Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVCarl von Schéele1 kommentarerTyck till!

Många avslag ska ha gett högre lön

På ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.

– Problemets art är väldigt allvarligt, även om det inte är ett generellt problem, säger Siv Norlin.

Avdelningen fick kännedom om problemet i slutet av januari och skickade därför ut en enkät bland sina arbetsplatsombud.

Enligt tre arbetsplatsombud förekom problemet på ett fåtal kontor på olika platser i landet.

Siv Norlin säger att det enligt myndighetens löneavtal är upp till arbetsgivaren att justera löner i efterhand.

– Ingen chef kommer att erkänna att detta har skett och då kan inte lönen justeras, säger Siv Norlin.

Från STs sidan säger man sig ändå veta att frågan om avslag kommit upp i lönesamtal.

– Vi kan inte bevisa att någon har fått lägre lön för att de gjort få avslag, men det är allvarligt nog om man uppfattar att det finns ett samband.

Efter larmet har facket även tagit upp frågan med myndighetens ledning.

– Vi är överens med arbetsgivaren om att detta inte är ett lönekriterium.

Hon poängterar att den enkät med tjugo svar som avdelningen genomfört inte är en vetenskaplig undersökning, men att den visar att problemet finns.

– Det är inte ett generellt problem, men stort i den meningen att problemet är av mycket allvarlig art.

Det var en anställd på ett av Försäkringskassans Stockholmskontor som i söndagens nyhetssändningar vittnade om hur antalet avslag av sjukpenning blev en viktig fråga när hennes lön skulle sättas. Hon hade inte gjort tillräckligt många avslag utifrån kontorets avslagskvot.

– Jag hade fått högre lön om jag hade gjort fler avslag, sade hon till SVT.

Siv Norlin understryker att detta är en större fråga än bara lön kopplat till avslagen. Det handlar om rättssäkerhet i systemet.

Under en lång period har Försäkringskassan inte mäktat med att göra bedömningar av rätten till sjukpenning. Resurser har saknats, konstaterar Siv Norlin.

Med ökade resurser görs nu dessa bedömningar regelbundet. Fler får avslag när Försäkringskassan har större krav på sig att utreda arbetsförmågan.

Dessutom har regeringen satt målet att få ner sjukskrivningstalet till i genomsnitt 9 dagar per person beräknat på hela landet.

– Med dessa styrningar ökar pressen på att ifrågasätta sjukpenningsrätten. När man mäter hur målen uppnås kan det blir avarter, säger Siv Norlin.

Socialminister Annika Strandhäll, S, kommenterade uppgifterna om att fler avslag ger högre lön i söndagens Agenda på SVT. Hon kallade förfarande helt oacceptabelt. Hon säger att hon redan tagit upp frågan med Försäkringskassans ledning, som även den, i programmet, sade att förfarandet var oacceptabelt.

Inlagt av Maria J tis, 04/17/2018 - 14:00
Som långtidssjukskriven får jag nu enbart bekräftelse på det jag redan upplevt och anat, att moralen inom försäkringskassan sjunkit så lågt att det är empatilöst, rättsosäkert och farligt både för de som har rätt till sjukpenning eller sjukersättning och för dem som tvingas arbeta i en sådan negativ miljö. Tre gånger har FK tvingat mig till socialtjänsten för försörjning på grund av nekad sjukpenning, indragen sjukpenning och indragen sjukpenning med omedelbar verkan, den behandling jag fått utstå har lett till posttraumatisk stress och ett illamående varje gång jag ser FK:s logga. Jag har dock hitintills haft tur och vunnit omprövningar men jag är i bakhuvudet hela tiden beredd på att utsättas för nya attacker. Heder åt de handläggare jag mött som har haft empati (men de tenderar att inte stå ut och försvinner strax, jag har haft så många handläggare nu att jag slutat räkna), ännu större heder åt de handläggare som nu berättat vad som pågår, stort tack till dem.
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.