Annons:
Nina Gustafsson Åberg är en av dem som slutat på Riksrevisionen. »De har rekryterat alltför många chefer och specialister från samma håll och med likartad bakgrund«, säger hon.Bild:Elis Hoffman
Riksrevisionen
Nyhet
AVLeif Holmkvist0 kommentarerTyck till!

Många avhopp från Riksrevisionen

I ett år har »hela havet stormat« på Riksrevisionen: ny ledning, ny organisation, nya chefer och nytt arbetssätt. Bara i år har över 10 procent av med­arbetarna lämnat myndigheten. »Många känner sig nedklassa­de, unga och driftiga slutar«, säger STs avdelningsordförande Ingvar Önnhage.
Ingvar ÖnnhageBild:Malin Hansson

Den 1 augusti 2015 tillträdde Susanne Ackum och Ulf Bengtsson som nya riksrevisorer vid sidan av Margareta Åberg som utsågs 2014. De gjorde en rivstart direkt efter semestern:

– Redan efter en månad hade de en färdig analys och plan för vad som skulle göras, berättar Ingvar Önnhage. De var kritiska till vår kompetens, något de baserade på egna »enkäter« bland myndighetschefer och gamla kolleger i Rege­rings­kansliet. Alltså dem vi ska granska.

Det är också den bilden som fångats upp i medierna, menar han.

– Men vi kände inte igen oss i riksrevisorernas bild av att de tagit över en myndighet som var så dåligt skött och hade så låg kompetens att de var tvungna att förstärka den med disputerade nationalekonomer.

Kontakten med facken var minimal, men formellt korrekt:

– Visst, vi fick knapphändig information enligt de mbl-rutiner vi har, men få insåg vidden av den stora förändring som väntade. Vi tyckte att det gick för fort och försökte bromsa.

I den nya organisationen för effektivitetsrevisionen kom flertalet nya chefer utifrån.

– Många anställda kände sig förbi­gångna och personalomsättningen ökade, särskilt bland de unga, säger Ingvar Önnhage.

En av dem som lämnat myndigheten är Nina Gustafsson Åberg, tidigare ST-ordförande vid Riksrevisionen och i dag ersättare i förbundsstyrelsen. Hon var programansvarig, men har gått till ett nytt jobb som departements­sekreterare på arbetsmarknadsdeparte­mentet:

– Varför jag slutade? En kombination av förändringarna och nyfikenhet på att gå vidare.

Vad var det du inte gillade med förändringarna?

– Det blev en alltför snäv syn på effektivitetsrevision.

Nina Gustafsson Åberg säger att det finns ett allmänt missnöje med inriktningen och den nya ledningen.

– De har rekryterat alltför många chefer och specialister från samma håll och med likartad bakgrund. Och den märkliga rekryteringen av en chefs­ekonom, en lobbyist passar inte på Riksrevisionen.

När Publikt pratar med anställda på villkor att de får vara anonyma, talar de om »utrensning, styrda rekryteringar, oproffsigt ledarskap och otrygghet« eller rent av »finansdepartementets hämnd«.

2015 hade Riksrevisionen 340 anställda, varav 33 var tjänstlediga. Hittills i år har 39 anställda sagt upp sig.

Riksrevisor Margareta Åberg är administrativt ansvarig vid myndig­heten och ser flera skäl till den ökade personalomsättningen:

– Det är naturligt vid en omorganisation. Vissa vill inte vara med om det, och hos andra sätter det tankar i rörelse om att byta jobb. Och några kan känna besvikelse över att inte få de nya tjänsterna.

Ni beskylls för att ha agerat okänsligt och oproffsigt?

– Det var ett aktivt val att driva ett snabbt omorganisationsarbete. Det fanns också önskemål från personalen om att få arbeta i mindre enheter, där cheferna bättre kan sätta sig in i arbetet.

Men många upplevde att ni dömde ut deras kompetens?

– Det var inte alls avsikten. Vår personal har en bra och fin kompetens, men den behövde breddas. Ingen är ledsnare än jag om medarbetare känner det så.

En riksrevisor sade upp sig – två fick behålla sina jobb

Dagens Nyheter har under sommaren granskat Riksrevisionen och gjort flera avslöjanden:

  • Riksrevisor Ulf Bengtsson har påverkat granskningen av beslut han själv varit delaktig i.
  • Riksrevisor Susanne Ackum har låtit utomstående – sin sambo och anställda i Rege­ringskansliet – läsa och påverka pågående granskningar. Det gällde bland annat Riksrevisionens chefs­ekonom som i sin tidigare anställning som samhälls­politisk chef på Saco var engagerad i skatte­frågor.
  • Susanne Ackum har kringgått den formella anställnings­processen vid en rekrytering.
  • Riksrevisionen har lagt ned granskningar efter kontakt med regeringen.
  • Myndigheten har använt biståndsmedel till administration. Som en följd av granskningen sade Susanne Ackum upp sig 8 juli. En månad senare medgav Ulf Bengtsson och riksrevisor Margareta Åberg inför konstitutionsutskottet flera fel, men fick behålla sina jobb för att försöka åter­­ställa förtroendet för myndigheten.
Bli den första att tycka till!
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.