Annons:
Ungdomsarbetslöshet
Fördjupning
AVAnn Dahlin2 kommentarerTyck till!

Många unga hamnar utanför samhället

Var tionde ung person varken arbetar eller studerar. Nästan hälften av dem har varit i den situationen i minst tre år. En statlig utredning kräver nya åtgärder för att ungdomar inte permanent ska hamna utanför samhället.

I den politiska debatten används olika siffror på ungdomsarbetslösheten som slagträn. Vissa pekar på att nästan var fjärde ung person i arbetskraften är arbetslös. Andra framhåller att flertalet av dem som betecknas som arbetslösa antingen studerar på heltid eller bara har kortare perioder av arbetslöshet mellan två jobb.

Men det finns en grupp unga som oroar alla. Det är de som varken arbetar eller studerar och som tycks fastna i ett långvarigt utanförskap. Enligt en analys som Arbetsförmedlingen publicerade förra året stod var tionde person i åldern 16–29 år 2010 utanför jobb och studier. Det handlar om 191 000 personer, en ökning med 31 000 sedan 2008.

Av dem hade drygt 77 000 varken arbetat eller studerat de senaste tre åren.

– Det här är unga som har uppenbara etableringsproblem, säger rapport­författaren Marwin Nilsson, analytiker på Arbetsförmedlingen. Om man har varit borta så länge från arbete och studier blir vägen tillbaka också så mycket längre.

De mest utsatta var de äldre i gruppen. Drygt sex procent av alla 25–29-åringar i Sverige hade 2010 stått utanför både arbete och studier i minst tre år.

Anna Angelin, doktor i socialt arbete vid Socialhögskolan på Lunds universitet, har intervjuat ett stort antal personer i 25–30- års­åldern som helt eller delvis levt på social­bidrag sedan de slutade skolan. Alla hade sin individuella historia, men gemensamt var att de hade en mångfald problem – och mycket begränsade resurser att lösa dem.

– Arbetslösheten är bara en del­kompo­nent. Ett annat stort problem är att ekonomin är körd i botten, så man har inte råd att exempelvis flytta eller ta körkort för att lättare kunna få jobb. Jag kallar det den dubbla vanmakten.

Många unga med långvarigt utanförskap saknar gymnasieutbildning. De har fått det allt svårare att finna ett arbete, säger Marwin Nilsson.

– En möjlighet skulle kunna vara att vi på Arbetsförmedlingen får rätt att anvisa dem att läsa in gymnasieskolan.

Även Anna Angelin ser bristen på utbildning som ett avgörande hinder för de unga i hennes studie.

– Jag tror att de flesta av de här personerna inte kan lösa sin situation utan att studera mer. Och två tredjedelar av dem ville också det, problemen handlade mycket om finansiering. De är ofta redan skuldsatta och är rädda att ta mer lån. Många hade försörjningsansvar för barn och befarade att social­bidraget skulle tas ifrån dem om de började studera.

Marwin Nilsson och Anna Angelin är ense om att det behövs ett helhetsgrepp för att hjälpa unga som hamnat utanför.

– De här ungdomarna är så många och så utspridda. Det är en samhällsutmaning som angår oss alla att hitta lösningar, säger Marwin Nilsson.

Regeringens utredareAnn-Marie Begler presenterade i oktober förra året ett förslag till bättre stöd för ungdomar som varken arbetar eller studerar. Hon föreslog bland annat att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna ska samverka i en särskild satsning på unga. Arbetsförmedlingen bör arbeta aktivt med dessa ungdomar redan från första dagen i arbetslöshet, anser hon. Dessutom behövs enligt utredningen en nationell samordnare som har ett helhetsperspektiv och driver frågorna framåt.

I ett tidigare betänkande föreslog Ann-Marie Begler skärpta lagkrav på kommunerna att aktivt stötta unga under 20 år som aldrig börjat eller som hoppat av gymnasiet.

I mångt och mycket kloka förslag, tycker Anna Angelin.

– Jag tycker också att det vore lovvärt att titta på en möjlig studiefinansiering, till exempel genom att man får behålla socialbidraget åtminstone ett år vid studier. Och kanske öppna en möjlighet att låna till körkortsutbildning.

Ann-Marie Begler betonar i sin utred­ning att det behövs mer kunskap om ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv. Den största utmaningen är de ungdomar som inte har någon som helst kontakt med samhällets instanser. Enligt Arbetsförmedlingens analys finns drygt 20 000 ung­domar som inte räknas in i arbetskraften, och »saknat känd aktivitet« och inte haft kontakt med vare sig Försäkrings­kassan, Arbets­förmedlingen eller kommunens socialkontor under en treårsperiod.

– Dem kan vi nästan inte nå, säger Anna Angelin. De hamnar ofta inte i statistiken och vi vet för lite om dem för att kunna dra säkra slutsatser i studier. En del kanske är i Thailand en tid eller arbetar som au pair och har det ganska bra, men de kan också sitta hemma hos sina föräldrar.

  

Ungas arbetslöshet

Nästan var fjärde person i åldern 15–24 år är arbetslös, enligt SCBs statistik. Men det är inte i förhållande till hela åldersgruppen, utan endast som andel av dem som ingår i arbetskraften. Studerande, långtidssjuka och hemarbetande står utanför arbetskraften, liksom andra som saknar arbete, men inte är inskrivna som arbetssökande. Beräknat på hela åldersgruppen är arbetslösheten 12,4 procent. Av de arbetssökande är knappt hälften, 44,6 procent, studerande på heltid. Siffrorna gäller 2012. 

