Annons:
Lars-Olof Jonsson, Försäkringskassan, Kristin Nystedt, Statens tjänstepensionsverk, och P-A Larsson, Bolagsverket, jobbar alla som utredare. Genom nätverksträffarna har de nästan blivit som arbetskamrater och kan ringa upp varandra när de behöver råd.Bild:Maria Eilertsen
Sundsvall
Ditt jobb
AVAnna Langseth0 kommentarerTyck till!

Nätverk gör dem bättre

Ensam är inte stark. Det är bättre att samarbeta, anser nio myndigheter i Sundsvall. Nu har medarbetarna fått nya kompetensutbildningar och ett starkare kontaktnät. – Vi har stor nytta av varandra, säger P-A Larsson, upphandlare på Bolagsverket.

Han är en av de åttiotal anställda som är aktiva i Myndighetsnätverket, där nio myndigheter i Sundsvall samarbetar om allt från administration till utbildning av personal. Pengar har sparats genom exempelvis gemensam rekrytering och dessutom har med­arbetarna fått del av kakan.

P-A Larsson jobbar med offentlig upphandling, och är helt ensam om sina arbetsuppgifter på Bolagsverket. Men några gånger om året träffar han de andra som jobbar med upphandling på myndigheterna i nätverket. De hjälper varandra att hitta rätt i snårigheterna och numera kan de ringa var­andra när som helst när det dyker upp frågetecken.

– Det är det bästa med samarbetet, säger P-A Larsson.

Även inom det fackliga arbetet har nätverket haft en positiv roll. Arto Karttunen, huvudskyddsombud på CSN, jobbar i Eskilstuna men träffar numera huvudskyddsombud och chefer på de andra myndigheterna vid gemen­samma arbetsmiljö­träffar. Det har lett till att Arto Karttunen fått kontakt med ombud på både Statens tjänste­pensionsverk och Bolagsverket. Senare har han ringt och frågat hur de gör med förmåner, friskvård och risk- och konsekvensanalyser.

– Vi lär av varandra. Jobbar en annan myndighet på ett bättre sätt så lyssnar gärna cheferna, säger Arto Karttunen.

Samarbetet har också lett till fler kompetensutbildningar. De nyanställda får gå kursen »Att jobba i staten« och lär sig bland annat hur offentlighetsprincipen fungerar, medan »Statstjänstemannarollen i fokus« är till för dem som har jobbat längre och behöver lite ny energi.

– Tack vare att vi jobbar tillsammans har vi haft råd att genomföra dem. Var och en för sig hade vi inte kunnat göra det, säger Elisabeth Kjellberg, avdelningschef på Bolagsverket.

De nio myndigheterna som sam­arbetar i dag är CSN, Försäkringskassan, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Mittuniversitetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Special­pedagogiska skolmyndigheten, Statens tjänstepensionsverk, Tullverket och Bolagsverket. Men fler är på väg in i projektet, som ska bli permanent och omfatta ännu fler aktiviteter, enligt Elisabeth Kjellberg. 

Tre tips för att skapa ett nätverk:
  1. 1. Engagerade generaldirektörer är viktigt.
  2. 2. Kom ihåg att även om myn­digheterna har helt olika verk­samheter går det att samarbeta.
  3. 3. Var kreativa och låt det blomma. Först efter något år är det dags att strukturera upp samarbetet.

