Annons:

Nu behövs kompromissvilja och samarbete

Regeringens budget har fallit och Sverige går mot ett extraval. Situationen skapar osäkerhet och stora problem. En ny riksdag kan inte fortsätta på samma sätt.

I den budget som den nya regeringen lade fram fanns flera angelägna satsningar. En av de allra viktigaste var en höjning av taket i a-kassan. Men sedan Sverigedemokraterna valt att stödja de borgerliga partiernas budget i riksdagen står det klart att det 2015 kommer att ligga kvar på 18 700 kronor per månad. Allt färre människor som förlorar jobbet får därmed en ersättning som ger möjlighet till en trygg omställning.

En kraftfull satsning på Arbetsförmedlingen hör också till de saker som nu inte tycks bli verklighet. Myndigheten går miste om de extra pengar Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville anslå för att bättre kunna hjälpa fler arbetslösa.

Oavsett storleken på anslagen behöver myndigheterna få tydliga besked och möjlighet att planera sin verksamhet.
I stället har Arbetsförmedlingen liksom många andra verksamheter några veckor innan budgetårets början försatts i en väldigt osäker situation. Nu är det de borgerliga partiernas budgetramar som gäller, men många detaljer är ännu oklara. Och efter det extraval som statsminister Stefan Löfven meddelat ska hållas 22 mars nästa år kan bilden förändras på nytt.

Orsaken till att denna situation uppstått är att Sverigedemokraterna har tillåtits att spela en avgörande roll. De andra riksdagspartierna har visserligen med rätta markerat att de inte tänker befatta sig med ett parti med rötterna i högerextremism och en politik med udden ständigt riktad mot invandrare, invandring och mångkultur. Men då går det inte att samtidigt avvisa samarbete över de traditionella blockgränserna. Resultatet är att de isolerade Sverigedemokraterna getts en utslagsröst – en maktposition som nu blivit mycket tydlig.

Vägen framåt kan inte vara att försöka anpassa reglerna för att göra det lättare för en minoritet att regera. I stället krävs att alla partier anstränger sig för att försöka formera en majoritet – även om det kräver kompromisser som i en del frågor ligger en bra bit från den egna ståndpunkten.

När sådana kompromisser ändå måste sökas, bör de formu­leras så att de blir långsiktigt hållbara. Även om framtida regeringar måste vara fria att driva skilda politiska linjer, bör vi inte ha en ordning där även de grundläggande spel­reglerna på en mängd viktiga områden riskerar att ändras varje mandatperiod – eller till och med oftare än så. Såväl enskilda medborgare som kommuner och företag behöver kunna planera för framtiden. Därför behövs breda överens­kommelser om exempelvis grundprinciperna i skatte- och socialförsäkringssystemen, arbetsrätten och huvuddragen i arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.

Sverige står inför stora utmaningar. Regeringskrisen innebär i sig att viktiga reformer dröjer. Arbetsmarknadens parter och andra aktörer har varit tydliga: Vi har inte råd med ett fortsatt dödläge. Förhoppningsvis sätter det press på våra politiska ledare att – åtminstone efter det extraval som väntar – sätta taktiken åt sidan, överge gamla låsningar och agera konstruktivt.


Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.