Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Lyssna på ST, Reinfeldt!

Den nya fyrpartiregeringen har bara delvis sin linje klar. Det ger ST och andra fack möjlighet att påverka den kommande politiken.
Sverige är på väg att få en ny regering. På flera områden har den borgerliga alliansen aviserat vad man vill göra, men i stor utsträckning är den gemensamma politiken ännu ett oskrivet blad. Det innebär en hel del osäkerhet för många av STs medlemmar. I sin budgetmotion i våras talade de borgerliga partierna om »minskad statlig byråkrati«. Som ST Press berättar på nyhetsplats pekade man redan där ut flera myndigheter man vill avveckla. På andra statliga arbetsplatser lär radikala omorganisationer vänta. Att Ams är en av dem är ingen vågad gissning.

När den nya regeringen genomför stora förändringar krävs att man agerar som en ansvarsfull arbetsgivare. Medarbetare som berörs av förändringar måste känna trygghet och få stöd att komma vidare i arbetslivet.

Den nya regeringen ärver också ansvaret för generationsväxlingen inom staten. Som ST Press tidigare visat har var åttonde anställd i staten fyllt 60 år. En stor del går alltså i pension under mandatperioden. Därför är det olyckligt att de borgerliga partierna velat dra in de så kallade kompetensöverföringsjobben, som ger nyanställda möjlighet att arbeta vid sidan av kollegor som är på väg att lämna arbetslivet.

De borgerliga partierna vill också sälja flera statliga företag. Här finns skäl att vara försiktig. I tider då arbetstillfällen lämnar landet behövs krafter som håller emot, inte minst för att Sverige ska kunna behålla en ledande ställning inom forskning och utveckling. Staten har också genom sitt ägande möjlighet att driva på näringslivet i frågor som jämställdhet, mångfald och respekt för mänskliga rättigheter. En ny regering skulle kunna göra mycket för att utveckla statens roll som ägare.

På några områden har inga förändringar aviserats – tvärtom. Den gemensamma linjen har varit att inte röra anställningsskyddet, även om centern som enda parti varit inne på det spåret. Ändå var firandet knappt över på de borgerliga valvakorna innan näringsliv och högerdebattörer började beställa uppluckringar. Ofta med hänvisning till just centerns valframgång. Det framstår dock som en tämligen kreativ analys, med tanke på att partiet inte gick fram mer än 1,7 procentenheter och samlade under 8 procent av rösterna. Moderaterna, som denna gång lovat att inte förändra arbetsrätten, ökade med nästan 11 procentenheter. Nio av tio svenskar har alltså valt partier som inte vill försämra anställningstryggheten.

Förhoppningsvis kan en stark facklig röst hålla tillbaka attacker på anställningsskyddet. Kanske går det också att stoppa de föreslagna försämringarna i a-kassan, som har ett betydligt svagare stöd i opinionen.

Men en viktig uppgift för ett fack inom staten är också att utnyttja den unika chansen att föra fram förslag på hur den statliga sektorn kan utvecklas. Innan regeringspartierna bundit upp sig finns stora möjligheter att påverka politiken på områden som är viktiga för medlemmarna och till gagn för landet. ST har viktiga kunskaper att bidra med – och regeringen gör klokt i att lyssna.

Alexander Armiento
chefredaktör

vad tycker du?
Håller du med om åsikterna på ledarsidan, eller har du invändningar? Hör av dig med ett inlägg!
Ring 08-7905280, faxa 08-7905286,
eller mejla alexander.armientost.org
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.