Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Motivation
Ditt jobb
AVGustav BergTyck till!

Lyft blick kan ge dig höjd motivation

Att vara motiverad på sitt arbete gör oss mer produktiva och får oss att må bättre. Och det går att påverka sin motivation – bland annat genom att tänka på det högre syfte som ett arbete kan ha.

Motivation är det som driver oss framåt – både privat och i arbetslivet. Per Kristensson, professor i psyko­logi vid Karlstads universitet, säger att man inom psykologin ofta pratar om inre respektive yttre motivation.

– Yttre motivation är relaterad till saker som ligger utanför den enskilda människan och i stället finns ute i samhället – till exempel pengar. Det är då ett resultat som lockar, snarare än handlingen i sig, säger Per Kristensson.

Yttre motivation kan också vara en motivation i negativ bemärkelse, alltså att man gör eller avstår från att göra något för att undvika en bestraffning.

Inre motivation är när aktiviteten i sig motiverar oss att göra den. Det är när vi upplever någonting som kul, spännande eller tillfredsställande och motiveras av den känslan.

– Forskning inom psykologi visar ganska entydigt att det är den inre moti­va­tionen som är viktigast för männi­skor. Den ger bättre resultat, är kraftfullare och håller längre, säger Per Kristensson.

Han konstaterar att detta blir tydligt då man till exempel får ett nytt jobb där man plötsligt tjänar mer pengar än tidigare. Till en början kommer man då att vara väldigt motiverad att jobba, men efter ett tag har man vant sig vid den höga lönen och då är den inte längre en motiverande faktor.

Inre motivation, däremot, mattas inte av på samma sätt.

– Den inre motivationen kan ta sig många olika uttryck. Den kan vara att man har vissa sysslor i sitt arbete som gör att man blir väldigt tillfredsställd, och det är inte alls säkert att en sådan inre drivkraft klingar av över tid, säger Per Kristensson.

Jennie Lagerstedt är arbetslivscoach. Hon säger att om man befinner sig i en jobbsituation där man plötsligt förlorat motivationen hjälper det ofta att tänka större.

– Att tänka större, det vill säga att lyfta blicken och försöka se det högre syfte som ett arbete har, brukar kunna höja motivationen.

Hon tipsar om att man kan ställa sig själv frågan »vad ska det här vara bra för?« för att sätta in sitt arbete i ett större sammanhang. Det kan vara allt från att hjälpa männi­skor med samhällsservice till att lära barn läsa i skolan. Alla jobb går att sätta in i ett större sammanhang.

Om det inte fungerar, eller om man inte kan hitta ett vettigt svar på den frågan, kan man prova att tänka tvärtom – alltså mindre.

– I så fall brukar det fungera att sätta upp delmål och bara fokusera på att göra klart den uppgift man har för handen, till exempel läsa klart just den här rapporten. Och sedan belöna sig själv på något sätt efteråt, säger Jennie Lager­stedt.

Både Jennie Lagerstedt och Per Kristensson tycker att det är bra om man funderar över sitt arbetsliv och klargör för sig själv vad det är som moti­verar en på jobbet.

– Sedan kan man försöka fokusera på den delen av arbetet och göra mer av det, inom de ramar man har, säger Jennie Lagerstedt.

Speciellt om man under en längre tid inte lyckas hitta motivation alls för sitt jobb är det viktigt att reagera på det. Jennie Lagerstedt tycker att man då i första hand ska prata med sin chef –kanske kan man helt enkelt få andra
arbetsuppgifter.

För det står klart att motivation på arbetet har väldigt mycket att göra med både arbetsmiljö och ledarskap.

–Det är inte ovanligt att jag blir inkallad till en arbetsgrupp som har problem med motivationen och där arbetet blivit lidande. Men när jag då skrapar lite på ytan är det ofta underliggande konflikter inom gruppen som gör att motivationen att jobba saknas, säger Jennie Lagerstedt.

Hon säger att dessa konflikter ofta har att göra med bristande ledarskap, till exempel att chefen inte vågar ta tag i problem, rutiner som inte fungerar trots att det påtalats flera gånger, eller att medarbetarna inte får det stöd de behöver för att klara sina uppgifter.

– Det är chefens ansvar att se till att arbetsmiljön är så pass bra att alla människor vill jobba, säger Jennie Lager­stedt.

En annan sak som kan hjälpa till för att återfå borttappad motivation på arbetet är att tänka tillbaka på de förhoppningar och förväntningar man hade på arbetet när man var ny.

– Vad ville man förändra och vad var grundvärderingarna bakom yrkesvalet? Kanske kan dessa tankar hjälpa en att förstå att det jobb man gör ingår i ett större sammanhang, säger Jennie Lagerstedt.

6 tips som kan ge dig högre motivation
  1. Fundera över vad det är som gör att du inte känner dig motiverad.
  2. Tänk större. Försök sätta in arbetet i ett större sammanhang.
  3. Tänk mindre. Försök att dela upp arbetet i delmål. Belöna dig själv när du uppnått ett mål.
  4. Sök inre motivation. Försök satsa på ett arbete som du upplever som givande.
  5. Tänk igenom vad i ditt arbete som motiverar dig och lägg mer tid på det, eller fråga om du kan få mer tid för det.
  6. Minns varför du gjorde yrkesvalet från början – det kan generera positiva känslor kring arbetet.
Bli den första att tycka till!
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
DelpensionNyhetAvtalet om statlig delpension ska hjälpa fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Men myndigheterna tillämpar det väldigt olika. Karin Fast Aronsson på Länsstyrelsen i Värmlands län sökte delpension och fick nej. Då sade hon upp sig.
PolisenNyhetPolisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.