Annons:
Örnsköldsviks flygplats styrs redan från flygtrafikcentralen i Sundsvall. Nu vill Luftfartsverket öppna en central i Stockholm och samtidigt stänga fem flyg­ledartorn.Bild:LFV
Luftfartsverket
Nyhet
AVSusanne Eriksson6 kommentarer

Luftfartsverket ska flytta jobb till Stockholm

Samma dag som landsbygdskommittén föreslog att 10 000 statliga jobb skulle flyttas från Stockholm tog Luftfartsverkets styrelse ett inriktningsbeslut i motsatt riktning. Beslutet innebär att flygtrafiken vid fem flygplatser ska fjärrstyras och 50 flyg­ledartjänster flyttas till Stockholm. ST inom flygledningen kritiserar planerna.
Daniel Vestling, ledamot i STs avdelningsstyrelse.Bild:Karl Melander

Den 4 januari fattade Luftfartsverkets styrelse ett inriktningsbeslut om att stänga fem flygledartorn och sköta flygledningen på dessa flygplatser från Stockholm. Omkring 50 medarbetare i Kiruna, Östersund, Umeå, Visby och Malmö berörs.

Beslutet klubbades trots protester från de fackliga organisationerna, som anser att de underlag som tagits fram inte är tillräckligt säkra för att uttala sig om en framtida kostnadsminskning för verksamheten.

– De femtio som berörs är upprörda så klart. Det är inte kul att bli av med jobbet eller flytta. De delar inte bilden att det skulle bli bättre med det här förslaget, säger Daniel Vestling, ledamot i STs avdelningsstyrelse.

Rent tekniskt ska fjärrstyrningen ge en flygledare möjlighet att genom skärmar och datorer ansvara för två flygplatser samtidigt.

Hittills är det bara Örnsköldsviks flygplats, med omkring 4 000 ankoms­ter och avgångar per år, som fjärrstyrts med kameror.

Inriktningsbeslutet innebär att ytter­ligare 100 000 ankomster och avgångar ska flygledas med fjärrstyrning.

ST har tagit hjälp av en löntagar­konsult för att granska beräkningarna.

– LFV tror på samordningsvinster med att centralisera. Vi och löntagar­konsulten ser i stället att osäkerhetsfaktorerna är många och befarar att verksamheten fördyras. Vi tycker att man ska testa mer innan, annars riskerar man ju att bli bakbunden av tekniken. Med ett fjärrstyrt system blir vi också helt beroende av att tek­niken fungerar, säger Daniel Vestling.

Luftfartsverkets generaldirektör Olle Sundin vill inte kommentera styrelsens underlag med hänvisning till att det är sekretessbelagt. Apropå landsbygdskommitténs förslag om omloka­lisering av jobb från Stockholm säger han att Luftfartsverket, som är ett affärs­verk, agerar utifrån andra krav än andra statliga myndigheter.

– Vi är underställda marknadsvillkor. Vi har haft svårt att hitta besparingar, men vår målbild är att den här lösningen ska bli billigare mot kund.

Han säger sig samtidigt ha stor förståelse för hur de berörda medarbetarna känner.

– Alla kommer att erbjudas jobb i Stockholm, men jag har respekt för att det inte är så lätt att flytta.

Tekniken och sytemtänkandet är inte moget än, man borde bromsa och få mer erfarenhet. Vem äger infrastrukturen sen, hur kan en annan aktör som vinner torntjänster komma in i lokalerna? Stängs dessa flygplatser för ACR, DFS, NATS och andra? Rykten säger att systemet drabbats av hacking/överbelastningsattacker, inget som media fått veta?
Systemet är idag godkänd på Örnsköldsviks flygplats av TS bl.a. pga "dubbla förbindelser". Men om det ena förbindelsen bryts, vilken den hitintills har gjort två gånger på Ö-vik så används den andra till att "kontrollerat" stänga ner flygplatsen och sedan får man invänta att tekniken är lagad innan man kör igen. De två stängningar som varit hitintills på Örnsköldsviks flygplats har inte uppmärksammats särkskilt i media eftersom påverkan varit ringa, eftersom det endast påverkade några enstaka flyg som fick landa på Umeå istället. Men konsekvenser om det hände imorgon på t.ex. Malmö-Sturup och det blir någon eller några timmars stängning riskerar att kosta flygbolaget stora belopp... Långt mycket mer än man tror sig kunna "spara" på detta digitala system. Trots detta, så menar LFV på att "vi gör detta för branschen".
Vad händer när strömmen går eller när LFV nätverk slutar fungera?
Mycket tråkigt för oss i Skåne men vi har tack och lov alternativ. T.ex. kan vi fortsättningsvis flyga från Köpenhamn. De kommer aldrig att hitta på en något så här märkligt. Värre för de som bor på Gotland. Tack och adjö Sturup kommer vi som tror på god service och riktig hög säkerhet inom flygledningen att säga.
Hela processen är väldigt forcerad och ledningen framstår som fartblind. Samrådsprocessen med Försvarsmakten, om att lägga ner flygtrafikledningen på Gotland och flytta alla flygledare till Arlanda, är INTE färdig. Långt ifrån...
Ny teknik är inte alltid bra teknik... Osunda kopplingar mellan LFV, SAAB och nya poster i nya bolag...
Vem bedömer projektets duglighet... Beroendeställningar...
StatsförvaltningNyhetRegeringen förlänger myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning för praktik under åren 2019 och 2020.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen.
ARBETSMILJÖNyhetEuropeiska forskare har gått samman för att sätta gränsvärden för stillasittande arbete. En liten apparat, lutningsmätare, används för att kunna göra objektiva mätningar.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet, SJF, i ett pressmeddelande.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Ändå rapporterades 281 incidenter under förra året.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.