Annons:
medlemsservice
Fördjupning
AVMarianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

Närkontakt med facket

Medlemmen ska nå fram på senast tredje telefonsignalen och få svar på sina frågor inom 24 timmar. Det är målsättningen för SKTF Direkt. Från den 3 mars finns också ST Direkt, uppbyggt efter samma modell.

–…du vill inte vara med…ska pensioneras? Vet du vad det innebär att stanna kvar som medlem? …OK…Välkommen till SKTF Direkt. Marie Ström…ja, jag förstår…du är medlem i a-kassan….Vill du veta jättesnabbt? Då skickar jag samtalet till medlemsregistret…Välkommen till SKTF Direkt….

Marie Ström kommer gående i den stora lokalen på Kungsgatan i Stockholm, slickande igen ett kuvert och talar, som det tycks, rätt ut i luften. Vid närmare granskning visar det sig att hon har ett headset och talar i en trådlös telefon.

Det är ett måste att kunna röra sig i lokalen, sträcka på benen då och då, och samtidigt kunna besvara de ungefär 300 samtal som kommer hit dagligen.

– Detta är ett helt nytt sätt att arbeta. Vi ska kunna så mycket som möjligt men det är förstås omöjligt att veta allt, förklarar Marie Ström.

Hon är en av de tolv rådgivare som är låsta vid telefonen i tvåtimmarspass. Arbetsveckan är 36 timmar och av dem är hälften telefonjobb. Till hjälp har rådgivarna en kunskapsdatabas och en stödfunktion med vanliga frågor och svar, till exempel vad som oftast händer när man anmält en arbetsskada.

– Vi kan också diskutera med kolleger, fortsätter Marie Ström.

Individärenden behandlas inte och när det gäller a-kassefrågor besvarar rådgivarna enbart vad reglerna säger. Den som vill veta något om ersättningen vidarebefordras till SKTFs a-kassa. En motion om gratisinformation 1998 gav idén till verksamheten. Samtidigt visade en medlemsundersökning att det ibland var svårt för medlemmar och andra att nå förtroendevalda och ombudsmän.

SKTF Direkt kostade 12,5 miljoner kronor att bygga upp och har nu varit igång i drygt två år. Idag ligger budgeten på 9 miljoner inklusive hyra, löner, IT-tjänst med mera. Verksamheten är uppskattad berättar verksamhetschefen Karin Wilén, som har varit med från första början och tycker att detta är ett drömjobb:

– Att ha daglig direktkontakt med medlemmarna! För mig som varit regionchef i Malmö är detta något helt annat jämfört med tidigare jobb.

Hon är inte den enda med den åsikten. Omdömen som ”stimulerande och roligt”, ”jättebra” och ”lärorikt” kommer också från hennes medarbetare.

– Jag hade önskat att jag haft tillgång till detta när jag själv var förtroendevald, säger Susanne Bergman. Här är vi ett proffsigt gäng och vi får mycket gensvar från både förbundet och medlemmarna.

Rådgivarna är grupperade tre och tre i kontorslandskap, vilket underlättar när de vill konferera med varandra eller gemensamt lösa kniviga frågor. Om möjligt ska rådgivarna direkt kunna besvara frågor av de mest skilda slag: medlemsavgifter, avtal, a-kassa, arbetsmiljö, medlemskap, löner med mera. Så har också de flesta mångårig erfarenhet av fackligt arbete, till exempel som ombudsmän inom SKTF.

Verksamheten har inspirerat ST till att starta ST Direkt från den 3 mars. Redan finns tre anställda från STs kansli på plats för att utbildas i sitt nya jobb. Meningen är att de ska integreras med sina SKTF-kolleger, vilket innebär att alla rådgivare ska kunna ta samtal från båda förbundsområdena. Personalomsättningen på SKTF Direkt är låg, något som tyder på trivsel, men i början var det svårt att rekrytera personal hit.

– Jag var fundersam om jag skulle lämna ett ”fritt jobb ute” som ombudsman och ta ett mer bundet här, berättar Per-Olof Persson. Men jag har inte ångrat det och jag har mer kontakt med medlemmarna nu.

Tidigare har han bland annat fungerat som jourhavande ombudsman men då känt det som om telefonsamtalen från medlemmarna tog tid från andra arbetsuppgifter.

– Här är det inte så för här är telefonsamtalen själva avsikten, tillägger han. Jag ser också avtalsbestämmelserna från en annan sida. I mitt tidigare jobb handlade det mest om det som hanterades av förhandlare och förtroendevalda, men det är inte samma frågor som står i centrum för medlemmarna.

SKTF Direkt har idag tagit över just funktionen ”jourhavande ombudsman” från fyra av förbundets sju regioner och avsikten är att så småningom även sköta detsamma för de återstående regionerna.

Varje rådgivare har ett särskilt ansvarsområde som man ska vara uppdaterad på och informera kollegerna om. Dessutom finns viss regionmässig fördelning.

