Annons:
Ett av de starkaste inslagen i »The Swedish theory of love« är berättelsen om boutredarna som arbetar med att ta hand om dödsboet hos dem som dött ensamma.Bild:Fasad
Dokumentär
Kultur
AVSara Martinsson0 kommentarerTyck till!

Kritisk blick på svensk ensamhet

Sverige sägs ofta vara världens mest individualistiska land. I nya dokumentären The Swedish theory of love under­söker filmaren Erik Gandini om världens största oberoende också betyder världens största ensamhet.

Erik Gandini tar en stor cappuccino och en snus. Han har en italiensk pappa, en svensk mamma och ett dubbelt kulturellt perspektiv. I den erfarenheten tar han avstamp när det blivit dags att följa upp sex år gamla, superhyllade Italien­skildringen Videocracy. Nya dokumentären The Swedish theory of love vilar på en filosofisk botten, nästan lika dubbel som Erik Gandini själv:

– Det är så lätt att säga att vi har det så bra i Sverige och att det är fantastiskt här, börjar han, och häller rejält med socker i kaffekoppen. Lika lätt är det också att säga att man har en känsla av att vi är långt ifrån varandra, att vi är väldigt individualistiska. 

Men, säger han, det är en annan sak att kunna mäta att mellan en halv och en miljon människor i vårt land kan betraktas som socialt isolerade.

– När man ser sådana siffror blir problemet på riktigt, och något som jag tycker borde komma upp på agendan.

Historikerna Lars Trägårdhs och Henrik Berggrens drygt tio år gamla bok Är svensken människa? har varit en viktig inspiration under arbetet med filmen. Slutsatsen de drog, att Sverige är världens mest individualistiska samhälle, drabbade Erik Gandini starkt:

– Den boken borde översättas till arabiska, tigrinja, dari, swahili, alla språk och sedan delas ut till nyanlända! Att få veta att det genom svensk historia varit väldigt viktigt att ingen ska behöva vara beroende av någon annan, och att vi skapat ett system där­efter, skulle kunna hjälpa många av dem som kommer hit att förstå det här landet bättre.

Det grundläggande budskapet i The Swedish theory of love är att vårt svenska trygghetssystem är byggt för oberoende. Det är lätt att dra sig undan. Gå in i sin egen lägenhet, aldrig be om hjälp, undvika den sorts vardagliga friktion som har med relationer att göra. Erik Gandini ser idealet om individens frihet som en bakomliggande orsak till Sveriges integrationsproblem:

– I en scen i filmen säger Nhela som är SFI-lärare att »jag tror inte att svenskar är rasister. Det finns jätte­starka humanistiska ideal här och svenskar vill jätte­gärna hjälpa till. Men de vill helst inte hjälpa till för nära.« Vi reducerar gärna främlingsfientlighet till något som bara har med Sverige­demokraterna att göra. Men Sverige var segregerat redan innan dem. Det här avståndet människor emellan har en lång historia.

Erik Gandini beskriver hur han själv på nära håll sett den här svenska oviljan att hjälpa, under den kaotiska hösten 2015. När han kom för att bidra på ett boende för ensamkommande flyktingbarn sade personalen att de redan hade alla saker de behövde: kläder, pengar, mat.

– Det enda som saknades var närhet. Och det är klart, de som kommer hit behöver ju träffa folk, säger han vid kafébordet i Gamla stan, där alla andra gäster i lokalen är just det vi pratar om. Ensamma.

Sverige har flest singelhushåll i världen. 25 procent av svenskarna är också ensamma när de dör. I ett av filmens starkaste partier möter Erik Gandini boutredarna Anni, Louis och Brygida. De arbetar med att ta hand om kvarlåtenskapen från dem som gått bort i ensamhet. I en scen får kameran följa med in i en lägenhet där en man som legat död i flera veckor har bott. En fläck på hallgolvet skvallrar om var kroppen hittades.

– Boutredarna arbetar efter väldigt tydliga rutiner, nästan som detektiver, förklarar Erik Gandini.

– Först ringer de på dörren, sen går de in, öppnar fönster, slår på kranar, spolar vatten. Därefter börjar de leta. Deras uppdrag är väldigt tydligt: att hitta pengar, värdesaker och spår av familje­medlemmar som i så fall ska under­rättas. Att vara med på ett sådant besök var oerhört dystert. Och existentiellt tungt. Man frågar sig själv vart vi är på väg egentligen.

Samtidigt som The Swedish theory of love berättar om ett land där oberoendet är gränslöst tecknar den alltså också bilden av en plats där något, kanske ännu viktigare, saknas. Kvar att ta hand om det individualistiska systemets dysfunktionella sidor blir människor som Brygida, en av bo­utredarna, som i två meningar råkade sammanfatta hela grundfrågeställningen i Erik Gandinis film. Han lutar sig fram över bordet. Upprepar hennes diagnos av det svenska samhället med samma emfas som vore orden hans egna:

– Om man är ledsen, om man mår dåligt, om man är sjuk så kan man alltid fylla i en blankett och ansöka om hjälp här. Men man kan inte gråta i någons armar.

Erik Gandini
  • Född i italienska Bergamo. Kom till Sverige som 19-åring. Bor i Stockholm.
  • Filmer i urval: Sacrificio – Vem förrådde Che Guevara?, Surplus: Terrorized into being consumers och Gitmo.
  • Hans film Videocracy, som skildrar hur Silvio Berlusconis tv-kanaler tjusade Italien, fick pris bland annat vid Toronto Film Festival.
  • I The Swedish theory of love samarbetar Erik Gandini med klipparen och musikern Johan Söderberg.
Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetDen man som dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest får inte komma tillbaka till jobbet. Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd har beslutat att avskeda mannen.
SPÅRTRAFIKENNyhetTrafikverket har underskattat kostnaderna för höghastighetsjärnväg och myndigheten har inte heller prövat om det finns billigare alternativ, skriver Riksrevisionen, som granskat planeringsprocessen. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att göra om planeringen och utreda alternativa lösningar, anser Riksrevisionen.
JämställdhetNyhetRegeringen håller inte med Riksrevisionen om att det är dags att utreda förändringar av reglerna för lönekartläggningar. Men regeringen instämmer i att det finns behov av ökad kunskap och vill analysera frågan djupare.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetDe anställda vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning, skriver ST och Saco-S i ett gemensamt brev till socialförsäkringsutskottet. De båda fackliga organisationerna kräver att mer pengar ska skjutas till.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, rapporterar SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, skriver Statskontoret i rapporten.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Målet är ett bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.