Annons:
Chefstjänst
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Mitt liv som skitchef

Gabriel Thott, ST inom universitets- och högskoleområdet, Linköpings universitet, filosoferar över att vara kollegial chef.

Vi har aldrig haft någon riktig ledning. Det har i stort sett bara rullat på och beslut har tagits i informellt förankrat samförstånd mellan för stunden inblandade medarbetare. Den som tjatat mest har oftast fått sin vilja igenom.

Så länge de ekonomiska förutsättningarna var goda, kurserna blev fler och anslagen rullade in var det inget större problem. Mindre väl genomtänkta beslut fick inga större negativa konsekvenser.

Men förutsättningarna blev sämre. Studenterna blev färre och anslagen krympte. Vem vill då vara kollegial avdelningschef och riskera att bli den som får ansvara för de mindre populära besluten som verksamheten nu kräver? Ingen med normal social självbevarelsedrift sätter sig i den positionen. Flera tillfrågade tackade nej med förklaringen att de hade någonting annat viktigare på gång. Att vara kollegial chef ses ofta som en akademisk plikttjänstgöring som man för sin karriärs skull i det längsta bör undvika.

Frågan går vidare till den lokala fackligt förtroendevalda personen, som ofta kan sina saker men vars lojalitet till verksamhetsmålen inte alltid helt överensstämt med ledningens önskemål. Den facklige har i sammanhanget två fördelar: Den har i regel god insyn i verksamhetens mörkare sidor och inga större illusioner kvar, och den har genom sin fackliga verksamhet redan äventyrat en eventuell yrkeskarriär på myndigheten.

Det är ingen tjänst. Det är inget riktigt tydligt uppdrag. Det är inte ens en kommendering. Däremot innebär det arbetsgivaransvar, budget­ansvar, arbetsmiljöansvar, rehabansvar och så vidare. Det är på tre år. Sedan är det nästa kollegas tur. Du tillsätts i något slags samförstånd mellan prefekten
och den personalgrupp du är satt att leda och du kan avsättas på stående fot när som helst. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. För att få redskap att hantera den här situationen erbjuds ett chefsprogram. Som påminner om en utdragen initiationsrit för att tas upp i en sekt av tillfälliga och motvilliga universitetschefer på mellan­nivå.

Att det här inte är ett självklart framgångskoncept för ett hållbart ledarskap och en hälsosam psyko­social arbetsmiljö är lätt att förstå. Det märkliga är att det över huvud taget fungerar och att det fortfarande finns så många som faktiskt förordar systemet.

Fördelen är att det blir cirkulation och den dåliga chefen blir utbytt efter tre år. Eller själv ser till att bli befriad från uppdraget. Den stora utmaningen är att inte stöta sig med den som eventuellt kan bli chef efter dig, utan snarare försöka se till att det kan finnas möjlighet att förvänta sig gentjänster. Om inte annat i form av kollegial och lojal tystnad.

Stödet uppifrån är inte heller det mest stabila, då din egen chef också är kollegial och sitter på tre år med i stort sett samma problem som du själv.
En liten tröst i eländet är att det inte spelar så stor roll vad du gör, bara du härdar ut tills du får ditt liv tillbaka och din plikttjänstgöring som skitchef är över.

Gabriel Thott, ST inom universitets- och högskoleområdet, Linköpings universitet

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.