Annons:

Medeltid räddas åt framtiden

En gång var han ST-medlemmen som tvättade runstenar. Nu ägnar han sig åt medeltida stenkyrkor på Gotland. Möt stenkonservatorn Karl-Gustaf Eliasson och några av hans arbetsobjekt, alla klassade som nationell kulturskatt.

Det regnar småspik när bilen susar genom det gotländska landskapet. Vädrets makter är så emot mitt uppdrag att till och med fotografen ger upp. Hans uppdrag får anstå till ett soligare tillfälle.

Men jag blir kvar för en pratstund med en smått halvdränkt stenkonservator utanför Norrlanda kyrka, inte långt från Gotlands östkust.

– Du har nog prickat in Gotlands enda regndag i sommar, flinar han medan regnet droppar från mösskärmen.

Vi har träffats förr, "Uttas" – eller Karl-Gustaf Eliasson – och jag. Förra gången, för så där 15–16 år sedan, var han anställd av Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer men nu tar han sig fram som egen företagare med i genomsnitt tre anställda.

Hans arbete kan egentligen inte ta slut, för Gotlands 92 medeltida stenkyrkor kräver ständigt underhåll.

Kyrkorna anses värdefulla för hela landet, så det är bestämt att de ska restaureras i nuvarande skick. Då behövs en rad olika hantverkare och specialister, däribland stenkonservatorer.

Stenkonservatorns jobb består i att rengöra och laga trasiga detaljer. När vi går runt Norrlanda kyrka pekar Uttas ut gamla lagningar och delar av stenutsmyckning som skadats av tidens tand.

– Ibland kliar det i fingrarna efter att få bygga upp helt nya detaljer men man måste hålla igen, säger han. Meningen är inte att allt ska se helt och orört ut, det ska bevaras i det skick det är nu. Därför ska allt vi gör synas och kunna ersättas.

Kyrkan i Norrlanda är en vitgrå kyrkobyggnad med högt torn och brunsvart trätak Den började troligen byggas under 1100-talet, vilket syns på en del romanskt rundade portaler och fönster. Andra är spetsigare och de antyder början till gotik, det vill säga runt 1300-talet.

Hela kyrkobyggnaden är restaurerad och Uttas del i arbetet skedde några år därefter. Han har varit över hela ön och gjort stora jobb på i runda tal 30 kyrkors stenhuggeriarbeten. Men här har han arbetat främst med portalerna.

Uppdragsgivare är Samfälligheten Gotlands kyrkor och Byggnadshyttan. Kyrkorna lyder under kulturminneslagen, vilket kräver att länsstyrelsen ger sitt tillstånd för varje förändringsarbete.

Innan Uttas börjar ett nytt arbete letar han fram dokument över vad som tidigare gjorts åt kyrkan, vilka kemikalier och annat som använts. Det hittar han i ATA, ett av Riksantikvarieämbetets arkiv i Stockholm, där dokument finns över alla svenska kyrkor.

Han gör upp ett program över vad som ska restaureras och vilka material som ska användas. Uppdragsgivarna ska godkänna och byggnadsantikvarien på länsmuseet kontrollerar och besiktigar både före och efter varje arbete.

Uttas fotodokumenterar allt före arbetets start, under arbetets gång och sedan det avslutats. Han gör också ritningar över en portal eller dylikt som ska restaureras, märker ut skador och vilka åtgärder han gör. Allt kopieras och skickas till Riksantikvarieämbetet i Stockholm och länsmuseet på Gotland.

Väl på plats kontrollerar han materialets skörhet innan han börjar rengöra. Han letar också efter eventuella färgspår på stenen. Förr var det vanligt att figurer och detaljer målades.

– Man använde klara, oblandade färger. Medeltidens människor var inte mycket för nyanser. Här, säger han och pekar, kan man se grönt i en figurs kjolveck.

Stenkonservatorns redskap är främst borstar och vatten. Ibland används ångtvätt men sällan kemikalier.

Lav och smuts ska bort och sprickor tätas oftast med lim. Lim härdar inte i temperatur under tio plusgrader och vatten fryser som bekant i kyla och kan spränga sönder stenen. Följaktligen sker stenkonservatorns utomhusjobb under sommarhalvåret.

Eventuell cement rensas bort och ersätts med kalklagning eftersom Gotlandskyrkorna oftast är av kalk- eller sandsten. Tidigare användes järnkilar för att stabilisera stenen i kyrkväggar men järnet rostar och expanderar, vilket skadar stenen. Därför byts järnkilarna ut mot kilar av ek eller bly.

Förutom portaler arbetar han och hans anställda med fönsteromfattningar och masverk (till exempel stenkonstruktioner i ett rosettfönster), stengolv, gamla gravhällar och altaruppsatser, huggna i sten. En av de sistnämnda finns i Gothems kyrka ganska nära Norrlanda.

Dit åker vi för att ta oss en titt. En kollega till Uttas har restaurerat de gamla väggmålningarna.

– Det som idag är svart på målningarna har ursprungligen varit cinnoberrött, förklarar han. En konservator har någon gång i början av 1900-talet inte förstått det och tyvärr fyllt i det "svarta" så att det blivit riktigt svart.

Utanför kyrkan står några gravstenar, resta under specialgjort tak. Varenda gravsten på Gotland är inventerad och har fått kulturmärkning. De här har Uttas tvättat. Han har också arbetat med ljudgluggar uppe i tornen, där klockorna sitter och där det bokstavligt talat blåser om öronen.

– Kallt! konstaterar han och ruskar på sig.

Vad är roligast att jobba med? Han kisar med ögonen medan han funderar och konstaterar slutligen att det kan "vara lite enahanda att bara skura". Men annars gillar han de mesta.

Fast att skriva rapport över varje arbete på varje kyrka är träligt, anar jag när han beskriver att varje rapport blir mellan 40 och 50 sidor lång. De kräver noggrannhet och rapporterna plitar han på vintertid när han och katten flyttat hem till Stockholm.

Uttas är nämligen Söderkis och så’na har lite svårt att helt slita sig från hembygden, även om arbetsplats och företag råkar vara etablerade på Gotland.

Ämnen: Kultur
Karl-Gustaf ”Uttas” Eliasson, 57
Bakgrund: Konstnärsutbildad på målerilinjen, arbetade i åtta år på stenhuggeri. Stenkonservator sedan 25 år, började arbeta sommartid på Gotland 1981 samtidigt med jobbet åt Riksantikvarieämbetet/Statens historiska museer. Egenföretagare på Gotland sedan 1990.
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.