Tipsare: Elisabeth Kjellberg, avdelningschef på Bolagsverket.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Förslaget ska närmast godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
DiggFördjupningNär den nya myndigheten Digg ska samordna arbetet med att göra statsförvaltningen digital är det inte de statsanställdas it-arbetsmiljö som har högsta prioritet. Men generaldirektören Anna Eriksson konstaterar att frågan ändå är viktig: »Vi måste bygga system som är ändamålsenliga för att få ut nyttan av dem.«
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.
KonkurrensverketNyhetRiksrevisionen har inlett en granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Syftet är att granska om konkurrens- och upphandlingstillsynen sker effektivt och om myndighetens ingripanden är välgrundade.
PensionsmyndighetenNyhetJustitieombudsmannen, JO, har inlett en granskning av Pensionsmyndighetens ”okända” mejllåda. Samtidigt har JO upptäckt att den egna myndigheten har e-postadresser med 2 400 mejl från sju år som inte besvarats, skriver Dagens Nyheter.
UtrikesförvaltningenNyhetEn lokalanställd vid den svenska ambassaden i Teheran lämnade ut sekretessbelagda uppgifter om ett asylsökande par i Sverige, uppger SVT. Händelsen har utretts av utrikesdepartementet.
InformationssäkerhetNyhetVarningen för att ha känsliga uppgifter i utlandsägda molntjänster har väckt mycket diskussion på myndigheterna, säger Daniel Melin på Statens inköpscentral. Inom kort ska han presentera en förstudie om säkra och lagliga webbaserade kontorsstöd i offentlig verksamhet.
ArbetsrättNyhetEuropaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen har preliminärt enats om ett nytt direktiv om tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor inom EU. TCO välkomnar överenskommelsen.
FörsäkringskassanNyhetRegeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att tillhandahålla säker it-drift till andra myndigheter. Nu efterlyser Försäkringskassans it-chef tydligare besked om vilka som ska omfattas.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen har varslat om uppsägning av 124 anställda runt om i landet. Varslet är en direkt följd av minskade anslag i 2019 års budget och minskade uppdrag till myndigheten.
MigrationsverketNyhetEn handläggare vid Migrationsverket har anmälts till personalansvarsnämnden sedan hen i ett e-postmeddelande begärt 100 000 kronor i ersättning av en asylsökande. Handläggaren uppger att det var avsett som ett skämt.
Svenska kraftnätNyhetUlla Sandborgh, chef för Svenska kraftnät, avgår efter de missförhållanden som avslöjats vid myndigheten. Regeringen kritiserar henne för brister i säkerheten i myndighetens verksamhet.
BOLAGSVERKETNyhetFör Bolagsverkets anställda kom arbetsgivarens varsel som en överraskning, enligt STs avdelningsordförande Marica Hammarlund. ”Det är förstås jättetråkigt. Just nu är det ändå ganska lugnt, jag tror att informationen inte riktigt har sjunkit in än”, säger hon.
Statens institutionsstyrelseNyhetArbetsmiljöverket kräver snabba åtgärder för att minska riskerna för personalen när tvångsvårdade får ökad tillgång till internet. Annars hotar ett vite på 100 000 kronor. Bakgrunden är att personal trakasseras på sociala medier.
KriminalvårdenNyhetEtt växande underskott är orsaken till att Kriminalvården nu dragit i gång ett stort sparprogram. Myndigheten har inte gett besked om personalneddragningar, men enligt STs avdelningsordförande Per Sunneborn går det inte att spara på annat än personalkostnader.
ArbetsmarknadNyhetTrots att det finns tecken på en inbromsning i konjunkturen har arbetskraftsbristen inom staten ökat under hösten jämfört med våren 2018. Det visar Arbetsgivarverkets nya konjunkturbarometer.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket stoppar utbetalningar till Errin-programmet, som syftar till att stödja asylsökande som frivilligt återvänder till hemlandet. Stoppet omfattar samarbetet med en lokal organisation i Afghanistan.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har inlett en kartläggning av i vilken utsträckning myndigheter som är skyldiga att bedriva internrevision använder ledningssystem för sin ekonomistyrning.
StatsförvaltningNyhetSedan valet har inga nya myndighetschefer tillsatts, eftersom övergångsregeringen avstått från att fylla vakanserna. I dag saknar elva myndigheter en ordinarie högsta chef. På Regeringskansliet vill man inte svara på hur snabbt nya myndighetschefer kan vara på plats.