Annons:
Finanspolitik
Debatt
AVGöran Zettergren0 kommentarerTyck till!

Lån till investeringar bra för ekonomin

Att regeringen öppnar för att ompröva överskottsmålet är positivt. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna måste nu fråga sig vad som gagnar svensk ekonomi. I nuläget är svaret givet – investera, skriver TCOs chefekonom Göran Zettergren.

Någonting oerhört viktigt har hänt i svensk politik. Det inom parti­politiken hittills rådande tabut mot att diskutera finanspolitikens förutsättningar tycks ha rämnat fullständigt. Detta är mycket glädjande nyheter.

Det hela började med att regeringen i en debattartikel deklarerade att man ska snabbutreda konsekvenserna av att sänka det finanspolitiska målet. Regeringen öppnar för att formulera det som ett krav på balans i de offent­liga finanserna under en konjunktur­cykel, i stället för som i dag ett överskott på 1 procent.

Allianspartiernas ekonomiska talespersoner kontrade med ett krav på en parlamentarisk utredning av hela det finanspolitiska ramverkets framtida inriktning.

Överskottsmålets ursprungliga syfte var att minska den offentliga skulden för att möta en åldrande befolkning och för att möjliggöra
finanspolitiska åtgärder i händelse av en ny kris.

Denna politik bidrog till att den offentliga skulden nära nog halverades som andel av BNP fram till 2008. Det förhindrade inte heller tillfälliga avsteg från målet då konjunktur­läget så krävde, som under IT-krisen 2001–2002.

Men 2008 gick någonting fel. Alla insåg att finanskrisen med automatik skulle försämra de svenska offentliga finanserna. En eventuell expansiv politik skulle ytterligare spä på budgetunderskottet.

För Socialdemokraterna blev detta en frestelse som inte gick att motstå. Nu skulle det återigen visa sig att de borgerliga partierna inte kunde ta ansvar för landets ekonomi.

Men Anders Borg kontrade med att helt avstå från att vidta några finanspolitiska stimulansåtgärder. Vilket naturligtvis var vansinne. Sverige stramade åt politiken samtidigt som nästan alla världens länder bedrev en expansiv politik.

Det var omvärldens expansiva politik och Riksbankens räntesänkningar som lyckades vända den svenska nedgången. Alliansregeringen genomförde sedan permanenta skattesänkningar som varken regering eller opposition har kunnat förklara hur de långsiktigt ska finansieras.

Det partipolitiska samtalet om finanspolitiken gick i stå och degene­rerade till en missriktad tävling i vem som visade mest »ansvar« för de offentliga finanserna. Fram till nu, då svenska politiker äntligen har börjat diskutera vad som kan och bör göras med finanspolitiken.

Sverige befinner sig i en djup och utdragen lågkonjunktur. Trots att Riksbanken sänkt styrräntan till under noll ses ingen tydlig ekonomisk återhämtning. Arbetslösheten är fortsatt hög och riskerar att förbli så om inget görs. Dessutom kan staten i dagsläget låna gratis eller till och med få betalt för att låna.

Enligt min bedömning skulle en låne­finansierad expansion av offent­liga investeringar i nuvarande konjunkturläge vara självfinansierande och skulle inte varaktigt öka den offentliga skulden som andel av BNP. Det är dock viktigt att de åtgärder som vidtas är av tidsbegränsad karaktär eller ges en tydlig långsiktig finansiering.    

Till syvende och sist handlar det om att ta ett reellt ansvar för samhälls­utvecklingen. Då måste såväl Socialdemokraterna som de borgerliga partierna fråga sig vad som gagnar svensk ekonomi. I nuläget är svaret givet – investera!

Göran Zettergren

Chefekonom TCO

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.