Annons:
Bild:Mostphotos

Många arbetsgivare sparar in på julklapparna

Somliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.

Publikt har frågat 31 myndigheter och statliga bolag om de ger julgåvor till sina anställda i år. En majoritet, 18 arbets­­givare, svarar nej – bland dem Post­nord, Försäkringskassan och Polisen.

– Vi har inte gett julgåvor sedan den nya Polismyndigheten bildades 2015, säger Annika Hägg, gruppchef för ekonomisk planering, uppföljning och redo­visning på myndigheten.

Hon tror att julpaket kan ha förekommit innan dess, när polisen var organiserad på länsnivå. Riktlinjerna skärptes 2017, med innebörden att Polis­myndigheten inte delar ut jul­gåvor. Eventuella undantag ska beslutas av rikspolischefen.

Annika Hägg säger att det finns flera skäl till förändringen:

– Ett är att de måste gå till alla om det inte ska beskattas, och då behöver vi göra en upphandling som innebär en ganska omfattande administ­ration.

Hon har inte hört talas om någon kritik mot beslutet.

– Jag rör mig i och för sig på en begränsad yta. Men det fanns klagomål när det delades ut julklappar också, om att det var fel sak.

Riksrevisionen har också svarat att man inte delar ut någon julgåva. Helena Lindberg, en av de tre riksrevisorerna, var tidigare generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där fattade hon ett princip­beslut att inte dela ut julgåvor till personalen.

– Jag tog med mig erfarenheten där­ifrån att julgåvor inte alltid blir den där glädjespridaren och det tecken på uppskattning som man tänker sig. Det blir så mycket diskussioner om att det är fel julklapp, och då blir det en energitjuv.

De tre riksrevisorer som utsågs i början av 2017 disku­terade frågan om julklappar när julen 2017 närmade sig. Utan att det fattades något formellt beslut blev inriktningen att inte ge några klappar, berättar Helena Lindberg. I vågskålen låg, förutom risken för fel innehåll i pake­tet, också att »hushålla väl med statens resurser« och att »inte bidra till konsumtionssamhället«.

– Vi har många anställda som är miljö­medvetna och tänker i de ter­mer­na, säger Helena Lindberg.

Hon tror att myndigheterna generellt blivit mindre benägna att dela ut julgåvor, av samma skäl som på Riks­revisionen. Däremot tror hon inte att risken för negativ uppmärksamhet i medierna för slöseri med skattemedel har någon större betydelse.

– Jag är den första att försvara interna möten där arbetsgivaren bjuder på något, bara det är måttfullt. Vi har sett till att i stället för julgåva samla personalen till en myndighetsdag i kombination med julmiddag, och det tror jag uppskattades mycket.

Flera andra myndigheter uppger i likhet med Riksrevisionen att de har ersatt julklappen med jullunch, jul­middag eller någon annan »personal­social aktivitet«.

Det statsägda spårtrafikbolaget SJ har, åtminstone tillfälligt, gått åt and­ra hållet. Till skillnad från tidigare år blir det inte bara julbord utan även en gåva som tack för medarbetarnas insatser. »Bakgrunden är att vi har haft ett tufft år, med en snörik vår och en rekordvarm sommar, med stora utmaningar för vår personal«, skriver SJs HR-direktör Peter Blomqvist i ett mejl.

SJs julklapp är så påkostad att den passerar gränsen för beskattningsbar förmån, som är 450 kronor inklusive moms. SJ kompenserar därför också för den beskattning som annars skulle landat på medarbetarna.

Och så finns det statliga arbets­givare som mer regelmässigt ger julklappar, såsom Arbetsförmedlingen och Skatte­verket. Det är dock aldrig ett självklart beslut, säger Thomas Wolf, förhandlingschef och chef för HR-strategi på Arbetsförmedlingen:

– När det gäller personalvårdande kostnader är det väldigt svårt att veta vad man ska lägga pengarna på. Men om man plockar bort något som anses vara en tradition får det negativa effek­ter.

Med tanke på att myndigheten står inför en stor omorganisation, där ledningen förväntar sig ett positivt engagemang från medarbetarna, vore det extra vådligt att slopa julklappen i år, bedömer han.

På Skatteverket säger administ­ra­tiva chefen Anette Backlund att myndigheten vill visa medarbetarna sin uppskattning och tacka för det gångna året. Värdet på gåvan är 237 kronor exklusive moms, ett par tior mindre än vad Arbetsförmedlingen lägger.

– Även om vi inte ger något stort är det en viktig symbol, säger Anette Backlund. Oftast har det varit något som cheferna kan lämna över fysiskt, såsom filt, energisnåla produkter, spel och termosmugg.

Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, forskar om medarbetarskap och värde­ringar på arbetsplatser. Han tror att julgåvor kan vara ett sätt för arbets­givare att visa att man bryr sig om sina anställda, och att de i någon mån kan sporra personalen att göra extra insatser och stärka lojaliteten till arbets­givaren.

– Åtminstone kortvarigt kan det nog ge en negativ effekt om man tar bort en julgåva som medarbetarna är vana att få. Men om man har ett julbord med mat och samvaro i stället kan det funge­ra lika bra.

På hans egen arbetsplats togs julklappen bort för flera år sedan.

– Det blev inga stora reaktioner, men det var väl en och annan som tyckte att det var lite futtigt.

Både på Skatteverket och Arbetsförmedlingen säger de chefer Publikt talar med att de flesta är glada över att få en julklapp.

– Men det finns också de som mejlar och frågar om vi verkligen ska hålla på med detta, säger Thomas Wolf på Arbets­förmedlingen.

En del anställda vill hellre skänka värdet av gåvan till välgörande ända­mål, såsom Läkare utan gränser, Amnes­ty eller Röda korset.

Skatteverket övervägde att införa den möjligheten, men där ledde ett uttalande från Ekonomistyrningsverket om Skatteverkets egna skatteregler till att idén avskrevs. Även på Arbetsförmedlingen fanns liknande planer, men myndigheten backade – efter Publikts frågor – då man insåg att det skulle få negativa skattemässiga konsek­venser.

Det är nämligen så att en julgåva som den anställde omvandlar till välgörenhet betraktas som lön och beskattas från första kronan, förklarar Anne-Marie Ögren, expert inom redovisning på Ekonomistyrningsverket:

– Syftet med en skattefri julgåva är att en arbetsgivare ska kunna visa uppskattning genom att ge en jul­gåva, men enligt reglerna uppfyller inte möjlig­heten för personalen att skänka pengar det syftet. Jag kan tycka att det är lite konstigt, men de skatteregler som gäller för anställda i det privata näringslivet gäller även för anställda i staten.


Svara på undersökningen: Fick du någon julklapp av din arbetsgivare?

Ämnen: jul
Hit kommer inte tomten
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Finansinspektionen
 • FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut)
 • Försäkringskassan
 • Kungliga biblioteket
 • Luftfartsverket
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Polismyndigheten
 • Postnord
 • Riksdagsförvaltningen
 • Riksrevisionen
 • Sjöfartsverket
 • Skogsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statistiska centralbyrån
 • Svenska kraftnät
 • Tillväxtverket
Hit kommer tomten

Arbetsgivare och värde på julgåva

 • Arbetsförmedlingen - 260 kr
 • Bolagsverket - 240 kr
 • E-hälsomyndigheten - 180 kr
 • Kemikalieinspektionen - 200 kr
 • Konsumentverket - ca 205 kr
 • Kronofogdemyndigheten - 316 kr
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län - 149 kr
 • Post- och telestyrelsen - 300 kr
 • Regeringskansliet - uppger ej belopp
 • Riksarkivet - 288 kr
 • SJ - 400–472 kr
 • Skatteverket - 237 kr
 • Stockholms konstnärliga högskola - ca 300 kr

