Annons:
Monica Åslund Forsén, pedagogvärd, och Daniel Wetterskog, museichef, i den del av utställningen som visar musikinstrument.Bild:Casper Hedberg
Museum
Kultur
AVBirgitta Haglund0 kommentarerTyck till!

Modern teknik ger nytt liv åt föremålen

I februari öppnar det nya Scenkonstmuseet i Stockholm. Museichefen Daniel Wetterskog och pedagogen Monica Åslund Forsén hoppas väcka besökarnas skaparlust.

Vi går genom de salar där Scenkonstmuseets öppningsutställning »På scen« snart ska vara färdigbyggd. Utställningen tar med besökaren både framför och bakom kulisserna inom teaterns, musikens och dansens världar genom att visa delar av museets samlingar – ofta med hjälp av besökarna själva och modern teknik.

När Daniel Wetterskog ställer sig i en pose framför en skärm dyker där vips upp en bild av ett föremål ur Scenkonstmuseets stora samlingar. Framför en annan skärm kan besökaren genom olika rörelser skapa ett musikverk. Musiken rör sig alltså efter besökaren, inte tvärtom.

Scenkonstmuseets främsta vision är att skapa interaktivitet. En annan vision är tillgänglighet. Hela museet, inklusive den nybyggda entrén, är i dag anpassat för personer med funktionsnedsättning. Men det handlar också om tillgänglighet i betydelsen att nå ut brett. Här ska besökare från olika generationer och kulturer kunna hitta något som väcker kreativiteten.

– Många museer känner en stark mission att lära ut saker och lärandet är viktigt. Men om man verkligen vill få stökiga tonåringar att lära sig något måste de få möjlighet att testa saker själva. Även om du aldrig har hållit i ett musikinstrument ska du kunna kliva in i ett rum här och prova på att faktiskt skapa musik, säger Daniel Wetterskog.

Målet är att bygga utställningar på ett sätt som gör att en femåring och en sextiofemåring kan dela sina upplevelser. »Teaterboken«, av brittiska konstnärsduon Davy och Kristin McGuire, är ett lysande exempel på detta, menar Daniel Wetterskog.

– Det är en pop up-bok där det öppnar sig en hel värld ur sidorna. Att kombinera den formen med att boken visar projicerade filmsnuttar från klassiska uppsättningar som Kristina från Duvemåla eller Fröken Julie, det blir gräns­överskridande.

Under Bergmanåret 2018 kommer en utställning om Ingmar Bergman. Redan i år hoppas Daniel Wetterskog kunna visa en installation av regissören Robert Wilson, som bygger på hans omtalade uppsättning av August Strindbergs Ett drömspel på Stockholms stadsteater 1998. Det blir även kringaktiviteter till utställningarna, som panelsamtal, seminarier, konserter och performance.

– De första helgerna som museet har öppet ska dockmakaren David Wätte hålla workshops, berättar Monica Åslund Forsén, som ansvarar för den peda­gogiska utvecklingen på museet och är en av arbetsplatsens ST-medlemmar.

Under våren kan barn upptäcka museet tillsammans med den osynlige »scengångaren« utifrån en berättelse av Lisa Bjärbo.

– Besökaren får följa med till »scengångarens« favoritplatser i utställningen »På scen« och kanske till och med hjälpa »scengångaren« att bli synlig.

Monica Åslund Forsén tycker att musik, dans och teater är tacksamma ämnen att arbeta med, för att de är så grundläggande – från det vi föds rör vi oss, skapar ljud och tonaliteter.

– Vår pedagogiska inriktning handlar om att besökarna ska få uppleva konstarterna på ett sätt som de kanske inte brukar, men också att de ska kunna förstå något om sig själva och sin omvärld.

Scenkonstmuseet vill värna om kultur­arvet och samtidigt vara nyskapande. Men även om man använder sig av en del teknik är det fortfarande föremålen som står i centrum, säger Daniel Wetterskog:

– Om man förstärker exempelvis originalföremål från 1700-talet med hjälp av teknik kan det bli magiskt.

I den historiska bageribyggnaden med sina grova takbjälkar – vars äldsta delar är nära 400 år – får besökarna möta musikinstrument från Bellmans tid och kostymskisser från klassiska teateruppsättningar, men också bröderna Herreys gyllene skor och dockan Televinken.

Museet vill gärna utmana normer och främja mångfald. I arbetet har man använt sig av en genuspedagog. Daniel Wetterskog kommer in på den kultur­debatt om museerna och kulturarvet som fördes under hösten i Svenska Dagbladet:

– Vi försöker inte ta bort kultur­arvet och traditionen för att lägga på ett raster av feminism och genusperspektiv, utan vi vill titta på samlingarna ur olika perspektiv. Det handlar om att förstå samlingarna på nya sätt.

Monica Åslund Forséns önskan är att Scenkonstmuseet ska locka en mångfald av människor och inspirera besökarna till att förverkliga sina skapar­drömmar.

– Jag hoppas att museet ska bli en mötesplats där det kokar.

Scenkonstmuseet
  • Scenkonstmuseet, beläget på Sibyllegatan 2 i Stockholm, öppnar 11 februari med den fasta utställningen »På scen«.
  • Scenkonstmuseet är en sammanslagning av Sveriges Teatermuseum, Musikmuseet och Marionettmuseet och har avdelningar för teater, dockteater, musik och dans.
  • Vid sidan av samlingarna, som består av runt sextio­tusen föremål, visar museet även tillfälliga utställningar.
  • Först ut är »And it’s gone«, av Bogdan Szyber och Carina Reich, en installation som ger sig på »det omöjliga i att helt bevara och därmed ställa ut själva scen­konsten«.
Bli den första att tycka till!
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.