Annons:

Medeltid räddas åt framtiden

En gång var han ST-medlemmen som tvättade runstenar. Nu ägnar han sig åt medeltida stenkyrkor på Gotland. Möt stenkonservatorn Karl-Gustaf Eliasson och några av hans arbetsobjekt, alla klassade som nationell kulturskatt.

Det regnar småspik när bilen susar genom det gotländska landskapet. Vädrets makter är så emot mitt uppdrag att till och med fotografen ger upp. Hans uppdrag får anstå till ett soligare tillfälle.

Men jag blir kvar för en pratstund med en smått halvdränkt stenkonservator utanför Norrlanda kyrka, inte långt från Gotlands östkust.

– Du har nog prickat in Gotlands enda regndag i sommar, flinar han medan regnet droppar från mösskärmen.

Vi har träffats förr, "Uttas" – eller Karl-Gustaf Eliasson – och jag. Förra gången, för så där 15–16 år sedan, var han anställd av Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer men nu tar han sig fram som egen företagare med i genomsnitt tre anställda.

Hans arbete kan egentligen inte ta slut, för Gotlands 92 medeltida stenkyrkor kräver ständigt underhåll.

Kyrkorna anses värdefulla för hela landet, så det är bestämt att de ska restaureras i nuvarande skick. Då behövs en rad olika hantverkare och specialister, däribland stenkonservatorer.

Stenkonservatorns jobb består i att rengöra och laga trasiga detaljer. När vi går runt Norrlanda kyrka pekar Uttas ut gamla lagningar och delar av stenutsmyckning som skadats av tidens tand.

– Ibland kliar det i fingrarna efter att få bygga upp helt nya detaljer men man måste hålla igen, säger han. Meningen är inte att allt ska se helt och orört ut, det ska bevaras i det skick det är nu. Därför ska allt vi gör synas och kunna ersättas.

Kyrkan i Norrlanda är en vitgrå kyrkobyggnad med högt torn och brunsvart trätak Den började troligen byggas under 1100-talet, vilket syns på en del romanskt rundade portaler och fönster. Andra är spetsigare och de antyder början till gotik, det vill säga runt 1300-talet.

Hela kyrkobyggnaden är restaurerad och Uttas del i arbetet skedde några år därefter. Han har varit över hela ön och gjort stora jobb på i runda tal 30 kyrkors stenhuggeriarbeten. Men här har han arbetat främst med portalerna.

Uppdragsgivare är Samfälligheten Gotlands kyrkor och Byggnadshyttan. Kyrkorna lyder under kulturminneslagen, vilket kräver att länsstyrelsen ger sitt tillstånd för varje förändringsarbete.

Innan Uttas börjar ett nytt arbete letar han fram dokument över vad som tidigare gjorts åt kyrkan, vilka kemikalier och annat som använts. Det hittar han i ATA, ett av Riksantikvarieämbetets arkiv i Stockholm, där dokument finns över alla svenska kyrkor.

Han gör upp ett program över vad som ska restaureras och vilka material som ska användas. Uppdragsgivarna ska godkänna och byggnadsantikvarien på länsmuseet kontrollerar och besiktigar både före och efter varje arbete.

Uttas fotodokumenterar allt före arbetets start, under arbetets gång och sedan det avslutats. Han gör också ritningar över en portal eller dylikt som ska restaureras, märker ut skador och vilka åtgärder han gör. Allt kopieras och skickas till Riksantikvarieämbetet i Stockholm och länsmuseet på Gotland.

Väl på plats kontrollerar han materialets skörhet innan han börjar rengöra. Han letar också efter eventuella färgspår på stenen. Förr var det vanligt att figurer och detaljer målades.

– Man använde klara, oblandade färger. Medeltidens människor var inte mycket för nyanser. Här, säger han och pekar, kan man se grönt i en figurs kjolveck.

Stenkonservatorns redskap är främst borstar och vatten. Ibland används ångtvätt men sällan kemikalier.

Lav och smuts ska bort och sprickor tätas oftast med lim. Lim härdar inte i temperatur under tio plusgrader och vatten fryser som bekant i kyla och kan spränga sönder stenen. Följaktligen sker stenkonservatorns utomhusjobb under sommarhalvåret.

Eventuell cement rensas bort och ersätts med kalklagning eftersom Gotlandskyrkorna oftast är av kalk- eller sandsten. Tidigare användes järnkilar för att stabilisera stenen i kyrkväggar men järnet rostar och expanderar, vilket skadar stenen. Därför byts järnkilarna ut mot kilar av ek eller bly.

