Annons:
kultur
Kultur
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Krångelsvenska blir läsbar

”Detta rum skall migreras den 10 maj”. Den lilla lappen på dörren till arbetsrummet blev droppen för Wiwi Samuelsson. Hon drev igenom ett språkvårdsprogram på sin arbetsplats Migrationsverket.

Migrationsverket fattar varje år tusentals beslut som berör människor som förstår svenska dåligt eller inte alls. Det är också beslut som kan få omvälvande betydelse för den det gäller, till exempel om asyl, uppehållstillstånd eller utvisning.

Trots det har besluten formulerats på ett sätt som skulle kunna få en normalbegåvad svenskspråkig person att gå i taket. Som den följande texten, ett svar till en människa som ansökt om rättshjälp till advokat:

”Enligt 11 kap 8 § första stycket 2. samt andra stycket Utlänningslagen skall i ärende angående utvisning enligt 4 kap 3 § offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Invandrarverket behandlar för närvarande inte ärendet som ett utvisningsärende. Behov av biträde saknas således.”

– Den som fått detta kan nog aldrig ana att det är ett ganska positivt besked, säger informatören Wiwi Samuelsson. Motiveringen innebär att det lutar åt att det inte blir någon utvisning, och då behövs inget biträde. Förmodligen hade alla andra sätt att uttrycka det blivit begripligare.

Wiwi Samuelsson och hennes kollegor på informationsenheten har känt av effekterna av myndighetens dåliga språk inpå bara telefonörat.

– De sökande ringde hit, genom vår överbelastade växel, och frågade vad det var för besked de fått.

Nu har det blivit ett par snäpp bättre. Efter den ödesdigra lappen och Wiwi Samuelssons initiativ satte Migrationsverket 1997 igång ett arbete för att förbättra sitt språk. Det har varit ett mödosamt arbete, och det är långtifrån klart.

– Vi var nog lite blåögda. Om man bara talar om hur det ska vara blir det nog bra, trodde vi. Vi hade också en entusiastisk generaldirektör och direktion, som trodde att det skulle gå fortare och enklare än det faktiskt gjorde.

Till att börja med fick en språkkonsult gå igenom och analysera olika typer av handlingar. Resultatet var delvis förbluffande.

– Vi upptäckte att vi satt och skrev till våra sökande i tredje person. Jag hade heller aldrig reflekterat över det innan. Var använder man det? Mot beväringar, kanske: ”Karlsson utgår riktning Tallinn!”

En första slutsats blev därför att ändra till direkt tilltal. Dessutom skulle man skriva du, inte ni.

– Det blev en orgie i diskussioner och känslor, minns Wiwi Samuelsson. Flera kollegor satte huvudet i pant på att aldrig skriva du. Men problemet med ”ni” är att det kan betyda flera personer.

Verkets handläggare skulle etikettera sig själva som ”vi”, slog man också fast.

– När vi hette Statens invandrarverk skrev vid omväxlande det, Invandrarverket eller förkortningen SIV. Det gav en språklig variation, men var förvirrande för mottagarna. Och vem var SIV? Vi hade en polis som hette Siv anställd, och hon fick ta emot en hel del.

Numera har Migrationsverket byggt upp en permanent språkvårdsorganisation med ett 40-tal språkvårdare och en ansvarig i varje region. En språkkonsult har anställts, språkliga riktlinjer har antagits, språkfrågor ingår i utbildningar för nyanställda och alldeles nyss kunde verket visa upp sin första skrivhandledning.

Verktygen ska hjälpa handläggarna att samtidigt bry sig om språket och se det med lite distans.

– Språk hanteras så ovetenskapligt i någon mening, menar Wiwi Samuelsson. Många betraktar det som ett utflöde av den egna personligheten, inte som ett verktyg i arbetet.

Högsta chefens uttryckliga stöd för verksamheten har varit viktigt. GD Lena Häll-Eriksson har deklarerat att hon hädanefter inte skriver under ärenden hon inte förstår.

– Det är ganska tufft, eftersom det innebär att folk får vänta på beslut ännu längre, säger Wiwi Samuelsson.

Nästa stora uppgift är att rensa i det språkliga ogräs som frodas i Migrationsverkets skrivmallar. Wiwi Samuelsson ser inte alldeles glad ut när hon tummar på den tjocka mappen med så kallade textsträngar – standardformuleringar som man får fram genom att knappa in en kod, till exempel ”anknytning på familjeanknytningsgrund avvisas”.

– De är formulerade av gudvetvem. De flesta kan man ta bort, men att säga det när handläggarna är jagade av väntande sökande är inte lätt.

Förra året belönades Wiwi Samuelsson med regeringskansliets lilla Klarspråkskristall för sina insatser som eldsjäl i språkarbetet. Men själv vill hon tona ned föreställningar om stora framsteg.

– Jag kan inte påstå att vi åstadkommit en revolution. Och man kommer aldrig i mål, men man kan hoppas att det blir bättre. Ett allmänt intresse och vaksamhet borde ge resultat.

Ämnen: Kultur
Gamla mallen:
”Grund för avvisning har förelegat med stöd av 4 kap.1 § första stycket 2 och 4 kap. 2§ första stycket 1 utlänningslagen. Några skäl att ändra polismyndighetens beslut har inte kommit fram. Skäl att bevilja uppehållstillstånd på en här i landet gjord ansökan föreligger inte.”

Nya mallen:
”Vi anser att det har funnits grund för polismyndighetens beslut att avvisa dig. Det har inte kommit fram några skäl för att ändra beslutet. Vi avslår därför ditt överklagande.”

Skriv
levnadssätt, inte vandel
betalas ut, inte utgår
överklaga, inte fullfölja talan
lämna in, inte inge
få eller ha, inte uppbära

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.