Annons:
Bild:Kriminalvården
Kriminalvården
Nyhet
AVErik Dalunde0 kommentarerTyck till!

Kriminalvårdens skuldberg hos kronofogden

Kriminalvårdens omorganisation har inte varit smärtfri. Under årets första tre månader har myndigheten dragit på sig 300 000 kronor i förseningsavgifter och 75 noteringar hos Kronofogden. Samtidigt får ledningen kritik av facket för att kostnaderna ökar.

Vid årsskiftet genomförde Kriminalvården en omfattande omorganisation efter år av förberedelser. En förändring är att det mesta av administrationen flyttats från regionkontoren till huvud­kontoret och ett nytt service­center. Där ska nu alla fakturor och löner inom myndigheten hanteras. Det har skapat en omfattande oreda. I ekonomi­systemet låg 31 mars 3 999 obehandlade fakturor, alla inkomna efter omorganisationen.

På grund av de obetalda fakturorna har Kriminalvården under första kvartalet tvingats betala drygt 300 000 kronor i dröjsmålsräntor och försenings­avgifter. Under årets tre första månader har Kronofogden fått in 75 anmäl­ningar som gäller utebliven betalning från Kriminalvården.

– Det låter förfärligt, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn när han får del av uppgifterna.

– Det är pengar som skulle kunna användas bättre, till exempel i arbetet mot återfall i kriminalitet.

Kriminalvården är en av Sveriges största myndigheter med drygt 9 000 årsarbetskrafter. Men det är en myndighet med en krympande verksamhet. Fängelserna, häktena och frivården får allt färre klienter. 

I budgetunderlaget till regeringen ger generaldirektör Nils Öberg en positiv bild av hur myndigheten lyckats bli effektivare under de senaste åren:

»Under flera år har Kriminalvården vidtagit åtgärder för att öka kostnads­medvetenheten, varaktigt minska våra utgifter och överlag öka verksam­hetens effektivitet. Vi ser nu att dessa ansträngningar gett resultat«, skriver han. 

Men en granskning av Kriminal­vårdens årsredovisningar och budgetunderlag visar en annan utveckling. Kriminalvårdens kostnader har aldrig varit högre trots att man nu har färre klienter än tidigare.

  • Kostnaderna per vårddygn i fängelser och häkten har ökat med cirka 16 procent de senaste tre åren.
  • Och kostnaderna kommer att fortsätta öka – under de närmaste åren vill Kriminalvården ha 449 miljoner kronor mer. Från 7 884 miljoner kronor i dag till 8 333 miljoner 2018 – trots att minskningen av antalet klienter beräknas fortsätta de kommande åren.
  • Under de tre senaste åren har antalet anställda ökat med 300 personer. 

Per Sunneborn ser kostnadsökningarna som ett bekymmer:

– Kostnaderna tycks skena. Som facklig företrädare är jag naturligtvis glad för att verksamheten får pengar. Men jag är skattebetalare också och jag ser att vi utför mindre kriminalvård för mycket mer pengar.

Att det blir färre klienter är en trend som håller i sig, enligt Kriminalvårdens beräkningar. Fram till 2018 väntas antalet intagna i häkten och på anstalter minska med ytterligare 360 personer till 5 130. Men det har inte blivit fler vårdare per klient än tidigare. 

Det är främst myndighetens huvudkontor som expanderat. 2008 arbetade cirka 400 personer på huvudkontoret och regionkontoren. I dag är 800 personer organisatoriskt placerade på huvudkontoret.

– När mina medlemmar får höra det blir de förtvivlade. För samtidigt som kostnaderna ökar har vi brist på personal ute på anstalterna, i den klientnära verksamheten, säger Per Sunneborn.

 

 

"Syftet inte att sänka kostnader"

Försenade betalningar och anmälningarna till Kronofogden är övergående problem, enligt Kriminalvårdens ekonomi­direktör Charlotta Gustafsson. Att myndighetens kostnader ökar är det svårt att göra något åt, menar hon.

Kriminalvårdens omorganisation har skapat inkörningsproblem, säger ekonomidirektör Charlotta Gustafs­son.

– Vi har gjort många saker sam­tidigt, många har bytt jobb, vi har ett nytt ekonomisystem och en ny leve­rantör för inskanning av fakturor. 

Charlotta Gustafsson medger att Kriminalvården har fått många anmälningar till Krono­fogden på grund av uteblivna betalningar, men säger att man har kont­roll på problemen.

– Vi måste ha lite tålamod helt enkelt. Det gäller både oss som jobbar här och regeringen och riksdagen, säger hon.

Ska de som inte fått betalt i tid av Kriminalvården också visa tålamod?

– Våra leverantörer får ju kompensation med dröjsmålsränta och förseningsavgifter.

Att omorganisationen inte kommer att leda till några kostnadsminskningar är inte något som bekymrar Charlotta Gustafsson.

– Syftet med omorganisationen har inte varit att sänka kostnaderna utan att skapa en högre effektivitet med bättre långsiktighet och enhetlighet. Vi ska frigöra resurser i kärnverksamheten när administrationen läggs i ett servicecenter. Besparingar är inte huvudsyftet.

Charlotta Gustafsson förklarar kostnadsutvecklingen med att Kriminal­vårdens största kostnads­poster är fasta och svåra att påverka.

– Sextio procent av våra utgifter är personalkostnader och femton procent är lokalhyror som vi inte kan göra så mycket åt. Våra fastigheter är rätt speciella, vi kan inte lätt hyra ut dem. Det är inte så många som vill hyra ett fängelse, förklarar hon.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.