Annons:
Både facket och arbetsgivaren uppger att de vill nå en lösning i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för nationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården. Förhandlingar om det uppsagda samverkansavtalet är däremot inte inplanerade.Bild:Mostphotos
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Kriminalvården förhandlar inte om samverkan

ST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
Joachim Danielsson, förhandlingsansvarig ST inom Kriminalvården.Bild:Privat
Per Sunneborn, ST inom Kriminalvården.Bild:Casper Hedberg

Efter att skyddsombud under hösten larmat om att ett nytt kollektivavtal för personalen på nationella transportenheten, NTE, vid Kriminalvården lett till ohälsa, försökte ST att omförhandla avtalet.

Som Publikt tidigare skrivit om lyckades man inte och därför valde man att säga upp avtalet strax innan jul. Sedan tidigare har även Seko gjort samma sak.

Nu har parterna haft ett första möte om hur man ska gå vidare, och enligt Ola Nilsson, förhandlingschef på Kriminalvården, kommer arbetsgivaren att kalla till nya förhandlingar. Det kommer att ske innan det nuvarande avtalets uppsägningstid går ut 12 mars, säger han till Publikt.

– Vi vill naturligtvis ha en lösning på detta och vi vill inte att det blir en konfliktartad situation.

Om ingen överenskommelse är klar 12 mars kommer arbetsgivaren att tillämpa det nuvarande avtalet tills en annan lösning är på plats. Det beror på att det finns en så kallad efterverkan av nuvarande avtal i och med att det kollektivavtal som tillämpas kring arbetstid inom Kriminalvårdens övriga verksamhet, KV-Alfa, inte är tillämpligt, enligt Ola Nilsson.

– Vi anser att det inte kan tillämpas utan att en stor andel övertid används. Det betyder att det inte är verksamhetsanpassat, säger han.

STs förhandlingsansvarige Joachim Danielsson håller inte med om att det finns en efterverkan på nuvarande avtal. Facket har därför begärt att arbetsgivaren klargör hur man planerar att bedriva verksamhet efter det att avtalets uppsägningstid gått ut.

– Vi vill hävda att de bestämmelser som finns i KV-Alfa är tillämpliga, men med den effekten att det ställer högre krav på arbetsgivaren. Det innehåller mer statiska och fasta arbetstidsmodeller, säger Joachim Danielsson.

I nuläget inväntar facket att arbetsgivaren ska kalla till nya förhandlingar, enligt Joachim Danielsson.

– Vi ser att vi kan upprätta ett avtal som är bättre anpassat för NTEs verksamhet och som på ett tydligare och bättre sätt reglerar arbetstagarnas villkor och arbetstidsförläggning. Vill man hitta en lösning stänger vi inga dörrar, säger han.

Samtidigt som ST sade upp NTEs kollektivavtal sade man i samråd med Seko och Saco-S även upp samverkansavtalet med arbetsgivaren. I det fallet har resultatlösa förhandlingar om förändringar i avtalet pågått under ett par års tid.

Enligt Per Sunneborn, ordförande för ST inom Kriminalvården, sade man till slut upp samverkansavtalet eftersom man inte anser att arbetsgivaren gör tillräckligt för att se till att personalen har möjlighet att delta på arbetsplatsträffar under arbetstid.

Arbetsgivaren har nu meddelat facket att de inte har för avsikt att kalla till några nya avtalsförhandlingar och att man kommer att tillämpa medbestämmandelagen, mbl, i stället, enligt Per Sunneborn.

– Skillnaden med det är att man inte har samverkan utan att arbetsgivaren i princip informerar. Samverkan är en utveckling av mbl-förfarandet som bygger mer på tillit mellan parterna, och nu kan vi konstatera att det inte finns någon tillit, säger Per Sunneborn.

Kriminalvårdens förhandlingschef Ola Nilsson bekräftar att det inte är aktuellt att från arbetsgivarhåll kalla till en ny förhandling. Anledningen är att facket yrkar på att den som deltar på arbetsplatsträffar under en ledig dag ska få övertidsersättning för det.

– Det kan vi inte gå med på. I övrigt var vi beredda att förhandla om en lösning, men då krävdes att facket gick oss till mötes på den punkten, säger Ola Nilsson.

Från STs sida finns det utrymme att förhandla om annan kompensation än övertidsersättning i de fallen. I stället handlar det om att arbetsgivaren bara vill låta en representant från förhandlingsorganisationen OFR, där ST är ett av flera förbund, vara med på arbetsplatsträffarna, enligt Per Sunneborn.

– Vi anser att vi ska ha rätten att välja själva vilka som ska representera oss i ST och OFR. Det är en principfråga för oss och det har arbetsgivaren inte med att göra, säger Per Sunneborn.

Enligt Ola Nilsson har arbetsgivaren dock föreslagit en möjlighet att på lokal samverkansnivå kunna kalla in fler representanter från OFR vid behov.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.