Annons:

Många problem när staten outsourcar

Myndigheter bör inte lättvindigt outsourca sin verksamhet. När viktiga statliga uppgifter utförs av privata företag är risken stor att det uppstår problem. Det är inte heller säkert att det blir lönsamt.

Nu avvecklas systemet med etableringslotsar för nyanlända flyktingar. Det kan inte kallas annat än ett fiasko. Problemen har varit många: bristande kvalitet, aggressiv marknadsföring och ren kriminalitet bland de företag som arbetat på Arbetsförmedlingens uppdrag.

Det är bra att myndigheten nu ersätter lotsarna med anställd personal. Men i skiftet kommer de redan hårt belastade etableringshandläggare som nu jobbar på Arbetsförmedlingen att bära en tung börda. Samtidigt drabbas även nyanlända som inte får det stöd de skulle behöva för att komma in i det svenska samhället.

Det var den tidigare borgerliga regeringen som skapade ett system där nyanlända skulle välja mellan upphandlade etableringslotsar. Arbetsförmedlingen fick order att tillämpa lagen om valfrihetssystem, lov. Det har lett till att hundratals vinstdrivande företag kämpat för att locka till sig människor som i många fall haft begränsad kunskap om systemet och de alternativ som stått till buds.

Riskerna fanns inbyggda i modellen, konstaterar Statskontorets Peter Ehn i detta nummer av Publikt. Han har granskat outsourcing av myndigheters kärnverksamhet i en färsk rapport, som borde läsas av alla politiker och myndighetschefer som vill lägga ut centrala myndighetsuppgifter på företag.

Rapporten pekar på flera faror med outsourcing. En organi­sation som köper in expertis riskerar att förlora sin egen kompetens. Privata företag och deras medarbetare utgår från ett vinstintresse, inte från den värdegrund som ska prägla statens verksamheter – demokrati, rättssäkerhet och att tjäna medborgarna. Det är inte ens säkert att det lönar sig att köpa in tjänster – det kan kräva en omfattande och dyr apparat för att kontrollera kvaliteten.

Statskontorets rapport går inte närmare in på villkoren för leverantörsföretagens anställda, men det är en viktig facklig fråga. Konkurrensutsättningen sätter press på löner och villkor. Outsourcing kan innebära besparingar genom att rulla tillbaka de framgångar som de anställda haft i sina kollektivavtals­förhandlingar. Ett leverantörsföretag kan låta samma arbets­uppgifter utföras av människor vars arbete kostar mindre. Och som riskerar att förlora sina jobb i nästa upphandling.

En viktig åtgärd för att bromsa lönedumpning är att ställa krav på att anställda i de företag staten anlitar ska ha villkor i nivå med kollektivavtal. Även om möjligheten redan finns har myndigheterna tvekat att utnyttja den. Nu planerar regeringen, som Publikt berättar i en annan artikel i detta nummer, att göra det obligatoriskt. Det är ett steg på vägen mot konkurrens på mer rättvisa premisser.

Men innan man kommer så långt som till ett beslut om outsourcing borde frågan om vilka risker det kan innebära prövas noggrant. Arbetsförmedlingens exempel avskräcker. En blind tro på marknadslösningar får inte tillåtas att sätta förtroendet för statens verksamheter på spel.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.