Annons:
Stefan Löfven talade på STs kongress.Stefan Löfven talade på STs kongress.Bild:Malin Hansson

Löfven tackade Migrationsverket

”Tack Migrationsverket. Jag vill påstå att ingen annan myndighet i världen hade klarat av det ni gjorde”, sade statsminister Stefan Löfven när han i dag talade på STs kongress.

I dag gick startskottet för STs kongress, där de valda ombuden under tre dagar ska fatta en rad beslut om förbundets framtid och välja en ny förbundsstyrelse för de kommande fyra åren.

Statsminister Stefan Löfven var inbjuden som talare. STs ordförande Britta Lejon inledde skämtsamt med att säga till statsministern att hon hade en del ”feedback”.

Hon lyfte fram att det var bra att regeringen förbättrat a-kassan, avskaffat den bortre parentesen i sjukförsäkringen och infört beredskapsjobb inom staten. Men, sade hon och riktade sig till statsministern, du måste ta bort nionde paragrafen i anställningsförordningen, som gör det möjligt för statliga arbetsgivare att stapla visstidsanställningar.

– STs medlemmar bygger Sverige och det arbetet förtjänar goda villkor. Det finns ingen anledning att staten måste vara sämst i klassen på det här området. Det fina i kråksången är att det behövs inget riksdagsbeslut för att förändra detta, utan det räcker med ett regeringsbeslut, sade hon och rev ner skratt och applåder.

Hon bad också Stefan Löfven att tänka efter före när det gäller utlokalisering av statliga myndigheter till landsbygden.

– Använd inte utlokalisering av statliga myndigheter som ett medel att skapa nya jobb på landsbygden. Lägg inte pengarna på flyttlass med minskad effektivitet som följd.

Stefan Löfven erkände att utvärderingar visar att det kan bli en viss "hängmatteeffekt" när en myndighet utlokaliseras, men menade att det också kan ge en skjuts åt verksamheten.

– Det är viktigt för staten att finnas över hela landet när vi säger det till andra arbetsgivare. Så där tror jag ändå att det kan hända lite. Men vi ska inte bara kasta upp förslag, utan göra det med eftertanke.

Statsministern uttryckte sin tacksamhet för det arbete som Migrationsverkets anställda utförde under de månader som antalet flyktingar som kom till Sverige var som störst. Han berömde också medarbetarna vid andra myndigheter som påverkats av flyktingmottagandet. 

– Jag vill ta tillfället i akt och rikta ett stort tack för det ni gjorde.

Britta Lejon lyfte i sitt tal fram att de största arbetsmiljöproblemen som STs medlemmar upplever är stress och bristande ledarskap. Stefan Löfven påpekade att regeringen har tagit fram en arbetsmiljöstrategi och inlett ett reformarbete, och sade att han helst ville att problemen skulle lösas genom samarbete mellan parterna.

– Om parterna är överens om förebyggande åtgärder eller annat så kommer jag säga ”fine”, vi gör det här.

Stefan Löfven talade också om behovet av ordning på den europeiska arbetsmarknaden och uttryckte gott hopp till det arbete som nu pågår.

– Vi måste ha ett EU som skapar nya jobb men med skäliga villkor. Vi kan inte ha ett framtidens EU som konkurrerar med lägre löner och sämre villkor. Lika lön för likvärdigt arbete ska gälla i ett land, oavsett varifrån du kommer. Den svenska modellen ska inte avvecklas utan utvecklas.

Mest applåder från kongressombuden fick Stefan Löfven då han sade att regeringen nu överger de styrformer för offentlig verksamhet som kallas New public management.

– Vi ska skapa en styrning som bygger på anställdas kompetens och inte på några konstgjorda marknadsmodeller.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.