Annons:

Nedskärningar som slår tillbaka

När arbetsgivarna drar ned får chefer och handläggare sköta allt mer administration själva. Men snarare än att spara pengar riskerar det att leda till stress och försämrad kvalitet. Arbetsplatserna behöver administratörer.

Att »spara på administrationen« är ett vanligt recept när det ska skäras ned. Det låter som en lösning med enbart fördelar – som om man tidigare kastat pengar i sjön och nu ska sluta med det. Att ingen kommit på den geniala idén tidigare!

Men så enkelt är det nu aldrig. En organisation behöver sin administration. Verksamheten styrs av lagar och regler. Beslut och betalningar måste dokumenteras. De administrativa rutinerna bidrar till att säkra kvaliteten – det är också därför som de används som verktyg i de standarder och certifieringar som blir allt populärare i det moderna arbetslivet.

Visserligen gör nya hjälpmedel det möjligt att effektivisera många led i det administrativa arbetet, men samtidigt tillkommer nya arbetsuppgifter – som är mer komplexa och innebär högre krav. Stämplar och blanketter ersätts av IT-system.

Vi får alltså mer administration i samhället – inte mindre.

Ändå minskar antalet anställda med administration som huvudsyssla. När politiker och ledningsgrupper beslutar sig för att spara på administration betyder det i själva verket att man spar på dem som är experter på att administrera. Men administrationen blir kvar – den läggs bara över på andra anställda.

När assistenterna lämnar kontoren förlorar chefer och hand­läggare det stöd de tidigare haft och får sköta arbetsuppgifter de inte behärskar. Det går inte fortare och resultatet blir inte bättre. Och det tar tid från det som de själva är anställda för att göra.

I detta nummer av Publikt konstaterar forskaren Anders Ivarsson Westerberg att sådana »besparingar« förmodligen inte alls sparar pengar, utan i stället leder till ett mindre effektivt arbetssätt. Men frågan har aldrig studerats.

Det är anmärkningsvärt. Trots att den offentliga sektorn kostar många miljarder finns alltså ingen forskning kring en av de senaste årens allra tydligaste trender i organisationerna.

Facket spelar en viktig roll som en röst för eftertanke under dessa organisationsförändringar. I Publikt berättar ordförandena för två ST-avdelningar om sina invändningar mot den kontinuerliga minskningen av den administrativa personalen. Men det är tydligt att de i huvudsak har talat för döva öron.

Kanske är det dags för facket att höja tonläget – och exempelvis kräva seriösa studier av hur vi skapar en arbetsorganisation som ger bästa möjliga valuta för skattepengarna på de statliga arbetsplatserna.

För organisationerna är det en fråga om effektivitet – men också om kvalitet.

För chefer, specialister och handläggare är detta en arbets­miljöfråga. Att behöva hantera en mängd administrativa system och rutiner blir en extra pålaga i ett redan pressat schema. Det leder till splittring och stress.

För administratörerna handlar det om respekt för deras yrkeskompetens.

Skälen är många – behovet av en väl fungerande administration måste tas på allvar. 

 

Alexander Armiento,

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.