Annons:
Växter
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Må bättre med växter

Växter får oss att trivas bättre på jobbet. De tar också hand om föroreningar och damm och minskar problemen med torr luft och buller.
Orkidén brukar inte störa allergiker. Bild:Colourbox
Hyacinten bör man inte ha på kontoret eftersom allergiker ofta reagerar på den. Bild:Colourbox

Det kan tyckas självklart att det är trevligt med blommor och växtlighet. Det är också känt att naturen har läkande krafter både vid kroppsliga sjukdomar och vid psykiska tillstånd som utmattningssyndrom.

Vi vet mindre om hur växter påverkar vår arbetsmiljö. Men intresset växer. Vid Lunds universitet pågår ett avhandlingsarbete där man ska mäta

stress under arbete i gröna respektive kala miljöer. Och miljöföretaget Plantagon förbereder en svensk långtidsstudie om inverkan av växtlighet på kontor.

Växter drar åt sig damm, avdunstar vatten och tar upp giftiga ämnen i luften. Men hur mycket växtlighet som behövs för att påtagligt förbättra luften i exempelvis ett ventilerat kontor återstår att utforska.

– Vår hypotes är att det krävs en ganska stor mängd bladmassa per kontorsarbetsplats, men att man då får ett bättre inomhusklimat och minskade problem med allergier och torra ögon och slemhinnor, säger Leif Sieurin, som ska leda Plantagons projekt. Vi vill också se om korttidsfrånvaron minskar och effektiviteten ökar.

Att växter är braför den psyko­sociala miljön har dokumenterats i flera studier. En undersökning bland kontorsarbetande i USA visar att de som har levande växter på arbetsplatsen är mer tillfredsställda med sina jobb och med sina liv i allmänhet än de som inte har det. Männen i enkäten reagerade mest positivt på grönskan.

Andra forskningsresultat tyder på att växter på arbetsplatsen sänker blodtrycket och ökar kreativitet och produktivitet. Den nederländ-
ske forskaren John Bergs kommer fram till att effektivi­te­ten och upplevelsen av välbefinnande påverkas mest bland dem som har ett starkt dator­bundet arbete.

  

Blommar utan nysningar

När du själv pryder din arbetsplats med en växt måste du ta hänsyn till kolleger med allergier. Men allergiker brukar tåla:

 • Gullranka
 • Ampellilja
 • Toffelblomma
 • Bergpalm
 • Hibiskus
 • Höstglöd/Våreld
 • Moses stentavlor
 • Brudorkidé

En längre lista, framtagen av Astma- & Allergiförbundet, finns på alltomallergi.se.

 

Varning – besvärar ofta allergiker:

 • Benjaminfikus
 • Pelargon
 • Julstjärna
 • Hyacinter
 • Andra växter som doftar starkt eller avger växtsaft
Robotväxten ger svar på tal

En forskargrupp från universi­tetet i Keio i Japan har skapat en hybrid mellan robot och växt, anpassad för kontorsmiljöer, rapporterar tidningen M3. Forskarna fäste metalltrådar i grenarna på växterna och kopplade dem till en maskin i krukan. När man vinkar till växten eller pratar med den reagerar sensorer som drar i grenarna, och växten tycks svara. 

Växten blir som en möbel

En tydlig trend på arbetsplatserna är att krukorna får en större betydelse, säger Jan Palm, vd på Företagsväxter. Urvalet av färger, former och material har blivit oändligt, och krukan blir en del av helheten och mer som en möbel. Trenden går också mot högre krukor.

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.