Annons:
Högskolan
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Ministern kräver skärpning

– Högskolan måste bättra sig när det gäller chefskap och jämställdhet. Det råder en generell brist på gott ledarskap när det gäller ledning av personal, säger Thomas Östros.

Chefsrollen är en viktig men ofta förbisedd fråga på universitet och högskolor, anser utbildningsminister Thomas Östros.

– Det har att göra med en tradition där ledarskap ofta väcker en rädsla för mindre frihet. Men högskolan förändras. Lärarjobbet har blivit mycket tuffare, och det krävs att man får bra stöttning. Det måste finnas chefer som ser människor och som förstår hur man ska leda en verksamhet. Och det är där det brister i dag.

– Jag tror att vi är i ett brytningsskede. Det är många som driver de här frågorna, men ibland ser man det motsatta: starka ideologiska beskrivningar om varför man inte får tala om ledarskap i högskolan.

Chefer i högskolan väljs på vetenskapliga meriter. Är det bra?
– Ja, i den meningen att man måste ha akademisk erfarenhet för att mötas med respekt som ledare. Men man måste också ha intresse och fallenhet för att vara chef.  Sådana jobb ska inte vandra runt till den som ”står i tur”.

– Och det behövs utbildning. De som är kloka börjar inse att i forskarutbildningen, och kanske också efter forskarutbildningen, ska man även satsa på ledarskapsutbildning. Man måste se att det är värt att satsa pengar och lägga tid på detta.

Den lägsta chefsnivån som prefekt är ett tillfälligt uppdrag, man går oftast tillbaka till sitt tidigare jobb efter en tid.

– Det är en väldigt annorlunda situation jämfört med de flesta andra chefer, och det är lätt att se problemen. Ett av dem – och det möter jag ofta när jag är ute – är hur man gör som chef när man står inför väldigt obekväma beslut och sedan ska tillbaka till sina kollegor. Detta borde vara föremål för en väldigt livaktig diskussion på högskolor och universitet.

– Men det är inte självklart att det bara blir dåligt. Att ha förankringen bland de sina, att veta att man har förtroende från dem man leder är också väldigt starkt.

Kan du öka takten i förändringsarbetet?
– Det går inte att reglera, det måste drivas fram underifrån. Högskolan är en demokratiskt styrd organisation där det mesta av den beslutande makten kommer från lärarna, forskarna och studenterna när de röstar i olika församlingar. Och då måste det finnas tryck därifrån för att det ska fungera.

– En viktig förändring vi gjort, och som många kritiserar inom högskolevärlden, är att vi gett styrelserna en större och viktigare roll. Vi försöker balansera det kollegiala beslutsfattandet med en styrelse som även har representanter från det övriga samhället. Det gör att man får en spänning och dynamik i högskolan som är väldigt bra.

Ändrar det maktförhållandena?
– Ja. Inte mycket, men tillräckligt för att skapa den här spänningen. Det kollegiala beslutsfattandet kommer ofta att stanna vid status quo, men nu får man en diskussion där rektor är stark tack vare att rektor kan luta sig mot styrelsen. Då blir diskussionen mer reell än den varit tidigare.

Regeringen har satt mål för andelen nyutnämnda kvinnliga professorer på olika lärosäten.

– Det är ett ganska effektivt sätt att styra. Målen är faktiskt på väg att uppnås, åtminstone om man tittar på den totala bilden. Professorsreformen är också viktig. Man kan bli professor när man har kompetensen, inte för att en tjänst råkar vara ledig vid det tillfället. I och med det får vi ett bredare utbud av potentiella ledare.

Statstjänstemannens undersökning visar att det också är mycket ojämställt på chefsnivå på universitet och högskolor. Vore det en bra idé att sätta mål också för chefsposterna?

– Ja, det är inte alls en orimlig tanke. Vi ser ju att det fortfarande är väldigt ojämställt, särskilt på rektorssidan. Det ser alldeles förfärligt ut. Men er undersökning visar att det inte ser så mycket bättre ut längre ner i beslutsstrukturen.

– Det är ett ansvar för högskolan att bättra sig när det gäller chefskapet och en jämn könsfördelning. Och det är en klockren uppgift för en facklig organisation och för en studentkår att driva. Vi har också bett Högskoleverket rangordna högskolorna efter hur man arbetar med jämställdhet. Det är ett sätt att lyfta fram de goda exemplen och att opinionsmässigt bestraffa dem som inte fungerar bra.

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.