Annons:
arbetsvärdering
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Längtan efter objektiva löner

Integrationsverket i Norrköping har utvecklat ett system för arbetsvärdering. – Man ska vara medveten om att arbetsuppgifter aldrig kan värderas objektivt, säger Nenad Duborija, ST-ordförande på verket.

En projektgrupp har arbetat under ett år med att utveckla en lokal modell för systematisk värdering av kraven i arbetet. Den är inte riktigt klar än, men STs sektionsordförande Nenad Duborija hoppas att den ska bli det i tid för att påverka den lönerevision som ska ske nästa vår.

Arbetet startades delvis som en följd av Jämställdhetslagens krav. Ett annat skäl var problemen med den lönestruktur som följde med från dåvarande Invandrarverket, som Integrationsverket bröts ut ifrån 1998.

– Det fanns ett missnöje från båda parter med lönebilden, vi uppfattade den som godtycklig, berättar Abdullahi Aress. Han är numera stabschef, men var ST-ordförande när diskussionen om arbetsvärdering kom igång.

– Migrationsverkets lönestruktur passade inte hos oss, kraven på verksamheten var helt annorlunda här, fyller Nenad Duborija i. Samtidigt nyanställdes ett tjugotal personer från andra håll

Vissa problem har lösts efterhand, utan arbetsvärdering. En del ”snedsitsar” har rättats till, och sekreterare och handläggare för ersättning till kommunernas flyktingmottagning har fått sina löner kraftigt höjda. Om de höjs ytterligare på grund av arbetsvärderingen vet man inte än – viktningen av faktorer är inte klar.
Nenad Duborija misstänker dock att systemet kommer att ge mest åt de högavlönade och att lönespännvidden kan öka.

– Vi värderar kommunikativa färdigheter mycket högt, liksom strategiskt tänkande och analytisk förmåga. Det hänger samman med kraven på verket.

Därmed finns det en risk att tjänster som kräver andra egenskaper och kunskaper inte uppmärksammas lika mycket, tror han. Men Monika Geite i projektgruppen håller inte med.

– Vi har varit mycket noga med att även ta upp aspekter som är utmärkande för administrativt arbete, anser hon. 

Beskrivningarna av arbetets krav ska även användas i utvecklingssamtal och lönesamtal, som på Integrationsverket kallas bedömningssamtal.

– Om man inte uppfyller alla krav kan man komma överens om hur man på sikt ska kunna göra det, säger Nenad Duborija. Och kriterierna är medvetet väldigt högt satta, så att det ska finnas utrymme för utveckling.

Jaklin Bayru Josefson, ledamot i den lokala ST-styrelsen, säger att det knutits stora förhoppningar till arbetsvärderingen bland medlemmarna, men att det förmodligen blir en del reaktioner när resultatet står klart. Det tror även Abdullahi Aress.

– Det finns nog en längtan efter en ”objektiv” lönesättning och jag tror att resultatet kommer att ifrågasättas, säger han. Men vi har ändå fått en systematik och en transparens, en genomskinlighet, i lönesystemet. Och om man accepterar att det inte finns något vetenskapligt i detta, är det nog OK.

Hundra anställda blev 23 ”yrkesprofiler”
Integrationsverkets cirka 100 anställda har kategoriserats till 23 ”yrkesprofiler”, som var och en förses med poäng enligt en detaljerad lista över kraven i arbetet.

Faktorerna samlas under rubrikerna Kunskaper och färdigheter, Ansvar och Arbetsförhållanden. Därnäst kommer ett antal underrubriker, som i sin tur omfattar flera faktorer. ”Kunskaper och färdigheter” har bland annat underrubriken Intellektuella färdigheter, och bakom den ryms problemlösning, analys, information, kommunikation/ påverkan, strategiskt tänkande, idéutveckling och mångsidighet.

När faktorerna var klara intervjuades två personer från varje yrkesprofil för att ringa in arbetsuppgifterna. Arbetsprofilerna skickades tillbaka till de intervjuade för fortsatta diskussioner. Utifrån detta värderades tjänsterna av arbetsgruppen, som haft representanter från alla avdelningar.

Faktorerna poängsätts, viktas, och gäller enbart tjänsten som sådan. Först därefter går man in och tittar på den enskilda personens kvalifikationer och prestationer.

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.