Annons:
Ett av de starkaste inslagen i »The Swedish theory of love« är berättelsen om boutredarna som arbetar med att ta hand om dödsboet hos dem som dött ensamma.Bild:Fasad
Dokumentär
Kultur
AVSara Martinsson0 kommentarerTyck till!

Kritisk blick på svensk ensamhet

Sverige sägs ofta vara världens mest individualistiska land. I nya dokumentären The Swedish theory of love under­söker filmaren Erik Gandini om världens största oberoende också betyder världens största ensamhet.

Erik Gandini tar en stor cappuccino och en snus. Han har en italiensk pappa, en svensk mamma och ett dubbelt kulturellt perspektiv. I den erfarenheten tar han avstamp när det blivit dags att följa upp sex år gamla, superhyllade Italien­skildringen Videocracy. Nya dokumentären The Swedish theory of love vilar på en filosofisk botten, nästan lika dubbel som Erik Gandini själv:

– Det är så lätt att säga att vi har det så bra i Sverige och att det är fantastiskt här, börjar han, och häller rejält med socker i kaffekoppen. Lika lätt är det också att säga att man har en känsla av att vi är långt ifrån varandra, att vi är väldigt individualistiska. 

Men, säger han, det är en annan sak att kunna mäta att mellan en halv och en miljon människor i vårt land kan betraktas som socialt isolerade.

– När man ser sådana siffror blir problemet på riktigt, och något som jag tycker borde komma upp på agendan.

Historikerna Lars Trägårdhs och Henrik Berggrens drygt tio år gamla bok Är svensken människa? har varit en viktig inspiration under arbetet med filmen. Slutsatsen de drog, att Sverige är världens mest individualistiska samhälle, drabbade Erik Gandini starkt:

– Den boken borde översättas till arabiska, tigrinja, dari, swahili, alla språk och sedan delas ut till nyanlända! Att få veta att det genom svensk historia varit väldigt viktigt att ingen ska behöva vara beroende av någon annan, och att vi skapat ett system där­efter, skulle kunna hjälpa många av dem som kommer hit att förstå det här landet bättre.

Det grundläggande budskapet i The Swedish theory of love är att vårt svenska trygghetssystem är byggt för oberoende. Det är lätt att dra sig undan. Gå in i sin egen lägenhet, aldrig be om hjälp, undvika den sorts vardagliga friktion som har med relationer att göra. Erik Gandini ser idealet om individens frihet som en bakomliggande orsak till Sveriges integrationsproblem:

– I en scen i filmen säger Nhela som är SFI-lärare att »jag tror inte att svenskar är rasister. Det finns jätte­starka humanistiska ideal här och svenskar vill jätte­gärna hjälpa till. Men de vill helst inte hjälpa till för nära.« Vi reducerar gärna främlingsfientlighet till något som bara har med Sverige­demokraterna att göra. Men Sverige var segregerat redan innan dem. Det här avståndet människor emellan har en lång historia.

Erik Gandini beskriver hur han själv på nära håll sett den här svenska oviljan att hjälpa, under den kaotiska hösten 2015. När han kom för att bidra på ett boende för ensamkommande flyktingbarn sade personalen att de redan hade alla saker de behövde: kläder, pengar, mat.

– Det enda som saknades var närhet. Och det är klart, de som kommer hit behöver ju träffa folk, säger han vid kafébordet i Gamla stan, där alla andra gäster i lokalen är just det vi pratar om. Ensamma.

Sverige har flest singelhushåll i världen. 25 procent av svenskarna är också ensamma när de dör. I ett av filmens starkaste partier möter Erik Gandini boutredarna Anni, Louis och Brygida. De arbetar med att ta hand om kvarlåtenskapen från dem som gått bort i ensamhet. I en scen får kameran följa med in i en lägenhet där en man som legat död i flera veckor har bott. En fläck på hallgolvet skvallrar om var kroppen hittades.

– Boutredarna arbetar efter väldigt tydliga rutiner, nästan som detektiver, förklarar Erik Gandini.

– Först ringer de på dörren, sen går de in, öppnar fönster, slår på kranar, spolar vatten. Därefter börjar de leta. Deras uppdrag är väldigt tydligt: att hitta pengar, värdesaker och spår av familje­medlemmar som i så fall ska under­rättas. Att vara med på ett sådant besök var oerhört dystert. Och existentiellt tungt. Man frågar sig själv vart vi är på väg egentligen.

Samtidigt som The Swedish theory of love berättar om ett land där oberoendet är gränslöst tecknar den alltså också bilden av en plats där något, kanske ännu viktigare, saknas. Kvar att ta hand om det individualistiska systemets dysfunktionella sidor blir människor som Brygida, en av bo­utredarna, som i två meningar råkade sammanfatta hela grundfrågeställningen i Erik Gandinis film. Han lutar sig fram över bordet. Upprepar hennes diagnos av det svenska samhället med samma emfas som vore orden hans egna:

– Om man är ledsen, om man mår dåligt, om man är sjuk så kan man alltid fylla i en blankett och ansöka om hjälp här. Men man kan inte gråta i någons armar.

Erik Gandini
  • Född i italienska Bergamo. Kom till Sverige som 19-åring. Bor i Stockholm.
  • Filmer i urval: Sacrificio – Vem förrådde Che Guevara?, Surplus: Terrorized into being consumers och Gitmo.
  • Hans film Videocracy, som skildrar hur Silvio Berlusconis tv-kanaler tjusade Italien, fick pris bland annat vid Toronto Film Festival.
  • I The Swedish theory of love samarbetar Erik Gandini med klipparen och musikern Johan Söderberg.
Bli den första att tycka till!
LÖNNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.