Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVCarl von Schéele1 kommentarerTyck till!

Många avslag ska ha gett högre lön

På ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.

– Problemets art är väldigt allvarligt, även om det inte är ett generellt problem, säger Siv Norlin.

Avdelningen fick kännedom om problemet i slutet av januari och skickade därför ut en enkät bland sina arbetsplatsombud.

Enligt tre arbetsplatsombud förekom problemet på ett fåtal kontor på olika platser i landet.

Siv Norlin säger att det enligt myndighetens löneavtal är upp till arbetsgivaren att justera löner i efterhand.

– Ingen chef kommer att erkänna att detta har skett och då kan inte lönen justeras, säger Siv Norlin.

Från STs sidan säger man sig ändå veta att frågan om avslag kommit upp i lönesamtal.

– Vi kan inte bevisa att någon har fått lägre lön för att de gjort få avslag, men det är allvarligt nog om man uppfattar att det finns ett samband.

Efter larmet har facket även tagit upp frågan med myndighetens ledning.

– Vi är överens med arbetsgivaren om att detta inte är ett lönekriterium.

Hon poängterar att den enkät med tjugo svar som avdelningen genomfört inte är en vetenskaplig undersökning, men att den visar att problemet finns.

– Det är inte ett generellt problem, men stort i den meningen att problemet är av mycket allvarlig art.

Det var en anställd på ett av Försäkringskassans Stockholmskontor som i söndagens nyhetssändningar vittnade om hur antalet avslag av sjukpenning blev en viktig fråga när hennes lön skulle sättas. Hon hade inte gjort tillräckligt många avslag utifrån kontorets avslagskvot.

– Jag hade fått högre lön om jag hade gjort fler avslag, sade hon till SVT.

Siv Norlin understryker att detta är en större fråga än bara lön kopplat till avslagen. Det handlar om rättssäkerhet i systemet.

Under en lång period har Försäkringskassan inte mäktat med att göra bedömningar av rätten till sjukpenning. Resurser har saknats, konstaterar Siv Norlin.

Med ökade resurser görs nu dessa bedömningar regelbundet. Fler får avslag när Försäkringskassan har större krav på sig att utreda arbetsförmågan.

Dessutom har regeringen satt målet att få ner sjukskrivningstalet till i genomsnitt 9 dagar per person beräknat på hela landet.

– Med dessa styrningar ökar pressen på att ifrågasätta sjukpenningsrätten. När man mäter hur målen uppnås kan det blir avarter, säger Siv Norlin.

Socialminister Annika Strandhäll, S, kommenterade uppgifterna om att fler avslag ger högre lön i söndagens Agenda på SVT. Hon kallade förfarande helt oacceptabelt. Hon säger att hon redan tagit upp frågan med Försäkringskassans ledning, som även den, i programmet, sade att förfarandet var oacceptabelt.

