

Övning: Utgå ifrån en verklig vardagskonflikt. Samla information så du får en bra bild. Respektera och tag med även sådant som du själv inte håller med om. Se vilka motsättningar som finns. Betrakta det hela som ett pussel som inte går ihop. Vad är det du behöver fråga?

3. Djuplyssna till dig själv

Förmågan att lyssna inåt till sig själv, efter klokare svar på djupfrågan: Lösningar som verkligen håller för alla berörda. Svar som också känns rätt innerst inne.

Så här gör du: Slappna av och nollställ dig inombords. Fokusera på frågeställningen. Låt tankar och känslor komma, utan krav på prestation. Allt är värt att lyssna på – undvik självcensur. Registrera budskapen: bilder, känslor, ord. Utforska vad de kan betyda.

Övning: Utgå från något som du inte förstår eller är missnöjd med. Sök uppriktigt efter vad ditt inre har att säga om saken, enligt beskrivningen ovan. När du har lyssnat klart: granska de nya idéerna med hjälp av förnuftet. Verkar de vettiga?

4. Djuptala

Förmågan att tala uppriktigt både om det vi tycker att vi vet och att klart och tydligt våga uttala tvivel. I stället för att vara alltför artig.

Så här gör du: Var uppriktig, dela med dig av dina övertygelser men också dina tvivel. Ta dig själv på allvar, erkänn de känslor du har och säg det du måste säga. Våga stå upp för din sanning, den behövs.

Övning: Testa på en mindre laddad vardagssituation, till exempel om ni är oense om var ni ska äta lunch. När du blir varm i kläderna kan du använda metoden på svårare frågor, som till exempel att be din chef om hjälp med att prioritera bland arbetsuppgifterna när du har för mycket att göra.

Så här kan det se ut:

Det hade låst sig mellan Monica på registreringen och hennes chef Ann-Louise, när kontoret skulle omorganiseras och arbetsuppgifterna förändras. För att hitta en hållbar lösning började de med att djuplyssna till varandra i tur och ordning. När de målat upp en gemensam bild, av både det de var överens om och det de var oense om, formulerade de en gemensam djupfråga: Hur skulle en hållbar lösning kunna se ut? Och så tog de en paus i mötet och djuplyssnade till sig själva efter lösningar som skulle kunna fungera och kännas okej för båda parter. När de återses ska de djuptala och presentera sina förslag. Förhoppningsvis kan de finna en väg framåt tillsammans som inte är en dålig kompromiss, utan något som båda kan acceptera och bygga vidare på.

 

Ämnen: Arbetsmiljö
Formulerade eget koncept

Eva Grundelius är biolog och organisationskonsult. Hon utgick ursprungligen från den amerikanske professorn Warren Zieglers kommunikationsmodeller. Men i sitt eget arbete har hon utvecklat nya processer som hon upptäckte fungerade mycket bättre, något hon beskriver i sin första bok "Hållbar kommunikation". Hon har sedan studeat olika kommunikationsmodeller för att kunna formulera ett eget koncept, vilket hon gör i boken "Helt överens!"
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetRegeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, trots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas. Det skriver Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.