Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVCarl von Schéele1 kommentarer

Många avslag ska ha gett högre lön

På ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.

– Problemets art är väldigt allvarligt, även om det inte är ett generellt problem, säger Siv Norlin.

Avdelningen fick kännedom om problemet i slutet av januari och skickade därför ut en enkät bland sina arbetsplatsombud.

Enligt tre arbetsplatsombud förekom problemet på ett fåtal kontor på olika platser i landet.

Siv Norlin säger att det enligt myndighetens löneavtal är upp till arbetsgivaren att justera löner i efterhand.

– Ingen chef kommer att erkänna att detta har skett och då kan inte lönen justeras, säger Siv Norlin.

Från STs sidan säger man sig ändå veta att frågan om avslag kommit upp i lönesamtal.

– Vi kan inte bevisa att någon har fått lägre lön för att de gjort få avslag, men det är allvarligt nog om man uppfattar att det finns ett samband.

Efter larmet har facket även tagit upp frågan med myndighetens ledning.

– Vi är överens med arbetsgivaren om att detta inte är ett lönekriterium.

Hon poängterar att den enkät med tjugo svar som avdelningen genomfört inte är en vetenskaplig undersökning, men att den visar att problemet finns.

– Det är inte ett generellt problem, men stort i den meningen att problemet är av mycket allvarlig art.

Det var en anställd på ett av Försäkringskassans Stockholmskontor som i söndagens nyhetssändningar vittnade om hur antalet avslag av sjukpenning blev en viktig fråga när hennes lön skulle sättas. Hon hade inte gjort tillräckligt många avslag utifrån kontorets avslagskvot.

– Jag hade fått högre lön om jag hade gjort fler avslag, sade hon till SVT.

Siv Norlin understryker att detta är en större fråga än bara lön kopplat till avslagen. Det handlar om rättssäkerhet i systemet.

Under en lång period har Försäkringskassan inte mäktat med att göra bedömningar av rätten till sjukpenning. Resurser har saknats, konstaterar Siv Norlin.

Med ökade resurser görs nu dessa bedömningar regelbundet. Fler får avslag när Försäkringskassan har större krav på sig att utreda arbetsförmågan.

Dessutom har regeringen satt målet att få ner sjukskrivningstalet till i genomsnitt 9 dagar per person beräknat på hela landet.

– Med dessa styrningar ökar pressen på att ifrågasätta sjukpenningsrätten. När man mäter hur målen uppnås kan det blir avarter, säger Siv Norlin.

Socialminister Annika Strandhäll, S, kommenterade uppgifterna om att fler avslag ger högre lön i söndagens Agenda på SVT. Hon kallade förfarande helt oacceptabelt. Hon säger att hon redan tagit upp frågan med Försäkringskassans ledning, som även den, i programmet, sade att förfarandet var oacceptabelt.

Som långtidssjukskriven får jag nu enbart bekräftelse på det jag redan upplevt och anat, att moralen inom försäkringskassan sjunkit så lågt att det är empatilöst, rättsosäkert och farligt både för de som har rätt till sjukpenning eller sjukersättning och för dem som tvingas arbeta i en sådan negativ miljö. Tre gånger har FK tvingat mig till socialtjänsten för försörjning på grund av nekad sjukpenning, indragen sjukpenning och indragen sjukpenning med omedelbar verkan, den behandling jag fått utstå har lett till posttraumatisk stress och ett illamående varje gång jag ser FK:s logga. Jag har dock hitintills haft tur och vunnit omprövningar men jag är i bakhuvudet hela tiden beredd på att utsättas för nya attacker. Heder åt de handläggare jag mött som har haft empati (men de tenderar att inte stå ut och försvinner strax, jag har haft så många handläggare nu att jag slutat räkna), ännu större heder åt de handläggare som nu berättat vad som pågår, stort tack till dem.
EkobrottsmyndighetenNyhetEfter ett larm om mycket dålig arbetsmiljö för den administrativa personalen på Ekobrottsmyndigheten ska nu kraftfulla åtgärder sättas in. ”Det ser jättefint ut på papper. Nu återstår själva verkstaden”, säger Ylva Nilsson, vice huvudskyddsombud.
LönerNyhetDe låga lönerna för akademiker i välfärden beror på ett snävt skatteutrymme och en sammanpressad lönestruktur, anser Saco. Organisationen kräver en statlig utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas.
HögskolanNyhetAntalet sökande till landets lärarutbildningar minskar kraftigt. Men också det totala antalet sökande till universitet och högskolor minskar, uppger Universitets- och högskolerådet, UHR.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
polisenNyhetArbetsdomstolen kan inte tvinga Polisen att anställa en person som fått rätt till en tjänst efter att ha överklagat till Statens överklagandenämnd. Det slår en ny dom fast. ”Systemet behöver ses över. Det är högst otillfredsställande hur det fungerar i dag”, säger STs jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetRegeringen förlänger myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning för praktik under åren 2019 och 2020.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen efter att ha granskat hur personer reagerat efter att inte ha fått sina ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljade.
ARBETSMILJÖNyhetEuropeiska forskare har gått samman för att sätta gränsvärden för stillasittande arbete. En liten apparat, lutningsmätare, används för att kunna göra objektiva mätningar.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet i ett pressmeddelande.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Under förra året rapporterades 281 incidenter.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsförmedlingenNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.