Annons:
Gästkrönika
Krönika
0 kommentarerTyck till!

Lilian Sjölund: Den debatten ställer jag inte upp på

Du måste kunna ta debatten. Acceptera att andra inte har samma åsikt som du. Lite skit får du vara beredd på.

Som den här kommentaren på nazisternas favoritsajt då?
"Den frånskilda gamla skatan Lilian Sjölund är väldigt representativ för alla svenskfientliga propagandamånglare på landets ljugmedior. Själv bor hon i en egen bostadsrätt mitt i centrala Gävle. Långt från de neger- och arabgäng hon så gärna beskyddar och gullar med uppe i Bollnäs. // Men Sjölunds högsta önskan är väl antagligen att hon ska få helmörkt ressällskap på tåget mellan Gävle och Bollnäs, så att hon kan bli berikad av mångkulturen 
i stället för av falukorven i kylskåpet."

Eller kanske det här mobilsamtalet?
"Du förstår, lilla Lilian, vi vill inte ha dem här. Vi vill inte läsa din skit heller. Och du, vi vet var du bor."

Frågan är hur jag för en debatt med någon som vill döda mitt barn?
"Hittills har alla politiskt prostituerade journalister som jag sett på Helahälsingland.se varit nå så gröndjävulskt fula. // Är man en sann patriot borde man även döda journalisternas barn i före­byggande syfte."

Chockerande. Men är det brottsligt? Tydligen inte. Polisanmälningar som handlar om hat och hot mot journalister läggs i regel ned. 

Till slut struntar man i att göra anmälan. Hatarna har inte vunnit, men för varje gång stjäl de en gnutta energi. Så när hatet och hoten till slut blir vardag söker man skydd. För att behålla förståndet i skitstormen.

Kanske väljer jag bort asyl- och integrationsfrågan just i morgon. Det är ändå lördag…

Självcensuren är inget vi stoltserar med. Men alla vet att den slår till ibland. Tar den överhand är det dags att byta jobb. Jag menar, vem behöver en feg opinionsbildare?

Dessvärre funderar alltför många, företrädesvis kvinnliga, ledarskribenter på att helt lämna yrket. Det är intellektuellt förlamande att hela tiden få höra att man borde gruppvåldtas.

Underrubriken på min personliga debattbok "Hatad" som släpptes på Pressfrihetens dag den 3 maj är: Vart är det demokratiska samtalet på väg? 

För syftet är inte att gömma sig i offerkoftan utan att föra ut diskussionen utanför mediebranschens ganska slutna rum. Bortom det slentrianmässiga svaret "du måste kunna ta debatten med oliktänkande".

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Anständiga läsare inser journalistikens roll och demokratiska betydelse för det offentliga samtalet. Dessvärre kommer många igenkännande vittnesmål från såväl kvinnliga kommunpolitiker som kvinnor anställda i det offentliga.

De är ensamma med hatet och hoten. Det gnager och tär. Skapar otrygghet och paranoia. 

Jag har vid ett flertal tillfällen fått frågan: Vad ska vi göra med hatarna?
Ingen aning. Jag tar i alla fall inte debatten med dem.

Lilian Sjölund, är politisk redaktör på tidningarna i Hälsingland. I maj kom hennes debattbok "hatad".