Pia Dackeby som varit här i ett år har till exempel diskriminering enligt diskrimineringslagarna som ansvarsområde, medan Anette Holmstedt är särskilt uppdaterad på föräldraledighet, yrkesföreningar och verksamhetsområden.

När fackliga företrädare samlas för att diskutera eller utbildas i olika frågor ska respektive rådgivare också delta.  Det är nödvändigt för att hänga med i allt nytt och inte bli isolerad från övriga SKTF-anställda kolleger.

Per-Olof Persson sitter därför med i en arbetsgrupp som hanterar avtal och förhandlingar.

Totalt hanterar rådgivarna idag ett 20-tal olika avtalsområden och med ST Direkt tillkommer också avtalen inom den statliga sektorn. Rådgivarna ska då arbeta integrerat och ta samtal som gäller båda förbundens medlemmar.

SKTF Direkt har öppet alla vardagar klockan 8–20 och ingen lunchstängning. Rådgivarna arbetar därför efter schema på tider som man väljer själv enligt ”tvättstugemodellen”; man skriver upp sig enligt önskemål. Det innebär en kvällstjänst i veckan.

Mellan telefonpassen ägnar man sig åt att lösa frågor som inte kan besvaras direkt. Målsättningen är att en medlem inte ska behöva ringa mer än en gång och kräver en fråga ytterligare utredning återkommer rådgivaren eller skickar samtalet vidare.

En display på väggen visar hur många samtal som står på kö och hur många medarbetare som ”är i slingan” (= tar telefon).

Ibland kan det bli stressigt, som när SKTF bytte försäkringsbolag under hösten. Då steg antalet samtal till mellan 500 och 700 om dagen, normalt är runt 300 per dag.

Samtalen hit är gratis och alla ska inom 24 timmar ha fått någon form av svar.

När ett samtal kommer är det kopplat till datorn. Rådgivaren får upp en databild  och har 30 sekunder på sig mellan varje samtal att fylla i uppgifter om den frågande är medlem eller ”anonym”, vilket ämne och vad frågan gäller med mera. På så vis får man fram viss statistik (se fakta på sidan 17).

Visar det sig att det är en icke-medlem som ringer kommer så småningom frågan om eventuellt medlemskap upp.

– SKTF Direkt har en rekryteringsfunktion och vi är bra på att rekrytera, understryker Karin Wilén som beräknar att ungefär 1 000 medlemmar värvats på detta sätt.
Alla får alltså ett svar men längre utredande frågor är förbehållna dem som är medlemmar eller blivande medlemmar. Svårast att hantera är när a-kassemedlemmar som lämnat facket ringer, tycker flera av rådgivarna.

De tre ST-rådgivarnas utbildning påbörjades i höstas. Eva Bel Mekki är en av dem och hon har redan fått sig tilldelad ansvarsområdet arbetsskador. Än så länge besvarar hon enbart e-post.

– Men jag har prövat på ”slingan”. Startsträckan är lång, det är jättemycket nytt att lära sig – hela SKTFs område…

Hon och Helena Ivanoff, också från ST, sitter i ”högljudda hörnet”, där personerna av någon okänd anledning talar högre än övriga i lokalen. Trots att man sitter i kontorslandskap störs man ändå inte, säger Eva Bel Mekki.

I andra änden av lokalen instrueras Eva Månsson av Per-Olof Persson. Hon är ny i dubbel bemärkelse eftersom hon kommer från Försäkringsanställdas Förbund som gick samman med ST vid årsskiftet. För henne handlar det om att lära in både STs och SKTFs förbundsområden.

– Det är många system att hålla reda på men det känns jättekul, sammanfattar hon.

– Hittills har jag tagit emot samtal om försäkringar, fackavgifter, schemalagd arbetstid, sjukförsäkring och juridisk hjälp.

Ämnen: Facket
FAKTA
Sedan starten har SKTF Direkt rekryterat cirka 1 000 medlemmar.
Antal samtal är i genomsnitt 300 per dag och runt 50 000 om året.                              

E-post: ungefär 40 per dag.
Vanligaste ämnen:

  • medlemskap: aldrig under 25 procent av samtliga,
  • a-kassefrågor: 10–15 procent,
  • lönefrågor: cirka 15 procent (ofta ”vad ska jag begära i lön”),
  • anställning: cirka 15 procent.

SKTF DIREKT
Öppettider:
vardagar klockan 8–20.
Start: den 1 november 2000.
Antal anställda: 13 med verksamhetschefen.
Uppgift: Besvara frågor om facket, avtal med mera från dem som ringer, faxar eller e-postar.
Målsättning: Alla som kontaktar SKTF Direkt ska ha ett svar inom 24 timmar.
Servicenivå: Minst 90 procent av samtalen ska tas på senast tredje signalen. Alla som ringer ska få ett bra bemötande.
Budget: cirka 9 miljoner kronor.


ST DIREKT
Start:
den 3 mars 2003.
Verksamheten integreras med SKTF Direkt. Samtliga rådgivare ska besvara frågor från båda förbundens medlemmar.
Kostnad: 1,5 miljoner plus löner för fyra ST-anställda och en del av verksamhetschefens lön.

Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.