Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVCarl von Schéele1 kommentarerTyck till!

Många avslag ska ha gett högre lön

På ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.

– Problemets art är väldigt allvarligt, även om det inte är ett generellt problem, säger Siv Norlin.

Avdelningen fick kännedom om problemet i slutet av januari och skickade därför ut en enkät bland sina arbetsplatsombud.

Enligt tre arbetsplatsombud förekom problemet på ett fåtal kontor på olika platser i landet.

Siv Norlin säger att det enligt myndighetens löneavtal är upp till arbetsgivaren att justera löner i efterhand.

– Ingen chef kommer att erkänna att detta har skett och då kan inte lönen justeras, säger Siv Norlin.

Från STs sidan säger man sig ändå veta att frågan om avslag kommit upp i lönesamtal.

– Vi kan inte bevisa att någon har fått lägre lön för att de gjort få avslag, men det är allvarligt nog om man uppfattar att det finns ett samband.

Efter larmet har facket även tagit upp frågan med myndighetens ledning.

– Vi är överens med arbetsgivaren om att detta inte är ett lönekriterium.

Hon poängterar att den enkät med tjugo svar som avdelningen genomfört inte är en vetenskaplig undersökning, men att den visar att problemet finns.

– Det är inte ett generellt problem, men stort i den meningen att problemet är av mycket allvarlig art.

Det var en anställd på ett av Försäkringskassans Stockholmskontor som i söndagens nyhetssändningar vittnade om hur antalet avslag av sjukpenning blev en viktig fråga när hennes lön skulle sättas. Hon hade inte gjort tillräckligt många avslag utifrån kontorets avslagskvot.

– Jag hade fått högre lön om jag hade gjort fler avslag, sade hon till SVT.

Siv Norlin understryker att detta är en större fråga än bara lön kopplat till avslagen. Det handlar om rättssäkerhet i systemet.

Under en lång period har Försäkringskassan inte mäktat med att göra bedömningar av rätten till sjukpenning. Resurser har saknats, konstaterar Siv Norlin.

Med ökade resurser görs nu dessa bedömningar regelbundet. Fler får avslag när Försäkringskassan har större krav på sig att utreda arbetsförmågan.

Dessutom har regeringen satt målet att få ner sjukskrivningstalet till i genomsnitt 9 dagar per person beräknat på hela landet.

– Med dessa styrningar ökar pressen på att ifrågasätta sjukpenningsrätten. När man mäter hur målen uppnås kan det blir avarter, säger Siv Norlin.

Socialminister Annika Strandhäll, S, kommenterade uppgifterna om att fler avslag ger högre lön i söndagens Agenda på SVT. Hon kallade förfarande helt oacceptabelt. Hon säger att hon redan tagit upp frågan med Försäkringskassans ledning, som även den, i programmet, sade att förfarandet var oacceptabelt.

