Annons:

Mer än var tredje har inte fast jobb

Mer än var tredje medarbetare på Statens institutionsstyrelse, SiS, saknar fast anställning, visar Publikts granskning. STs före­trädare har förståelse för att myndigheten har tidsbegränsat anställda. Men de är alldeles för många, anser huvudskydds­ombudet Jimmy Haller.
Jimmy Haller, centralt huvudskyddsombud SiS.Bild:Elis Hoffman
Thord Jansson, Ordförande ST inom SiSBild:Per Knutsson
Gunilla Ejefors Lublin, personaldirektör SiS.Bild:SiS

Sedan 2013 har andelen tidsbegränsat anställda inom SiS varje år legat mellan 36 och 41 procent. Varje månad utförs i genomsnitt var fjärde arbetad timme av en medarbetare med tidsbegränsad anställning, visar siffror som Publikt har tagit fram.

Jimmy Haller, centralt huvudskyddsombud på SiS, säger att det är rimligt att myndigheten har fler tidsbegränsade anställningar än andra verksamheter. Särskilt akuta eller slitsamma situationer som kan kräva extra personal uppstår med jämna mellan­rum, och oftast med kort varsel.

Men andelen tidsbegränsat anställda är alldeles för hög, anser han.

– Man kan väl uttrycka det som så att omhändertagandet av personalen behöver utvecklas. Personalvård och personalpolitik behöver bli bättre, säger Jimmy Haller.

Vad som vore en acceptabel siffra när det gäller SiS användande av tidsbegränsade anställningar vill han inte specificera.

När det gäller påverkan på verksamheten är situationen kluven, enligt Jimmy Haller.

I många fall fungerar det bra med vikarier, medan det i andra lägen påverkar den ordinarie personalen.

– Om man jobbar fyra stycken en helg och tre är vikarier så innebär det en ökad påfrestning för den som är fast anställd, säger han.

STs avdelningsordförande, Thord Jansson, vill inte heller bedöma vad som skulle vara en rimlig andel tidsbegränsat anställda. Men även han anser att de är för många.

– Det är inte bra för våra medlemmar. De har svårare att få lån och hyreskontrakt och vi kan inte heller bedriva den vård vi ska bedriva, säger Thord Jansson.

I fjol sänkte SiS kompetenskraven eftersom myndigheten har svårt att rekrytera, säger Thord Jansson. Han menar att arbetsgivaren i stället borde satsa på att fastanställa, och sedan genomföra en större intern utbildningsinsats.

SiS personaldirektör Gunilla Ejefors Lublin bekräftar att rekryterings­behovet är akut. De senaste årens många ensamkommande unga har till viss del förvärrat en situation där det redan tidigare var svårt att hitta folk, menar hon.

– Då kan man inte starta en rekryteringsprocess som man vet tar ett tag. Man måste snabbt gå in och hitta duktiga, kompetenta medarbetare som kan komma in i verksamheten, säger Gunilla Ejefors Lublin.

Men enligt henne sänker andelen tidsbegränsade anställningar inte nödvändigtvis nivån på verksamhetens kvalitet, eftersom det ofta handlar om längre vikariat.

– Vi byter inte medarbetare som vi byter nattskjortor. När vi har analyserat hur våra tidsbegränsade anställningar ser ut så rullar de på ganska kontinuerligt med samma personer, säger Gunilla Ejefors Lublin.

Hon ser inte heller att arbetsmiljön skulle påverkas nämnvärt negativt av en hög andel tidsbegränsade anställningar.

– Vi gör allt för att minimera riskerna. Även våra tidsbegränsat anställda får gå våra utbildningar så att de vet hur man ska hantera hot och våld, säger hon.

Gunilla Ejefors Lublin vill gärna sänka andelen tidsbegränsade anställningar, men tror inte på en snabb förändring:

– Om vi ska nå de mål vi har med internutbildning och internutveckling, så är min bedömning att det trots allt kommer att ta några år, säger hon.

En av de tidsbegränsat anställda är ST-medlemmen Dennis Lehtonen, behandlingsassistent på Sundbo ungdomshem utanför Fagersta. På ungdomshemmet vårdas ungdomar med en psykosocial problematik och en bakgrund inom kriminalitet och missbruk.

Dennis Lehtonen har arbetat på Sundbo i två och ett halvt år, men för egen del är han inte intresserad av en fast anställning. För tillfället arbetar han ungefär tre 14-timmarspass i veckan. På lediga dagar jobbar han extra som ordningsvakt.

– Just nu föredrar jag att jobba som timanställd eftersom det passar mig att inte vara styrd av något fast schema, säger han.

Men visst är det skillnad på att ha en fast och att ha en tidsbegränsad anställning, tycker han.

– Känslan av att det är lättare för arbets­givaren att göra sig av med en vikarie finns ju där. Och man måste tänka mer på ekonomin för att spara ihop pengar att ha under semestern.

Även om Dennis Lehtonen trivs ser han ingen framtid inom SiS. Han ska snart flytta och vill hellre jobba som ordningsvakt.

– Många kolleger skulle vilja ha fast anställning, men samtidigt är det vissa som trivs med att vara visstids­anställda.

Varför har SiS så svårt att hitta folk, tror du?

– Jag skulle tippa på att många av dem som har en utbildning inom det här får betydligt bättre betalt någon annanstans, säger Dennis Lehtonen.

Inlagt av Staffan lör, 11/18/2017 - 09:04
Att även statliga myndigheter utnyttjar den duala arbetsmarknaden och bidrar till att skapa ett tudelat samhället visar på hur djup och allvarlig frågan om Sveriges oförmåga att skapa långsiktigt hållbara anställningar på en robust arbetsmarknad som ger lika livschanser för alla medborgare.
En förklarande faktor är doktrinen om New Public Management som delar ut "moderna förläningar" godtyckligt och utan de minsta eftertänksamhet. Här har dessvärre de fackliga organisationerna ett stor ansvar för att rätta till att så många människor som 1 miljon tvingas arbeta på arbetsmarknadens andra skuggsida.
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.