Inlagt av Maria J tis, 04/17/2018 - 14:00
Som långtidssjukskriven får jag nu enbart bekräftelse på det jag redan upplevt och anat, att moralen inom försäkringskassan sjunkit så lågt att det är empatilöst, rättsosäkert och farligt både för de som har rätt till sjukpenning eller sjukersättning och för dem som tvingas arbeta i en sådan negativ miljö. Tre gånger har FK tvingat mig till socialtjänsten för försörjning på grund av nekad sjukpenning, indragen sjukpenning och indragen sjukpenning med omedelbar verkan, den behandling jag fått utstå har lett till posttraumatisk stress och ett illamående varje gång jag ser FK:s logga. Jag har dock hitintills haft tur och vunnit omprövningar men jag är i bakhuvudet hela tiden beredd på att utsättas för nya attacker. Heder åt de handläggare jag mött som har haft empati (men de tenderar att inte stå ut och försvinner strax, jag har haft så många handläggare nu att jag slutat räkna), ännu större heder åt de handläggare som nu berättat vad som pågår, stort tack till dem.
Örebro universitetNyhetDen professor vid Örebro universitet som anmälde en kollega för sexuella trakasserier fick ingen legitim utredning — i stället utsattes hon för repressalier, anser Sveriges universitetslärare och forskare, Sulf, som nu stämmer universitetet för brott mot diskrimineringslagen.
StatsbudgetenNyhetOsäkerheten om politiska prioriteringar försvårar den statliga planeringen, konstaterar Arbetsgivarverket. Samtidigt leder uppräkningen av förvaltningsanslagen till en viss stabilitet, skriver myndigheten.
it-säkerhetNyhetInformation som den offentliga sektorn lagrar i molntjänster från Microsoft och Google riskerar att lämnas ut till amerikanska myndigheter. Men trots att juridiska experter varnar för att sekretessbelagda uppgifter i molnet ska anses som »röjda« saknas politiska initiativ för att bygga en gemensam, statlig molntjänst i Sverige.
MigrationsverketFördjupningAnna-Lena Larsson och Gunnel Isaksson blev uppsagda, men dagen efter att de fått lämna sina fasta tjänster var de tillbaka – nu som vikarier. När Migrationsverket skulle skära ned slutade det med personalbrist.
REGERINGENNyhetFör första gången har en övergångsregering lämnat en budgetproposition. Några få satsningar görs där det finns tidigare beslut eller politisk samsyn, såsom i frågan om sänkt skatt för pensionärer.
ItalienNyhetDen italienska regeringen vill få bättre kontroll på hur statstjänstemännen sköter sina jobb. Redan nästa år väntar biometriska kontroller av anställda. Och myndigheter eller kontor som inte gör vad de ska kan hamna på en lista som publiceras på webben.
HögskolanNyhetStudenter på högskolan har i genomsnitt 11 timmar lärarledd tid per vecka. Men det är stora skillnader mellan och inom olika utbildningsområden, visar en studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, erbjuder en ny webbutbildning för myndigheter som vill effektivisera sin ärendehantering. Utbildningen ska hjälpa till att minska kostnaderna för onödig efterfrågan.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket är mycket kritiskt till huvudförslaget från den statliga mottagandeutredningen. Förslaget går ut på att kommunerna skulle få ett större ansvar och särskilda ankomstcentra och utresecentra skulle startas.
ArbetsmiljöNyhetStress och depression är de vanligaste sjukdomsorsakerna för kvinnor, medan män oftast drabbas av rygg- eller ledbesvär. Det visar en rapport från AFA Försäkring över privatanställda arbetare som får ersättning från kollektivavtalsförsäkringen.
SkatteverketNyhetSkatteverkets internrevision riktar skarp kritik mot myndighetens krisberedskap. På flera punkter misslyckas myndigheten med att leva upp till lagkraven.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetHård arbetsbelastning, brist på struktur i arbetsmiljöarbetet och brister i ledningen är förklaringar till det katastrofala resultatet i Jämställdhetsmyndighetens medarbetarenkät, tror STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
JämställdhetNyhetFörra året bestod de styrelser, nämnder och stiftelser som i sin helhet utses av regeringen till 52 procent av kvinnor. Av 238 redovisade styrelser och insynsråd hade 196 minst 40 procent ledamöter av vardera könet, enligt en genomgång av socialdepartementet.
ArbetsmarknadNyhetAntalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska. I slutet på oktober var de 48 000, jämfört med 55 000 ett år tidigare.
FRANyhetAnställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan de kontorsmoduler de arbetat i visat sig ha kraftigt förhöjda värden av mögel, rapporterar Svenska Dagbladet.
KORRUPTIONNyhetMusikverkets generaldirektör Stina Westerberg och två höga chefer på Statens kulturråd överklagar hovrättens fällande domar om mutbrott till Högsta domstolen. De tre dömdes efter att ha närvarat på bjudmiddagar hos organisationer för musiker.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har konsekvent överskattat antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, konstaterade Riksrevisionen i våras. Nu svarar regeringen att man alltid arbetar med förbättringar av prognoserna.
SjukpenningNyhetDe allra flesta som nekas sjukpenning återgår till arbete, enligt en rapport från Försäkringskassan. Men bland dem som återgår i arbete minskar inkomsterna och för de lägst avlönade är tappet dramatiskt.
KRIMINALVÅRDENNyhetEfter en turbulent tid med motsättningar mellan facken på Kriminalvårdens nationella transportenhet har förhandlingar åter inletts om ett nytt arbetstidsavtal. ”Det har varit en oerhört dålig stämning”, säger STs Per Sunneborn.
SpårtrafikenNyhetBiljettkontrollerna stoppades tillfälligt på Pågatågen i tisdags sedan två tågvärdar på olika tåg misshandlats. Nu kräver skyddsombudet att dubbelbemanning återinförs på tågen. ST står bakom kravet.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
SPÅRTRAFIKENNyhetAllt fler pendeltåg i Stockholm ställs in på grund av personalbrist och först i slutet av januari räknar det driftsansvariga företaget MTR med att problemet ska vara löst. Fram till dess får lokförarna jobba extra, skriver lokaltidningen Mitti.
StatsförvaltningNyhetAnalys- och utvärderingsutredningen föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att stärka regeringens styrning. De tre nya myndigheterna ska enligt förslaget lokaliseras till Stockholm, Göteborg och Östersund.
Örebro universitetNyhetEn professor vid Örebro universitet har fått sin uppsägning ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen. Hon ska dessutom få 75 000 kronor i skadestånd, enligt domen.
domstolNyhetKammarrätten i Göteborg sa nej till ersättning för obekväm arbetstid till en tolk som stigit upp i ottan för att hjälpa till vid en muntlig förhandling. Nu griper Högsta förvaltningsdomstolen in och ger henne rätt till ersättning.
länsstyrelsenNyhetDet blev en kompromiss. Efter centrala förhandlingar kan skogsbiologen Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarnas län fortsätta inventera skyddsvärd skog. Men han måste avstå från att skriva rapporter om vissa avgränsade områden i Dalarna.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.