Annons:

Låt oss slippa se historien upprepa sig

Polisens registrering av romer har skadat förtroendet för myndigheterna. Nu krävs en granskning av vad som skett – och ett intensifierat arbete med kultur och värdegrund inom Polisen.

Flera tusen människor av romskt ursprung, varav många är barn, finns i ett register hos Skånepolisen. Det var många som förvånades och förskräcktes över Niklas Orrenius avslöjande i Dagens Nyheter.

Alla detaljer om hur det gått till när det uppmärksammade registret skapades, vad det använts till och vilka som varit i kontakt med det har inte blivit kända för allmänheten. Men utifrån de uppgifter som kommit fram går det inte att dra någon annan slutsats än att en mängd människor i flera år funnits med i ett polisregister enbart på grund av sin etniska tillhörighet. Det kan, som justitieminister Beatrice Ask konstaterat, vara ett brott mot de regler som styr polisarbetet – men framförallt är det en diskriminering på rasistisk grund, som dessutom drabbar en historiskt särskilt utsatt grupp.

Rikspolischef Bengt Svenson reagerade snabbt och kallade registret oacceptabelt. Flera olika aktörer kommer nu att granska och utreda registreringen. Förhoppningsvis leder det till att ansvar utkrävs och att regler och rutiner stramas upp.

Men stor skada är redan skedd. Det som berättats har fått många att tappa förtroendet för såväl Polisen som myndigheter i allmänhet. Det kan skapa svårigheter för såväl enskilda statsanställda i deras arbete som för det offentliga i stort. En öppen och omsorgsfull fortsatt hantering kan i bästa fall lindra följderna. 

Det är anmärkningsvärt att få verkar ha ifrågasatt de metoder som nu orsakat så mycket kritik och ilska. Det väcker frågor om kulturen inom polisorganisationen. En kultur som många har ett ansvar för. Även den högsta ledningen behöver reflektera över sin roll och sina insatser.

Det inträffade måste tolkas som ett underbetyg för det värdegrundsarbete som myndigheten ägnat mycket tid åt. Om värdegrunden för blivande poliser har blivit »en symbol för en kultur med ytliga strategier och politisk korrekt retorik«, som forskaren Malin Wieslander uttrycker det i Dagens Nyheter, är lösningen dock inte att ge upp arbetet – utan att söka nya och mer effektiva strategier. 

Att varningsklockorna inte ringt tidigare kan också bero på att de som haft synpunkter på hanteringen inte har vågat protestera eller slå larm till medierna. Offentliga verksamheter som är beroende av medborgarnas förtroende måste se kritiska medarbetare som en resurs, inte som ett problem. Inom polis­väsendet, liksom på andra myndigheter, krävs ett ständigt arbete för att alla medarbetare ska vara trygga med att säga sin mening.

Avslöjandet visar också hur viktigt det är att myndighetsanställdas rätt att informera medier, meddelarfriheten, även omfattar uppgifter som kan betraktas som känsliga – exempelvis polisiära arbetsmetoder.

Många frågor kvarstår, men en sak är klar. Registreringen av romer kommer att ge eko i samhällsdebatten under lång tid framöver. Förhoppningsvis kan det leda till värdefulla lärdomar både för Polisen och för samhället i stort. 

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.