Annons:
Förvaltningspolitik
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Kritiserat sätt att styra mönstras ut

Regeringen vill ändra styrningen av den offentliga sektorn. Beskedet möts av positiva reaktioner. »Det här visar att regeringen har lyssnat på professionerna«, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Men det är oklart vad som kommer i stället. Civilminister Ardalan Shekarabi vill invänta den utredning som ska göras.

På 1990-talet började stat, kommuner och landsting i Sverige att anamma en ny styrmodell med inspiration från närings­livet: New public management, NPM. Bakgrunden var kritik mot byrå­kratiska arbetsformer i det offentliga och mot att medborgarna hamnat i underläge gentemot tjänstemännen.

Men under senare år har invändningarna mot NPM växt sig allt starkare.

– New public manage­ment var i delar rätt tänkt, men det gick över styr, anser Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap vid Uppsala universitet.

Enligt teorin bakom NPM ska politikerna sätta tydliga mål och resultatkrav. De offentliga verksamheterna får sedan bestämma hur de ska arbeta för att klara målen, utan detaljstyrning. Ofta sätts också press på effektivisering genom olika typer av marknadslösningar, såsom konkurrensutsättning, ersättningssystem och interndebitering mellan olika enheter.

Men modellen fungerar inte alltid så bra i offentlig verksamhet, säger Magnus Kolsjö, konsult i frågor om offent­lig förvaltning på företaget PWC. Han var politiskt sakkunnig hos Mats Odell, KD, som var förvaltnings­minister 2006–2010.

– Det blev för mycket fokus på ekonomism, och det har påverkat kvaliteten negativt, säger Magnus Kolsjö.

Ett problem som blivit synligt efterhand är att NPMs mål- och resultatstyrning lett till en omfattande granskningsapparat.

I statsförvaltningen har det bland annat tagit sig uttryck i ett antal nya myndigheter som ska granska and­ra myndigheter, exempelvis Inspektionen för socialförsäkringen.

Offentliganställda tvingas ägna en stor del av arbetstiden till att dokumentera och rapportera vad de gör. Debatten har handlat mycket om lärarna i skolan och om sjukvården. Men civil­minister Ardalan Shekarabi, S, ser samma bekymmer i staten.

– Jag ser ingen principiell skillnad på utmaningarna för undersköterskor, poliser och professorer.

De ständiga granskningarna innebär också att det behövs mål som är möjliga att följa upp. Det kan leda till att verksamheten fokuseras på det som går att mäta, snarare än det som är det bästa för helheten, framhåller kritikerna. Ett exempel som ofta nämns är polisens »pinnräknande« i enkla uppgifter som nykterhetskontroller på vägarna.

Inom högskolan styr anslagen mot målet att få en snabb genomströmning av studenter. Det innebär risker för kvaliteten, menar Shirin Ahlbäck Öberg.

– Mäter genomströmning verkligen det substantiellt viktiga? För mig är det ett tecken på att jag bryr mig om kvaliteten att jag inte släpper igenom dem som inte klarar kunskapskraven.

Även på Försäkringskassan var verksamheten länge inriktad på mätbara prestationer. Generaldirektören Dan Eliasson säger att han blev överraskad av styrmetoden när han kom till myndigheten 2011.

– Det skulle vara x antal prestationer per anställd inom vissa tidsramar. Det gjorde att personalen kände sig väldigt detaljstyrd.

Och målen styrde fel, anser han.

– Många gånger gjorde personalen sådant som man visste inte hade betydelse för människor och företag, bara för att det sedan skulle följas upp.

Magnus Kolsjö minns från sin tid på finansdepartementet hur svårt det var att få igenom målet att anställda i statsförvaltningen ska ha kunskap om och förståelse för den gemensamma värde­grunden.

– Man kan mäta kunskap, men inte förståelse. Akilleshälen för NPM är att inte allt är mätbart.

För knappt ett år sedan markerade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i en debattartikel att han vill komma bort från detaljstyrningen av de offentliganställda. Och i sin första budgetproposition distanserar sig den nya regeringen från NPM. Men vilken sorts styrning som ska ersätta den är oklart – frågan ska utredas fram till 2016, och utredningsdirektiven är ännu inte skrivna.

Löftet om en kursändring möts ändå av förhoppningar. LOs tidigare chefsekonom Dan Andersson, som skrivit flera rapporter om offentlig verksamhet, säger att han väntat i flera år på ett politiskt svar på problemen med NPM.

– Kritiken har varit så stark från alla fack i den offentliga sektorn. Men nu verkar tiden mogen för en omprövning. Och förvaltningspolitiken är ingen B-fråga, den är viktig för medborgarna.

Shirin Ahlbäck Öberg tycker att Stefan Löfven prickar in problematiken med sitt mantra »låt proffsen vara proffs«.

– Vi har en väldigt kostsam granskning och kontroll som bygger på ett misstroende, att folk inte gör sitt bästa om de inte kontrolleras.

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson, som även är ordförande för de statliga arbetsgivarna i Arbets­givarverket, efterlyser också tillit till att myndigheterna arbetar effektivt och rättssäkert. Han är bland annat »direkt motståndare« till att statliga myndigheter inspekterar andra statliga myndigheter.

Dan Eliason hoppas att en ny styrmodell ska leda till mer samarbete mellan myndigheterna. Det framförde han redan i sin roll som ordförande i det innovationsråd som arbetade under den förra regeringen. Magnus Kolsjö är inne på samma linje. Han anser att myndigheterna alltför mycket fungerar som stuprör – de ägnar sig åt sina egna, avgränsade sakområden.

– Sverige har kanske världens bästa stuprör, men våra myndigheter har svårt att räcka varandra handen.

 

Varnar för danskt exempel

Regeringen vill göra effektivitetsgranskningar av myndigheterna för att spara pengar. Sådana har gjorts i Danmark, men där anser facket att servicen och arbetsmiljön blivit sämre.

Idén lanserades under valrörelsen av Magdalena Andersson, S, nu finansminister. I Danmark påstås effektivitetsgranskningarna ha sparat många miljar-

der. Men ordföranden i den fackliga organisationen HK Stat, Rita Bundgaard, anser att exemplet snarare är varnande.

På inrådan av konsultföretaget Mc­Kinsey blev exempelvis 400 anställda på danska skatteverket av med jobbet, då e-tjänster skulle effektivisera indrivning av skatter och avgifter. Men det tog sju år innan e-tjänsterna verkligen fungerade.

– Den som har en fråga till Skatte­verket får vänta längre på svar, säger Rita Bundgaard. Och de anställda har fått ett hårdare arbetstempo, vi har många långtidssjuka på grund av stress.

Den svenska regeringens planer kan uppfattas som motsägelsefulla, då man samtidigt vill ge myndigheter och deras anställda större själv­bestämmande. På Försäkringskassan är general­direktör Dan Eliassons entu­siasm över förslaget behärskad.

– Jag vill inte avfärda det. Men man ska inte tro att ett antal tjänstemän på Regeringskansliet kan göra det jobbet bättre än vad nästan 200 000 stats­anställda kan.

Civilminister Ardalan Shekarabi, S, försäkrar dock att myndigheterna inte ska bli överkörda.

– Det här är ett långsiktigt arbete, och det är viktigt att samarbeta med myndigheterna i det.

 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.