Annons:
Lars-Olof Jonsson, Försäkringskassan, Kristin Nystedt, Statens tjänstepensionsverk, och P-A Larsson, Bolagsverket, jobbar alla som utredare. Genom nätverksträffarna har de nästan blivit som arbetskamrater och kan ringa upp varandra när de behöver råd.Bild:Maria Eilertsen
Sundsvall
Ditt jobb
AVAnna Langseth0 kommentarerTyck till!

Nätverk gör dem bättre

Ensam är inte stark. Det är bättre att samarbeta, anser nio myndigheter i Sundsvall. Nu har medarbetarna fått nya kompetensutbildningar och ett starkare kontaktnät. – Vi har stor nytta av varandra, säger P-A Larsson, upphandlare på Bolagsverket.

Han är en av de åttiotal anställda som är aktiva i Myndighetsnätverket, där nio myndigheter i Sundsvall samarbetar om allt från administration till utbildning av personal. Pengar har sparats genom exempelvis gemensam rekrytering och dessutom har med­arbetarna fått del av kakan.

P-A Larsson jobbar med offentlig upphandling, och är helt ensam om sina arbetsuppgifter på Bolagsverket. Men några gånger om året träffar han de andra som jobbar med upphandling på myndigheterna i nätverket. De hjälper varandra att hitta rätt i snårigheterna och numera kan de ringa var­andra när som helst när det dyker upp frågetecken.

– Det är det bästa med samarbetet, säger P-A Larsson.

Även inom det fackliga arbetet har nätverket haft en positiv roll. Arto Karttunen, huvudskyddsombud på CSN, jobbar i Eskilstuna men träffar numera huvudskyddsombud och chefer på de andra myndigheterna vid gemen­samma arbetsmiljö­träffar. Det har lett till att Arto Karttunen fått kontakt med ombud på både Statens tjänste­pensionsverk och Bolagsverket. Senare har han ringt och frågat hur de gör med förmåner, friskvård och risk- och konsekvensanalyser.

– Vi lär av varandra. Jobbar en annan myndighet på ett bättre sätt så lyssnar gärna cheferna, säger Arto Karttunen.

Samarbetet har också lett till fler kompetensutbildningar. De nyanställda får gå kursen »Att jobba i staten« och lär sig bland annat hur offentlighetsprincipen fungerar, medan »Statstjänstemannarollen i fokus« är till för dem som har jobbat längre och behöver lite ny energi.

– Tack vare att vi jobbar tillsammans har vi haft råd att genomföra dem. Var och en för sig hade vi inte kunnat göra det, säger Elisabeth Kjellberg, avdelningschef på Bolagsverket.

De nio myndigheterna som sam­arbetar i dag är CSN, Försäkringskassan, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Mittuniversitetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Special­pedagogiska skolmyndigheten, Statens tjänstepensionsverk, Tullverket och Bolagsverket. Men fler är på väg in i projektet, som ska bli permanent och omfatta ännu fler aktiviteter, enligt Elisabeth Kjellberg. 

Tre tips för att skapa ett nätverk:
  1. 1. Engagerade generaldirektörer är viktigt.
  2. 2. Kom ihåg att även om myn­digheterna har helt olika verk­samheter går det att samarbeta.
  3. 3. Var kreativa och låt det blomma. Först efter något år är det dags att strukturera upp samarbetet.

Tipsare: Elisabeth Kjellberg, avdelningschef på Bolagsverket.

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.