Annons:
Litteratur
Kultur
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

Nu är arbetarlitteraturen här igen

För hundra år sedan slog reportaget En piga bland pigor ned som en bomb. Skildringen av en kvinnlig låglöne­arbetares vardag blev en bästsäljare. Nu möter beskrivningarna av arbete – i poesi, journalistik och skönlitteratur – en ny renässans.
Jenny Wrangborg. Foto: Joakim Mathiasson.
Johan Jönson. Foto: Albert Bonniers förlag.
Susanna Alakoski. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Kristian Lundberg. Foto: Ordfront
Ester Blenda Nordström.Bild:Creative Commons
Moa Martinson.Bild:Creative Commons
Ivar Lo-Johansson.Bild:Creative Commons

I maj 1914 sökte den 23-åriga journalisten Ester Blenda Nordström, under falsk identitet, plats som piga på en gård i Sörmland. Efter en månad återvände hon till Stockholm och skrev om sina upplevelser i Svenska Dagbladet. Den journalistiska metoden var banbrytande. Så även ämnet: Ester Blenda Nordström skildrade ingående hur hennes vardag som kvinnlig låglöne­arbetare hade sett ut.

1910-talet markerar arbetarlitteraturens genombrott i Sverige. Det hängde ihop med arbetarrörelsens framväxt, säger Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola.

– Arbetarrörelsen fungerade som en plantskola för de författare som slog igenom i början av 1900-talet. Inom rörelsen fick de publiceringsmöjligheter och möjligheter att bilda sig. Samtidigt blev också realismen alltmer populär inom den borgerliga litteraturen, vilket innebar att arbetarlitteraturen, som var ganska realistiskt inriktad, passade in i de rådande smakidealen.

Sedan dess har arbetarlitteraturen många gånger blåst liv i debatten om klassfrågor och samhälleliga orättvisor. Wallraffande – att skildra vardagen genom att uppträda under falsk identitet – har blivit ett inarbetat begrepp, namngivet efter den tyske journalisten Günter Wallraff.

Den litte­rära strömning som i Sverige tydligast förknippats med arbete är 1920- och 1930-talets arbetarförfattare. Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson och deras generationskamrater skrev med ett tydligt klassperspektiv, i avsikt att driva på sociala reformer.

På senare tid har den arbetarlitterära traditionen i Sverige fått ett nytt, stort uppsving.

– Dagens svenska arbetarlitteratur utgör ett slags klasspolitiskt avantgarde. Där formuleras en mycket mer intressant och radikal kritik av klass­orättvisor än vad som är fallet inom ­arbetarrörelsen och vänsterorganisationerna, säger Magnus Nilsson.

Många författare växlar i dag mellan skrivande och andra uppdrag. I vissa fall ligger påhuggen till grund för texter som ingående beskriver arbetets vardag. Poeten Johan Jönson har i tegel­stenar som Livdiktoch Efter arbetsschema skildrat sina inhopp på hamburgerrestauranger och boenden för utvecklingsstörda. Kristian Lundberg gjorde 2009 comeback på den litterära scenen med Yarden, där han detaljerat beskriver arbetet med att flytta runt bilar på en parkering i Malmö hamn.

Jenny Wrangborg debuterade 2010 med den storsäljande diktsamlingen Kallskänken, som till stor del bygger på författarens erfarenheter från restaurangbranschen.

– Jag vill använda skrivandet för att förändra, och då måste jag göra den verkligheten synlig. Det är en självpåtagen uppgift, men också ett fysiskt tvång. Jag pajade ryggen på jobbet. Fackligt arbete är ett sätt att förändra villkoren, att skriva ett annat, säger Jenny Wrangborg.

Hon är medlem i föreningen Arbetar­skrivare, som är öppen för alla som skriver om arbete – eller om från­varon av arbete.

– Modern arbetarlitteratur handlar mer och mer om osäkra anställningar och serviceyrken, det är en följd av hur arbetsmarknaden ser ut.

Ordfront förlag har plockat upp både Jenny Wrangborg och Kristian Lundberg och gett ut uppföljarna till deras framgångsrika arbetarskildringar, som kom på små förlag.

Förlagschefen Pelle Andersson säger att han ständigt är på jakt efter levande skildringar av arbetsplatser. Särskilt från de mest utsatta grupperna, vars röst inte hörs så ofta. Han tycker att det är ett problem att texter som utspelar sig i arbetarklassmiljö i första hand läses som politiska. Det gör att andra kvaliteter kommer i skymundan.

– Litteratur som skildrar arbetarklassyrken kallas politisk, tenden­tiös och förutsätts ha ett syfte. Det är en terminologi som andra klassiska­ ­romanformer, som den borgerliga familje­romanen eller kärleksromanen, inte belastas med.

Sett över de hundra år som har gått sedan Ester Blenda Nordström publicerade En piga bland pigor innebär nuet en av höjdpunkterna för den svenska arbetar­litteraturen, enligt Magnus Nilsson.

– Författare som Susanna Alakoski och Kristian Lundberg har ju nått enastående framgångar hos såväl läsarna som kritikerna, och mängden arbetar­litteratur som publiceras är imponerande. Dessutom präglas arbetar­litteraturen i dag av en enorm bredd och ­estetisk innovation. 

Lästips i arbetarlitteraturens värld
  • En piga bland pigor: Ester Blenda Nordströms ban­brytande reportagebok åter­utgavs härom året av förlaget Bakhåll.
  • Det arbetande folket: Antologi från föreningen Arbetarskrivare där bland andra Jenny Wrangborg medverkar.
  • Ofärdsland: Nyutgiven reportage- och analysbok om det aktuella läget för arbetsmarknaden och välfärds­systemen, av Kent Werne.
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.