Annons:
Finanspolitik
Debatt
AVGöran Zettergren0 kommentarerTyck till!

Lån till investeringar bra för ekonomin

Att regeringen öppnar för att ompröva överskottsmålet är positivt. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna måste nu fråga sig vad som gagnar svensk ekonomi. I nuläget är svaret givet – investera, skriver TCOs chefekonom Göran Zettergren.

Någonting oerhört viktigt har hänt i svensk politik. Det inom parti­politiken hittills rådande tabut mot att diskutera finanspolitikens förutsättningar tycks ha rämnat fullständigt. Detta är mycket glädjande nyheter.

Det hela började med att regeringen i en debattartikel deklarerade att man ska snabbutreda konsekvenserna av att sänka det finanspolitiska målet. Regeringen öppnar för att formulera det som ett krav på balans i de offent­liga finanserna under en konjunktur­cykel, i stället för som i dag ett överskott på 1 procent.

Allianspartiernas ekonomiska talespersoner kontrade med ett krav på en parlamentarisk utredning av hela det finanspolitiska ramverkets framtida inriktning.

Överskottsmålets ursprungliga syfte var att minska den offentliga skulden för att möta en åldrande befolkning och för att möjliggöra
finanspolitiska åtgärder i händelse av en ny kris.

Denna politik bidrog till att den offentliga skulden nära nog halverades som andel av BNP fram till 2008. Det förhindrade inte heller tillfälliga avsteg från målet då konjunktur­läget så krävde, som under IT-krisen 2001–2002.

Men 2008 gick någonting fel. Alla insåg att finanskrisen med automatik skulle försämra de svenska offentliga finanserna. En eventuell expansiv politik skulle ytterligare spä på budgetunderskottet.

För Socialdemokraterna blev detta en frestelse som inte gick att motstå. Nu skulle det återigen visa sig att de borgerliga partierna inte kunde ta ansvar för landets ekonomi.

Men Anders Borg kontrade med att helt avstå från att vidta några finanspolitiska stimulansåtgärder. Vilket naturligtvis var vansinne. Sverige stramade åt politiken samtidigt som nästan alla världens länder bedrev en expansiv politik.

Det var omvärldens expansiva politik och Riksbankens räntesänkningar som lyckades vända den svenska nedgången. Alliansregeringen genomförde sedan permanenta skattesänkningar som varken regering eller opposition har kunnat förklara hur de långsiktigt ska finansieras.

Det partipolitiska samtalet om finanspolitiken gick i stå och degene­rerade till en missriktad tävling i vem som visade mest »ansvar« för de offentliga finanserna. Fram till nu, då svenska politiker äntligen har börjat diskutera vad som kan och bör göras med finanspolitiken.

Sverige befinner sig i en djup och utdragen lågkonjunktur. Trots att Riksbanken sänkt styrräntan till under noll ses ingen tydlig ekonomisk återhämtning. Arbetslösheten är fortsatt hög och riskerar att förbli så om inget görs. Dessutom kan staten i dagsläget låna gratis eller till och med få betalt för att låna.

Enligt min bedömning skulle en låne­finansierad expansion av offent­liga investeringar i nuvarande konjunkturläge vara självfinansierande och skulle inte varaktigt öka den offentliga skulden som andel av BNP. Det är dock viktigt att de åtgärder som vidtas är av tidsbegränsad karaktär eller ges en tydlig långsiktig finansiering.    

Till syvende och sist handlar det om att ta ett reellt ansvar för samhälls­utvecklingen. Då måste såväl Socialdemokraterna som de borgerliga partierna fråga sig vad som gagnar svensk ekonomi. I nuläget är svaret givet – investera!

Göran Zettergren

Chefekonom TCO

Bli den första att tycka till!
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.