Annons:
Ungdomsarbetslöshet
Fördjupning
AVAnn Dahlin2 kommentarerTyck till!

Många unga hamnar utanför samhället

Var tionde ung person varken arbetar eller studerar. Nästan hälften av dem har varit i den situationen i minst tre år. En statlig utredning kräver nya åtgärder för att ungdomar inte permanent ska hamna utanför samhället.

I den politiska debatten används olika siffror på ungdomsarbetslösheten som slagträn. Vissa pekar på att nästan var fjärde ung person i arbetskraften är arbetslös. Andra framhåller att flertalet av dem som betecknas som arbetslösa antingen studerar på heltid eller bara har kortare perioder av arbetslöshet mellan två jobb.

Men det finns en grupp unga som oroar alla. Det är de som varken arbetar eller studerar och som tycks fastna i ett långvarigt utanförskap. Enligt en analys som Arbetsförmedlingen publicerade förra året stod var tionde person i åldern 16–29 år 2010 utanför jobb och studier. Det handlar om 191 000 personer, en ökning med 31 000 sedan 2008.

Av dem hade drygt 77 000 varken arbetat eller studerat de senaste tre åren.

– Det här är unga som har uppenbara etableringsproblem, säger rapport­författaren Marwin Nilsson, analytiker på Arbetsförmedlingen. Om man har varit borta så länge från arbete och studier blir vägen tillbaka också så mycket längre.

De mest utsatta var de äldre i gruppen. Drygt sex procent av alla 25–29-åringar i Sverige hade 2010 stått utanför både arbete och studier i minst tre år.

Anna Angelin, doktor i socialt arbete vid Socialhögskolan på Lunds universitet, har intervjuat ett stort antal personer i 25–30- års­åldern som helt eller delvis levt på social­bidrag sedan de slutade skolan. Alla hade sin individuella historia, men gemensamt var att de hade en mångfald problem – och mycket begränsade resurser att lösa dem.

– Arbetslösheten är bara en del­kompo­nent. Ett annat stort problem är att ekonomin är körd i botten, så man har inte råd att exempelvis flytta eller ta körkort för att lättare kunna få jobb. Jag kallar det den dubbla vanmakten.

Många unga med långvarigt utanförskap saknar gymnasieutbildning. De har fått det allt svårare att finna ett arbete, säger Marwin Nilsson.

– En möjlighet skulle kunna vara att vi på Arbetsförmedlingen får rätt att anvisa dem att läsa in gymnasieskolan.

Även Anna Angelin ser bristen på utbildning som ett avgörande hinder för de unga i hennes studie.

– Jag tror att de flesta av de här personerna inte kan lösa sin situation utan att studera mer. Och två tredjedelar av dem ville också det, problemen handlade mycket om finansiering. De är ofta redan skuldsatta och är rädda att ta mer lån. Många hade försörjningsansvar för barn och befarade att social­bidraget skulle tas ifrån dem om de började studera.

Marwin Nilsson och Anna Angelin är ense om att det behövs ett helhetsgrepp för att hjälpa unga som hamnat utanför.

– De här ungdomarna är så många och så utspridda. Det är en samhällsutmaning som angår oss alla att hitta lösningar, säger Marwin Nilsson.

Regeringens utredareAnn-Marie Begler presenterade i oktober förra året ett förslag till bättre stöd för ungdomar som varken arbetar eller studerar. Hon föreslog bland annat att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna ska samverka i en särskild satsning på unga. Arbetsförmedlingen bör arbeta aktivt med dessa ungdomar redan från första dagen i arbetslöshet, anser hon. Dessutom behövs enligt utredningen en nationell samordnare som har ett helhetsperspektiv och driver frågorna framåt.

I ett tidigare betänkande föreslog Ann-Marie Begler skärpta lagkrav på kommunerna att aktivt stötta unga under 20 år som aldrig börjat eller som hoppat av gymnasiet.

I mångt och mycket kloka förslag, tycker Anna Angelin.

– Jag tycker också att det vore lovvärt att titta på en möjlig studiefinansiering, till exempel genom att man får behålla socialbidraget åtminstone ett år vid studier. Och kanske öppna en möjlighet att låna till körkortsutbildning.

Ann-Marie Begler betonar i sin utred­ning att det behövs mer kunskap om ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv. Den största utmaningen är de ungdomar som inte har någon som helst kontakt med samhällets instanser. Enligt Arbetsförmedlingens analys finns drygt 20 000 ung­domar som inte räknas in i arbetskraften, och »saknat känd aktivitet« och inte haft kontakt med vare sig Försäkrings­kassan, Arbets­förmedlingen eller kommunens socialkontor under en treårsperiod.

– Dem kan vi nästan inte nå, säger Anna Angelin. De hamnar ofta inte i statistiken och vi vet för lite om dem för att kunna dra säkra slutsatser i studier. En del kanske är i Thailand en tid eller arbetar som au pair och har det ganska bra, men de kan också sitta hemma hos sina föräldrar.