Förutom portaler arbetar han och hans anställda med fönsteromfattningar och masverk (till exempel stenkonstruktioner i ett rosettfönster), stengolv, gamla gravhällar och altaruppsatser, huggna i sten. En av de sistnämnda finns i Gothems kyrka ganska nära Norrlanda.

Dit åker vi för att ta oss en titt. En kollega till Uttas har restaurerat de gamla väggmålningarna.

– Det som idag är svart på målningarna har ursprungligen varit cinnoberrött, förklarar han. En konservator har någon gång i början av 1900-talet inte förstått det och tyvärr fyllt i det "svarta" så att det blivit riktigt svart.

Utanför kyrkan står några gravstenar, resta under specialgjort tak. Varenda gravsten på Gotland är inventerad och har fått kulturmärkning. De här har Uttas tvättat. Han har också arbetat med ljudgluggar uppe i tornen, där klockorna sitter och där det bokstavligt talat blåser om öronen.

– Kallt! konstaterar han och ruskar på sig.

Vad är roligast att jobba med? Han kisar med ögonen medan han funderar och konstaterar slutligen att det kan "vara lite enahanda att bara skura". Men annars gillar han de mesta.

Fast att skriva rapport över varje arbete på varje kyrka är träligt, anar jag när han beskriver att varje rapport blir mellan 40 och 50 sidor lång. De kräver noggrannhet och rapporterna plitar han på vintertid när han och katten flyttat hem till Stockholm.

Uttas är nämligen Söderkis och så’na har lite svårt att helt slita sig från hembygden, även om arbetsplats och företag råkar vara etablerade på Gotland.

Ämnen: Kultur
Karl-Gustaf ”Uttas” Eliasson, 57
Bakgrund: Konstnärsutbildad på målerilinjen, arbetade i åtta år på stenhuggeri. Stenkonservator sedan 25 år, började arbeta sommartid på Gotland 1981 samtidigt med jobbet åt Riksantikvarieämbetet/Statens historiska museer. Egenföretagare på Gotland sedan 1990.
Bli den första att tycka till!
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetMyndigheter behöver en gemensam strategi för att hantera det faktum att en allt större andel information sparas i så kallade molntjänster, skriver Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel i Dagens Nyheter. ”Jag tror att det är viktigt att den svenska staten äger sina egna verktyg”, säger STs vice avdelningsordförande Tomas Åding till Publikt.
TCONyhetTherese Svanström föreslås bli ny ordförande för TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Hon är nu kanslichef på Unionen.
FINLANDNyhetNär strejken inom finländska Posti är inne på sin andra vecka, uttalar ST sitt stöd till de 9 000 postanställda som omfattas av strejken. I går demonstrerade postpersonal utanför finska riksdagen. ”Postis agerande är ett sätt att komma undan gällande kollektivavtal”, kommenterar STs förbundsordförande Britta Lejon.
Reportage: arbetsförmedlingenFördjupningArbetsförmedlingens anställda måste göra sitt jobb mitt i det kaos som nedskärningar och ett ändrat uppdrag lett till. Kontoret i Kristinehamn är ett av de 132 som nu stänger. I Arvika blir kontoret kvar – men frustrationen är minst lika stor där. Erica Sund och Anna Tigér berättar om en arbetsplats där medarbetarna går på knäna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetJonas Sjöstedt, V, hotar med att väcka misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S. Anledningen är regeringens hantering av Arbetsförmedlingens omstöpning. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har uttryckt stöd för ett eventuellt misstroende, rapporterar SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetRegeringen har beslutat att den särskilda utredaren Mats Rundström ska utreda om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Han ska bland annat granska om detta är lagligt och föreslå lagändringar för att möjliggöra det, om så behövs.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, granska om lärosätenas urvalsmetoder vid antagning är rättssäkra och tillräckligt transparenta.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetDen man som dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest får inte komma tillbaka till jobbet. Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd har beslutat att avskeda mannen.
SPÅRTRAFIKENNyhetTrafikverket har underskattat kostnaderna för höghastighetsjärnväg och myndigheten har inte heller prövat om det finns billigare alternativ, skriver Riksrevisionen, som granskat planeringsprocessen. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att göra om planeringen och utreda alternativa lösningar, anser Riksrevisionen.
JämställdhetNyhetRegeringen håller inte med Riksrevisionen om att det är dags att utreda förändringar av reglerna för lönekartläggningar. Men regeringen instämmer i att det finns behov av ökad kunskap och vill analysera frågan djupare.
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetDe anställda vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning, skriver ST och Saco-S i ett gemensamt brev till socialförsäkringsutskottet. De båda fackliga organisationerna kräver att mer pengar ska skjutas till.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, rapporterar SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, skriver Statskontoret i rapporten.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Målet är ett bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.