Annons:
Arbetsförmedlingen
Debatt
AVMattias Lindquist, Siw Gidlöf, Mikael Johansson, Leif Haraldsson0 kommentarerTyck till!

Lokalkontoren måste få finnas kvar

Sedan 2004 har drygt 4 000 statliga jobb tillkommit i Stockholms län. Samtidigt har antalet arbetstillfällen minskat med lika många i Söder­manland, Värmland, Dalarna, Västernorrland och Jämtland, uppger TT.

Debatten om statens ansvar för jobb i allmänhet och den statliga närvaron i synnerhet, i hela landet, blir allt hetare och därför gäller det att vi tar vårt ansvar i frågan.

Arbetsförmedlingen ska se över omkring 100 av sina 320 kontor de närmaste tre åren. Generaldirektör Mikael Sjöberg säger att han har förståelse för att kommunpolitiker och invånare kan känna oro och bitter­het men att allt kommer att ske i diskussion med berörda. 

I Värmland är det fyra kommuner som är berörda: Munkfors, Kil, Grums och Hammarö. Vi har från våra kommuners sida haft möten med berörda inom Arbetsförmedlingen för att framföra vår oro, och vi har samtidigt ställt ett antal frågor – frågor som vi inte har fått svar på.

Arbetsförmedlingens huvud­argu­ment för att avskaffa flera lokala kontor är att man vill frigöra lokalkostnader, för att på så vis kunna anställa fler handläggare – handläggare som kommer allt längre ifrån den målgrupp man ska möta på de mindre orterna.

Vi har full förståelse för att man kan behöva minska lokalkostnaderna. Men att göra detta genom att försvåra servicen för arbetssökande på de mindre orterna är att försämra villkoren för den likvärdiga statliga service som alla ska kunna få.

Det försvårar också möjligheterna till kontakt med dem som står längst från arbetsmarknaden – alltså dem som behöver servicen mest. Det är inte att erbjuda likvärdig service i kommunerna, enligt vår mening.

Arbetsförmedlingen menar att man kommer att spara pengar genom att lägga ned kontor och minska lokal­ytorna. Men när man planerar att lägga ned kontoren i Munkfors och Kil för att flytta till mer än dubbla lokalytan i Forshaga och att lägga ned kontoren i Grums och Hammarö för att flytta till betydligt större lokaler i Karlstad, så förstår inte vi var besparingen på lokalyta ligger. Än mindre hur det kan skapa en bättre, eller ens likvärdig, service.

Arbetsförmedlingen menar att ett utökat antal handläggare ska förbättra närvaron och servicen till företag och arbetssökande. Vi delar naturligtvis Arbetsförmedlingens uppfattning att fler handläggare kan förbättra servicen och närvaron. Men om en företagare eller arbetssökande har behov av personlig kontakt blir det betydligt svårare om man är tvungen att resa flera mil till ett kontor i en annan kommun.

Återigen: det är inte att erbjuda en likvärdig service gentemot männi­skor på landsbygden eller på mindre orter.

Samtidigt har vi fler nyanlända än någonsin. Hur planerar Arbetsförmedlingen att klara av det uppdraget om man lägger ned lokalkontor? Hur ska den personliga kontakten skötas? Var ska den genomföras? Frågorna är många och vi ser med stor oro på förslaget.

Vi hoppas att regeringen snarast ger i uppdrag till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att göra halt i planerna och ge oss de verktyg som vi behöver för att tillsammans kunna klara av denna stora utmaning, att få så många som möjligt i egen försörjning och behålla den statliga servicen och närvaron. Oavsett var man bor i Sverige. Därför kräver vi att Arbetsförmedlingens lokalkontor blir kvar.

Mathias Lindquist
Kommunalråd, S, Munkfors 

Siw Gidlöf
Kommunalråd, S, Hammarö

Mikael Johansson 
Kommunalråd, S, Kil 

Leif haraldsson
Kommunalråd, S, Grums

 

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.