  

Ungas arbetslöshet

Nästan var fjärde person i åldern 15–24 år är arbetslös, enligt SCBs statistik. Men det är inte i förhållande till hela åldersgruppen, utan endast som andel av dem som ingår i arbetskraften. Studerande, långtidssjuka och hemarbetande står utanför arbetskraften, liksom andra som saknar arbete, men inte är inskrivna som arbetssökande. Beräknat på hela åldersgruppen är arbetslösheten 12,4 procent. Av de arbetssökande är knappt hälften, 44,6 procent, studerande på heltid. Siffrorna gäller 2012. 

  • 1 234 900 personer är Sveriges befolkning i åldrarna 15–24 år.
  • 647 500 personer bland dessa 15–24-åringar ingår i arbetskraften.
  • 153 200 personer bland de 15–24-åringar som ingår i arbetskraften räknas som arbetslösa.
  • 84 900 personer bland de arbetslösa 15–24-åringarna varken arbetar eller studerar.
  • 68 300 personer bland de 15–24-åringar som räknas som arbetslösa är heltidsstuderande som söker jobb.

Källa: SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU)

  

Inlagt av Magnus sön, 10/04/2015 - 20:24
Problemet är dessa unga inte vill utbilda sig eller jobba. Frågan är om dessa personer skall ha tillgång till skattefinansierade tjänster. Vill man inte lägga ner energi på att vara en del av samhället varför skall vi då låta dessa glida runt utan krav eller förpliktelser. Detta problem kommer att öka i framtiden.
Inlagt av marianne bodin sön, 06/08/2014 - 09:05
Jag har ett förslag gällande ungdomar och deras sysselsättning. Efter gymnasiet borde alla göra samhällsplikt inom skola,vård,omsorg eller hemvärn
minst 1 eller 2 år och minst 2 områden. Då får de insikt om hur samhället fungerar,kan mogna över yrkesval,lära sig empati,samarbete m.m. Någon form av ersättning bör de få utifrån vad vi har råd med. Det är min dröm om ett bra
samhälle!
Mvh
Marianne Bodin
JämställdhetsmyndighetenNyhetMer än varannan anställd på Jämställdhetsmyndigheten riskerar att bli utbränd, enligt en intern kartläggning som företagshälsovården gjort av personalens hälsa, uppger Ekot.
FRANyhetAnställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan de kontorsmoduler de arbetat i visat sig ha kraftigt förhöjda värden av mögel, skriver Svenska Dagbladet.
KORRUPTIONNyhetMusikverkets generaldirektör Stina Westerberg och två höga chefer på Statens kulturråd överklagar hovrättens fällande domar om mutbrott till Högsta domstolen. De tre hade dömts efter bjudmiddagar hos organisationer för musiker.
MigrationsverketFördjupningAnna-Lena Larsson och Gunnel Isaksson blev uppsagda, men dagen efter att de fått lämna sina fasta tjänster var de tillbaka – nu som vikarier. När Migrationsverket skulle skära ned slutade det med personalbrist.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har konsekvent överskattat antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, konstaterade Riksrevisionen i våras. Nu svarar regeringen att man alltid arbetar med förbättringar av prognoserna.
SjukpenningNyhetDe allra flesta som nekas sjukpenning återgår till arbete. Det visar en rapport från Försäkringskassan. Men bland dem som återgår i arbete minskar inkomsterna och för de lägst avlönade är tappet dramatiskt.
KRIMINALVÅRDENNyhetEfter en turbulent tid med motsättningar mellan facken på Kriminalvårdens nationella transportenhet har förhandlingar åter inletts om ett nytt arbetstidsavtal. ”Det har varit en oerhört dålig stämning”, säger STs Per Sunneborn.
SpårtrafikenNyhetBiljettkontrollerna stoppades tillfälligt på Pågatågen i tisdags sedan två tågvärdar på olika tåg misshandlats. Nu kräver skyddsombudet att dubbelbemanning återinförs på tågen. ST står bakom kravet.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
SPÅRTRAFIKENNyhetAllt fler pendeltåg i Stockholm ställs in på grund av personalbrist och först i slutet av januari räknar det driftsansvariga företaget MTR med att problemet ska vara löst. Fram till dess får lokförarna jobba extra, skriver lokaltidningen Mitti.
StatsförvaltningNyhetAnalys- och utvärderingsutredningen föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att stärka regeringens styrning. De tre nya myndigheterna ska enligt förslaget lokaliseras till Stockholm, Göteborg och Östersund.
Örebro universitetNyhetEn professor vid Örebro universitet har fått sin uppsägning ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen. Hon ska dessutom få 75 000 kronor i skadestånd, enligt domen.
domstolNyhetKammarrätten i Göteborg sa nej till ersättning för obekväm arbetstid till en tolk som stigit upp i ottan för att hjälpa till vid en muntlig förhandling. Nu griper Högsta förvaltningsdomstolen in och ger henne rätt till ersättning.
