Annons:
Bild:Mostphotos

Många arbetsgivare sparar in på julklapparna

Somliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.

Publikt har frågat 31 myndigheter och statliga bolag om de ger julgåvor till sina anställda i år. En majoritet, 18 arbets­­givare, svarar nej – bland dem Post­nord, Försäkringskassan och Polisen.

– Vi har inte gett julgåvor sedan den nya Polismyndigheten bildades 2015, säger Annika Hägg, gruppchef för ekonomisk planering, uppföljning och redo­visning på myndigheten.

Hon tror att julpaket kan ha förekommit innan dess, när polisen var organiserad på länsnivå. Riktlinjerna skärptes 2017, med innebörden att Polis­myndigheten inte delar ut jul­gåvor. Eventuella undantag ska beslutas av rikspolischefen.

Annika Hägg säger att det finns flera skäl till förändringen:

– Ett är att de måste gå till alla om det inte ska beskattas, och då behöver vi göra en upphandling som innebär en ganska omfattande administ­ration.

Hon har inte hört talas om någon kritik mot beslutet.

– Jag rör mig i och för sig på en begränsad yta. Men det fanns klagomål när det delades ut julklappar också, om att det var fel sak.

Riksrevisionen har också svarat att man inte delar ut någon julgåva. Helena Lindberg, en av de tre riksrevisorerna, var tidigare generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där fattade hon ett princip­beslut att inte dela ut julgåvor till personalen.

– Jag tog med mig erfarenheten där­ifrån att julgåvor inte alltid blir den där glädjespridaren och det tecken på uppskattning som man tänker sig. Det blir så mycket diskussioner om att det är fel julklapp, och då blir det en energitjuv.

De tre riksrevisorer som utsågs i början av 2017 disku­terade frågan om julklappar när julen 2017 närmade sig. Utan att det fattades något formellt beslut blev inriktningen att inte ge några klappar, berättar Helena Lindberg. I vågskålen låg, förutom risken för fel innehåll i pake­tet, också att »hushålla väl med statens resurser« och att »inte bidra till konsumtionssamhället«.

– Vi har många anställda som är miljö­medvetna och tänker i de ter­mer­na, säger Helena Lindberg.

Hon tror att myndigheterna generellt blivit mindre benägna att dela ut julgåvor, av samma skäl som på Riks­revisionen. Däremot tror hon inte att risken för negativ uppmärksamhet i medierna för slöseri med skattemedel har någon större betydelse.

– Jag är den första att försvara interna möten där arbetsgivaren bjuder på något, bara det är måttfullt. Vi har sett till att i stället för julgåva samla personalen till en myndighetsdag i kombination med julmiddag, och det tror jag uppskattades mycket.

Flera andra myndigheter uppger i likhet med Riksrevisionen att de har ersatt julklappen med jullunch, jul­middag eller någon annan »personal­social aktivitet«.

Det statsägda spårtrafikbolaget SJ har, åtminstone tillfälligt, gått åt and­ra hållet. Till skillnad från tidigare år blir det inte bara julbord utan även en gåva som tack för medarbetarnas insatser. »Bakgrunden är att vi har haft ett tufft år, med en snörik vår och en rekordvarm sommar, med stora utmaningar för vår personal«, skriver SJs HR-direktör Peter Blomqvist i ett mejl.

SJs julklapp är så påkostad att den passerar gränsen för beskattningsbar förmån, som är 450 kronor inklusive moms. SJ kompenserar därför också för den beskattning som annars skulle landat på medarbetarna.

Och så finns det statliga arbets­givare som mer regelmässigt ger julklappar, såsom Arbetsförmedlingen och Skatte­verket. Det är dock aldrig ett självklart beslut, säger Thomas Wolf, förhandlingschef och chef för HR-strategi på Arbetsförmedlingen:

– När det gäller personalvårdande kostnader är det väldigt svårt att veta vad man ska lägga pengarna på. Men om man plockar bort något som anses vara en tradition får det negativa effek­ter.

Med tanke på att myndigheten står inför en stor omorganisation, där ledningen förväntar sig ett positivt engagemang från medarbetarna, vore det extra vådligt att slopa julklappen i år, bedömer han.

På Skatteverket säger administ­ra­tiva chefen Anette Backlund att myndigheten vill visa medarbetarna sin uppskattning och tacka för det gångna året. Värdet på gåvan är 237 kronor exklusive moms, ett par tior mindre än vad Arbetsförmedlingen lägger.

