Annons:
Lars-Olof Jonsson, Försäkringskassan, Kristin Nystedt, Statens tjänstepensionsverk, och P-A Larsson, Bolagsverket, jobbar alla som utredare. Genom nätverksträffarna har de nästan blivit som arbetskamrater och kan ringa upp varandra när de behöver råd.Bild:Maria Eilertsen
Sundsvall
På jobbet
AVAnna Langseth0 kommentarerTyck till!

Nätverk gör dem bättre

Ensam är inte stark. Det är bättre att samarbeta, anser nio myndigheter i Sundsvall. Nu har medarbetarna fått nya kompetensutbildningar och ett starkare kontaktnät. – Vi har stor nytta av varandra, säger P-A Larsson, upphandlare på Bolagsverket.

Han är en av de åttiotal anställda som är aktiva i Myndighetsnätverket, där nio myndigheter i Sundsvall samarbetar om allt från administration till utbildning av personal. Pengar har sparats genom exempelvis gemensam rekrytering och dessutom har med­arbetarna fått del av kakan.

P-A Larsson jobbar med offentlig upphandling, och är helt ensam om sina arbetsuppgifter på Bolagsverket. Men några gånger om året träffar han de andra som jobbar med upphandling på myndigheterna i nätverket. De hjälper varandra att hitta rätt i snårigheterna och numera kan de ringa var­andra när som helst när det dyker upp frågetecken.

– Det är det bästa med samarbetet, säger P-A Larsson.

Även inom det fackliga arbetet har nätverket haft en positiv roll. Arto Karttunen, huvudskyddsombud på CSN, jobbar i Eskilstuna men träffar numera huvudskyddsombud och chefer på de andra myndigheterna vid gemen­samma arbetsmiljö­träffar. Det har lett till att Arto Karttunen fått kontakt med ombud på både Statens tjänste­pensionsverk och Bolagsverket. Senare har han ringt och frågat hur de gör med förmåner, friskvård och risk- och konsekvensanalyser.

– Vi lär av varandra. Jobbar en annan myndighet på ett bättre sätt så lyssnar gärna cheferna, säger Arto Karttunen.

Samarbetet har också lett till fler kompetensutbildningar. De nyanställda får gå kursen »Att jobba i staten« och lär sig bland annat hur offentlighetsprincipen fungerar, medan »Statstjänstemannarollen i fokus« är till för dem som har jobbat längre och behöver lite ny energi.

– Tack vare att vi jobbar tillsammans har vi haft råd att genomföra dem. Var och en för sig hade vi inte kunnat göra det, säger Elisabeth Kjellberg, avdelningschef på Bolagsverket.

De nio myndigheterna som sam­arbetar i dag är CSN, Försäkringskassan, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Mittuniversitetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Special­pedagogiska skolmyndigheten, Statens tjänstepensionsverk, Tullverket och Bolagsverket. Men fler är på väg in i projektet, som ska bli permanent och omfatta ännu fler aktiviteter, enligt Elisabeth Kjellberg. 

Tre tips för att skapa ett nätverk:
  1. 1. Engagerade generaldirektörer är viktigt.
  2. 2. Kom ihåg att även om myn­digheterna har helt olika verk­samheter går det att samarbeta.
  3. 3. Var kreativa och låt det blomma. Först efter något år är det dags att strukturera upp samarbetet.

Tipsare: Elisabeth Kjellberg, avdelningschef på Bolagsverket.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.