Inlagt av Maria J tis, 04/17/2018 - 14:00
Som långtidssjukskriven får jag nu enbart bekräftelse på det jag redan upplevt och anat, att moralen inom försäkringskassan sjunkit så lågt att det är empatilöst, rättsosäkert och farligt både för de som har rätt till sjukpenning eller sjukersättning och för dem som tvingas arbeta i en sådan negativ miljö. Tre gånger har FK tvingat mig till socialtjänsten för försörjning på grund av nekad sjukpenning, indragen sjukpenning och indragen sjukpenning med omedelbar verkan, den behandling jag fått utstå har lett till posttraumatisk stress och ett illamående varje gång jag ser FK:s logga. Jag har dock hitintills haft tur och vunnit omprövningar men jag är i bakhuvudet hela tiden beredd på att utsättas för nya attacker. Heder åt de handläggare jag mött som har haft empati (men de tenderar att inte stå ut och försvinner strax, jag har haft så många handläggare nu att jag slutat räkna), ännu större heder åt de handläggare som nu berättat vad som pågår, stort tack till dem.
RegeringskanslietNyhetBidragsfusk, övergödning och återfall i brott. Det är ämnen för utredningar som avpolletterade myndig­hets­chefer jobbar med på Rege­ringskansliet i väntan på att deras förord­nanden ska löpa ut. Men en tidigare myndighets­chef har inga arbetsuppgifter alls, visar Publikts genomgång.
TrafikverketNyhetUnder tre år har forskare följt övergången till aktivitets­baserade kontor på Trafikverket. Resultaten visar bland annat på vikten av en gedigen behovsanalys, något som STs sektionsordförande Anders Sjögren på myndighetens kontor i Solna tycker att arbetsgivaren missade. »Vi var 800 personer som flyttade in i en lokal där det tidigare satt 350 personer«, säger han.
DomstolarnaNyhetDomstolsverket ställer sig bakom beslutet att stänga av det polska rådet för domstolsväsendet från det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, ENCJ, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.
PolisenFördjupningDe får hålla förhör, besluta om beslag och de kan bli förundersökningsledare. Civila utredare inom Polisen har fått större befogenheter och många nya har anställts. Men fort­farande gnisslar det en del mellan poliser och civilanställda. Kjell Haglund säger dock att han alltid känt sig respekterad.
BolagNyhetOmsättningen för statens bolag ökade under första halvåret 2018 med 6,4 procent jämfört med förra året. Postnord fortsätter att förlora pengar.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarverket och TCO avslår förslaget om utvecklingsledighet som Utredningen för hållbart arbetsliv över tid har presenterat. Flera andra tunga instanser ifrågasätter också förslaget, visar en genomgång av remissvaren.
TURKIETNyhet600 turkiska byggarbetare greps av säkerhetsstyrkor i samband med protester mot farlig arbetsmiljö vid ett flygplatsbygge, skriver Arbetet. 160 av de gripna ska nu ha försatts på fri fot.
TransportstyrelsenNyhetEtt stort antal personer på it-företaget IBM har haft djup tillgång till Transportstyrelsens register, utan att myndigheten kan förklara varför, skriver Dagens Nyheter. Enligt en granskning som tidningen gjort har IBM självt fått bestämma vilka som ska tillgång till databaserna.
NaturvårdsverketNyhetNaturvårdsverket har hittills gjort 125 polisanmälningar om bedrägerier med premier för elfordon, uppger SVT. Enligt SVT finns kopplingar till bluffbolag, tidigare bedrägerihärvor och organiserad brottslighet.
MittuniversitetetNyhetMittuniversitetet i Östersund har stängt av en professor som anklagas för att ha hotat en medarbetare. Även en lektor på universitetet anklagas för inblandning i händelsen, rapporterar Sveriges radio.
A-kassanNyhetSedan i våras har arbetslösa nekats a-kassa sedan vissa a-kassor ändrat sina regler. Enligt SVT har a-kassorna nu kommit överens med Arbetsförmedlingen och andra aktörer om att återgå till tidigare regler.
REGERINGSKANSLIETNyhetArbetsmiljöverket ställer krav på åtgärder inom miljö- och energidepartementet efter att arbetsmiljöombuden gjort en anmälan om ett hårt pressat arbetstempo. Ett av kraven är att en extern expert anlitas för att förbättra arbetsmiljön.
FackligtNyhetSvenska fackförbund lägger ned mycket tid och får bra spridning på sina Youtube-filmer, däremot publicerar de relativt få. Italienska fack spottar ur sig hemmasnickrade filmer från demonstrationer, men har få tittare. Det visar en rapport från två svenska statsvetare, skriver Arbetet Global.
TillgänglighetNyhetRegeringen föreslår en ny lag för att genomföra EUs webbtillgänglighetsdirektiv. Den nya lagen innebär bland annat att webbplatser och digitala tjänster från offentliga aktörer ska bli mer tillgängliga.
LönerNyhetTrots högkonjunkturen har löneökningarna på svensk arbetsmarknad hållit sig på blygsamma nivåer. Det konstaterar Konjunkturinstitutet, KI, i sin årliga lönebildningsrapport.
ArrivaNyhetArriva vill göra om tågvärdarna på Pågatågen till kundvärdar, med drastiskt lägre ingångslön för nyanställda som följd. ST befarar att lönesänkningen även ska drabba dem som redan är anställda, säger Thomas Lindgren, vice ordförande för ST inom Arriva. Foto: Mostphotos
ArbetsmiljöNyhetForskningen om utbrändhet ökar i hela Europa. Trots det saknar EUs medlemsländer en gemensam bild av utmattningssyndrom. Bara Italien och Lettland erkänner det som en arbetsskada, visar en ny rapport från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound.
DiskrimineringNyhetTingsrätten dömer Försäkringskassan att betala 20 000 kronor i böter till en synskadad kvinna, därför att hon diskriminerades när Försäkringskassans webbtjänst inte funkade med hennes skärmläsare.
ArbetsmarknadNyhetSysselsättningen ökar i hela Europa. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska i Sverige - både bland inrikes och utrikes födda, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.
STATENS SERVICECENTERNyhetFörslaget att föra in tjänster från Arbetsförmedlingen i de statliga servicekontorens verksamhet innebär en stor utmaning, skriver ST i ett remissvar om regeringens utredning. ST anser också att handläggarna måste få normala, fasta anställningar.
ValmyndighetenNyhetValmyndighetens hemsida kraschade mitt under valkvällen. Nu framkommer att man i år hade en ny huvudansvarig för it-driften, nämligen Skatteverket, rapporterar Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera av Arbetsförmedlingens underleverantörer riktar skarp kritik mot myndigheten för att prispressen leder till sämre kvalitet i tjänsterna, skriver Arbetsvärlden.
ValetNyhet»Jag hoppas att partierna kan nå samförstånd om att sätta Sverige främst så att det blir möjligt att leverera långsiktiga lösningar under mandatperioden. Det går inte att bara förvalta ett land.« Så kommenterar STs ordförande Britta Lejon det parlamentariska läget dagen efter valet.
ÖppenhetNyhetDet kan bli förbjudet att fotografera och göra ljudupptagningar i svenska domstolar. Förslaget kommer från justitiedepartementet och får stöd hos 54 av 61 remissinstanser. Inom kort väntas lagrådet ge sin syn på saken.
ArbetsrättNyhetEn vilthandläggare vid Naturvårdsverket har anmälts för jäv av två privatpersoner. Handläggaren har privat arrangerat jaktupplevelser parallellt med att hen handlagt viltförvaltningsärenden, skriver Altinget.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna anställda får inte använda den egna tjänsten Jobskills, som utvecklades för att matcha arbetssökande asylsökande mot arbetsgivare, uppger SVT. Bakom förbudet ligger integritetshänsyn.
RegeringskanslietNyhetRegeringskansliet måste ta in extern hjälp för att komma till rätta med den dåliga arbetsmiljön på miljö- och energidepartementet. Det kräver Arbetsmiljöverket efter en inspektion, uppger SVT.
StatsförvaltningNyhetRegeringen håller inte med om den kritik Riksrevisionen riktat mot brister i styrningen av affärsverken. Därför tänker regeringen inte heller vidta några åtgärder, enligt en skrivelse till riksdagen.
Statens institutionsstyrelseNyhetNationella huvudskyddsombudet på Statens institutionsstyrelse, SiS, har anmält myndighetsledningen till Arbetsmiljöverket. Orsaken är att han och facken inte får tillgång till information om allvarliga händelser. ”Vi förstår inte myndighetens motiv för fem öre”, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.