Annons:

Namnet Sterka diskuterades livligt

På förbundsstämmans andra dag diskuterade deltagarna förbundsstyrelsens förslag till nytt namn – Fackförbundet Sterka. Åsikterna gick isär både om namnet och själva processen fram till förslaget.

– Jag är glad över att vi kan föra en så respektfull diskussion trots att vissa har diametralt olika åsikter, det är så jag vill att det ska vara i vårt förbund, sade Britta Lejon.

Åsa Andersson, ST inom HaV, erkände att hon först blev vansinnigt besviken när namnet kom.

– Men jag har ändrat mig helt. Det är heller inte själva namnet som är det viktiga utan de värderingar vi fyller det med.

Det var flera av stämmodeltagarna som berättade att de gick, eller hade gått igenom, samma process som Åsa Andersson och nu börjat gilla namnet.

Naser Eftekharian från ST inom universitet och högskolor berättade att han var negativ från början och sagt ”aldrig i livet”, men att han nu ändrat sig och såg potentialen. Han ställde också frågan till stämman om hur många som trodde att blivande medlemmar väljer fackförbundet ST på grund av namnet ST.

Ytterligare en deltagare uttryckte det som ”Jag är inte såld för det än, men jag börjar falla.”.

Flera representanter betonade att de tyckte att det är viktigt att ST byter namn, på grund av de svårigheter som finns med det nuvarande namnet och inte minst för att överbrygga klyftan mellan ST inom myndigheter och bolag.

Ett par deltagare uttryckte oro över hur de skulle kommunicera ute på sina arbetsplatser om namnet Sterka väljs av extrakongressen i höst. Flera deltagare vittnade om att medlemmar var frågande eller negativa.

Andra gillade inte förslaget till nytt förbundsnamn. Björn Andersson från ST inom Kriminalvården var kritisk och tyckte inte att det kändes bekvämt att tala i marknadsekonomiska termer.

– Vi är ett fackförbund och vi säljer ingenting.

Flera av deltagarna var kritiska mot själva processen fram till namnförslaget. Gabriel Thott från ST inom universitet och högskolor, hade önskat en större öppenhet och fler alternativ på bordet.

Britta Lejon svarade att förbundsstyrelsen och kansliet försökt vara så öppna som möjligt med hänsyn till en massa parametrar, exempelvis juridiska hänsyn.

Förbundets förbundssekreterare Dag Andersson konstaterade att det finns många ”fula fiskar” som vill lägga beslag på namnet innan det är skyddat för att kunna kräva ST på pengar eller förbereda invändningar.

Jag håller med Gunilla, varför lyftas fram bara den som är positiva, det speglar inte verkligheten.
Ja du Kent det handlar även om hur man tar fram förslaget, att men inte känner igen sig med denna, att det inte finns möjlighet att välja överhuvudtaget.
Detta är det vi fackliga har största problem med arbetsgivaren, att man inte är delaktig i processen, att man tror att det en enda bra förslag är den man skälv tycker att det är, att man vill sätta locket och tysta på dem som inte tycker att förslaget är bra, man skall gå ut och predika eller hålla väckelse möte på arbetsplatser som inte tycker att förslaget är bra.
Att lägga energi på att diskutera namnet är viktig, denna skall vi alla känna oss stolta över, kunna identifiera oss med, det skall vara lätt att förstå, om denna inte finn just nu, det för vara så, till vi hittar den.
Synd att artikeln är vinklad till fördel för förslaget.
Ni hittade alltså tre personer som "först" inte gillade Sterka men nu sovit på saken och tycker det är ett bättre namn än ST.
Och sen fanns det bara en person som ni hittade som var kritisk till förlaget.
Märkligt, för de speglar då inte medlemmarnas reaktioner på vår arbetsplats.

Lägg upp en webbenkät och låt medlemmarna svara på frågor om namnet om ni törs.

Tack för en bra tidning i övrigt!
Som en stämmodeltagare säger: "inte namnet som är det viktiga utan värderingarna som det fylls med!"
Så varför lägga denna energi på diskussion om namn när energin bättre behövs för att ta fighten med arbetsgivare som alltmer tappar respekten för fack och arbetstagare.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
DelpensionNyhetAvtalet om statlig delpension ska hjälpa fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Men myndigheterna tillämpar det väldigt olika. Karin Fast Aronsson på Länsstyrelsen i Värmlands län sökte delpension och fick nej. Då sade hon upp sig.
PolisenNyhetPolisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.