Annons:

Mer än var tredje har inte fast jobb

Mer än var tredje medarbetare på Statens institutionsstyrelse, SiS, saknar fast anställning, visar Publikts granskning. STs före­trädare har förståelse för att myndigheten har tidsbegränsat anställda. Men de är alldeles för många, anser huvudskydds­ombudet Jimmy Haller.
Jimmy Haller, centralt huvudskyddsombud SiS.Bild:Elis Hoffman
Thord Jansson, Ordförande ST inom SiSBild:Per Knutsson
Gunilla Ejefors Lublin, personaldirektör SiS.Bild:SiS

Sedan 2013 har andelen tidsbegränsat anställda inom SiS varje år legat mellan 36 och 41 procent. Varje månad utförs i genomsnitt var fjärde arbetad timme av en medarbetare med tidsbegränsad anställning, visar siffror som Publikt har tagit fram.

Jimmy Haller, centralt huvudskyddsombud på SiS, säger att det är rimligt att myndigheten har fler tidsbegränsade anställningar än andra verksamheter. Särskilt akuta eller slitsamma situationer som kan kräva extra personal uppstår med jämna mellan­rum, och oftast med kort varsel.

Men andelen tidsbegränsat anställda är alldeles för hög, anser han.

– Man kan väl uttrycka det som så att omhändertagandet av personalen behöver utvecklas. Personalvård och personalpolitik behöver bli bättre, säger Jimmy Haller.

Vad som vore en acceptabel siffra när det gäller SiS användande av tidsbegränsade anställningar vill han inte specificera.

När det gäller påverkan på verksamheten är situationen kluven, enligt Jimmy Haller.

I många fall fungerar det bra med vikarier, medan det i andra lägen påverkar den ordinarie personalen.

– Om man jobbar fyra stycken en helg och tre är vikarier så innebär det en ökad påfrestning för den som är fast anställd, säger han.

STs avdelningsordförande, Thord Jansson, vill inte heller bedöma vad som skulle vara en rimlig andel tidsbegränsat anställda. Men även han anser att de är för många.

– Det är inte bra för våra medlemmar. De har svårare att få lån och hyreskontrakt och vi kan inte heller bedriva den vård vi ska bedriva, säger Thord Jansson.

I fjol sänkte SiS kompetenskraven eftersom myndigheten har svårt att rekrytera, säger Thord Jansson. Han menar att arbetsgivaren i stället borde satsa på att fastanställa, och sedan genomföra en större intern utbildningsinsats.

SiS personaldirektör Gunilla Ejefors Lublin bekräftar att rekryterings­behovet är akut. De senaste årens många ensamkommande unga har till viss del förvärrat en situation där det redan tidigare var svårt att hitta folk, menar hon.

– Då kan man inte starta en rekryteringsprocess som man vet tar ett tag. Man måste snabbt gå in och hitta duktiga, kompetenta medarbetare som kan komma in i verksamheten, säger Gunilla Ejefors Lublin.

Men enligt henne sänker andelen tidsbegränsade anställningar inte nödvändigtvis nivån på verksamhetens kvalitet, eftersom det ofta handlar om längre vikariat.

– Vi byter inte medarbetare som vi byter nattskjortor. När vi har analyserat hur våra tidsbegränsade anställningar ser ut så rullar de på ganska kontinuerligt med samma personer, säger Gunilla Ejefors Lublin.

Hon ser inte heller att arbetsmiljön skulle påverkas nämnvärt negativt av en hög andel tidsbegränsade anställningar.

– Vi gör allt för att minimera riskerna. Även våra tidsbegränsat anställda får gå våra utbildningar så att de vet hur man ska hantera hot och våld, säger hon.

Gunilla Ejefors Lublin vill gärna sänka andelen tidsbegränsade anställningar, men tror inte på en snabb förändring:

– Om vi ska nå de mål vi har med internutbildning och internutveckling, så är min bedömning att det trots allt kommer att ta några år, säger hon.

En av de tidsbegränsat anställda är ST-medlemmen Dennis Lehtonen, behandlingsassistent på Sundbo ungdomshem utanför Fagersta. På ungdomshemmet vårdas ungdomar med en psykosocial problematik och en bakgrund inom kriminalitet och missbruk.

Dennis Lehtonen har arbetat på Sundbo i två och ett halvt år, men för egen del är han inte intresserad av en fast anställning. För tillfället arbetar han ungefär tre 14-timmarspass i veckan. På lediga dagar jobbar han extra som ordningsvakt.

– Just nu föredrar jag att jobba som timanställd eftersom det passar mig att inte vara styrd av något fast schema, säger han.

Men visst är det skillnad på att ha en fast och att ha en tidsbegränsad anställning, tycker han.

– Känslan av att det är lättare för arbets­givaren att göra sig av med en vikarie finns ju där. Och man måste tänka mer på ekonomin för att spara ihop pengar att ha under semestern.

Även om Dennis Lehtonen trivs ser han ingen framtid inom SiS. Han ska snart flytta och vill hellre jobba som ordningsvakt.

– Många kolleger skulle vilja ha fast anställning, men samtidigt är det vissa som trivs med att vara visstids­anställda.

Varför har SiS så svårt att hitta folk, tror du?

– Jag skulle tippa på att många av dem som har en utbildning inom det här får betydligt bättre betalt någon annanstans, säger Dennis Lehtonen.

Inlagt av Staffan lör, 11/18/2017 - 09:04
Att även statliga myndigheter utnyttjar den duala arbetsmarknaden och bidrar till att skapa ett tudelat samhället visar på hur djup och allvarlig frågan om Sveriges oförmåga att skapa långsiktigt hållbara anställningar på en robust arbetsmarknad som ger lika livschanser för alla medborgare.
En förklarande faktor är doktrinen om New Public Management som delar ut "moderna förläningar" godtyckligt och utan de minsta eftertänksamhet. Här har dessvärre de fackliga organisationerna ett stor ansvar för att rätta till att så många människor som 1 miljon tvingas arbeta på arbetsmarknadens andra skuggsida.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.