Annons:
Litteratur
Kultur
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

Nu är arbetarlitteraturen här igen

För hundra år sedan slog reportaget En piga bland pigor ned som en bomb. Skildringen av en kvinnlig låglöne­arbetares vardag blev en bästsäljare. Nu möter beskrivningarna av arbete – i poesi, journalistik och skönlitteratur – en ny renässans.
Jenny Wrangborg. Foto: Joakim Mathiasson.
Johan Jönson. Foto: Albert Bonniers förlag.
Susanna Alakoski. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Kristian Lundberg. Foto: Ordfront
Ester Blenda Nordström.Bild:Creative Commons
Moa Martinson.Bild:Creative Commons
Ivar Lo-Johansson.Bild:Creative Commons

I maj 1914 sökte den 23-åriga journalisten Ester Blenda Nordström, under falsk identitet, plats som piga på en gård i Sörmland. Efter en månad återvände hon till Stockholm och skrev om sina upplevelser i Svenska Dagbladet. Den journalistiska metoden var banbrytande. Så även ämnet: Ester Blenda Nordström skildrade ingående hur hennes vardag som kvinnlig låglöne­arbetare hade sett ut.

1910-talet markerar arbetarlitteraturens genombrott i Sverige. Det hängde ihop med arbetarrörelsens framväxt, säger Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola.

– Arbetarrörelsen fungerade som en plantskola för de författare som slog igenom i början av 1900-talet. Inom rörelsen fick de publiceringsmöjligheter och möjligheter att bilda sig. Samtidigt blev också realismen alltmer populär inom den borgerliga litteraturen, vilket innebar att arbetarlitteraturen, som var ganska realistiskt inriktad, passade in i de rådande smakidealen.

Sedan dess har arbetarlitteraturen många gånger blåst liv i debatten om klassfrågor och samhälleliga orättvisor. Wallraffande – att skildra vardagen genom att uppträda under falsk identitet – har blivit ett inarbetat begrepp, namngivet efter den tyske journalisten Günter Wallraff.

Den litte­rära strömning som i Sverige tydligast förknippats med arbete är 1920- och 1930-talets arbetarförfattare. Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson och deras generationskamrater skrev med ett tydligt klassperspektiv, i avsikt att driva på sociala reformer.

På senare tid har den arbetarlitterära traditionen i Sverige fått ett nytt, stort uppsving.

– Dagens svenska arbetarlitteratur utgör ett slags klasspolitiskt avantgarde. Där formuleras en mycket mer intressant och radikal kritik av klass­orättvisor än vad som är fallet inom ­arbetarrörelsen och vänsterorganisationerna, säger Magnus Nilsson.

Många författare växlar i dag mellan skrivande och andra uppdrag. I vissa fall ligger påhuggen till grund för texter som ingående beskriver arbetets vardag. Poeten Johan Jönson har i tegel­stenar som Livdiktoch Efter arbetsschema skildrat sina inhopp på hamburgerrestauranger och boenden för utvecklingsstörda. Kristian Lundberg gjorde 2009 comeback på den litterära scenen med Yarden, där han detaljerat beskriver arbetet med att flytta runt bilar på en parkering i Malmö hamn.

Jenny Wrangborg debuterade 2010 med den storsäljande diktsamlingen Kallskänken, som till stor del bygger på författarens erfarenheter från restaurangbranschen.

– Jag vill använda skrivandet för att förändra, och då måste jag göra den verkligheten synlig. Det är en självpåtagen uppgift, men också ett fysiskt tvång. Jag pajade ryggen på jobbet. Fackligt arbete är ett sätt att förändra villkoren, att skriva ett annat, säger Jenny Wrangborg.

Hon är medlem i föreningen Arbetar­skrivare, som är öppen för alla som skriver om arbete – eller om från­varon av arbete.

– Modern arbetarlitteratur handlar mer och mer om osäkra anställningar och serviceyrken, det är en följd av hur arbetsmarknaden ser ut.

Ordfront förlag har plockat upp både Jenny Wrangborg och Kristian Lundberg och gett ut uppföljarna till deras framgångsrika arbetarskildringar, som kom på små förlag.

Förlagschefen Pelle Andersson säger att han ständigt är på jakt efter levande skildringar av arbetsplatser. Särskilt från de mest utsatta grupperna, vars röst inte hörs så ofta. Han tycker att det är ett problem att texter som utspelar sig i arbetarklassmiljö i första hand läses som politiska. Det gör att andra kvaliteter kommer i skymundan.

– Litteratur som skildrar arbetarklassyrken kallas politisk, tenden­tiös och förutsätts ha ett syfte. Det är en terminologi som andra klassiska­ ­romanformer, som den borgerliga familje­romanen eller kärleksromanen, inte belastas med.

Sett över de hundra år som har gått sedan Ester Blenda Nordström publicerade En piga bland pigor innebär nuet en av höjdpunkterna för den svenska arbetar­litteraturen, enligt Magnus Nilsson.

– Författare som Susanna Alakoski och Kristian Lundberg har ju nått enastående framgångar hos såväl läsarna som kritikerna, och mängden arbetar­litteratur som publiceras är imponerande. Dessutom präglas arbetar­litteraturen i dag av en enorm bredd och ­estetisk innovation. 

Lästips i arbetarlitteraturens värld
  • En piga bland pigor: Ester Blenda Nordströms ban­brytande reportagebok åter­utgavs härom året av förlaget Bakhåll.
  • Det arbetande folket: Antologi från föreningen Arbetarskrivare där bland andra Jenny Wrangborg medverkar.
  • Ofärdsland: Nyutgiven reportage- och analysbok om det aktuella läget för arbetsmarknaden och välfärds­systemen, av Kent Werne.
Bli den första att tycka till!
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde inte tillräckligt för att utreda anklagelser om trakasserier mellan kolleger på ett lokalkontor, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett beslut.
ArbetsförmedlingenNyhetYlva Johansson har nominerats till posten som Sveriges EU-kommissionär och kommer med stor sannolikhet att lämna jobbet som arbetsmarknadsminister. Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmdlingen, säger till Publikt att han hoppas att tillsättningen av en ny minister ska gå fort.
ArbetsmarknadNyhetTvå av tre i åldersgruppen 18-29 år tror att de kommer att byta karriär under sitt liv. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts av Omställningsfonden. För att möta förändringen på arbetsmarknaden lanserar fonden tre reformförslag.
FörsäkringskassanNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan arbetar med förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Trots att forskning visar att dessa insatser kan vara effektiva används de i låg utsträckning, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.
MigrationsverketNyhetFör ett år sedan avskedades Daniel López från Migrationsverket, där han varit anställd i över 30 år. Men i juli ogiltigförklarade Arbetsdomstolen, AD, avskedet och nu är han tillbaka på jobbet.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen rustar ned sina insatser för arbetssökande kraftigt, visar en genomgång i Dagens Nyheter. Antalet anställda har minskat med en femtedel, 130 lokalkontor lagts ner och budgeten för privata aktörer har minskat med 40 procent.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att följa upp och utvärdera den reform om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde i kraft 1 juli 2018.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina medlemsförsäkringar när förbundet nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare, enligt ett tilläggsdirektiv till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.