Annons:
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Nu håller Lisbeth Eklund i ordförandeklubban igen

l STs förra förbundsordförande Lisbeth Eklund gick i pension hösten 1999. Men nu är hon igång igen, som ordförande i SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund.

Grattis till ordförandeposten! Har du saknat klubban?
– Tack! Ja, det får jag erkänna att jag har gjort, väldigt mycket. Jag tyckte att jag hade mer att ge, men det har tagit tid att bestämma vad det skulle bli.

Vad är SPRF?
– Det är en av Sveriges många pensionärsföreningar. Från början var den enbart för dem som varit statligt anställda, men sedan mitten av 90-talet är SPRF öppen för alla och våra 55 000 medlemmar kommer från alla branscher. Till skillnad från vissa andra pensionärsorganisationer har vi ingen partipolitisk koppling, vilket är mycket bra och viktigt. Men vi kan förstås agera politiskt, och det gör vi.

Fanns det någon tvekan från din sida att ta uppdraget?
– Egentligen inte. Jag fick frågan för tre år sedan, och då blev jag lite överrumplad. Jag tyckte inte att jag riktigt var pensionär då. Men de återkom, och då tänkte jag: ”men herregud, varför inte?”

Hur mycket arbete innebär det?
– Man kan jobba hur mycket som helst! Men lite annat vill man ju göra också, umgås med barn, barnbarn och maken, och vara i sommarstugan. Jag har svårt att begränsa mig, men min man försöker hålla i mig!

Har ST och SPRF något gemensamt?
– Ja, dels det att vi är opolitiska, dels är vi uppbyggda på samma sätt med avdelningar och distrikt. Och i likhet med ST har vi mycket kompetenta medlemmar, och vi får yttra oss, komma med remissvar, i frågor som rör våra medlemmar. Vi har en hel del politiska kontakter. Där är det en fördel att jag har med mig mitt stora kontaktnät. Jag behöver inte börja om från början.

Har det varit svårt att byta från ”fackglasögon” till ”pensionärsglasögon”?
– Ja, på ett sätt är ju det
här ett ganska smalt område. Men det är inget enfrågeförbund;
vi arbetar med frågor som
värdesäkring av pensionen, äldreomsorg, tandvård, trafiksäkerhet och våld mot gamla.

– Vi är 2,2 miljoner pensionärer, men vi är inte den påtryckargrupp vi skulle kunna vara. Politikerna ägnar sig för lite åt oss.

Vilka frågor är viktigast just nu?
– Värdesäkring av pensionen, som är en komplicerad fråga. Sorgesamt nog förlorade vi i Arbetsdomstolen i Ellen Wallblommålet (Ellen Wallblom hade med SPRFs stöd krävt kompensation för förändringar av basbeloppet, som pensionen grundas på). Det handlar om mycket pengar för den enskilde, kanske 150 000 kronor.

– Vår kongress har beslutat att föra den frågan vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det blev något av en rivstart för mig...

– Men vi har en vardagsverksamhet också, med allt från körsång och friskvård till samtal och resor. Vi har 80-åringar som går på IT-kurser. Jag träffar många gamla ST-kamrater, pigga och alerta. Ja, du hör att jag är  glad!

När ska du bli riktig pensionär och mata änderna?
– (Skratt) Jag vet inte. Jag är vald för en treårsperiod, sedan får man se. Jag har svårt att slå mig till ro, men jag hoppas att jag har vett att gå i tid.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.