Annons:
Förvaltningspolitik
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Kritiserat sätt att styra mönstras ut

Regeringen vill ändra styrningen av den offentliga sektorn. Beskedet möts av positiva reaktioner. »Det här visar att regeringen har lyssnat på professionerna«, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Men det är oklart vad som kommer i stället. Civilminister Ardalan Shekarabi vill invänta den utredning som ska göras.

På 1990-talet började stat, kommuner och landsting i Sverige att anamma en ny styrmodell med inspiration från närings­livet: New public management, NPM. Bakgrunden var kritik mot byrå­kratiska arbetsformer i det offentliga och mot att medborgarna hamnat i underläge gentemot tjänstemännen.

Men under senare år har invändningarna mot NPM växt sig allt starkare.

– New public manage­ment var i delar rätt tänkt, men det gick över styr, anser Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap vid Uppsala universitet.

Enligt teorin bakom NPM ska politikerna sätta tydliga mål och resultatkrav. De offentliga verksamheterna får sedan bestämma hur de ska arbeta för att klara målen, utan detaljstyrning. Ofta sätts också press på effektivisering genom olika typer av marknadslösningar, såsom konkurrensutsättning, ersättningssystem och interndebitering mellan olika enheter.

Men modellen fungerar inte alltid så bra i offentlig verksamhet, säger Magnus Kolsjö, konsult i frågor om offent­lig förvaltning på företaget PWC. Han var politiskt sakkunnig hos Mats Odell, KD, som var förvaltnings­minister 2006–2010.

– Det blev för mycket fokus på ekonomism, och det har påverkat kvaliteten negativt, säger Magnus Kolsjö.

Ett problem som blivit synligt efterhand är att NPMs mål- och resultatstyrning lett till en omfattande granskningsapparat.

I statsförvaltningen har det bland annat tagit sig uttryck i ett antal nya myndigheter som ska granska and­ra myndigheter, exempelvis Inspektionen för socialförsäkringen.

Offentliganställda tvingas ägna en stor del av arbetstiden till att dokumentera och rapportera vad de gör. Debatten har handlat mycket om lärarna i skolan och om sjukvården. Men civil­minister Ardalan Shekarabi, S, ser samma bekymmer i staten.

– Jag ser ingen principiell skillnad på utmaningarna för undersköterskor, poliser och professorer.

De ständiga granskningarna innebär också att det behövs mål som är möjliga att följa upp. Det kan leda till att verksamheten fokuseras på det som går att mäta, snarare än det som är det bästa för helheten, framhåller kritikerna. Ett exempel som ofta nämns är polisens »pinnräknande« i enkla uppgifter som nykterhetskontroller på vägarna.

Inom högskolan styr anslagen mot målet att få en snabb genomströmning av studenter. Det innebär risker för kvaliteten, menar Shirin Ahlbäck Öberg.

– Mäter genomströmning verkligen det substantiellt viktiga? För mig är det ett tecken på att jag bryr mig om kvaliteten att jag inte släpper igenom dem som inte klarar kunskapskraven.

Även på Försäkringskassan var verksamheten länge inriktad på mätbara prestationer. Generaldirektören Dan Eliasson säger att han blev överraskad av styrmetoden när han kom till myndigheten 2011.

– Det skulle vara x antal prestationer per anställd inom vissa tidsramar. Det gjorde att personalen kände sig väldigt detaljstyrd.

Och målen styrde fel, anser han.

– Många gånger gjorde personalen sådant som man visste inte hade betydelse för människor och företag, bara för att det sedan skulle följas upp.

Magnus Kolsjö minns från sin tid på finansdepartementet hur svårt det var att få igenom målet att anställda i statsförvaltningen ska ha kunskap om och förståelse för den gemensamma värde­grunden.

– Man kan mäta kunskap, men inte förståelse. Akilleshälen för NPM är att inte allt är mätbart.

För knappt ett år sedan markerade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i en debattartikel att han vill komma bort från detaljstyrningen av de offentliganställda. Och i sin första budgetproposition distanserar sig den nya regeringen från NPM. Men vilken sorts styrning som ska ersätta den är oklart – frågan ska utredas fram till 2016, och utredningsdirektiven är ännu inte skrivna.

Löftet om en kursändring möts ändå av förhoppningar. LOs tidigare chefsekonom Dan Andersson, som skrivit flera rapporter om offentlig verksamhet, säger att han väntat i flera år på ett politiskt svar på problemen med NPM.

– Kritiken har varit så stark från alla fack i den offentliga sektorn. Men nu verkar tiden mogen för en omprövning. Och förvaltningspolitiken är ingen B-fråga, den är viktig för medborgarna.

Shirin Ahlbäck Öberg tycker att Stefan Löfven prickar in problematiken med sitt mantra »låt proffsen vara proffs«.

– Vi har en väldigt kostsam granskning och kontroll som bygger på ett misstroende, att folk inte gör sitt bästa om de inte kontrolleras.

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson, som även är ordförande för de statliga arbetsgivarna i Arbets­givarverket, efterlyser också tillit till att myndigheterna arbetar effektivt och rättssäkert. Han är bland annat »direkt motståndare« till att statliga myndigheter inspekterar andra statliga myndigheter.

Dan Eliason hoppas att en ny styrmodell ska leda till mer samarbete mellan myndigheterna. Det framförde han redan i sin roll som ordförande i det innovationsråd som arbetade under den förra regeringen. Magnus Kolsjö är inne på samma linje. Han anser att myndigheterna alltför mycket fungerar som stuprör – de ägnar sig åt sina egna, avgränsade sakområden.

– Sverige har kanske världens bästa stuprör, men våra myndigheter har svårt att räcka varandra handen.

 

Varnar för danskt exempel

Regeringen vill göra effektivitetsgranskningar av myndigheterna för att spara pengar. Sådana har gjorts i Danmark, men där anser facket att servicen och arbetsmiljön blivit sämre.

Idén lanserades under valrörelsen av Magdalena Andersson, S, nu finansminister. I Danmark påstås effektivitetsgranskningarna ha sparat många miljar-

der. Men ordföranden i den fackliga organisationen HK Stat, Rita Bundgaard, anser att exemplet snarare är varnande.

På inrådan av konsultföretaget Mc­Kinsey blev exempelvis 400 anställda på danska skatteverket av med jobbet, då e-tjänster skulle effektivisera indrivning av skatter och avgifter. Men det tog sju år innan e-tjänsterna verkligen fungerade.

– Den som har en fråga till Skatte­verket får vänta längre på svar, säger Rita Bundgaard. Och de anställda har fått ett hårdare arbetstempo, vi har många långtidssjuka på grund av stress.

Den svenska regeringens planer kan uppfattas som motsägelsefulla, då man samtidigt vill ge myndigheter och deras anställda större själv­bestämmande. På Försäkringskassan är general­direktör Dan Eliassons entu­siasm över förslaget behärskad.

– Jag vill inte avfärda det. Men man ska inte tro att ett antal tjänstemän på Regeringskansliet kan göra det jobbet bättre än vad nästan 200 000 stats­anställda kan.

Civilminister Ardalan Shekarabi, S, försäkrar dock att myndigheterna inte ska bli överkörda.

– Det här är ett långsiktigt arbete, och det är viktigt att samarbeta med myndigheterna i det.

 

Bli den första att tycka till!
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.