Annons:
Finanspolitik
Debatt
AVGöran Zettergren0 kommentarerTyck till!

Lån till investeringar bra för ekonomin

Att regeringen öppnar för att ompröva överskottsmålet är positivt. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna måste nu fråga sig vad som gagnar svensk ekonomi. I nuläget är svaret givet – investera, skriver TCOs chefekonom Göran Zettergren.

Någonting oerhört viktigt har hänt i svensk politik. Det inom parti­politiken hittills rådande tabut mot att diskutera finanspolitikens förutsättningar tycks ha rämnat fullständigt. Detta är mycket glädjande nyheter.

Det hela började med att regeringen i en debattartikel deklarerade att man ska snabbutreda konsekvenserna av att sänka det finanspolitiska målet. Regeringen öppnar för att formulera det som ett krav på balans i de offent­liga finanserna under en konjunktur­cykel, i stället för som i dag ett överskott på 1 procent.

Allianspartiernas ekonomiska talespersoner kontrade med ett krav på en parlamentarisk utredning av hela det finanspolitiska ramverkets framtida inriktning.

Överskottsmålets ursprungliga syfte var att minska den offentliga skulden för att möta en åldrande befolkning och för att möjliggöra
finanspolitiska åtgärder i händelse av en ny kris.

Denna politik bidrog till att den offentliga skulden nära nog halverades som andel av BNP fram till 2008. Det förhindrade inte heller tillfälliga avsteg från målet då konjunktur­läget så krävde, som under IT-krisen 2001–2002.

Men 2008 gick någonting fel. Alla insåg att finanskrisen med automatik skulle försämra de svenska offentliga finanserna. En eventuell expansiv politik skulle ytterligare spä på budgetunderskottet.

För Socialdemokraterna blev detta en frestelse som inte gick att motstå. Nu skulle det återigen visa sig att de borgerliga partierna inte kunde ta ansvar för landets ekonomi.

Men Anders Borg kontrade med att helt avstå från att vidta några finanspolitiska stimulansåtgärder. Vilket naturligtvis var vansinne. Sverige stramade åt politiken samtidigt som nästan alla världens länder bedrev en expansiv politik.

Det var omvärldens expansiva politik och Riksbankens räntesänkningar som lyckades vända den svenska nedgången. Alliansregeringen genomförde sedan permanenta skattesänkningar som varken regering eller opposition har kunnat förklara hur de långsiktigt ska finansieras.

Det partipolitiska samtalet om finanspolitiken gick i stå och degene­rerade till en missriktad tävling i vem som visade mest »ansvar« för de offentliga finanserna. Fram till nu, då svenska politiker äntligen har börjat diskutera vad som kan och bör göras med finanspolitiken.

Sverige befinner sig i en djup och utdragen lågkonjunktur. Trots att Riksbanken sänkt styrräntan till under noll ses ingen tydlig ekonomisk återhämtning. Arbetslösheten är fortsatt hög och riskerar att förbli så om inget görs. Dessutom kan staten i dagsläget låna gratis eller till och med få betalt för att låna.

Enligt min bedömning skulle en låne­finansierad expansion av offent­liga investeringar i nuvarande konjunkturläge vara självfinansierande och skulle inte varaktigt öka den offentliga skulden som andel av BNP. Det är dock viktigt att de åtgärder som vidtas är av tidsbegränsad karaktär eller ges en tydlig långsiktig finansiering.    

Till syvende och sist handlar det om att ta ett reellt ansvar för samhälls­utvecklingen. Då måste såväl Socialdemokraterna som de borgerliga partierna fråga sig vad som gagnar svensk ekonomi. I nuläget är svaret givet – investera!

Göran Zettergren

Chefekonom TCO

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.