Annons:
Ett av de starkaste inslagen i »The Swedish theory of love« är berättelsen om boutredarna som arbetar med att ta hand om dödsboet hos dem som dött ensamma.Bild:Fasad
Dokumentär
Kultur
AVSara Martinsson0 kommentarerTyck till!

Kritisk blick på svensk ensamhet

Sverige sägs ofta vara världens mest individualistiska land. I nya dokumentären The Swedish theory of love under­söker filmaren Erik Gandini om världens största oberoende också betyder världens största ensamhet.

Erik Gandini tar en stor cappuccino och en snus. Han har en italiensk pappa, en svensk mamma och ett dubbelt kulturellt perspektiv. I den erfarenheten tar han avstamp när det blivit dags att följa upp sex år gamla, superhyllade Italien­skildringen Videocracy. Nya dokumentären The Swedish theory of love vilar på en filosofisk botten, nästan lika dubbel som Erik Gandini själv:

– Det är så lätt att säga att vi har det så bra i Sverige och att det är fantastiskt här, börjar han, och häller rejält med socker i kaffekoppen. Lika lätt är det också att säga att man har en känsla av att vi är långt ifrån varandra, att vi är väldigt individualistiska. 

Men, säger han, det är en annan sak att kunna mäta att mellan en halv och en miljon människor i vårt land kan betraktas som socialt isolerade.

– När man ser sådana siffror blir problemet på riktigt, och något som jag tycker borde komma upp på agendan.

Historikerna Lars Trägårdhs och Henrik Berggrens drygt tio år gamla bok Är svensken människa? har varit en viktig inspiration under arbetet med filmen. Slutsatsen de drog, att Sverige är världens mest individualistiska samhälle, drabbade Erik Gandini starkt:

– Den boken borde översättas till arabiska, tigrinja, dari, swahili, alla språk och sedan delas ut till nyanlända! Att få veta att det genom svensk historia varit väldigt viktigt att ingen ska behöva vara beroende av någon annan, och att vi skapat ett system där­efter, skulle kunna hjälpa många av dem som kommer hit att förstå det här landet bättre.

Det grundläggande budskapet i The Swedish theory of love är att vårt svenska trygghetssystem är byggt för oberoende. Det är lätt att dra sig undan. Gå in i sin egen lägenhet, aldrig be om hjälp, undvika den sorts vardagliga friktion som har med relationer att göra. Erik Gandini ser idealet om individens frihet som en bakomliggande orsak till Sveriges integrationsproblem:

– I en scen i filmen säger Nhela som är SFI-lärare att »jag tror inte att svenskar är rasister. Det finns jätte­starka humanistiska ideal här och svenskar vill jätte­gärna hjälpa till. Men de vill helst inte hjälpa till för nära.« Vi reducerar gärna främlingsfientlighet till något som bara har med Sverige­demokraterna att göra. Men Sverige var segregerat redan innan dem. Det här avståndet människor emellan har en lång historia.

Erik Gandini beskriver hur han själv på nära håll sett den här svenska oviljan att hjälpa, under den kaotiska hösten 2015. När han kom för att bidra på ett boende för ensamkommande flyktingbarn sade personalen att de redan hade alla saker de behövde: kläder, pengar, mat.

– Det enda som saknades var närhet. Och det är klart, de som kommer hit behöver ju träffa folk, säger han vid kafébordet i Gamla stan, där alla andra gäster i lokalen är just det vi pratar om. Ensamma.

Sverige har flest singelhushåll i världen. 25 procent av svenskarna är också ensamma när de dör. I ett av filmens starkaste partier möter Erik Gandini boutredarna Anni, Louis och Brygida. De arbetar med att ta hand om kvarlåtenskapen från dem som gått bort i ensamhet. I en scen får kameran följa med in i en lägenhet där en man som legat död i flera veckor har bott. En fläck på hallgolvet skvallrar om var kroppen hittades.

– Boutredarna arbetar efter väldigt tydliga rutiner, nästan som detektiver, förklarar Erik Gandini.

– Först ringer de på dörren, sen går de in, öppnar fönster, slår på kranar, spolar vatten. Därefter börjar de leta. Deras uppdrag är väldigt tydligt: att hitta pengar, värdesaker och spår av familje­medlemmar som i så fall ska under­rättas. Att vara med på ett sådant besök var oerhört dystert. Och existentiellt tungt. Man frågar sig själv vart vi är på väg egentligen.

Samtidigt som The Swedish theory of love berättar om ett land där oberoendet är gränslöst tecknar den alltså också bilden av en plats där något, kanske ännu viktigare, saknas. Kvar att ta hand om det individualistiska systemets dysfunktionella sidor blir människor som Brygida, en av bo­utredarna, som i två meningar råkade sammanfatta hela grundfrågeställningen i Erik Gandinis film. Han lutar sig fram över bordet. Upprepar hennes diagnos av det svenska samhället med samma emfas som vore orden hans egna:

– Om man är ledsen, om man mår dåligt, om man är sjuk så kan man alltid fylla i en blankett och ansöka om hjälp här. Men man kan inte gråta i någons armar.

Erik Gandini
  • Född i italienska Bergamo. Kom till Sverige som 19-åring. Bor i Stockholm.
  • Filmer i urval: Sacrificio – Vem förrådde Che Guevara?, Surplus: Terrorized into being consumers och Gitmo.
  • Hans film Videocracy, som skildrar hur Silvio Berlusconis tv-kanaler tjusade Italien, fick pris bland annat vid Toronto Film Festival.
  • I The Swedish theory of love samarbetar Erik Gandini med klipparen och musikern Johan Söderberg.
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.