Annons:

Nu behövs kompromissvilja och samarbete

Regeringens budget har fallit och Sverige går mot ett extraval. Situationen skapar osäkerhet och stora problem. En ny riksdag kan inte fortsätta på samma sätt.

I den budget som den nya regeringen lade fram fanns flera angelägna satsningar. En av de allra viktigaste var en höjning av taket i a-kassan. Men sedan Sverigedemokraterna valt att stödja de borgerliga partiernas budget i riksdagen står det klart att det 2015 kommer att ligga kvar på 18 700 kronor per månad. Allt färre människor som förlorar jobbet får därmed en ersättning som ger möjlighet till en trygg omställning.

En kraftfull satsning på Arbetsförmedlingen hör också till de saker som nu inte tycks bli verklighet. Myndigheten går miste om de extra pengar Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville anslå för att bättre kunna hjälpa fler arbetslösa.

Oavsett storleken på anslagen behöver myndigheterna få tydliga besked och möjlighet att planera sin verksamhet.
I stället har Arbetsförmedlingen liksom många andra verksamheter några veckor innan budgetårets början försatts i en väldigt osäker situation. Nu är det de borgerliga partiernas budgetramar som gäller, men många detaljer är ännu oklara. Och efter det extraval som statsminister Stefan Löfven meddelat ska hållas 22 mars nästa år kan bilden förändras på nytt.

Orsaken till att denna situation uppstått är att Sverigedemokraterna har tillåtits att spela en avgörande roll. De andra riksdagspartierna har visserligen med rätta markerat att de inte tänker befatta sig med ett parti med rötterna i högerextremism och en politik med udden ständigt riktad mot invandrare, invandring och mångkultur. Men då går det inte att samtidigt avvisa samarbete över de traditionella blockgränserna. Resultatet är att de isolerade Sverigedemokraterna getts en utslagsröst – en maktposition som nu blivit mycket tydlig.

Vägen framåt kan inte vara att försöka anpassa reglerna för att göra det lättare för en minoritet att regera. I stället krävs att alla partier anstränger sig för att försöka formera en majoritet – även om det kräver kompromisser som i en del frågor ligger en bra bit från den egna ståndpunkten.

När sådana kompromisser ändå måste sökas, bör de formu­leras så att de blir långsiktigt hållbara. Även om framtida regeringar måste vara fria att driva skilda politiska linjer, bör vi inte ha en ordning där även de grundläggande spel­reglerna på en mängd viktiga områden riskerar att ändras varje mandatperiod – eller till och med oftare än så. Såväl enskilda medborgare som kommuner och företag behöver kunna planera för framtiden. Därför behövs breda överens­kommelser om exempelvis grundprinciperna i skatte- och socialförsäkringssystemen, arbetsrätten och huvuddragen i arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.

Sverige står inför stora utmaningar. Regeringskrisen innebär i sig att viktiga reformer dröjer. Arbetsmarknadens parter och andra aktörer har varit tydliga: Vi har inte råd med ett fortsatt dödläge. Förhoppningsvis sätter det press på våra politiska ledare att – åtminstone efter det extraval som väntar – sätta taktiken åt sidan, överge gamla låsningar och agera konstruktivt.


Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.