– Även om vi inte ger något stort är det en viktig symbol, säger Anette Backlund. Oftast har det varit något som cheferna kan lämna över fysiskt, såsom filt, energisnåla produkter, spel och termosmugg.

Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, forskar om medarbetarskap och värde­ringar på arbetsplatser. Han tror att julgåvor kan vara ett sätt för arbets­givare att visa att man bryr sig om sina anställda, och att de i någon mån kan sporra personalen att göra extra insatser och stärka lojaliteten till arbets­givaren.

– Åtminstone kortvarigt kan det nog ge en negativ effekt om man tar bort en julgåva som medarbetarna är vana att få. Men om man har ett julbord med mat och samvaro i stället kan det funge­ra lika bra.

På hans egen arbetsplats togs julklappen bort för flera år sedan.

– Det blev inga stora reaktioner, men det var väl en och annan som tyckte att det var lite futtigt.

Både på Skatteverket och Arbetsförmedlingen säger de chefer Publikt talar med att de flesta är glada över att få en julklapp.

– Men det finns också de som mejlar och frågar om vi verkligen ska hålla på med detta, säger Thomas Wolf på Arbets­förmedlingen.

En del anställda vill hellre skänka värdet av gåvan till välgörande ända­mål, såsom Läkare utan gränser, Amnes­ty eller Röda korset.

Skatteverket övervägde att införa den möjligheten, men där ledde ett uttalande från Ekonomistyrningsverket om Skatteverkets egna skatteregler till att idén avskrevs. Även på Arbetsförmedlingen fanns liknande planer, men myndigheten backade – efter Publikts frågor – då man insåg att det skulle få negativa skattemässiga konsek­venser.

Det är nämligen så att en julgåva som den anställde omvandlar till välgörenhet betraktas som lön och beskattas från första kronan, förklarar Anne-Marie Ögren, expert inom redovisning på Ekonomistyrningsverket:

– Syftet med en skattefri julgåva är att en arbetsgivare ska kunna visa uppskattning genom att ge en jul­gåva, men enligt reglerna uppfyller inte möjlig­heten för personalen att skänka pengar det syftet. Jag kan tycka att det är lite konstigt, men de skatteregler som gäller för anställda i det privata näringslivet gäller även för anställda i staten.


Svara på undersökningen: Fick du någon julklapp av din arbetsgivare?

Ämnen: jul
Hit kommer inte tomten
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Finansinspektionen
 • FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut)
 • Försäkringskassan
 • Kungliga biblioteket
 • Luftfartsverket
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Polismyndigheten
 • Postnord
 • Riksdagsförvaltningen
 • Riksrevisionen
 • Sjöfartsverket
 • Skogsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statistiska centralbyrån
 • Svenska kraftnät
 • Tillväxtverket
Hit kommer tomten

Arbetsgivare och värde på julgåva

 • Arbetsförmedlingen - 260 kr
 • Bolagsverket - 240 kr
 • E-hälsomyndigheten - 180 kr
 • Kemikalieinspektionen - 200 kr
 • Konsumentverket - ca 205 kr
 • Kronofogdemyndigheten - 316 kr
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län - 149 kr
 • Post- och telestyrelsen - 300 kr
 • Regeringskansliet - uppger ej belopp
 • Riksarkivet - 288 kr
 • SJ - 400–472 kr
 • Skatteverket - 237 kr
 • Stockholms konstnärliga högskola - ca 300 kr

Uppgifterna om julgåvornas värde kommer från respektive arbetsgivare och är angivna exklusive moms. SJs gåva är ett presentkort vars belopp kan användas till varor med skilda momssatser, varför värdet exklusive moms varierar.

Bli den första att tycka till!
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anser inte att myndigheten har brutit mot lagen. Det framkom vid en utfrågning i riksdagens näringsutskott på torsdagen, rapporterar Ekot.
HögskolanNyhetDe tre huvudåtalade i rättegången om fusk i samband med högskoleprov har dömts till fängelse i mellan tre och ett halvt och sex år. Ytterligare sex personer har dömts för medverkan i fuskandet.
MigrationsverketNyhetAv de 11 745 ungdomar som i fjol ansökte om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har mer än 5 200 personer fått bifall, enligt Migrationsverket.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
StatsförvaltningNyhetRiksdagen har röstat igenom Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som regeringspartierna S och MP har träffat med C och L innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
RegeringskanslietNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
ÖppenhetNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.