  • 1 234 900 personer är Sveriges befolkning i åldrarna 15–24 år.
  • 647 500 personer bland dessa 15–24-åringar ingår i arbetskraften.
  • 153 200 personer bland de 15–24-åringar som ingår i arbetskraften räknas som arbetslösa.
  • 84 900 personer bland de arbetslösa 15–24-åringarna varken arbetar eller studerar.
  • 68 300 personer bland de 15–24-åringar som räknas som arbetslösa är heltidsstuderande som söker jobb.

Källa: SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU)

  

Inlagt av Magnus sön, 10/04/2015 - 20:24
Problemet är dessa unga inte vill utbilda sig eller jobba. Frågan är om dessa personer skall ha tillgång till skattefinansierade tjänster. Vill man inte lägga ner energi på att vara en del av samhället varför skall vi då låta dessa glida runt utan krav eller förpliktelser. Detta problem kommer att öka i framtiden.
Inlagt av marianne bodin sön, 06/08/2014 - 09:05
Jag har ett förslag gällande ungdomar och deras sysselsättning. Efter gymnasiet borde alla göra samhällsplikt inom skola,vård,omsorg eller hemvärn
minst 1 eller 2 år och minst 2 områden. Då får de insikt om hur samhället fungerar,kan mogna över yrkesval,lära sig empati,samarbete m.m. Någon form av ersättning bör de få utifrån vad vi har råd med. Det är min dröm om ett bra
samhälle!
Mvh
Marianne Bodin
it-säkerhetNyhetDet går inte att skapa ett centralt ramavtal för webbaserade kontorstjänster för den offentliga sektorn. Den slutsatsen dras i en förstudie från Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. ”Vi ser inte att marknaden finns”, säger Daniel Melin på inköpscentralen.
DiskrimineringNyhetEn person som sökte jobb på Strålsäkerhetsmyndigheten utan att få tjänsten anser sig ha blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. Nu öppnar Diskrimineringsombudsmannen, DO, ett granskningsärende gentemot myndigheten.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen tar in 30 personer från ett bemanningsföretag för att hantera myndighetens digitala tjänster, samtidigt som förhandlingar om den planerade neddragningen med 4 500 anställda pågår.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens häkten är överbelagda. I Malmö tvingades häktet stänga för nyintagningar i helgen för att alla platser var belagda. Gripna blev i stället kvar i polisens arrester. "Läget är akut och polisledningen bedriver ett intensivt arbete för att hantera detta", skriver Polisen på sin hemsida.
ArbetsmarknadNyhetFå konfliktdagar, genomsnittlig lönsamhet för näringslivet och en stigande reallön. Förra året var ett stabilt sådant på arbetsmarknaden. Annat kan det bli när 2019 ska summeras, enligt Medlingsinstitutets årsrapport.
ArbetsrättNyhetRegeringen har skickat ett förslag om att höja anställningsskyddet till 69 års ålder till lagrådet. Enligt pressmeddelandet hoppas regeringen kunna lägga fram en proposition till riksdagen under mars.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården klarar inte längre att utföra transportuppdraget fullt ut som planerat, utan minskar på personalen och drar ned på körningarna. Orsaken är brist på pengar.
ArbetsmiljöNyhetOmkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning. Chefer och män är överrepresenterade bland de utsatta, visar en avhandling vid Malmö universitet.
SpårtrafikenNyhetTågvärdar som utrustas med kroppskameror upplever sig mer trygga på jobbet, visar en pilotstudie som Arriva har gjort bland sina anställda. Studien är dock liten och inte fullt utvärderad.
EUNyhetEU-kommissionen kritiserar ordförandelandet Rumänien för landets hantering av rättsväsendet. Rumäniens regering har infört nya regler för hur höga åklagarämbeten ska besättas.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringens vårbudget kommer inte att lätta på bördan för Arbetsförmedlingen, som nyligen varslade 4 500 personer om uppsägning. ”Jag bedömer att varslen kommer att ligga fast”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får runt 20 miljoner kronor efter att ha vunnit en tvist mot en it-leverantör i hovrätten. Tidigare hade tingsrätten gått på leverantörens linje om att myndigheten sagt upp avtal dem emellan på felaktiga grunder, skriver Dagens juridik.
ArbetsförmedlingenNyhetGeneraldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, kallas till riksdagens arbetsmarknadsutskott för att förklara myndighetens it-miss. Den kan ha orsakat upp till 70 000 felaktiga beslut.
KorruptionNyhetAntalet misstänkta i samband med muthärvan kring utbildningsföretaget Labcenter växer kraftigt. Enligt uppgifter i Dagens Industri är nu ett par hundra offentliganställda misstänkta för att ha tagit mutor.
StatsförvaltningNyhetDet utökade samarbetet mellan statliga myndigheter de senaste åren har minskat risken för att miljontals kronor används till att stödja terrorism. Det uppger Anders Kassman vid Säkerhetspolisen, Säpo, i en intervju med Ekot.
SkolinspektionenNyhetRiksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. Myndigheten avslutar ärenden utan återbesök på skolorna, inte sällan när otrygg och stökig miljö varit problemet.
SkatteverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två tjänstemän vid Skatteverket för deras agerande i samband med en tillsyn. Enligt JO var det fel att de två gick in i ett hus trots att bolagets företrädare inte fanns på plats.
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Närmast ska förslaget ska godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.