Annons:
ohälsa
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Ministern vill fatta beslut redan i vår

Hans Karlsson säger sig förstå ilskan över att han presenterade egna förslag om ohälsan redan innan parterna hade avslutat sina samtal. Men det var ingen olyckshändelse.

Läs mer

Fick veta på intranätet

– Det finns endast ett skäl till att jag agerade som jag gjorde: Jag vill kunna gå till riksdagen med en proposition - flera propositioner, om så behövs - tidigt i vår för att få dem behandlade under vårriksdagen. Besluten kan då träda i kraft redan 1 juli.

Efter drygt fyra månader som minister och efter att ha plöjt igenom ett antal  ohälsoutredningar, statistik och åtgärdsförslag ville arbetslivsministern inte vänta längre, varken på remissbehandlingen av parternas förslag eller på nya ohälsosiffror.

Han tror dessutom att hans otålighet banat väg för en snabbare behandling av kommande förslag, som han räknar med att kunna arbeta in i den proposition man redan börjat skriva på.

Hans Karlssons uppdrag – att halvera antalet sjukdagar till 2008 – betraktas av  många som omöjligt. Själv har han en annan uppfattning, och det är därför han vill att något ska börja hända snabbt.

Starka skäl talar både för och emot att införa ekonomiska drivkrafter som gör  det lättare för de sjukskrivna att återgå till arbetet, resonerar Hans Karlsson. Själv ser han två viktiga invändningar mot en konstruktion med ekonomiska drivkrafter:

1.)
De som redan har en svag ställning på arbetsmarknaden får det ännu svårare.


2.) Gör man något fundamentalt nytt i sjukförsäkringen, öppnas marknaden för en privatisering av försäkringen.

Mot dessa invändningar står en ekonomisk realitet, nämligen att den som är långtidssjukskriven kanske redan ersatts med en vikarie, som går för fullt. Då finns det inga ekonomiska skäl för arbetsgivaren att försöka få tillbaka den långtidssjukskrivna. Kostar det däremot pengar att inte göra det, ökar förmodligen även intresset att lyckas, säger ministern.

Själv tror han på ökad stimulans och stöd från samhället för att öppna fler arbetsplatser för dem som idag har svårt att komma in av egen kraft.

Coachning, ett system där en stödperson på nästan heltid ägnar sig åt att hitta ett  lämpligt jobb till den som varit långtidssjuk eller arbetslös, är något Hans Karlsson vill uppmuntra. Men processen måste tillåtas ta tid, eftersom det oftast också handlar om att vänja sig vid något helt nytt.

– Jag som gammal målare hade nog stretat emot med klackarna i gruset både  länge och bestämt, om man hade velat skola om mig till exempel till sjukvårdsbiträde, ifall jag inte kunnat fortsätta som målare.

Coachning är alltså rätt metod för den vars enda alternativ är sjukersättning (tidigare förtidspension). Andra som vill byta jobb får även i fortsättningen klara processen av egen kraft, trots att en TCO-undersökning visar att varannan tjänsteman inte tror att det är möjligt.

Hur ofta vantrivsel på jobbet leder till sjukskrivning finns det ingen statistik på. Däremot finns det arbetsplatser där folk trivs med sina arbetsuppgifter och med varandra och därför också är friska. Hans Karlsson nämner Värö Bruk i Halland, som han besökt och där de anställda känner sig synliggjorda och delaktiga i förändringar.

Det räcker inte med en tekniskt sett god yttre arbetsmiljö, om inte arbetsledningen är kompetent.

– Själv känner jag mig trygg i 75 procent av det som är mitt ansvarsområde – arbetsmiljö, arbetsmarknadspolitik och lönebildning – men försäkringskassan och dess terminologi känns ännu inte riktigt som hemmaplan. Jag jobbar därför som sjutton för att komma ut och lära mig hur det går till ”i verkstan”, hur det är på riktigt.
 
Någon allmän rehabiliteringsförsäkring är ministern ännu inte beredd att diskutera. Han har heller inte funderat på att införa en ”garantisedel” till alla, som varit långtidssjuka i mer än 60 dagar, så att arbetsgivaren slipper betala ifall de återinsjuknar inom ett eller två år.

På tal om morötter till den som ”låter sig rehabiliteras” medger Hans Karlsson att olika ersättningsnivåer i sjukförsäkringen och a-kassan är ett grundläggande problem. De borde naturligtvis vara lika höga, men dagens ohälsokostnader lämnar inget utrymme för en höjning av ersättningen från a-kassan.

– Min stora utmaning är och förblir att lösa ohälsofrågan utan att försämra sjukförsäkringen.

På frågan om regeringen är inställd på att det kostar stora pengar att vända sjukskrivningskurvorna åt rätt håll, svarar ministern bestämt ja.

– Men innan vi sätter igång vill regeringen känna sig trygg i att åtgärderna inte leder till nya långsiktigt ökande kostnader.
Att vara minister och ta emot både ris och ros är ungefär som Hans Karlsson hade föreställt sig. Att regera har däremot visat sig vara betydligt svårare, inte minst på grund av alla papper som måste läsas.

– Beslutsunderlagen ska vara klara på måndag. Därefter har man tid fram till torsdag att läsa allt, förstå allt och sätta sig in i både stort som smått, innan  regeringen ska fatta beslut i frågorna.

– Att stå i riksdagen och svara på frågor direkt, ”på volley”, utan att veta vad som kommer, känns också i magen!

Detta föreslår Hans Karlsson
  • Gör deltidssjukskrivning till förstahandsval.
  • Efter 8 veckors sjukskrivning ska beslutsunderlaget kompletteras av en läkare med fördjupad utbildning i försäkringsmedicin.
  • Låt arbetsgivaren betala 15–50 procent av sjukpenningen efter de första 14 dagarna; sänk samtidigt arbetsgivaravgiften med 0,75–2,5 procent.
  • Försäkringskassan ska kalla sjukskrivna, arbetsgivare, företagshälsovården och arbetsförmedlingen till avstämningsmöten oftare än idag.
  • Se över reglerna för karensdag, särskilt vid koncentrerad arbetstid.
  • Byt ut sjukpenning mot sjukersättning eller aktivitetsersättning senast efter ett års sjukskrivning. Tidsbegränsa rätten till sjukersättning till tre år i taget för den som inte fyllt 60 år.
  • Ge arbetsförmedlingen i uppdrag att hitta jobb till den som inte kan återgå till det gamla.
Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.