Annons:
Monica Åslund Forsén, pedagogvärd, och Daniel Wetterskog, museichef, i den del av utställningen som visar musikinstrument.Bild:Casper Hedberg
Museum
Kultur
AVBirgitta Haglund0 kommentarerTyck till!

Modern teknik ger nytt liv åt föremålen

I februari öppnar det nya Scenkonstmuseet i Stockholm. Museichefen Daniel Wetterskog och pedagogen Monica Åslund Forsén hoppas väcka besökarnas skaparlust.

Vi går genom de salar där Scenkonstmuseets öppningsutställning »På scen« snart ska vara färdigbyggd. Utställningen tar med besökaren både framför och bakom kulisserna inom teaterns, musikens och dansens världar genom att visa delar av museets samlingar – ofta med hjälp av besökarna själva och modern teknik.

När Daniel Wetterskog ställer sig i en pose framför en skärm dyker där vips upp en bild av ett föremål ur Scenkonstmuseets stora samlingar. Framför en annan skärm kan besökaren genom olika rörelser skapa ett musikverk. Musiken rör sig alltså efter besökaren, inte tvärtom.

Scenkonstmuseets främsta vision är att skapa interaktivitet. En annan vision är tillgänglighet. Hela museet, inklusive den nybyggda entrén, är i dag anpassat för personer med funktionsnedsättning. Men det handlar också om tillgänglighet i betydelsen att nå ut brett. Här ska besökare från olika generationer och kulturer kunna hitta något som väcker kreativiteten.

– Många museer känner en stark mission att lära ut saker och lärandet är viktigt. Men om man verkligen vill få stökiga tonåringar att lära sig något måste de få möjlighet att testa saker själva. Även om du aldrig har hållit i ett musikinstrument ska du kunna kliva in i ett rum här och prova på att faktiskt skapa musik, säger Daniel Wetterskog.

Målet är att bygga utställningar på ett sätt som gör att en femåring och en sextiofemåring kan dela sina upplevelser. »Teaterboken«, av brittiska konstnärsduon Davy och Kristin McGuire, är ett lysande exempel på detta, menar Daniel Wetterskog.

– Det är en pop up-bok där det öppnar sig en hel värld ur sidorna. Att kombinera den formen med att boken visar projicerade filmsnuttar från klassiska uppsättningar som Kristina från Duvemåla eller Fröken Julie, det blir gräns­överskridande.

Under Bergmanåret 2018 kommer en utställning om Ingmar Bergman. Redan i år hoppas Daniel Wetterskog kunna visa en installation av regissören Robert Wilson, som bygger på hans omtalade uppsättning av August Strindbergs Ett drömspel på Stockholms stadsteater 1998. Det blir även kringaktiviteter till utställningarna, som panelsamtal, seminarier, konserter och performance.

– De första helgerna som museet har öppet ska dockmakaren David Wätte hålla workshops, berättar Monica Åslund Forsén, som ansvarar för den peda­gogiska utvecklingen på museet och är en av arbetsplatsens ST-medlemmar.

Under våren kan barn upptäcka museet tillsammans med den osynlige »scengångaren« utifrån en berättelse av Lisa Bjärbo.

– Besökaren får följa med till »scengångarens« favoritplatser i utställningen »På scen« och kanske till och med hjälpa »scengångaren« att bli synlig.

Monica Åslund Forsén tycker att musik, dans och teater är tacksamma ämnen att arbeta med, för att de är så grundläggande – från det vi föds rör vi oss, skapar ljud och tonaliteter.

– Vår pedagogiska inriktning handlar om att besökarna ska få uppleva konstarterna på ett sätt som de kanske inte brukar, men också att de ska kunna förstå något om sig själva och sin omvärld.

Scenkonstmuseet vill värna om kultur­arvet och samtidigt vara nyskapande. Men även om man använder sig av en del teknik är det fortfarande föremålen som står i centrum, säger Daniel Wetterskog:

– Om man förstärker exempelvis originalföremål från 1700-talet med hjälp av teknik kan det bli magiskt.

I den historiska bageribyggnaden med sina grova takbjälkar – vars äldsta delar är nära 400 år – får besökarna möta musikinstrument från Bellmans tid och kostymskisser från klassiska teateruppsättningar, men också bröderna Herreys gyllene skor och dockan Televinken.

Museet vill gärna utmana normer och främja mångfald. I arbetet har man använt sig av en genuspedagog. Daniel Wetterskog kommer in på den kultur­debatt om museerna och kulturarvet som fördes under hösten i Svenska Dagbladet:

– Vi försöker inte ta bort kultur­arvet och traditionen för att lägga på ett raster av feminism och genusperspektiv, utan vi vill titta på samlingarna ur olika perspektiv. Det handlar om att förstå samlingarna på nya sätt.

Monica Åslund Forséns önskan är att Scenkonstmuseet ska locka en mångfald av människor och inspirera besökarna till att förverkliga sina skapar­drömmar.

– Jag hoppas att museet ska bli en mötesplats där det kokar.

Scenkonstmuseet
  • Scenkonstmuseet, beläget på Sibyllegatan 2 i Stockholm, öppnar 11 februari med den fasta utställningen »På scen«.
  • Scenkonstmuseet är en sammanslagning av Sveriges Teatermuseum, Musikmuseet och Marionettmuseet och har avdelningar för teater, dockteater, musik och dans.
  • Vid sidan av samlingarna, som består av runt sextio­tusen föremål, visar museet även tillfälliga utställningar.
  • Först ut är »And it’s gone«, av Bogdan Szyber och Carina Reich, en installation som ger sig på »det omöjliga i att helt bevara och därmed ställa ut själva scen­konsten«.
Bli den första att tycka till!
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde inte tillräckligt för att utreda anklagelser om trakasserier mellan kolleger på ett lokalkontor, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett beslut.
ArbetsförmedlingenNyhetYlva Johansson har nominerats till posten som Sveriges EU-kommissionär och kommer med stor sannolikhet att lämna jobbet som arbetsmarknadsminister. Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmdlingen, säger till Publikt att han hoppas att tillsättningen av en ny minister ska gå fort.
ArbetsmarknadNyhetTvå av tre i åldersgruppen 18-29 år tror att de kommer att byta karriär under sitt liv. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts av Omställningsfonden. För att möta förändringen på arbetsmarknaden lanserar fonden tre reformförslag.
FörsäkringskassanNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan arbetar med förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Trots att forskning visar att dessa insatser kan vara effektiva används de i låg utsträckning, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.
MigrationsverketNyhetFör ett år sedan avskedades Daniel López från Migrationsverket, där han varit anställd i över 30 år. Men i juli ogiltigförklarade Arbetsdomstolen, AD, avskedet och nu är han tillbaka på jobbet.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen rustar ned sina insatser för arbetssökande kraftigt, visar en genomgång i Dagens Nyheter. Antalet anställda har minskat med en femtedel, 130 lokalkontor lagts ner och budgeten för privata aktörer har minskat med 40 procent.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att följa upp och utvärdera den reform om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde i kraft 1 juli 2018.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina medlemsförsäkringar när förbundet nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare, enligt ett tilläggsdirektiv till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.