Annons:
Monica Åslund Forsén, pedagogvärd, och Daniel Wetterskog, museichef, i den del av utställningen som visar musikinstrument.Bild:Casper Hedberg
Museum
Kultur
AVBirgitta Haglund0 kommentarerTyck till!

Modern teknik ger nytt liv åt föremålen

I februari öppnar det nya Scenkonstmuseet i Stockholm. Museichefen Daniel Wetterskog och pedagogen Monica Åslund Forsén hoppas väcka besökarnas skaparlust.

Vi går genom de salar där Scenkonstmuseets öppningsutställning »På scen« snart ska vara färdigbyggd. Utställningen tar med besökaren både framför och bakom kulisserna inom teaterns, musikens och dansens världar genom att visa delar av museets samlingar – ofta med hjälp av besökarna själva och modern teknik.

När Daniel Wetterskog ställer sig i en pose framför en skärm dyker där vips upp en bild av ett föremål ur Scenkonstmuseets stora samlingar. Framför en annan skärm kan besökaren genom olika rörelser skapa ett musikverk. Musiken rör sig alltså efter besökaren, inte tvärtom.

Scenkonstmuseets främsta vision är att skapa interaktivitet. En annan vision är tillgänglighet. Hela museet, inklusive den nybyggda entrén, är i dag anpassat för personer med funktionsnedsättning. Men det handlar också om tillgänglighet i betydelsen att nå ut brett. Här ska besökare från olika generationer och kulturer kunna hitta något som väcker kreativiteten.

– Många museer känner en stark mission att lära ut saker och lärandet är viktigt. Men om man verkligen vill få stökiga tonåringar att lära sig något måste de få möjlighet att testa saker själva. Även om du aldrig har hållit i ett musikinstrument ska du kunna kliva in i ett rum här och prova på att faktiskt skapa musik, säger Daniel Wetterskog.

Målet är att bygga utställningar på ett sätt som gör att en femåring och en sextiofemåring kan dela sina upplevelser. »Teaterboken«, av brittiska konstnärsduon Davy och Kristin McGuire, är ett lysande exempel på detta, menar Daniel Wetterskog.

– Det är en pop up-bok där det öppnar sig en hel värld ur sidorna. Att kombinera den formen med att boken visar projicerade filmsnuttar från klassiska uppsättningar som Kristina från Duvemåla eller Fröken Julie, det blir gräns­överskridande.

Under Bergmanåret 2018 kommer en utställning om Ingmar Bergman. Redan i år hoppas Daniel Wetterskog kunna visa en installation av regissören Robert Wilson, som bygger på hans omtalade uppsättning av August Strindbergs Ett drömspel på Stockholms stadsteater 1998. Det blir även kringaktiviteter till utställningarna, som panelsamtal, seminarier, konserter och performance.

– De första helgerna som museet har öppet ska dockmakaren David Wätte hålla workshops, berättar Monica Åslund Forsén, som ansvarar för den peda­gogiska utvecklingen på museet och är en av arbetsplatsens ST-medlemmar.

Under våren kan barn upptäcka museet tillsammans med den osynlige »scengångaren« utifrån en berättelse av Lisa Bjärbo.

– Besökaren får följa med till »scengångarens« favoritplatser i utställningen »På scen« och kanske till och med hjälpa »scengångaren« att bli synlig.

Monica Åslund Forsén tycker att musik, dans och teater är tacksamma ämnen att arbeta med, för att de är så grundläggande – från det vi föds rör vi oss, skapar ljud och tonaliteter.

– Vår pedagogiska inriktning handlar om att besökarna ska få uppleva konstarterna på ett sätt som de kanske inte brukar, men också att de ska kunna förstå något om sig själva och sin omvärld.

Scenkonstmuseet vill värna om kultur­arvet och samtidigt vara nyskapande. Men även om man använder sig av en del teknik är det fortfarande föremålen som står i centrum, säger Daniel Wetterskog:

– Om man förstärker exempelvis originalföremål från 1700-talet med hjälp av teknik kan det bli magiskt.

I den historiska bageribyggnaden med sina grova takbjälkar – vars äldsta delar är nära 400 år – får besökarna möta musikinstrument från Bellmans tid och kostymskisser från klassiska teateruppsättningar, men också bröderna Herreys gyllene skor och dockan Televinken.

Museet vill gärna utmana normer och främja mångfald. I arbetet har man använt sig av en genuspedagog. Daniel Wetterskog kommer in på den kultur­debatt om museerna och kulturarvet som fördes under hösten i Svenska Dagbladet:

– Vi försöker inte ta bort kultur­arvet och traditionen för att lägga på ett raster av feminism och genusperspektiv, utan vi vill titta på samlingarna ur olika perspektiv. Det handlar om att förstå samlingarna på nya sätt.

Monica Åslund Forséns önskan är att Scenkonstmuseet ska locka en mångfald av människor och inspirera besökarna till att förverkliga sina skapar­drömmar.

– Jag hoppas att museet ska bli en mötesplats där det kokar.

Scenkonstmuseet
  • Scenkonstmuseet, beläget på Sibyllegatan 2 i Stockholm, öppnar 11 februari med den fasta utställningen »På scen«.
  • Scenkonstmuseet är en sammanslagning av Sveriges Teatermuseum, Musikmuseet och Marionettmuseet och har avdelningar för teater, dockteater, musik och dans.
  • Vid sidan av samlingarna, som består av runt sextio­tusen föremål, visar museet även tillfälliga utställningar.
  • Först ut är »And it’s gone«, av Bogdan Szyber och Carina Reich, en installation som ger sig på »det omöjliga i att helt bevara och därmed ställa ut själva scen­konsten«.
Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.