länsstyrelsenNyhetDet blev en kompromiss. Efter centrala förhandlingar kan skogsbiologen Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarnas län fortsätta inventera skyddsvärd skog. Men han måste avstå från att skriva rapporter om vissa avgränsade områden i Dalarna.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.
FörsäkringskassanNyhetEn chef på Försäkringskassan i Mellansverige lät arbetsgivaren betala avgiften för dennes privata parkeringsplats i flera år, rapporterar SVT. Ärendet kommer att behandlas av myndighetens personalansvarsnämnd.
REGERINGENNyhetEn promemoria från Regeringskansliet om begränsningar i strejkrätten har nu skickats ut på remiss. Dokumentet ligger helt i linje med det förslag som arbetsmarknadens parter lagt fram gemensamt.
PostnordNyhetDansk Folkeparti kräver att den danska posten ska skiljas från dansk-svenska Postnord, uppger Danmarks radio, DR. Professor Per Nikolaj Bukh vid Aalborg Universitet uppskattar kostnaden till flera hundra miljoner danska kronor.
SpårtrafikenNyhetAntalet ersättningskrav på SJ från resenärerna fördubblades under tredje kvartalet jämfört med förra året, uppger SVT. Totalt har SJ fått in 309 000 krav på ersättning i år. Det är 100 000 fler än hela förra året.
sexuella trakasserierNyhetFler statliga myndigheter borde få inskrivet i sina regleringsbrev att de ska arbeta med att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier. Det är en av slutsatserna i en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.
DomstolarnaNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Sundsvalls tingsrätt för långsam och passiv handläggning i ett mål som dröjt mer än tre år att avgöra. JO kritiserar också två av domarna vid tingsrätten.
SpårtrafikenNyhetAlla medarbetare på Öresundståg har rätt till retroaktiv ersättning för obekväm arbetstid. Så tolkar både facken och arbetsgivaren Transdev en dom från Arbetsdomstolen. Nu tar ST strid för att alla även ska få skadestånd.
RevisionNyhetRiksrevisionens granskningar det kommande året kommer att inriktas på fyra riskområden, bland annat organisering och ansvar samt bemanning och kompetens, enligt myndighetens granskningsplan för 2019.
SocialförsäkringNyhetSverige ligger i topp i EU när det gäller antal män som är föräldralediga. I botten ligger papporna i Italien och Rumänien, rapporterar Europaportalen.
HögskolanNyhetSexuella trakasserier förekommer inom alla discipliner i högskolevärlden. Det visar den forskningsöversikt som Maja Lundqvist är en av författarna till.
KronofogdenNyhetSamtidigt som Kronofogden omlokaliserar flera Stockholmskontor lägger man ned kontoren i Arvika, Hudiksvall och Mora. Detta har fått såväl anställda som politiker att ifrågasätta om Kronofogden feltolkat uppdraget från regeringen.
A-kassanNyhetDet finns omfattande brister i Arbetsförmedlingens arbete med kontroller av arbetssökande. Det visar ytterligare en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, lämnat över till regeringen.
LänsstyrelsernaNyhetSedan 1 juni är det inte Polisen utan länsstyrelserna som ansvarar för att omhänderta djur som farit illa. Något som lett till att medarbetarna på länsstyrelserna känner sig mer utsatta, visar en ny rapport.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiden har sänkts från 22 veckor till 2-6 veckor i några lokalpolisområden i Stockholms län där man haft en försöksverksamhet med ett snabbspår från brott till straff. Nu ska försöket utvidgas till fler områden.
SjukförsäkringNyhetPersoner som ofta varit sjukskrivna söker sig till arbetsplatser i offentlig och kommunal sektor, visar en ny studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
LönerNyhetFack och arbetsgivare ska gemen­samt ta fram kriterier för lönesättningen. Men många anställda vet ändå inte på vilka grunder lönerna sätts.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har under det senaste året genomfört en omfattande neddragning och sagt upp hundratals medarbetare. Men nu har så många lämnat myndigheten att man parallellt blivit tvungen att nyrekrytera 600 personer. Migrationsverket har misslyckats i sin neddragningsprocess, anser ST.
KronofogdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kronofogden för att myndigheten betalat ut pengar till den som var satt i skuld i stället för till den som hade rätt till pengarna. Slarvet ledde till att utbetalningen försenades med fem månader.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens vägglusdrabbade kontor i Kista har nu stängt. ”Det är en stor lättnad”, säger Daniel Sund, STs arbetsplatsombud.
KriminalvårdenNyhetEn anställd inom Kriminalvården straffas med tio dagars löneavdrag för sexuella trakasserier. Enligt personalansvarsnämnden har den anställde gjort sig skyldig till oönskat närgånget beteende, såsom massage, beröring och nackflås.