Annons:
Arbetsförmedlingen
Debatt
AVMattias Lindquist, Siw Gidlöf, Mikael Johansson, Leif Haraldsson0 kommentarerTyck till!

Lokalkontoren måste få finnas kvar

Sedan 2004 har drygt 4 000 statliga jobb tillkommit i Stockholms län. Samtidigt har antalet arbetstillfällen minskat med lika många i Söder­manland, Värmland, Dalarna, Västernorrland och Jämtland, uppger TT.

Debatten om statens ansvar för jobb i allmänhet och den statliga närvaron i synnerhet, i hela landet, blir allt hetare och därför gäller det att vi tar vårt ansvar i frågan.

Arbetsförmedlingen ska se över omkring 100 av sina 320 kontor de närmaste tre åren. Generaldirektör Mikael Sjöberg säger att han har förståelse för att kommunpolitiker och invånare kan känna oro och bitter­het men att allt kommer att ske i diskussion med berörda. 

I Värmland är det fyra kommuner som är berörda: Munkfors, Kil, Grums och Hammarö. Vi har från våra kommuners sida haft möten med berörda inom Arbetsförmedlingen för att framföra vår oro, och vi har samtidigt ställt ett antal frågor – frågor som vi inte har fått svar på.

Arbetsförmedlingens huvud­argu­ment för att avskaffa flera lokala kontor är att man vill frigöra lokalkostnader, för att på så vis kunna anställa fler handläggare – handläggare som kommer allt längre ifrån den målgrupp man ska möta på de mindre orterna.

Vi har full förståelse för att man kan behöva minska lokalkostnaderna. Men att göra detta genom att försvåra servicen för arbetssökande på de mindre orterna är att försämra villkoren för den likvärdiga statliga service som alla ska kunna få.

Det försvårar också möjligheterna till kontakt med dem som står längst från arbetsmarknaden – alltså dem som behöver servicen mest. Det är inte att erbjuda likvärdig service i kommunerna, enligt vår mening.

Arbetsförmedlingen menar att man kommer att spara pengar genom att lägga ned kontor och minska lokal­ytorna. Men när man planerar att lägga ned kontoren i Munkfors och Kil för att flytta till mer än dubbla lokalytan i Forshaga och att lägga ned kontoren i Grums och Hammarö för att flytta till betydligt större lokaler i Karlstad, så förstår inte vi var besparingen på lokalyta ligger. Än mindre hur det kan skapa en bättre, eller ens likvärdig, service.

Arbetsförmedlingen menar att ett utökat antal handläggare ska förbättra närvaron och servicen till företag och arbetssökande. Vi delar naturligtvis Arbetsförmedlingens uppfattning att fler handläggare kan förbättra servicen och närvaron. Men om en företagare eller arbetssökande har behov av personlig kontakt blir det betydligt svårare om man är tvungen att resa flera mil till ett kontor i en annan kommun.

Återigen: det är inte att erbjuda en likvärdig service gentemot männi­skor på landsbygden eller på mindre orter.

Samtidigt har vi fler nyanlända än någonsin. Hur planerar Arbetsförmedlingen att klara av det uppdraget om man lägger ned lokalkontor? Hur ska den personliga kontakten skötas? Var ska den genomföras? Frågorna är många och vi ser med stor oro på förslaget.

Vi hoppas att regeringen snarast ger i uppdrag till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att göra halt i planerna och ge oss de verktyg som vi behöver för att tillsammans kunna klara av denna stora utmaning, att få så många som möjligt i egen försörjning och behålla den statliga servicen och närvaron. Oavsett var man bor i Sverige. Därför kräver vi att Arbetsförmedlingens lokalkontor blir kvar.

Mathias Lindquist
Kommunalråd, S, Munkfors 

Siw Gidlöf
Kommunalråd, S, Hammarö

Mikael Johansson 
Kommunalråd, S, Kil 

Leif haraldsson
Kommunalråd, S, Grums

 

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.