Annons:

Låt oss slippa se historien upprepa sig

Polisens registrering av romer har skadat förtroendet för myndigheterna. Nu krävs en granskning av vad som skett – och ett intensifierat arbete med kultur och värdegrund inom Polisen.

Flera tusen människor av romskt ursprung, varav många är barn, finns i ett register hos Skånepolisen. Det var många som förvånades och förskräcktes över Niklas Orrenius avslöjande i Dagens Nyheter.

Alla detaljer om hur det gått till när det uppmärksammade registret skapades, vad det använts till och vilka som varit i kontakt med det har inte blivit kända för allmänheten. Men utifrån de uppgifter som kommit fram går det inte att dra någon annan slutsats än att en mängd människor i flera år funnits med i ett polisregister enbart på grund av sin etniska tillhörighet. Det kan, som justitieminister Beatrice Ask konstaterat, vara ett brott mot de regler som styr polisarbetet – men framförallt är det en diskriminering på rasistisk grund, som dessutom drabbar en historiskt särskilt utsatt grupp.

Rikspolischef Bengt Svenson reagerade snabbt och kallade registret oacceptabelt. Flera olika aktörer kommer nu att granska och utreda registreringen. Förhoppningsvis leder det till att ansvar utkrävs och att regler och rutiner stramas upp.

Men stor skada är redan skedd. Det som berättats har fått många att tappa förtroendet för såväl Polisen som myndigheter i allmänhet. Det kan skapa svårigheter för såväl enskilda statsanställda i deras arbete som för det offentliga i stort. En öppen och omsorgsfull fortsatt hantering kan i bästa fall lindra följderna. 

Det är anmärkningsvärt att få verkar ha ifrågasatt de metoder som nu orsakat så mycket kritik och ilska. Det väcker frågor om kulturen inom polisorganisationen. En kultur som många har ett ansvar för. Även den högsta ledningen behöver reflektera över sin roll och sina insatser.

Det inträffade måste tolkas som ett underbetyg för det värdegrundsarbete som myndigheten ägnat mycket tid åt. Om värdegrunden för blivande poliser har blivit »en symbol för en kultur med ytliga strategier och politisk korrekt retorik«, som forskaren Malin Wieslander uttrycker det i Dagens Nyheter, är lösningen dock inte att ge upp arbetet – utan att söka nya och mer effektiva strategier. 

Att varningsklockorna inte ringt tidigare kan också bero på att de som haft synpunkter på hanteringen inte har vågat protestera eller slå larm till medierna. Offentliga verksamheter som är beroende av medborgarnas förtroende måste se kritiska medarbetare som en resurs, inte som ett problem. Inom polis­väsendet, liksom på andra myndigheter, krävs ett ständigt arbete för att alla medarbetare ska vara trygga med att säga sin mening.

Avslöjandet visar också hur viktigt det är att myndighetsanställdas rätt att informera medier, meddelarfriheten, även omfattar uppgifter som kan betraktas som känsliga – exempelvis polisiära arbetsmetoder.

Många frågor kvarstår, men en sak är klar. Registreringen av romer kommer att ge eko i samhällsdebatten under lång tid framöver. Förhoppningsvis kan det leda till värdefulla lärdomar både för Polisen och för samhället i stort. 

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.