Annons:
Nina Gustafsson Åberg är en av dem som slutat på Riksrevisionen. »De har rekryterat alltför många chefer och specialister från samma håll och med likartad bakgrund«, säger hon.Bild:Elis Hoffman
Riksrevisionen
Nyhet
AVLeif Holmkvist0 kommentarerTyck till!

Många avhopp från Riksrevisionen

I ett år har »hela havet stormat« på Riksrevisionen: ny ledning, ny organisation, nya chefer och nytt arbetssätt. Bara i år har över 10 procent av med­arbetarna lämnat myndigheten. »Många känner sig nedklassa­de, unga och driftiga slutar«, säger STs avdelningsordförande Ingvar Önnhage.
Ingvar ÖnnhageBild:Malin Hansson

Den 1 augusti 2015 tillträdde Susanne Ackum och Ulf Bengtsson som nya riksrevisorer vid sidan av Margareta Åberg som utsågs 2014. De gjorde en rivstart direkt efter semestern:

– Redan efter en månad hade de en färdig analys och plan för vad som skulle göras, berättar Ingvar Önnhage. De var kritiska till vår kompetens, något de baserade på egna »enkäter« bland myndighetschefer och gamla kolleger i Rege­rings­kansliet. Alltså dem vi ska granska.

Det är också den bilden som fångats upp i medierna, menar han.

– Men vi kände inte igen oss i riksrevisorernas bild av att de tagit över en myndighet som var så dåligt skött och hade så låg kompetens att de var tvungna att förstärka den med disputerade nationalekonomer.

Kontakten med facken var minimal, men formellt korrekt:

– Visst, vi fick knapphändig information enligt de mbl-rutiner vi har, men få insåg vidden av den stora förändring som väntade. Vi tyckte att det gick för fort och försökte bromsa.

I den nya organisationen för effektivitetsrevisionen kom flertalet nya chefer utifrån.

– Många anställda kände sig förbi­gångna och personalomsättningen ökade, särskilt bland de unga, säger Ingvar Önnhage.

En av dem som lämnat myndigheten är Nina Gustafsson Åberg, tidigare ST-ordförande vid Riksrevisionen och i dag ersättare i förbundsstyrelsen. Hon var programansvarig, men har gått till ett nytt jobb som departements­sekreterare på arbetsmarknadsdeparte­mentet:

– Varför jag slutade? En kombination av förändringarna och nyfikenhet på att gå vidare.

Vad var det du inte gillade med förändringarna?

– Det blev en alltför snäv syn på effektivitetsrevision.

Nina Gustafsson Åberg säger att det finns ett allmänt missnöje med inriktningen och den nya ledningen.

– De har rekryterat alltför många chefer och specialister från samma håll och med likartad bakgrund. Och den märkliga rekryteringen av en chefs­ekonom, en lobbyist passar inte på Riksrevisionen.

När Publikt pratar med anställda på villkor att de får vara anonyma, talar de om »utrensning, styrda rekryteringar, oproffsigt ledarskap och otrygghet« eller rent av »finansdepartementets hämnd«.

2015 hade Riksrevisionen 340 anställda, varav 33 var tjänstlediga. Hittills i år har 39 anställda sagt upp sig.

Riksrevisor Margareta Åberg är administrativt ansvarig vid myndig­heten och ser flera skäl till den ökade personalomsättningen:

– Det är naturligt vid en omorganisation. Vissa vill inte vara med om det, och hos andra sätter det tankar i rörelse om att byta jobb. Och några kan känna besvikelse över att inte få de nya tjänsterna.

Ni beskylls för att ha agerat okänsligt och oproffsigt?

– Det var ett aktivt val att driva ett snabbt omorganisationsarbete. Det fanns också önskemål från personalen om att få arbeta i mindre enheter, där cheferna bättre kan sätta sig in i arbetet.

Men många upplevde att ni dömde ut deras kompetens?

– Det var inte alls avsikten. Vår personal har en bra och fin kompetens, men den behövde breddas. Ingen är ledsnare än jag om medarbetare känner det så.

En riksrevisor sade upp sig – två fick behålla sina jobb

Dagens Nyheter har under sommaren granskat Riksrevisionen och gjort flera avslöjanden:

  • Riksrevisor Ulf Bengtsson har påverkat granskningen av beslut han själv varit delaktig i.
  • Riksrevisor Susanne Ackum har låtit utomstående – sin sambo och anställda i Rege­ringskansliet – läsa och påverka pågående granskningar. Det gällde bland annat Riksrevisionens chefs­ekonom som i sin tidigare anställning som samhälls­politisk chef på Saco var engagerad i skatte­frågor.
  • Susanne Ackum har kringgått den formella anställnings­processen vid en rekrytering.
  • Riksrevisionen har lagt ned granskningar efter kontakt med regeringen.
  • Myndigheten har använt biståndsmedel till administration. Som en följd av granskningen sade Susanne Ackum upp sig 8 juli. En månad senare medgav Ulf Bengtsson och riksrevisor Margareta Åberg inför konstitutionsutskottet flera fel, men fick behålla sina jobb för att försöka åter­­ställa förtroendet för myndigheten.
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.