Annons:
Ursäkta oss utspelas under en lektion i svenska för invandrare. Majula Drammeh, Nidia Martinez Barbieri och Pietro La Loggia repeterar.Bild:Alexis Rodriguez
dans
Kultur
AVLisa Boda0 kommentarerTyck till!

Lektioner i svenska blir dans

Mycket kan hända när människor från hela världen samlas i ett klassrum för att lära sig det sje-ljudstäta svenska språket. Koreografen Khamlane Halsackda satte sig själv i skolbänken och besökte sfi-lektioner på tolv orter. Sedan lät han den skruvade dansperformancen "Ursäkta oss" växa fram.

Det regnar, men Khamlane Halsackda tar emot utanför replokalen i det vidsträckta industriområde som ligger i Malmöförorten Kirseberg. Här reser sig byggnaderna tomma medan växtligheten obönhörligt drar fram över betong­väggar och rälsspår.

Khamlane Halsackda har ett varmt leende och en hälsena som gått av. Det låter värre än vad det är, försäkrar han, och visar smidigt vägen på sina kryckor.

Det finns planer på att uppgradera södra Kirseberg till ett fashionabelt bostadskvarter, men i glappet innan det projektet blir av har det uppstått ett utrymme för konstnärlig verksamhet. Även Ursäkta oss utspelar sig i ett slags glapp – tiden då någon befinner sig mellan två hemma, ett som övergivits och ett som ännu inte erövrats.

”Jag vet inte vad det är för jord jag står på. Jag vet inte om jag kan plantera något i det”, upprepar dansarna Majula Drammeh, Nidia Martinez Barbieri och Pietro La Loggia i scenen som repeteras.

De rör sig mellan gammaldags skolbänkar, eftersom ramen för föreställningen är en lektion i sfi, svenska för invandrare. 

– Bra! Men jag vill att ni ska blanda språken, säg meningarna omväxlande på svenska och engelska, instruerar Khamlane Halsackda.

Två av dansarna har inte svenska som förstaspråk och oroar sig över att de ska säga fel.

– Det gör inget. Det speglar kampen för att göra sig förstådd, fortsätter han på perfekt brittisk engelska.

Khamlane Halsackda är uppvuxen i London, dit hans föräldrar flydde från Laos med tio barn när han var fyra år. Till Sverige kom han för att dansa på Malmö Opera. Han blev kvar då han förälskade sig i stadens atmosfär och sedan även i mannen han precis gift sig med.

– Malmö är hemma för mig nu. I början tyckte jag att det gick lätt eftersom alla talar engelska, men nu förstår jag att jag måste lära mig språket för att verkligen kunna leva här fullt ut, förklarar han.

Viljan att kunna uttrycka hela sitt jag delar Khamlane Halsackda med de sfi-elever som han och ensemblen träffade när de reste runt för att samla material till Ursäkta oss. De besökte tolv städer – pratade, dansade och genomförde intervjuer.

– Det var otroligt. Alla var så generösa och ville verkligen dela med sig av vad de varit med om. När jag själv gick på sfi upptäckte jag att det är en fantastisk plats för möten mellan alla sorters människor från hela världen. Men var kan nyanlända träffa etablerade svenskar? Jag ville hitta en plattform för det, och därför startade jag det här projektet.

De livsöden som dansteamet fick ta del av var ofta tragiska. Ändå är det tydligt att Ursäkta oss blir en humoristisk föreställning.

– Humor är jätteviktigt för mig. Jag funderar mycket över vad som får människor att skratta. Någon försöker lära sig ett språk, visst, men egentligen handlar det lika mycket om det allmänmänskliga i att vara nybörjare. Själva försöken, med allt vad det innebär av misslyckande och klumpighet, kan vara väldigt roliga. Men de kan också göra oss obekväma, och föreställningen leker sig fram i det gränslandet.

Till en scen har Khamlane Halsackda valt ut drabbande textfragment från inter­vjuerna och sedan översatt dem till medvetet dålig svenska. Dansarna läser upp fraserna till rytmen av en välkänd svensk melodi. Effekten är skrattframkallande, men han förväntar sig också att det svider till när orden landar i publiken.

Det finns ett uttryck som lyder ”skrattet fastnar i halsen”, menar du så?

– Ja, precis! Den där paradoxen som finns där: om jag skrattar, betyder det att jag är sexist eller rasist? Personligen skrattar jag åt allt och alla… men det är något väldigt intressant och komplext i det här och därför vill vi leka med det. Vi utmanar publiken och dess moralkänsla.

Varför har du valt titeln ”Ursäkta oss”?

– ”Ursäkta mig” tror jag är en av de allra första sakerna en nyanländ lär sig att säga. Lite som att säga ”förlåt att jag är här”. Det får mig att tänka på min mamma. Jag tyckte att hon var en livlig person i England. Men när hon flyttade hem till Laos och jag besökte henne där första gången – hon var en annan människa. Hon var sig själv.

Kan du se fördelar med att vara nyanländ?

– Ja, absolut. Jag fick ny kraft av att komma till Sverige. Och att själv försöka integreras i ett nytt land har gett mig en helt annan förståelse för mina föräldrars kamp.

Khamlane Halsackdas röst sviker honom när han pratar om sin familj. Men han tror att det finns en styrka i att utgå från egna erfarenheter i sitt skapande.

– Jag vill att verket ska visa det mål som varje människa har: att vara lycklig. Det som förenade alla vi träffade på sfi var en stark förhoppning om att finna lyckan för sig själv och sin familj. Det finns något väldigt vackert och enkelt i det.

Turnerar till tolv svenska orter

Khamlane Halsackda började som dansare och har uppträtt på the Royal Opera House och med kompaniet Random Dance. Han har också jobbat med artisterna Kylie Minogue och Christina Aguilera. I dag är han verksam som koreograf och arbetar på dansstudion In-discourse och Rörelsen-Koreografer i Skåne.

Ursäkta oss har premiär i Uddevalla 13 oktober. Sedan turnerar den via Dansnät Sverige till Borås, Falkenberg, Vara, Jönköping, Gävle, Umeå, Malmö, Linköping, Stockholm, Västerås och Växjö.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.