Annons:
Bild:Kriminalvården
Kriminalvården
Nyhet
AVErik Dalunde0 kommentarerTyck till!

Kriminalvårdens skuldberg hos kronofogden

Kriminalvårdens omorganisation har inte varit smärtfri. Under årets första tre månader har myndigheten dragit på sig 300 000 kronor i förseningsavgifter och 75 noteringar hos Kronofogden. Samtidigt får ledningen kritik av facket för att kostnaderna ökar.

Vid årsskiftet genomförde Kriminalvården en omfattande omorganisation efter år av förberedelser. En förändring är att det mesta av administrationen flyttats från regionkontoren till huvud­kontoret och ett nytt service­center. Där ska nu alla fakturor och löner inom myndigheten hanteras. Det har skapat en omfattande oreda. I ekonomi­systemet låg 31 mars 3 999 obehandlade fakturor, alla inkomna efter omorganisationen.

På grund av de obetalda fakturorna har Kriminalvården under första kvartalet tvingats betala drygt 300 000 kronor i dröjsmålsräntor och försenings­avgifter. Under årets tre första månader har Kronofogden fått in 75 anmäl­ningar som gäller utebliven betalning från Kriminalvården.

– Det låter förfärligt, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn när han får del av uppgifterna.

– Det är pengar som skulle kunna användas bättre, till exempel i arbetet mot återfall i kriminalitet.

Kriminalvården är en av Sveriges största myndigheter med drygt 9 000 årsarbetskrafter. Men det är en myndighet med en krympande verksamhet. Fängelserna, häktena och frivården får allt färre klienter. 

I budgetunderlaget till regeringen ger generaldirektör Nils Öberg en positiv bild av hur myndigheten lyckats bli effektivare under de senaste åren:

»Under flera år har Kriminalvården vidtagit åtgärder för att öka kostnads­medvetenheten, varaktigt minska våra utgifter och överlag öka verksam­hetens effektivitet. Vi ser nu att dessa ansträngningar gett resultat«, skriver han. 

Men en granskning av Kriminal­vårdens årsredovisningar och budgetunderlag visar en annan utveckling. Kriminalvårdens kostnader har aldrig varit högre trots att man nu har färre klienter än tidigare.

  • Kostnaderna per vårddygn i fängelser och häkten har ökat med cirka 16 procent de senaste tre åren.
  • Och kostnaderna kommer att fortsätta öka – under de närmaste åren vill Kriminalvården ha 449 miljoner kronor mer. Från 7 884 miljoner kronor i dag till 8 333 miljoner 2018 – trots att minskningen av antalet klienter beräknas fortsätta de kommande åren.
  • Under de tre senaste åren har antalet anställda ökat med 300 personer. 

Per Sunneborn ser kostnadsökningarna som ett bekymmer:

– Kostnaderna tycks skena. Som facklig företrädare är jag naturligtvis glad för att verksamheten får pengar. Men jag är skattebetalare också och jag ser att vi utför mindre kriminalvård för mycket mer pengar.

Att det blir färre klienter är en trend som håller i sig, enligt Kriminalvårdens beräkningar. Fram till 2018 väntas antalet intagna i häkten och på anstalter minska med ytterligare 360 personer till 5 130. Men det har inte blivit fler vårdare per klient än tidigare. 

Det är främst myndighetens huvudkontor som expanderat. 2008 arbetade cirka 400 personer på huvudkontoret och regionkontoren. I dag är 800 personer organisatoriskt placerade på huvudkontoret.

– När mina medlemmar får höra det blir de förtvivlade. För samtidigt som kostnaderna ökar har vi brist på personal ute på anstalterna, i den klientnära verksamheten, säger Per Sunneborn.

 

 

"Syftet inte att sänka kostnader"

Försenade betalningar och anmälningarna till Kronofogden är övergående problem, enligt Kriminalvårdens ekonomi­direktör Charlotta Gustafsson. Att myndighetens kostnader ökar är det svårt att göra något åt, menar hon.

Kriminalvårdens omorganisation har skapat inkörningsproblem, säger ekonomidirektör Charlotta Gustafs­son.

– Vi har gjort många saker sam­tidigt, många har bytt jobb, vi har ett nytt ekonomisystem och en ny leve­rantör för inskanning av fakturor. 

Charlotta Gustafsson medger att Kriminalvården har fått många anmälningar till Krono­fogden på grund av uteblivna betalningar, men säger att man har kont­roll på problemen.

– Vi måste ha lite tålamod helt enkelt. Det gäller både oss som jobbar här och regeringen och riksdagen, säger hon.

Ska de som inte fått betalt i tid av Kriminalvården också visa tålamod?

– Våra leverantörer får ju kompensation med dröjsmålsränta och förseningsavgifter.

Att omorganisationen inte kommer att leda till några kostnadsminskningar är inte något som bekymrar Charlotta Gustafsson.

– Syftet med omorganisationen har inte varit att sänka kostnaderna utan att skapa en högre effektivitet med bättre långsiktighet och enhetlighet. Vi ska frigöra resurser i kärnverksamheten när administrationen läggs i ett servicecenter. Besparingar är inte huvudsyftet.

Charlotta Gustafsson förklarar kostnadsutvecklingen med att Kriminal­vårdens största kostnads­poster är fasta och svåra att påverka.

– Sextio procent av våra utgifter är personalkostnader och femton procent är lokalhyror som vi inte kan göra så mycket åt. Våra fastigheter är rätt speciella, vi kan inte lätt hyra ut dem. Det är inte så många som vill hyra ett fängelse, förklarar hon.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetDet mesta talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.