Annons:

Mer än var tredje har inte fast jobb

Mer än var tredje medarbetare på Statens institutionsstyrelse, SiS, saknar fast anställning, visar Publikts granskning. STs före­trädare har förståelse för att myndigheten har tidsbegränsat anställda. Men de är alldeles för många, anser huvudskydds­ombudet Jimmy Haller.
Jimmy Haller, centralt huvudskyddsombud SiS.Bild:Elis Hoffman
Thord Jansson, Ordförande ST inom SiSBild:Per Knutsson
Gunilla Ejefors Lublin, personaldirektör SiS.Bild:SiS

Sedan 2013 har andelen tidsbegränsat anställda inom SiS varje år legat mellan 36 och 41 procent. Varje månad utförs i genomsnitt var fjärde arbetad timme av en medarbetare med tidsbegränsad anställning, visar siffror som Publikt har tagit fram.

Jimmy Haller, centralt huvudskyddsombud på SiS, säger att det är rimligt att myndigheten har fler tidsbegränsade anställningar än andra verksamheter. Särskilt akuta eller slitsamma situationer som kan kräva extra personal uppstår med jämna mellan­rum, och oftast med kort varsel.

Men andelen tidsbegränsat anställda är alldeles för hög, anser han.

– Man kan väl uttrycka det som så att omhändertagandet av personalen behöver utvecklas. Personalvård och personalpolitik behöver bli bättre, säger Jimmy Haller.

Vad som vore en acceptabel siffra när det gäller SiS användande av tidsbegränsade anställningar vill han inte specificera.

När det gäller påverkan på verksamheten är situationen kluven, enligt Jimmy Haller.

I många fall fungerar det bra med vikarier, medan det i andra lägen påverkar den ordinarie personalen.

– Om man jobbar fyra stycken en helg och tre är vikarier så innebär det en ökad påfrestning för den som är fast anställd, säger han.

STs avdelningsordförande, Thord Jansson, vill inte heller bedöma vad som skulle vara en rimlig andel tidsbegränsat anställda. Men även han anser att de är för många.

– Det är inte bra för våra medlemmar. De har svårare att få lån och hyreskontrakt och vi kan inte heller bedriva den vård vi ska bedriva, säger Thord Jansson.

I fjol sänkte SiS kompetenskraven eftersom myndigheten har svårt att rekrytera, säger Thord Jansson. Han menar att arbetsgivaren i stället borde satsa på att fastanställa, och sedan genomföra en större intern utbildningsinsats.

SiS personaldirektör Gunilla Ejefors Lublin bekräftar att rekryterings­behovet är akut. De senaste årens många ensamkommande unga har till viss del förvärrat en situation där det redan tidigare var svårt att hitta folk, menar hon.

– Då kan man inte starta en rekryteringsprocess som man vet tar ett tag. Man måste snabbt gå in och hitta duktiga, kompetenta medarbetare som kan komma in i verksamheten, säger Gunilla Ejefors Lublin.

Men enligt henne sänker andelen tidsbegränsade anställningar inte nödvändigtvis nivån på verksamhetens kvalitet, eftersom det ofta handlar om längre vikariat.

– Vi byter inte medarbetare som vi byter nattskjortor. När vi har analyserat hur våra tidsbegränsade anställningar ser ut så rullar de på ganska kontinuerligt med samma personer, säger Gunilla Ejefors Lublin.

Hon ser inte heller att arbetsmiljön skulle påverkas nämnvärt negativt av en hög andel tidsbegränsade anställningar.

– Vi gör allt för att minimera riskerna. Även våra tidsbegränsat anställda får gå våra utbildningar så att de vet hur man ska hantera hot och våld, säger hon.

Gunilla Ejefors Lublin vill gärna sänka andelen tidsbegränsade anställningar, men tror inte på en snabb förändring:

– Om vi ska nå de mål vi har med internutbildning och internutveckling, så är min bedömning att det trots allt kommer att ta några år, säger hon.

En av de tidsbegränsat anställda är ST-medlemmen Dennis Lehtonen, behandlingsassistent på Sundbo ungdomshem utanför Fagersta. På ungdomshemmet vårdas ungdomar med en psykosocial problematik och en bakgrund inom kriminalitet och missbruk.

Dennis Lehtonen har arbetat på Sundbo i två och ett halvt år, men för egen del är han inte intresserad av en fast anställning. För tillfället arbetar han ungefär tre 14-timmarspass i veckan. På lediga dagar jobbar han extra som ordningsvakt.

– Just nu föredrar jag att jobba som timanställd eftersom det passar mig att inte vara styrd av något fast schema, säger han.

Men visst är det skillnad på att ha en fast och att ha en tidsbegränsad anställning, tycker han.

– Känslan av att det är lättare för arbets­givaren att göra sig av med en vikarie finns ju där. Och man måste tänka mer på ekonomin för att spara ihop pengar att ha under semestern.

Även om Dennis Lehtonen trivs ser han ingen framtid inom SiS. Han ska snart flytta och vill hellre jobba som ordningsvakt.

– Många kolleger skulle vilja ha fast anställning, men samtidigt är det vissa som trivs med att vara visstids­anställda.

Varför har SiS så svårt att hitta folk, tror du?

– Jag skulle tippa på att många av dem som har en utbildning inom det här får betydligt bättre betalt någon annanstans, säger Dennis Lehtonen.

Inlagt av Staffan lör, 11/18/2017 - 09:04
Att även statliga myndigheter utnyttjar den duala arbetsmarknaden och bidrar till att skapa ett tudelat samhället visar på hur djup och allvarlig frågan om Sveriges oförmåga att skapa långsiktigt hållbara anställningar på en robust arbetsmarknad som ger lika livschanser för alla medborgare.
En förklarande faktor är doktrinen om New Public Management som delar ut "moderna förläningar" godtyckligt och utan de minsta eftertänksamhet. Här har dessvärre de fackliga organisationerna ett stor ansvar för att rätta till att så många människor som 1 miljon tvingas arbeta på arbetsmarknadens andra skuggsida.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.