Annons:
Kultur
AVAgneta Slonawski0 kommentarerTyck till!

Konsten att ratta ett samtal

Vi behöver träna på att samtala. Per Gustaf Eriksson har gjort trafikregler för själva samtalet. De passar lika väl på jobbet, på kaféet och hemma vid köksbordet.
– Att ha en medfödd begåvning för samtal räcker inte. Alla behöver öva sig i att samtala, eftersom ord sanerar känslor och hjälper oss att se saker och ting ur andra perspektiv, säger Per Gustaf Eriksson i Mullsjö, som bland annat föreläser om konsten att samtala för vårdpersonal runtom i landet.

Under handledningen brukar han låta deltagarna titta på videoinspelningar av sig själva. Det är ofta en överraskande syn, eftersom de inte är medvetna om att kroppsspråket avslöjar så mycket som det faktiskt gör under ett vanligt samtal.

– Ett samtal brukar till tio procent bestå av vad vi säger och tio procent av hur vi säger det. De övriga 80 procenten talar vi med kroppen, säger Per Gustaf Eriksson som påpekar att lyhördhet är a och o i ett samtal.

Ett vanligt misstag är att vi i vår iver att visa att vi förstår vad den andre menar, tar över samtalet med egna kommentarer. Det är en svår balans, men det bästa är att hålla sig till stödjande hummanden och nickanden, för utan respons kan man lika gärna prata med en vägg.

Skillnader mellan könen

Per Gustaf Eriksson anser att det finns stora skillnader mellan kvinnors och mäns sätt att föra ett samtal. Kvinnor vill oftare ventilera i ett samtal, medan män är mer inriktade på att prestera lösningar.

Generellt kan man säga att det finns några grundläggande byggstenar i konsten att föra ett samtal: Det första är att det måste finnas en vilja till dialog och att de som är involverade i ett samtal verkligen lyssnar på varandra. Till det krävs både närvaro och lyhördhet.

Man kan träna upp sin samtalskonst genom att vara tillstädes. Ett sätt är att tjuvlyssna på bussen eller i hissen. Då hör man om samtalet består av en dialog eller en monolog. Genom det kan man lära sig mycket. Till exempel hur en dialog mellan två människor fungerar och om det låter olika beroende på om det är en kvinna eller man som pratar, respektive lyssnar.

Ett av de allra viktigaste gesterna i ett samtal är att lämna företräde. Det handlar om att vara mogen nog att släppa fram sin samtalspartner och inte ta kontrollen över samtalet med råd och egna lösningar, utan istället avvakta och känna av när det är ett bra läge att komma in.

Min tur att prata

Om man lyssnar riktigt noga så kan man höra om ett samtal flyter på eller ej och vilka inbjudningar som görs.

Motsatsen är förmodligen betydligt vanligare: Det vill säga att istället flika in sina egna tankar i samtalet.

– Man kan likna det vid att mitt fordon skymmer sikten, säger Per Gustaf Eriksson som menar att det främsta hindret till att vi inte lyssnar är att vi tänker på vad vi själva ska säga, i ett slags självupptaget lyssnande.

Den situationen går inte att missa, eftersom den som inte kommer till tals, ganska snart börjar utstöta så kallade otålighetsljud eller med gester visar att det faktiskt är min tur att prata nu.

Även i samtalstrafiken uppstår det frontalkrockar. Det händer till exempel när båda är för ivriga att vilja något. Eller att det bara finns en sanning och att jag försöker pådyvla den andra min mening, även om de tycker annorlunda. Samtidigt får samtalet inte bli för enkelriktat, eftersom det riskerar att dö ut om det inte kommer in lagom med bränsle med någorlunda jämna intervaller.

– Om jag hänvisar till mig själv hela tiden, med kommentarer som: "Jag vet precis vad du menar, jag har varit med om exakt samma sak", så gör jag mig själv till måttstock, säger Per Gustaf Eriksson.

Tomgångskörning förbjuden

Men misströsta inte. Varje försök till ett gott samtal är viktigt. Den behagliga känslan av tillfredsställelse efter ett öppet och förtroendeingivande samtal är obetalbar och ger oftast en ökad empati och större förståelse för andra människor.

Nära vänner brukar jämföra olika erfarenheter och bolla fram och tillbaka. Men om en person visar att han eller hon behöver tala enbart om sig själv, så måste det finnas utrymme för det.

Sedan finns det sådant som är mer eller mindre förbjudet under samtalets gång – tomgångskörning till exempel.

– Tomgångskörning i över två minuter är vanligtvis förbjuden eftersom det är miljöförstörande. Så borde det också vara i våra samtal. Vissa människor har en benägenhet att prata på utan att andra förstår vad de vill säga. Ofta är det ett sätt att lägga ut dimridåer för att de är rädda för att bli sedda, säger Per Gustaf Eriksson.

Ibland är det faktiskt tillfälle att ställa bilen och parkera. Med andra ord: låta vila i samtalet.

Det behöver inte vara vid en vacker utsiktsplats, utan du kan slå av motorn och försöka vara helt närvarande i det som sägs oavsett var du befinner dig i dina egna tankar och landskap.

En annan viktig sak är att tänka på om man pratar med en person som delat med sig av en jobbig upplevelse. Då är det inte nödvändigt att komma med något klyftigt att säga, utan våga finnas kvar i det svåra som nyss sagts.

Per Gustaf Eriksson tycker också att det kan finnas lite av nattgammal is i kontakten med nya bekantskaper. Där finns det all anledning att sakta närma sig den andra försiktigt för att åstadkomma ett gott samtalsklimat.

– Samtalet är något av det viktigaste som vi har. Kommunikationen ger ju oss en möjlighet till intressanta och fantastiska möten, säger Per Gustaf Eriksson.

Så det är värt att fortsätta övningskörningen, även om det innebär en och annan inbromsning eller sladd.

Tre trafikregler för ett samtal
Övergångsställe. Det är tillåtet att enbart registrera saker i ett samtal, men sedan låta det passera. Antingen tar du upp det i ett annat samtal eller så låter du det vara.

Stopptecken. Ibland får man lov att sätta stopp. När tomgångsprataren bara mal på, kan man markera och ställa frågor som:
"Jag förstår inte vad du vill säga!" Det kan ge en chans till eftertanke åt pratkvarnen och förhoppningsvis skapa ett helt annat samtal än det föregående.

Parkering förbjuden.På vissa ställen är det faktiskt parkeringsförbud. Det kan var i ett känsligt läge då din samtalspartner tydligt visar att hon eller han mår dåligt av det samtal ni har. Då är det viktigt att lätta på handbromsen och rulla vidare i samtalet, istället för att envist parkera och pressa fram dina egna råd eller åsikter.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.