Uppgifterna om julgåvornas värde kommer från respektive arbetsgivare och är angivna exklusive moms. SJs gåva är ett presentkort vars belopp kan användas till varor med skilda momssatser, varför värdet exklusive moms varierar.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman på Trafikverket var skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
ARBETSMILJÖNyhetDet är bra för både hälsan och jobbprestationen att vara öppen på arbetsplatsen med sådant som kan uppfattas som ett stigma. Det gäller åtminstone om stigmat är osynligt, såsom avvikande sexuell läggning och mental eller fysisk ohälsa.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar som ska förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, sägs det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
HögskolanNyhetYtterligare fyra personer kommer att ställas inför rätta för fusk på högskoleprovet, uppger Dagens Nyheter. De finns bland dem som polisen hittade i fuskföretagets kundlistor.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetAllt fler anställda söker sig från Arbetsförmedlingen efter vinterns varsel om uppsägning av 4 500 medarbetare, skriver Arbetsvärlden. I februari ökade antalet avgångar med 37 procent jämfört med samma månad i fjol.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
ForskningNyhetAndelen svenskar som påbörjar en forskarutbildning har halverats de senaste tio åren, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en analys. Det kan inte helt förklaras av att man börjar sina doktorandstudier senare eller små årskullar, skriver myndigheten.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
SPÅRTRAFIKENNyhetLokförare som är med om tillbud riskerar att få vänta i timmar på någon som kommer ut och möter dem vid olycksplatsen. Skyddsombud har uppmärksammat arbetsgivaren MTR på problemet i flera år, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.
DomstolNyhetRegeringen vill att det ska gå snabbare att utse en offentlig försvarare åt bland andra unga kriminella. Domstolsverket får därför i uppdrag att föreslå hur utvidgad beredskap för brådskande beslut ska kunna ordnas.
KriminalvårdenNyhetRegeringen vill ha hårdare kontroll av villkorligt frigivna. Därför föreslås att den som blir villkorligt frigiven ska kunna få elektronisk fotboja, exempelvis för att skydda brottsoffer.
ArbetsmiljöNyhetMobbning påverkar inte bara den individ som mobbas, enligt ny dansk forskning. Risken för långtidssjukskrivning ökar med omkring 20 procent för alla på en arbetsplats där mobbning förekommer.
EUNyhetEU har enats om nya regler för att skydda visselblåsare som slår larm om brott mot EUs lagar. Överenskommelsen välkomnas av bland andra Europafacket och Transparency International, TI.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar en hög chef inom Polisen för att ha använt sin privata e-postadress i tjänsten. Med en privat e-postadress finns risk för att allmänna handlingar inte diarieförs och att utlämnande försvåras, menar JO.
UpphandlingNyhetDet händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller anställdas närstående. Det finns stor risk för förtroendeskada i samband med sådana inköp, konstaterar Riksrevisionen.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten sjunker snabbare bland män än bland kvinnor, enligt Arbetsförmedlingen. En förklaring är att allt fler utrikes födda män får jobb. Antalet arbetslösa har minskat med 18 000 personer det senaste året.
SidaNyhetEn av de fyra svenska medborgare som omkom vid flygkraschen i Etiopien i söndags var anställd vid Sida, bekräftar myndigheten i ett pressmeddelande.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.
JämställdhetNyhetUnder 2018 ökade andelen kvinnliga chefer i staten, visar Arbetsgivarverkets statistik. Av drygt 17 000 statliga chefer var 44 procent kvinnor. Andelen har ökat med en procentenhet per år.
#metooNyhetTre lärosäten lanserar på internationella kvinnodagen ett gemensamt program för att motverka trakasserier, sexism och annan utsatthet relaterad till kön inom akademien.
MigrationsverketNyhetOmkring 90 medarbetare sägs upp när Migrationsverket lägger ned verksamheten på fem orter. Det står klart efter att förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare har avslutats.
ArbetsmarknadNyhet70 procent av de personer med utländsk högskoleutbildning som fullföljt en kompletterande utbildning i Sverige var etablerade på arbetsmarknaden efter ett år, visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaderna mellan könen minskar, men de minskar för långsamt, skriver ST i ett pressmeddelande. Statliga myndigheter borde vara ett föredöme, anser förbundsordförande Britta Lejon.
PenningtvättNyhetFinansinspektionen ska omfördela resurser och har begärt högre anslag för att kunna anställa fler för att intensifiera arbetet mot penningtvätt. Samtidigt vill regeringen ge Skatteverket större befogenheter att bekämpa penningtvätt.
TransportstyrelsenNyhet”Vi har haft en oklar reglering. Det är bra att vi nu får tydlighet”, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck om att Arbetsdomstolen ogiltigförklarar regeringens avskedande av Transportstyrelsens förra generaldirektör Maria Ågren.
HögskolanNyhetHittills har nio studenter stängts av för att de fuskat med högskoleprov, skriver Dagens Nyheter. Nyligen dömdes 23 personer i tingsrätten för fusk med tidigare prov. Flera lärosäten uppger att utredningar pågår.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen har beslutat att höja Arbetsförmedlingens anslagskredit för 2019. Det innebär att myndigheten kan använda mer pengar i år. Beslutet motiveras med att myndigheten har tillfälliga kostnader i samband med förändringsarbetet.
ETABLERINGNyhetMer effektiva myndighetskontakter för de nyanlända som deltagit, och ökad kunskap om de nyanländas situation bland myndighetsanställda. Det har fem myndigheters gemensamma projekt lett till, enligt en slutrapport.
HälsaNyhetPersoner som drabbas av utmattningssyndrom kan besväras av minnesförlust och andra kognitiva nedsättningar under lång tid. Nu visar forskning att träning av hjärnan under rehabiliteringen kan ge långvariga effekter.
ArbetsrättNyhetDet var ingen arbetsskada när en skatterevisor som spelade ishockey på sin friskvårdstimme skadade en tand. Det slår Kammarrätten i Jönköping fast i en dom.
JämställdhetNyhetMed nuvarande förändringstakt kommer det att dröja till år 2040 innan föräldrar delar lika på föräldraledigheten, konstaterar TCO i samband med att man lanserar årets version av sitt jämställdhetsindex. Under 2018 togs sju av tio föräldrapenningdagar ut av kvinnor.
TransportstyrelsenNyhetDet var fel att avskeda Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Maria Ågren, slår Arbetsdomstolen fast i en dom. Hon återfår sin anställning i Regeringskansliet.