Annons:

Medalj för mycket mångfald

Häftiga diskussioner, ändrade attityder och bronsmedalj. Det är resultatet av arbetet med etnisk mångfald på Länsstyrelsen i Stockholm, säger Anne-Jeanette Johansson, ST.

Vem delar ut medaljen?
– Den brittiska organisationen Equal Opportunity Quality Framework (EOQF).

Vad innebär bronsmedalj i etnisk mångfald?
– Man använder en speciell arbetsmetod eller certifiering för att betygsätta arbetet enligt vissa kriterier. Först bestämmer man sig för att arbeta för bronsmedalj, sen kan man fortsätta för att efter några år få silver- och därefter guldmedalj.

Hur kom ni på att ni skulle ”ta medalj”?
– Regeringen hade tidigare gått ut med att den etniska mångfalden ska främjas inom staten. Helena Rojas Lundgren, integrationshandläggare, hörde talas om EOQF och föreslog det. Hon blev projektledare för mångfaldsprojektet. Från Utvecklingsrådet har vi fått 1,8 miljoner. Utvecklingsrådet har också bekostat en rapport om hur chefer resonerar kring ledarskap och mångfald. Jag är med i projektgruppen därför att jag är intresserad och har det fackliga perspektivet. Vårt första möte hölls i mars 2000.

Hur har ni arbetat?
– Projektgruppen har utbildats i Mariefred genom ”Sverige direkt 2000-institutet” i strukturer, ledning/ledarskap och värderingar. Det vill säga hur man ser på och bedömer medarbetare med utgångspunkt från etnisk mångfald.

– Även chefer har utbildats och 25 mångfaldsambassadörer utsetts, en på varje avdelning och större enhet. Ambassadörernas uppgift är att få igång diskussion på varje arbetsplats och anordna möten. På mötena har vi till exempel haft olika rollspel, föreläsningar och kurser. 

Hur går certifieringen till?
– Vi betygsätter oss själva: hur förbättringsarbetet inspireras och leds, hur länsstyrelsen ska fortsätta att förbättra det och hur vi går vidare. ”Bevis” på vad vi gjort är en mångfaldsenkät bland chefer, anordnade utbildningar och diskussioner och att landshövdingen engagerats. Resultatet har översatts och skickats till EOQF.

Hur är det möjligt att göra denna kvalitetsbedömning?
– Det är inte lätt, risk finns att man är antingen för snäll eller för hård. I projektgruppen har vi lagt ned 10 procent av arbetstiden på att arbeta för bronsmedalj och projektledaren är på heltid. För övriga anställda rör det sig om några arbetsdagar. Vi blev klara i höstas och fick svar från EOQF i januari. Den 17 mars delade dess VD Stephen Peak ut medaljen på en personalkonferens för alla anställda.

Vad har mångfaldsarbetet lett till hittills?
– Vår rekryteringspolicy har omarbetats så att mångfalden finns med i bilden när någon anställs. Och vi ser med lite nya ögon på alla ansökningar, uppmärksammar mer dem som har utländska namn.

Har det lett till att fler med   utländsk bakgrund anställts?
– Oh, ja! Vi är på rätt väg. I projektet ingår att ge högskoleutbildade med utländsk bakgrund praktik här. Av den andra omgång som började här för ungefär ett år sedan har tre fått fast anställning och fem tidsbegränsad anställning. Men vi är 400 anställda så vi har långt kvar.

Hur har det varit att arbeta med mångfald?
– Intressant. Olikheter kan vara berikande och ger kunskaper genom att de som kommer från andra länder har med sig erfarenheter därifrån. Diskussionerna har varit häftiga på enheterna om hur vi ska få in mångfalden som en naturlig del i arbetssättet. Majoriteten anställda anser det nödvändigt att ändra attityder.

Hur ska länsstyrelsen gå vidare?
– Detta är bara ett betyg på att vi påbörjat något. Vi ska fortsätta med att bilda ett mångfaldsråd med sex personer, två är fackliga representanter. Målet är silvermedalj. Länsstyrelsen har också slutit ett samarbetsavtal om utbildning med ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.