Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVCarl von Schéele1 kommentarerTyck till!

Många avslag ska ha gett högre lön

På ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.

– Problemets art är väldigt allvarligt, även om det inte är ett generellt problem, säger Siv Norlin.

Avdelningen fick kännedom om problemet i slutet av januari och skickade därför ut en enkät bland sina arbetsplatsombud.

Enligt tre arbetsplatsombud förekom problemet på ett fåtal kontor på olika platser i landet.

Siv Norlin säger att det enligt myndighetens löneavtal är upp till arbetsgivaren att justera löner i efterhand.

– Ingen chef kommer att erkänna att detta har skett och då kan inte lönen justeras, säger Siv Norlin.

Från STs sidan säger man sig ändå veta att frågan om avslag kommit upp i lönesamtal.

– Vi kan inte bevisa att någon har fått lägre lön för att de gjort få avslag, men det är allvarligt nog om man uppfattar att det finns ett samband.

Efter larmet har facket även tagit upp frågan med myndighetens ledning.

– Vi är överens med arbetsgivaren om att detta inte är ett lönekriterium.

Hon poängterar att den enkät med tjugo svar som avdelningen genomfört inte är en vetenskaplig undersökning, men att den visar att problemet finns.

– Det är inte ett generellt problem, men stort i den meningen att problemet är av mycket allvarlig art.

Det var en anställd på ett av Försäkringskassans Stockholmskontor som i söndagens nyhetssändningar vittnade om hur antalet avslag av sjukpenning blev en viktig fråga när hennes lön skulle sättas. Hon hade inte gjort tillräckligt många avslag utifrån kontorets avslagskvot.

– Jag hade fått högre lön om jag hade gjort fler avslag, sade hon till SVT.

Siv Norlin understryker att detta är en större fråga än bara lön kopplat till avslagen. Det handlar om rättssäkerhet i systemet.

Under en lång period har Försäkringskassan inte mäktat med att göra bedömningar av rätten till sjukpenning. Resurser har saknats, konstaterar Siv Norlin.

Med ökade resurser görs nu dessa bedömningar regelbundet. Fler får avslag när Försäkringskassan har större krav på sig att utreda arbetsförmågan.

Dessutom har regeringen satt målet att få ner sjukskrivningstalet till i genomsnitt 9 dagar per person beräknat på hela landet.

– Med dessa styrningar ökar pressen på att ifrågasätta sjukpenningsrätten. När man mäter hur målen uppnås kan det blir avarter, säger Siv Norlin.

Socialminister Annika Strandhäll, S, kommenterade uppgifterna om att fler avslag ger högre lön i söndagens Agenda på SVT. Hon kallade förfarande helt oacceptabelt. Hon säger att hon redan tagit upp frågan med Försäkringskassans ledning, som även den, i programmet, sade att förfarandet var oacceptabelt.

Inlagt av Maria J tis, 04/17/2018 - 14:00
Som långtidssjukskriven får jag nu enbart bekräftelse på det jag redan upplevt och anat, att moralen inom försäkringskassan sjunkit så lågt att det är empatilöst, rättsosäkert och farligt både för de som har rätt till sjukpenning eller sjukersättning och för dem som tvingas arbeta i en sådan negativ miljö. Tre gånger har FK tvingat mig till socialtjänsten för försörjning på grund av nekad sjukpenning, indragen sjukpenning och indragen sjukpenning med omedelbar verkan, den behandling jag fått utstå har lett till posttraumatisk stress och ett illamående varje gång jag ser FK:s logga. Jag har dock hitintills haft tur och vunnit omprövningar men jag är i bakhuvudet hela tiden beredd på att utsättas för nya attacker. Heder åt de handläggare jag mött som har haft empati (men de tenderar att inte stå ut och försvinner strax, jag har haft så många handläggare nu att jag slutat räkna), ännu större heder åt de handläggare som nu berättat vad som pågår, stort tack till dem.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen tar in 30 personer från ett bemanningsföretag för att hantera myndighetens digitala tjänster, samtidigt som förhandlingar om den planerade neddragningen med 4 500 anställda pågår.
ArbetsrättNyhetRegeringen har skickat ett förslag om att höja anställningsskyddet till 69 års ålder till lagrådet. Enligt pressmeddelandet hoppas regeringen kunna lägga fram en proposition till riksdagen under mars.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården klarar inte längre att utföra transportuppdraget fullt ut som planerat, utan minskar på personalen och drar ned på körningarna. Orsaken är brist på pengar.
DiggFördjupningNär den nya myndigheten Digg ska samordna arbetet med att göra statsförvaltningen digital är det inte de statsanställdas it-arbetsmiljö som har högsta prioritet. Men generaldirektören Anna Eriksson konstaterar att frågan ändå är viktig: »Vi måste bygga system som är ändamålsenliga för att få ut nyttan av dem.«
ArbetsmiljöNyhetOmkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning. Chefer och män är överrepresenterade bland de utsatta, visar en avhandling vid Malmö universitet.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens häkten är överbelagda. I Malmö tvingades häktet stänga för nyintagningar i helgen för att alla platser var belagda. Gripna blev i stället kvar i polisens arrester. "Läget är akut och polisledningen bedriver ett intensivt arbete för att hantera detta", skriver Polisen på sin hemsida.
SpårtrafikenNyhetTågvärdar som utrustas med kroppskameror upplever sig mer trygga på jobbet, visar en pilotstudie som Arriva har gjort bland sina anställda. Studien är dock liten och inte fullt utvärderad.
EUNyhetEU-kommissionen kritiserar ordförandelandet Rumänien för landets hantering av rättsväsendet. Rumäniens regering har infört nya regler för hur höga åklagarämbeten ska besättas.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringens vårbudget kommer inte att lätta på bördan för Arbetsförmedlingen, som nyligen varslade 4 500 personer om uppsägning. ”Jag bedömer att varslen kommer att ligga fast”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får runt 20 miljoner kronor efter att ha vunnit en tvist mot en it-leverantör i hovrätten. Tidigare hade tingsrätten gått på leverantörens linje om att myndigheten sagt upp avtal dem emellan på felaktiga grunder, skriver Dagens juridik.
ArbetsförmedlingenNyhetGeneraldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, kallas till riksdagens arbetsmarknadsutskott för att förklara myndighetens it-miss. Den kan ha orsakat upp till 70 000 felaktiga beslut.
KorruptionNyhetAntalet misstänkta i samband med muthärvan kring utbildningsföretaget Labcenter växer kraftigt. Enligt uppgifter i Dagens Industri är nu ett par hundra offentliganställda misstänkta för att ha tagit mutor.
StatsförvaltningNyhetDet utökade samarbetet mellan statliga myndigheter de senaste åren har minskat risken för att miljontals kronor används till att stödja terrorism. Det uppger Anders Kassman vid Säkerhetspolisen, Säpo, i en intervju med Ekot.
SkolinspektionenNyhetRiksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. Myndigheten avslutar ärenden utan återbesök på skolorna, inte sällan när otrygg och stökig miljö varit problemet.
SkatteverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två tjänstemän vid Skatteverket för deras agerande i samband med en tillsyn. Enligt JO var det fel att de två gick in i ett hus trots att bolagets företrädare inte fanns på plats.
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Närmast ska förslaget ska godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.