Annons:
Arbetsförmedlingen
Debatt
AVÅsa Jacobs0 kommentarerTyck till!

Kortsiktigheten kostar

Jag skäms för hur Arbetsförmedlingen hanterar de många tids­begränsade anställningarna, skriver Åsa Jacobs, arbetsplatsombud för ST.

De senaste åren har Arbetsförmedlingen använt sig av tidsbegränsade anställningar, och jag undrar om det inte kostar mer än vad vi får ut av det.

Det har exempelvis handlat om jobbcoacher, praktikjakt, etableringsresurs och kundresurs. Det gäller också anställningar där arbetsgivaren inte ställer krav på avslutad högskoleutbildning.

Rekryteringsarbetet tar tid. Ibland har vi fått resurserna för ett kalender­år, men innan vi har kommit i gång med rekryteringen och fått tag i rätt personer så kan det ha hunnit bli augusti–september när de börjar 
sin anställning. Med slutdatum 31 december. 

Det är heller inte alla som tackar ja till tidsbegränsad anställning, vilket också är ett skäl till att rekryteringen kan dra ut på tiden – de vi först erbjuder anställning tackar ibland nej när de får villkoren klara för sig.

De tidsbegränsat anställda ska sedan utbildas i ämnen som statstjänstemannens roll och personuppgiftslagen. 

Att nyanställa innebär dessutom högre arbetsbelastning för befintlig personal som får svara på tusen frågor. Det är vi beredda på när det kommer nya. Men när det ständigt kommer nya, som endast ska jobba ett halvår? Det kostar på tålamodet.

De nyanställda kommer ut i »verkstad« i september–oktober och har anställning till december. De vet att de blir utan jobb 1 januari, hur många har då fokus på sitt uppdrag i stället för att se om sitt eget hus först? Det finns dock de som lojalt jobbar på in i det sista med förhoppningen att det kan bli en förlängning. Ibland vet ju inte chefen om det kommer medel för en förlängning, så beskeden kan vara tvetydiga.

Jag är arbetsplatsombud för ST och har varit delaktig i en del av rekryteringarna. Jag har försökt att värva de tidsbegränsat anställda till facket, men det är svårt att få med personer som inte vet om de får jobba kvar efter nyår.

Jag skäms för hur vi hanterar detta!

Det är inte fel att vi anställer personer för att stärka våra möjligheter att utföra Arbetsförmedlingens uppdrag. STs uppfattning är att det inte ska vara krav på högskoleutbildning för att få en tillsvidareanställning som arbetsförmedlare, eftersom vi behöver bredare kompetens och erfarenheter. 

Vi behöver denna resurs, men det ska finnas en långsiktighet i vårt engagemang och vår planering – för det är inte schyst för någon part med kortsiktiga lösningar.

Åsa Jacobs är arbetsplatsombud för ST 
arbetsförmedlingen, sandviken

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.