Bli den första att tycka till!
SkatteverketNyhetSkatteverkets internrevision riktar skarp kritik mot myndighetens krisberedskap. På flera punkter misslyckas myndigheten med att leva upp till lagkraven.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetHård arbetsbelastning, brist på struktur i arbetsmiljöarbetet och brister i ledningen är förklaringar till det katastrofala resultatet i Jämställdhetsmyndighetens medarbetarenkät. Det tror STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
JämställdhetNyhetFörra året bestod de styrelser, nämnder och stiftelser som i sin helhet utses av regeringen till 52 procent av kvinnor. Av 238 redovisade styrelser och insynsråd var könsfördelningen inom intervallet 40-60 enligt en genomgång av socialdepartementet.
MigrationsverketFördjupningAnna-Lena Larsson och Gunnel Isaksson blev uppsagda, men dagen efter att de fått lämna sina fasta tjänster var de tillbaka – nu som vikarier. När Migrationsverket skulle skära ned slutade det med personalbrist.
ArbetsmarknadNyhetAntalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska. I slutet på oktober var de 48 000, jämfört med 55 000 ett år tidigare.
FRANyhetAnställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan de kontorsmoduler de arbetat i visat sig ha kraftigt förhöjda värden av mögel, skriver Svenska Dagbladet.
KORRUPTIONNyhetMusikverkets generaldirektör Stina Westerberg och två höga chefer på Statens kulturråd överklagar hovrättens fällande domar om mutbrott till Högsta domstolen. De tre hade dömts efter bjudmiddagar hos organisationer för musiker.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har konsekvent överskattat antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, konstaterade Riksrevisionen i våras. Nu svarar regeringen att man alltid arbetar med förbättringar av prognoserna.
SjukpenningNyhetDe allra flesta som nekas sjukpenning återgår till arbete. Det visar en rapport från Försäkringskassan. Men bland dem som återgår i arbete minskar inkomsterna och för de lägst avlönade är tappet dramatiskt.
KRIMINALVÅRDENNyhetEfter en turbulent tid med motsättningar mellan facken på Kriminalvårdens nationella transportenhet har förhandlingar åter inletts om ett nytt arbetstidsavtal. ”Det har varit en oerhört dålig stämning”, säger STs Per Sunneborn.
SpårtrafikenNyhetBiljettkontrollerna stoppades tillfälligt på Pågatågen i tisdags sedan två tågvärdar på olika tåg misshandlats. Nu kräver skyddsombudet att dubbelbemanning återinförs på tågen. ST står bakom kravet.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
SPÅRTRAFIKENNyhetAllt fler pendeltåg i Stockholm ställs in på grund av personalbrist och först i slutet av januari räknar det driftsansvariga företaget MTR med att problemet ska vara löst. Fram till dess får lokförarna jobba extra, skriver lokaltidningen Mitti.
StatsförvaltningNyhetAnalys- och utvärderingsutredningen föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att stärka regeringens styrning. De tre nya myndigheterna ska enligt förslaget lokaliseras till Stockholm, Göteborg och Östersund.
Örebro universitetNyhetEn professor vid Örebro universitet har fått sin uppsägning ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen. Hon ska dessutom få 75 000 kronor i skadestånd, enligt domen.
domstolNyhetKammarrätten i Göteborg sa nej till ersättning för obekväm arbetstid till en tolk som stigit upp i ottan för att hjälpa till vid en muntlig förhandling. Nu griper Högsta förvaltningsdomstolen in och ger henne rätt till ersättning.
länsstyrelsenNyhetDet blev en kompromiss. Efter centrala förhandlingar kan skogsbiologen Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarnas län fortsätta inventera skyddsvärd skog. Men han måste avstå från att skriva rapporter om vissa avgränsade områden i Dalarna.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.
FörsäkringskassanNyhetEn chef på Försäkringskassan i Mellansverige lät arbetsgivaren betala avgiften för dennes privata parkeringsplats i flera år, rapporterar SVT. Ärendet kommer att behandlas av myndighetens personalansvarsnämnd.
REGERINGENNyhetEn promemoria från Regeringskansliet om begränsningar i strejkrätten har nu skickats ut på remiss. Dokumentet ligger helt i linje med det förslag som arbetsmarknadens parter lagt fram gemensamt.
PostnordNyhetDansk Folkeparti kräver att den danska posten ska skiljas från dansk-svenska Postnord, uppger Danmarks radio, DR. Professor Per Nikolaj Bukh vid Aalborg Universitet uppskattar kostnaden till flera hundra miljoner danska kronor.
SpårtrafikenNyhetAntalet ersättningskrav på SJ från resenärerna fördubblades under tredje kvartalet jämfört med förra året, uppger SVT. Totalt har SJ fått in 309 000 krav på ersättning i år. Det är 100 000 fler än hela förra året.
sexuella trakasserierNyhetFler statliga myndigheter borde få inskrivet i sina regleringsbrev att de ska arbeta med att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier. Det är en av slutsatserna i en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.
DomstolarnaNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Sundsvalls tingsrätt för långsam och passiv handläggning i ett mål som dröjt mer än tre år att avgöra. JO kritiserar också två av domarna vid tingsrätten.
SpårtrafikenNyhetAlla medarbetare på Öresundståg har rätt till retroaktiv ersättning för obekväm arbetstid. Så tolkar både facken och arbetsgivaren Transdev en dom från Arbetsdomstolen. Nu tar ST strid för att alla även ska få skadestånd.
RevisionNyhetRiksrevisionens granskningar det kommande året kommer att inriktas på fyra riskområden, bland annat organisering och ansvar samt bemanning och kompetens, enligt myndighetens granskningsplan för 2019.
SocialförsäkringNyhetSverige ligger i topp i EU när det gäller antal män som är föräldralediga. I botten ligger papporna i Italien och Rumänien, rapporterar Europaportalen.
HögskolanNyhetSexuella trakasserier förekommer inom alla discipliner i högskolevärlden. Det visar den forskningsöversikt som Maja Lundqvist är en av författarna till.
KronofogdenNyhetSamtidigt som Kronofogden omlokaliserar flera Stockholmskontor lägger man ned kontoren i Arvika, Hudiksvall och Mora. Detta har fått såväl anställda som politiker att ifrågasätta om Kronofogden feltolkat uppdraget från regeringen.